Home | Station Info. | Contact | Advertise | Our Sponsors | Audio Archives | Photo-duab | Schedule
Call us for advertising info.
Displaying 1 - 100 of 500 total posts.     Page: 1 - 2 - 3 - 4 - 5  Next
Write comment-Sau lus

submitted on January 28, 2020 8:40 PM EST
Name:
Share idea hmoob mas li ntawd-awb... tab mas hmoob li hmoob tsis ua yawg fav them nqi qau d w i ntxeev siab li koj ne thaub ne

submitted on January 28, 2020 3:20 PM EST
Name:
Share idea hmoob yog ib haiv neeg uas thaum lub ntiaj teb neeg tseem tsis tau paub hmoob kev ntseeg, kev teev hawm, mas luag ntiaj teb neeg muaj ntau haiv neeg txaus siab xav los kawm hmoob tej kev ntseeg, kev coj thiab kev teev hawm. vim hmoob tau muaj txiaj ntsim thiab muaj keeb kwm zoo los rau neeg pom thiab paub los lawm. tab sis, hmoob kev ntseeg tsis mus kawm nrog lub ntiaj teb neeg kev ua neej qhov tseeb, hmoob mus kawm nrog Dab ua neej. hmoob mus ntseeg tej niag kev ntseeg cuav xws li: hmoob tej qhuab kev uas hmoob hais tias tuaj hnub no. tab mas twb rov lawm tsaib no lawm. hmoob mus ntseeg tej niag Dab pob zeb pob ntoos, hmoob mus ntseeg Dab Ntxoog thiab Dab Tsov, hmoob mus ntseeg tus hmoob tuag sawv tau mus ua Tsov, hmoob mus ntseeg mem toj qua ntxa, hmoob mus ntseeg Saub, hmoob mus ntseeg khawv koob, hmoob mus ntseeg Dab tom neeg uas lus Nplog tias ( npas fas) thiab ntau yam uas hais tsis tas etc..., ua rau neeg ntiaj teb paub hmoob txoj kev ruam, uas ntiaj teb neeg tsis saib tej hmoob ntseeg thiab teev yog ib qhov tseeb. nim no, hais txog hmoob tej kev teev Dab, chawj Dab. luag lo lus qhuas hmoob mas yog lus txhawb siab xwb. dhau ntawd lawd, luag plhe ncauj rau hmoob tej kev teev thiab kev ntseeg xwb. li ntawd, nim no thiaj tsis muaj thiab pom ib haiv neeg twg yuav los kawm hmoob tej kev cai , kev teev Dab lawm.

submitted on January 27, 2020 11:23 AM EST
Name:
Share idea nej mus teev niag menyuam tsaub them nqi qau d w i 10/10 mus pab israel ev lawv niag ntoo coj cuab dab dai tuag kom ha sib me ntsis rau lawv thiab.

submitted on January 26, 2020 7:44 PM EST
Name:
Share idea koj siv niag Qaib coj koj kev tsis mus rau qhov tseeb, koj thiaj ua niag neeg loj leeb thiab neeg khav theeb. num tsis muaj ua uas zov rawv Computer sau ntawv los cem thuam lwm tus tsis muaj qhov tseeb. 9 hnub 10 hmo los tsuas yog tuaj sau ntawv hais lwm tus li qau tseem tsis tau plhe, tsis muaj ib lo tseem ceeb yuav los hais coj zej tsoom kom los sib hlub sib hwm nyob tau ua pab txoos tau ua ke. tsuas yog hais lus ntsawv siab los sib ceg thiab sib nthe. ua neej thov luag noj thiab ntxias luag qhe. tsis nrog luag muaj lub vaj los lub tse. pluas qab ces yog nyob tom luag vaj thiab luag tsev. tseg koj tej lus liam li koj qau tseem qhwv hau, txhob tuaj sau ntawv hais lus liam uas luag yuav nrog koj yuav tsis tau.

submitted on January 26, 2020 6:07 PM EST
Name:
Share idea ua cas es cov niag teev niag menyuam tsaub, ntseeg niag dab dai tuag ntawm niaj hnub laig nqaij qaib ntau li ntau xwb. qaib nyob qaib xij hais qaib ces ntshe qaib yuav tau los cab nws kev mus thawj niag dab dai tuag ntawm kom lawv mus ev niag ntoo coj cuab mus ua dab dai tuag qhev!

submitted on January 26, 2020 3:16 PM EST
Name:
Share idea koj niaj hnub muab qaib los coj koj lub plab kev koj thiaj ciaj neeg tso koj cav mom qaib txheej tsis ris qaib txiaj ntsig thiab yog tias txij no mus koj tseem muab qaib los ntim koj lub plab coj koj kev siav thiab mas yuav npam koj yuav tuag sai2 no mus ntag nawb yog koj tseem noj qaib thiab os yog hnub twg koj tseem noj qaib thiab no noj tas mloog koj txoj sia zoo2 seb yuav txawv txav li cas nawb mog yav tas mas yog qaib coj koj kev tiam sis txij no mus mas qaib ho yuav rho koj txoj sia mus

submitted on January 26, 2020 2:31 PM EST
Name:
Share idea cov niag Qaib coj ke lim hiam, yog nej Qaib coj nej kev yog tiag ces nej yuav tsis los muab hmoob lub neej phov kom piam. Vaj Pov nws twb tuag lawm, nej tseem niaj hnub muab Vaj Pov lub tsev neeg los cem tsawm. tseeb tiag Vaj Pov twb tuag lawm ntev, tsim nyog sawv daws yuav los sib hwm sib hlub nyob ua puab txoos ua ke. sib hwm sib hlub khaws Vaj Pov lub npe, nej nyob txog twg los luag thiaj saib nej rau nqe uas yuav thov tau noj thiab tau qhe. yog tsis muaj Vaj Pov ces nej tej pob txha twb qob lawm ntxov, Nplog Liab twb muab nej coj mus pub Dai thiab Pub Tsov uas tsis muaj pim nrog luag kov. Yog tsis muaj Pov Vaj ces nej twb tsis muaj pim nrog luag tsaj. Vaj Pov tuag tas tsis tau ntev, nej twb sib txeeb noj ua plaub ua ntug sib tog cuag Dev. Vaj Pov tuag tsis tau muaj pes tsawg xyoo, ntiaj teb neeg hnov nej lub niag moo phem mus puv txhua lub nroog. cas txhua tus yuav tsis xyaum los ua neeg zoo.

submitted on January 26, 2020 3:12 AM EST
Name:
Share idea mas lawv sib ceg lawv2 sib ua plaub lawv2 sib khob lawv nyiaj koj tsuas nros koj khib2 lawv koj nyhos2 lawv koj huaj2 cheej law koj thiaj li muab lawv thiab muab koj nej tej link copy tuaj tso rau hauv nom phiab lub site no qhia rau kuv peb s/d paub tias yog koj tuaj huaj cheej no laiv hos kuv li mas kuv tsis tau mus copy lawv thiab koj nej tej link tuaj khib nyhos huaj cheej rau hauv nom pbiab lub site no laiv tos kuv tias kom koj rov mus saib koj tej posted nas ib tug txiv neej yawg hais lus yuav tsum hais kom rau roj rau ntsev coj cai coj kom muaj nam ya mev tos kuv tias neeg neeg phem phim qaug qeb neeg ruam ntxim kua nceb nas hiv22 kuv hais thaub tas rov tuaj kuv dab ros

submitted on January 25, 2020 10:34 PM EST
Name:
Share idea Koj twb huaj cheej ua ntej lawm. Txhob maj maj kuv ntshiav tsi yeej tub qav tub num npaj rau koj lub ntees laiv yawg.

submitted on January 25, 2020 8:30 PM EST
Name:
Share idea yog koj yuav huaj cheej no ces mus huaj cheej kom deb... kuv me ntsis thiaj tsis meem2 txom kuv laiv thaub laiv rau qhov plaub los kuv tsis nrog lawv ua hos huaj cheej los kuv tsis nrog koj huaj ceej laiv thaub laiv tsis tau muaj leej twg nrog yus faib ib ceg nrog tw nawb thaub nawb yog koj yuav kom koj tau huaj cheej dhos2 haum2 lawv lub caij sib nrho nplaig txhob lig no ces koj yuav tau twb foos rawv ntawm koj pob ntseg mloog rawv 24 xm tas hnub tas hli tas xyoo tauj2 mus hos koj lub pc los koj yuav tau qhib internet zov rawv youtube facebook mas koj nkag plaws lub tawm plaws lub loo ntxias lub sib hloo nto li no taj luaj mas koj thiaj li tsis lig lawv ov thaub ov thiab koj yuav tau loo ntxawv ntxhias tuaj saib hauv nom phiab lub no thiab tsam koj ho qhaj tov tsis pom los kuv yog tus zov rawv hauv nov kuv pom kuv ho qhia koj thiaj tsis lig huaj cheej rau koj nawb thaub nawb nco ntsoov ov mog hiv2 txaus luag

submitted on January 25, 2020 8:14 PM EST
Name:
Share idea es yog li koj twb txhij lwm tub ncig tiav tag lawm thiab lov ?

submitted on January 25, 2020 7:39 PM EST
Name:
Share idea Zaum no Neej Tswb thiab Txiaj Looj ob tus tauj tab kiag Vam Txoov thiab Xab Liab lawm ntag lauj. Vaj Pov lub kees tas lawm tiag lauj. Vaj Pov cov tub sib tawm tsam zaum no lawm tiag lauj. Maiv Qau yas yog Txoov tus sawv cev. Nom Pov Xyooj yog Txiaj Loo thiab Neej Tswb tus neeg sawv cev ntag os.

submitted on January 24, 2020 9:08 PM EST
Name:
Share idea oib... lawv yog cov sib ua plaub hos koj yog tus huaj cheej ne... es koj tseem tsis lees li cas naj koj sim mus saib koj cov posted meb... luag ua luag plaub hos yus huaj yus cheej ne koj na...

submitted on January 24, 2020 6:10 PM EST
Name:
Share idea Koj hais yuav nrhiav tub lwm txiv num tos vam txoov lub ntees los yog koj lub ntees naj? Los yog nrhiav tos neej tswb lub ntees los yog koj poj niam lub ntsees naj. Yuav tau hais kom meej kuv thiaj paub pab koj laiv.

submitted on January 24, 2020 5:31 PM EST
Name:
Share idea aub... yog lawv ua lom zem muaj ceem dhau hwv lawm es yuav rawm maj huaj cheej ua ntej no lov ? yog tias maj hwv no ces yuav tau mus nrhiav thov txhij lwm tub ncig cuab tsav tshwj kab kav xwm txiv qeej txiv nruas kom tiav2 ua ntej tso laiv yog tsis ua li hais no ces kawg mus ua qab ke luag tseeb22 nawb... hiv2 av tsij nyhos ua ntej los tau lawm

submitted on January 24, 2020 3:42 PM EST
Name:
Share idea Haub hauj hauj, zaum no tsev neeg Vaj Pov yuav pib muaj ceem lawm ntag laiv. Neej Tswb, Tsim Neej, Xim Xuv thiab Nkaj Looj tim Fabkis lawv ua ib pab thov Nom Pov $12,000 lawm tabsis Vam Txoov, Xab Liab thiab Maiv lawv ua kiag ib pab lawm. Yog pab Vam Txoov tsi tso tseg es tseem tawm tsam Nom Pov thiab ces pab Neej Tswb yuav thaiv nkaus ces zaum no yuav muaj ceem ntag laiv.

submitted on January 23, 2020 9:07 PM EST
Name:
Share idea Lus hais mus rau txawj suag vwj koj ntsib plaub ntug loj nrog dab ntxwg nyoog thiab siv yis <<<hawb222 hawb222 hawb222 yuav kom koj ua siv yis leej tshaj kod mas koj yuav tau xa dua nyiaj ntau2 mus rau txawj tag ces koj ho mus pw hauv txawj qab txag mloog ntau2 hmo tag mas awj koj cawm tau seej leej dua nawb hawb222

submitted on January 23, 2020 8:54 PM EST
Name:
Share idea Ntxawm Qaum ntuj hais lus mus rau niag txawj suag vwj tau dag wb nyiaj noj?. <<<haj222 haj222 haj222 xav luag nkauj zaj tus hluas nraug neeg hmoob nplog ntxias dag tau ntuj neeb cawm seej 500 nyiaj noj tag dab tsis quaj qhov twg tuaj haj222 ha222 haj222 ntuj neeb cawn seej ruam dua nkauj zaj tus hluas nraug neeg haj222 txaus luag tiag

submitted on January 23, 2020 2:51 PM EST
Name:
Share idea xyov leej twg li tuaj ntxhuab li laub tsuas paub tias yog leej twg rab tsis muaj pim tsoob ces leej twg rab tuaj ntxhuab no xwb las as hiv2 qau txawj tuaj ntxhuab thiab

submitted on January 23, 2020 1:32 AM EST
Name:
Share idea Cas lub tiaj tsev kub nyiab, nyuj sib nraus, dev sib tog, qaib sib ncaws no tuaj nrhuab tas li lawm nej. Oib oib cov noob quav yeeb tsi tsim txiaj zov ntshav no dua twg tas lawm nej.

submitted on January 21, 2020 9:21 PM EST
Name: Judge Thai fair
Share idea nyob zoo keej kuv mas pheej txhawj ntsuj ntsoov nej phav coj kug yam noj tsis qab pw tsis tsaug tiam sis kuj tseem muaj ib qho cia siab twj ywm tias qhov lawv iab liam nej ntawd nws yog lawv kev xav xwb twb tsis yog muaj pov thawj yog li naisan kuj yog txiav txim ncaj ncees rau nej lawm mas thov ua nws tsaug ntau2 thiab pab22 nej zoo22 siab heev li nawb keej

submitted on January 21, 2020 4:24 PM EST
Name:
Share idea muab K yuam rau hmoob meka yuav khom 1 teg nqi tag khom dua teg nqi 2 tag kho dua teg nqi 3 4 5 tuaj yeej meem cob neb tus ntxhais kom nyob khov kho tos kuv mam li los muab ua kom to kiag 3 4 lub qhov ntxiv mas thiaj li txaus peb hmoob meka kum yees nawb mog

submitted on January 21, 2020 12:42 AM EST
Name:
Share idea https://www.youtube.com/watch?v=2MA5mVyxrE0 <<<nom phiab noog koj tias koj puas txaj muag rau vaj pov no os thaub yog tias tsis muaj vaj pov es yog muaj phas nyas thiab faiv ntaj xwb no peb muaj pes tsawg tus npav sawb lawj thiab pes tsawg tus dauj taw os thaub khau khiab twb tsis muaj rau es yuav mus hais npav sawb lawj dauj taw na thaub

submitted on January 21, 2020 12:36 AM EST
Name:
Share idea nom phiab noog koj tias koj puas txaj muag rau vaj pov no os thaub yog tias tsis muaj vaj pov es yog muaj phas nyas thiab faiv ntaj xwb no peb muaj pes tsawg tus npav sawb lawj thiab pes tsawg tus dauj taw os thaub khau khiab twb tsis muaj rau es yuav mus hais npav sawb lawj dauj taw na thaub

submitted on January 20, 2020 6:01 PM EST
Name:
Share idea yog xav paub tias leej twg ntse npaum li cas ruam npaum li cas ces tus muaj nceb noj yog tus ntse hos tus pawv nceb yaim ces yog tus ruam no xwb las mas thaub koj lo lus noog ntawd ses teb yooj yim heev li teb tsis nyuab kiag li laiv thaub laiv hiv2 txaus luag

submitted on January 20, 2020 5:56 PM EST
Name:
Share idea oj yoj222222 tsis tas yuav mus noog txog haiv hmoob tias haiv hmoob nim ho zoo npaum li cas phem npaum li cas li os thaub awj yus av tsij noog yus tus yob tias yog vim li cas yus tus yob thiaj li tsis muaj nqaij noj no xwb ces twb tseev nyog tau hwv lawm las mas thaub awj niag tsis paub txaj muag li koj kod ces koj rov noog koj xwb tau nyog lawm tsis tas yuav mus noog2 lawv lawm os thaub

submitted on January 20, 2020 3:23 PM EST
Name:
Share idea Puas muaj haiv neeg twg ntse hla hlo tau hmoob, tsi muaj kiag. Hmoob ntse txog qhab muab dab siv ua hmoob qhev zov hmoob tsev hmoob siv dab tiv thaiv hmoob ua rau hmoob tsi raug xwm txheej kub ntxhov, hmoob muaj peev xwm cob tau dab mloog hmoob lus. tyej no hmoob ntsetiag tiag.

submitted on January 20, 2020 2:57 PM EST
Name:
Share idea kom peb muab hmoob lub neej coj los ntsuam xyuas qhov tseeb tias hmoob ruam los ntse?, hmoob kev teev Dab thiab kev ua neej niaj hnub no tsuj tib tug hneev taw ntag: kom sawv daws muab ntsia kom tseeb, peb cov pog laus thiab yawg laus muab nyiaj mus muas kev hlub tim Nplog teb, yuav lawv tej tub ntxhais 15-16 xyoo. siv nyiaj tas $30-40 txhiab nyiaj los muas kev hlub nrog lawv. thaum kawg uas nyiaj tas uas lawv tsis yuav yus, mas yus ho muab lawv tej duab uas yees nrog yus los tso rau hauv tej you tube, Face book. foom thiab hlawv xyab ntawv rau kom tuag. yog li, qhov uas yus ua ntawd puas yog yus rov qhia yus kev ruam thiab yus rov foom yus xwb?. peb kev teev Dab los tib yam, thaum peb muaj mob nkeeg mas peb muab Tsiaj txhu xyab ntawv los fiv rau Dab, thaum peb tsis muaj Tsiaj txhu xyab ntawv los teev tiam Dab lawm uas Dab tom yus mas yus ho cem Dab.

submitted on January 20, 2020 1:24 PM EST
Name:
Share idea tas nrho peb hmoob tsis tau tuaj nyiam hais lus dag rau hauv nom phiab lub site no laiv thaub laiv tiam sis yog hauv nov muaj koj tus ntawm koj nyiam2 tuaj hais lus dag rau hauv nov no mas muaj tiag nawb thaub nawb hiv2 neeg ruam ces yus yeej rov tsoo ntob yus pob kub tas li xwb

submitted on January 19, 2020 9:44 PM EST
Name:
Share idea Peb hmoob mas nyiam hais tej lus dag tsis muaj pov thawj tim khawv thiab ntseeg tej lus dag tsis tseeb. tej dag tsis tseeb es hais hmoob cav nroo nreb es koj ho nug kom tau qhov prov saib yog leej twg muab tau prove no mas hmoob hais oh hnov lawv hais li es yog tus lawv twg no mas hmoob hais lawv pev lawv nrav lawv tod lawv tiv hais li no xwb ces nug tiag2 kom tau tus muaj prove ces hmoob teb li cas hmoob teb ws ws as as xyov hnov lawv hais no xwb ces hmoob ua dab tsi hais dab tsi hmoob thiaj pheej swb luag tas raug luag saib hmoob tsis muaj nuj nqis li los moj kwv tij hmoob.

submitted on January 19, 2020 9:34 PM EST
Name:
Share idea tej lus koj hais ko koj muab tau prove qhov twg los thiab daim ntawv prove koj tej lus nyob qhov twg? nyob lub teb chaws muas liskas no mas koj yuav tsum nrhiav tau prove mas hais luag thiaj ntseeg ov koj yawg.

submitted on January 19, 2020 12:23 PM EST
Name:
Share idea vaj pov yeej tsis tuag tiag thaud yes xus los tsab ua tus ntse hla hlo tsoom nom tswv thiaj mag ntsia tes taw dai tuag ces yes xus pab pawg dag tias yog tuag theej txhoj xwb no ces nws ciaj sia nyob txog niaj hnub no hos yawg do hau yoo tshaib 7 hnub tsis tuag ces neeg cia li nyoo muab nws hu ua phab phuv phab caub no ciaj sia nyob txog niaj hnub no thiab hos mohamet mohamat thiab coob2 tus los tib yam nkaus thiab tiam sis cov nov muab piv tsis tau vaj pov vim cov nov yog ua hauj lwm ntawm ntug cub xwb hos vaj pov mas yog ua hauj lwm nruab hnub hmo ntuj hauv teb chaws thiab txawv teb chaws tib si thiab vaj pov muaj hwj huaj rau koj kuv lawv peb pom kiag ntawm qhov muag yog li no kuv thiaj tias zoo li neb xwb ces txawm vaj tswv ntuj yawm saub nqis saum ntuj los2 neb yuav muab tua kom tuag kiag xwb vim neb ntshaw tib qho ua qab ke luag xwb

submitted on January 19, 2020 12:04 PM EST
Name:
Share idea nej cov bua ruam hlwb qauj plhe qau ntawm ko tsis saib kab link seb yog li cas tiag os cov ntsej muag ruam hlob qau!

submitted on January 19, 2020 11:01 AM EST
Name:
Share idea Cov link ko ces yog link thov khawv, dag nyiaj xyob txhiaj, zov ntshav yuav nyob saum ntsis ntoo mas.

submitted on January 19, 2020 4:05 AM EST
Name:
Share idea cov link kod yog link ua qab ke luag xwb os thaub sim saib mus seb puas yog nawb rau qhov ziag no twb ua yawg fav them nqi qau d w i ntxeev siab coob tuaj coob tuaj tsis paub tag li xwb las as uj huj suj sum suj sum zoo kawg zoo kawg ziag no vaj pov tuag lawm mas av tsij las voos ua yawg fav them nqi qau d w i ntxeev siab heev2 ua heev2 ntag nawb cas yuav tau zoo ua tas npaud qab ke tsis xaiv hmoob ua luag kiag li ntag nawb nej cov tim nej twb ua qab teb luag txaus lawm tseem yuav ua qab ke luag txuas ntxiv os hawb yawd twb ua qab teb luag lawm los tseem sib txuas foos sib hu sib yaum zom zaws mus ua qab ke luag thiab ntsia2222 ze2 lawm

submitted on January 19, 2020 1:00 AM EST
Name:
Share idea Pab kuv saib kab link no seb. https://www.youtube.com/watch?v=7FvrHmcBE9A&t=1s Raws li kuv saib mas tsis yog Hmoob, tabsis nws ha sau tias yog Hmoob.

submitted on January 19, 2020 12:55 AM EST
Name:
Share idea Pab kuv saib kab link no seb puas yog Hmoob. https://www.youtube.com/watch?v=KhgHS_NFsSw&t=424s Kuv saib mas zoo li tsis yog Hmoob naj, tabsis nws ha sau tias yog Hmoob.

submitted on January 18, 2020 10:42 PM EST
Name:
Share idea zaum no vaj pov cov tub zov ntshav tau mus thov nom pov $12,000 lawm tiag lauj. tabsis saib seb teebmeem puas tas os. vim tshuav 7 leej tseem tsi tau thov nej

submitted on January 18, 2020 7:47 PM EST
Name:
Share idea Vaj Pov quas txha ham tsi po tas lawm los as. Hais li koj hais. Coj li koj coj mas koj tuag 10 tiam koj tseem phem qeeg. Tuag kuk tuag. Tas kuj tas. Tuag lawm los pheej yuav siv lub npe tsuj neeg mas ntuj yeej tsi pub kom zoo ib zaug.

submitted on January 18, 2020 5:38 PM EST
Name:
Share idea leej twg qhia rau koj tias vaj pov tuag lawm no naj ? los yog koj tuaj qhia tias koj yog niag neeg ntxeev siab rau hmoob no naj ? hnub twg yog tsis muaj ib tug hmoob nyob rau mab dawb yug yaj teb lawm mas hnub ntawd mam li yog hnub vaj pov tuag os thaub hos hnub twg yog tsis muaj ib tug hmoob nyob sab asia lawm mas hnub ntawd mam li tag tswb txoov tsim lawv os thuab xyov koj yuav tos txog pes tsawg billions tiam es mam li tag lawv auj thaub auj li cas los yeej paub tias laj2 tos lawv li ces xum mus ua qab ke luag xwb mas lov ?

submitted on January 18, 2020 4:39 PM EST
Name:
Share idea vaj pov twb tuag tau 10 xyoo lawm los nej tseem tsis txau siab qees rau vaj pov thiab los lawv?

submitted on January 17, 2020 11:43 PM EST
Name:
Share idea thaud vaj pov ua teb chaws nej tsis mob siab nrog vaj pov ua tswv cuab teb chaws ces vaj pov thiaj li tso tes plau coj nej tuaj kaus nej nyiaj tag ho muab nej tso plhuav rau dawb lub tshav ua yawg fav them nqi qau d w i ntxeev siab li ntawm nej kod ntag tiag thaub koj puas hnov yawg ntse hla hlo hmoob ntawd thaum nws tus niam yau khiav lawm mas nws tsa suab hlo nyiav li nyiav hauv foos rau nws cov phooj ywg xwb ua zaj twg los tsis tau li ces nws thiaj li los npauj ntug cub ua tshauv ya ri nqug lo paug txhua leej txhua tus tib yam nkaus li koj thiab ntag mos thaub zoo li neb xwb ces txawm yog vaj tswv nqis kiag los2 yeej tsis haum neb li ces xum cia neb haum qab tshav nyuj hoom looj ceeb xwb no ov thaub ov zaum no paub cai zoo txaus lawm los pos ?

submitted on January 17, 2020 11:28 PM EST
Name:
Share idea oib... txhob mus hais luag li koj meb... luag ntse luag thiaj tau poj niam coob tus luag tawv ntaus rog nyhav nom thiaj chob xab naiphoo rau luag koj neb ob tug ntawm ntug cub neb ua yawg fav them nqi qau d w i ntxeev siab khav ntsub paus ua tshauv ya ri nqug xwb txaj muag dhau txaj muag dhau lub npib liab twb tsis muaj pub tau leej twg tab txawm yog mus xiab vaj pov ib tus ceg rooj tsum mov vaj pov twb tsis yuav naj yog mus ze vaj pov tsev zuj zus mas koj ntsej muag daj zuj zus cuag qaib vom yog vaj pov tseem tib laim muag ntsia koj thiab mas koj plhu twb xum xem zoo faus hauv ntxa lawm xwb naj haj222 xav luag cov niag yawg fav poj niam xauv qau no kawg

submitted on January 17, 2020 11:13 PM EST
Name:
Share idea Twb tsi tau dai tswb lu zov ntshav es yuav nyob saum ntsis ntoo no yuav ua li cas nrov maj.

submitted on January 17, 2020 11:11 PM EST
Name:
Share idea Hu ua hmoob ces feem ntau yeej nse ib yam xwb. Thaum dai tswb rau tus twg ces tus ntawm yeej nrov ntag. Thaum hle tswb lawm ces kawg dag nyiaj nce toj nqig taug li vaj pov dag nyob america xwb tiag.

submitted on January 17, 2020 7:29 PM EST
Name:
Share idea txhob maj hais luag txhob maj hais luag hais!!! yus tso

submitted on January 17, 2020 7:26 PM EST
Name:
Share idea tsis muaj siab tsis muaj ntsw tuag phaum tas tuag phaum tuaj tsis tim tus dab tsis vim tus tsi yog vim tib!!! qho zoo li koj tus ntawm koj kod nkaus xwb ntag

submitted on January 17, 2020 7:16 PM EST
Name:
Share idea hmoob puas muaj siab ntsws?, hmoob kev sib ceg, kev ua plaub, kev cais pab wg, kev sib txeeb noj, thiab ntau yam hauv hmoob lub neej. sib ua puag Suav teb los txog hnub no, tuag phaum tas, phaum sawv tuaj tsis txog twg li. yog tim dab tsi rau hmoob lawm?. puas yog tim hmoob tus Dab niam thiab Dab txiv uas hmoob muab xa kom mus ua Dab lawm ntuj txiag teb tsaus ntawd tsis muaj chaw mus es rov los tshoj hmoob lub siab ntsws mus rau kev lwj liam xwb?. hmoob thiaj tsis muaj qhov muag pom thiab pob ntseg hnov li lub ntiaj teb neeg.

submitted on January 17, 2020 4:48 PM EST
Name:
Share idea Yog vaj Pov cov tub thov Pov yooj tibleeg xwb mas teebmeem yuav tsi tas tabsis yuav loj zog tuaj xwb vim cov muaj npe tua pov tseg yog 8 leej. Yog lawv tsi thov 8 leej tibsis mas haj yam yuav loj ntxiv. Kawg ib cov yuav tau hlob kav hlau mas teebmeem mam tas.

submitted on January 17, 2020 4:45 PM EST
Name:
Share idea Yog vaj Pov cov tub thov Vaj Pov tibleeg xwb mas teebmeem yuav tsi tas tabsis yuav loj zog tuaj xwb vim cov muaj npe tua pov tseg yog 8 leej. Yoh lawv tsi thov 8 leej tibsis mas hsj yam yuav loj ntxiv.

submitted on January 17, 2020 4:05 PM EST
Name:
Share idea Vaj Pov cov tus zov ntshav tsi tsim txiaj nyoo Nom Pov lawm laub. Lub weeken tuaj no ces lawv twb teem mus thov Nom Pov $12,000 lawm los as. Tuag tsi tuag pheej yuav nyob saum ntsis ntoo xwb os. Paub los poj.l

submitted on January 16, 2020 4:35 PM EST
Name:
Share idea yog lau qhov ntawm koj tus ntawm koj yog tus sib ceg dawm luag taw sw luag chaw ntag es muab pov quav rau ub rau no li koj ntag lau

submitted on January 16, 2020 4:09 PM EST
Name:
Share idea hmoob tej kev sib ceg no qhia tau rau ntiaj teb neeg paub tias hmoob yog ib co neeg ruam heev thiab tsis muaj kev haum xeeb kiag li. nws yuav ua rau hmoob tus yeeb ncuab tsis ntshai hmoob thiab tsis hwm hmoob li. yog tias hmoob yuav ntse, ntse kom txawj txaj muag. yog ho ruam, los kom ruam hem txawj ntshai. txhob xyaum los ua ib co niag neeg nyob dawm luag taw thiab sw luag chaw rau luag ntxub.

submitted on January 16, 2020 3:53 PM EST
Name:
Share idea nim no ces qab tshav nyoob hoom looj ceeb tshav nyoob hoo loj ceeb ciaj hav puam khav tag tsev nom tsev nai phoo pob tag tuaj ntshuab tag ces lam khav qab tshav nyoob hoom looj ceeb kom tsis txhob mob stroke ntshav txhiab siab2 tsis txhob mob taw vwm lawm xwb lauv cov yawg tshav nyoob hoom looj ceeb aw.

submitted on January 16, 2020 1:02 PM EST
Name:
Share idea Yog koj heev ces kuj sib nraus xwb tiag! https://www.youtube.com/watch?v=xGQExgOxZMQ&t=4s Neeg khav theeb mas li no thia yog txiv neej yawg.

submitted on January 15, 2020 9:58 PM EST
Name:
Share idea ham tsis las as tos cov tuaj sau ntawv hauv nov tsis tseem neeg los twb vim yog qab tshav nyuj hoom looj ceeb nyob deb heev lawm nas thaub kheev lam yog qab tshav nyuj hoom looj ceeb nyob ze nov mas cov tuaj hauv nov yog tseem neeg tas tus li os thaub

submitted on January 15, 2020 9:45 PM EST
Name:
Share idea txawm yog li koj hais kod es lawv sib ceg lawv xwb los yus twb huaj cheej yus ua lawv ntej lawm los moj hos plaub ntug los lawv sib faib lawv leeg phuv rau lawv tag lawm los yus pheej tseem mus nrog lawv sib txeeb faib phuv ceg nrog tw thiab no nav tos kuv hais tias lawv sib ceg xwb los yus twb huaj cheej lawm ho lawv huaj cheej ces yus twb nkag qab av lawm no naj muaj tseeb tiag2 tsis dag hos lov

submitted on January 15, 2020 8:40 PM EST
Name:
Share idea cov niag neeg uas tuaj sau ntawv hauv no, lawv twb tsis tseem neeg, lawv nrab tsiaj xyaw nrab neeg thiaj tsis hais lus li neeg hais. kom luag nrog yus yuav tau, lawv thiaj tsis txawj ntshai siab lwm tus thiab nco tej Nom Tswv tej txiaj ntsig uas yuav hais rau neeg yuav tau.

submitted on January 14, 2020 8:01 PM EST
Name:
Share idea ham tsis los moj cov pov ntug cub quav yeeb lawv sib ceg lawv xwb los koj twb huaj cheej rau lawv lawm ces yog koj tawm tuaj huaj cheej tiag las as tab sis kav liam las mas rau qhov koj nyob koj puag tim koj kod ces nyaj yuav tsis txog peb cov tim nov tab kaum nis tiam sis mas nej cov tim fab kis nej kod tsawg diam mas ntshe tsis tau luag pes tsawg kaj hom neeg zoo li kod ses ciaj nyob los s/d ntxub kawg li hos pais kaws laws los ua dab hem2 neeg kawg li laiv thaub laiv kawg yuav tau mus ua qab ke luag xwb plaub thiaj tag

submitted on January 14, 2020 2:01 PM EST
Name:
Share idea Muaj ib tus tawm tuaj huam cheej lawm tiag tiag laiv. Yuav lawv nws niam nws txiv qab tiag laiv. Zaum no yuav tab kaum hauj lwm lauj.

submitted on January 14, 2020 7:04 AM EST
Name:
Share idea tus neeg twg yog nws tsis paub txog VP thiab tsis fwm VP. tus neeg no nws yeej tsis paub hais tias nws muaj niam muaj txiv thiab yeej tsis fwm niam thiab txiv. tus neeg coj li thiab zoo li tus no mas nws tseem txhom nws niam yug nws txiag thiab nawb hmoob. qhov zoo ces coj mus pub yoov ua me nyuam xwb tiag. peb hmoob tsis txawj sib hlub thiab tsis muaj tebchaws los vim cov niag neeg tsis meej pem no ntag los mos.

submitted on January 13, 2020 10:32 PM EST
Name:
Share idea Puas yog koj twb huam cheej yuav tuag es koj nrhai tsam kuv ho huam cheej lawv koj qab naj. Kuv tsi lam huam cheej yooj yim li koj os.

submitted on January 13, 2020 9:30 PM EST
Name:
Share idea auv yog li mas koj yuav tau mus kom yawm ntug cub cem laiv yog li naj yog yawm ntug cub tsis cem lawv lawm ses tsam koj ho huaj cheej huam xeev pob

submitted on January 13, 2020 9:07 PM EST
Name: Uav
Share idea Tau 3 hnub los lawm Nom Pov noob quav yeej tsi thuam Vaj Pov pab noob zov ntshav noob tub nkees, noob tsi tsim txiaj noob poob saum ntsis ntoo lawm sub laiv.

submitted on January 13, 2020 4:11 PM EST
Name:
Share idea lawv quav yeeb hos koj quav yawg fav them nqi qau d w i ntxeev siab es seb tus twg yog tus phem tshaj xwb

submitted on January 13, 2020 2:52 PM EST
Name:
Share idea Vaj Pov txiv yog neeg quav yeeb. Nom Pov txiv yog neeg quav yeeb. Vaj Pov yog noob quav yeeb. Nom Pov yog noob quav yeeb. Vaj Pov ntshaw ntshaw muaj koob muaj npe. Nom Pov ntshaw ntshaw muaj koob muaj npe. Vaj Pov dag hmoob nyiaj noj. Nom Pov dag hmoob nyiaj noj. Vaj Pov mag hlob kav hlau. Nom Pov mag hlob kav hlau. Vaj Pov hnav tsho daj dai 30 lbs saw hlau. Nom Pov hnav tsho daj dai 30 lbs saw hlau. Hahahah puav leej yog noob tsi tsim txiaj.

submitted on January 13, 2020 4:57 AM EST
Name:
Share idea I agree. Maiv Puv twb hais tias Pov ces zoo li tej khoom tsi muaj nqis es siv tas ces pov tseg no nej.

submitted on January 12, 2020 11:57 PM EST
Name:
Share idea Vaj pov mag hlob kav hlau mag nkuaj pov xyooj kuj mag hlob kav hlau mag nkuaj thiab yuam ttxij no mus tsis txhob muab nej minyuam hu npe ua pov xyooj thiaj pov vaj no lawm os rau qhov pov vaj mag nkuaj hos pov xyooj los mag nkuaj ib yam .twb xav tias nkawv tau 2 lub pov ces yuav pov tau nkawv los hos cas tsis pov li naj.

submitted on January 12, 2020 11:52 PM EST
Name:
Share idea hahaha cas nej niam yuav niaj hnub kho qau tawv2 txheem vaj pov thiab pov xyooj nkawv hlws naj hmoob.

submitted on January 10, 2020 5:24 PM EST
Name:
Share idea oiv... ceev faj laiv... yog tias ua plaub tag hos yog pov ntug cub yeej mas kouj zoo-ooj nyab tsam ua plaub tag hos ciav txoov pov yeej kiag pov ntug cub ua pov ntug cub huaj2 cheej hos koj twb txhav koj lawm ntxov mas nyuab siab tab kaum theem s/d hauj lwm laiv yawg laiv rau qhov luag muaj luag phuv tag lawm los koj pheej yuav mus nrog lawv faib ib ceg nrog tw thiab no nav koj nas... tsuas ntxim lawv tab tom huaj cheej hos yus twb txhav pais kaws laws ua lawv ntej lawm ntxov h22222222222 h222222222

submitted on January 10, 2020 5:24 PM EST
Name:
Share idea oiv... ceev faj laiv... yog tias ua plaub tag hos yog pov ntug cub yeej mas kouj zoo-ooj nyab tsam ua plaub tag hos ciav txoov pov yeej kiag pov ntug cub ua pov ntug cub huaj2 cheej hos koj twb txhav koj lawm ntxov mas nyuab siab tab kaum theem s/d hauj lwm laiv yawg laiv rau qhov luag muaj luag phuv tag lawm los koj pheej yuav mus nrog lawv faib ib ceg nrog tw thiab no nav koj nas... tsuas ntxim lawv tab tom huaj cheej hos yus twb txhav pais kaws laws ua lawv ntej lawm ntxov h22222222222 h222222222

submitted on January 10, 2020 4:01 PM EST
Name:
Share idea Vaj Pov txiv yog neeg quav yeeb. Nom Pov txiv yog neeg quav yeeb. Vaj Pov yog noob quav yeeb Nom Pov yog noob quav yeeb. Vaj Pov tus tub Vam Txoov yog neeg quav yeeb. Nom Pov tus tub tsi yog noob quav yeeb vim Nom Pov tsi quav yeeb. Qhia tau tias Nom Pov pab txiv tub yeej Vaj Pov pab txiv tub.

submitted on January 10, 2020 3:55 PM EST
Name:
Share idea Ua tibneeg nyob mas yog yus thab tau plaub lawm ces kawg yeej thiab swb xwb nawb. tsi muaj yuav nyob nrub nrab es nyob nyob plaub cia li yuav tas nawb. Vam Txoov tsab tsab ntse thab tau Nom Pov lawm ces kawg ua plaub kom yeej yog ntse tiag tsi li ces kawg thov kom tas xwb nawb tsi muaj nyob nyob ces plaub tsawm yuav tas nawb. Yog ntse cez foob kiiag, yog ruam ces thov kiag lawm xwb nawb.

submitted on January 9, 2020 2:25 PM EST
Name:
Share idea hiv2 yog kawg yog tias koj rov qab hais koj tus kheej li koj mas kuv tsuas ua luag thiab ua tsaug nkaus xwb

submitted on January 9, 2020 1:05 PM EST
Name:
Share idea Niag ntsej muag ruam npuav qau npuav pim nqog phev quav yeeb zov ntshav tub nkees tsi tsim txiaj ces txawm yog koj ntag tiag.

submitted on January 9, 2020 11:28 AM EST
Name:
Share idea Koj txawm yog thawj tus ruam buav qau nyob rau lub Jan/08/ 2020 no ntag los! Good for you!!!

submitted on January 8, 2020 1:53 PM EST
Name:
Share idea Yog lawm ruam npuav qau no muaj tiag luag twb tuaj hlub nej tej poj niam menyuam nrog lawv noj lawv nyob lawv pw ib txag es nej mus tso nyuj sib nraus tso qaib sib ncaws tag hnub lawv twb tsi xav cia nej cov ua txiv los tsev nej tseem zoo siab tias poj niam me nyuam siab loj siab dav tso nej mus yam ywj siab ywj ntsws mas lom zem tiag tiag rau nej tus nkeej nej ruam npuav qau tiag poj niam menyuam nyob tom tsev tseem lom zem tshaj nej 10 npaug puas txawj tu siab naj.

submitted on January 8, 2020 1:47 PM EST
Name:
Share idea tej lus nyiaj lus kub thaib hais qhia kom hmoob tsim txiaj yog hmoob tsi tsim txiaj thiab ces tag tsi muaj neej ua ua ntsaug rau tej lus nyiaj lus kub uas niam txiv muab pob phij rau yus mus ua nej ntawm meb tseem chim ua dab tsi? tos luag hu tiag niag ruam npuav qau no muaj tseeb.

submitted on January 8, 2020 1:42 PM EST
Name:
Share idea thaub koj txawm ruam npaum twg los tus qau yuav tsum tsis txhob ruam mev thaub mev qau tseem ruam nrog tus neeg lawm thiab ces qig mov nyhav av xwb tiag2 li laiv thaub laiv

submitted on January 8, 2020 1:39 PM EST
Name:
Share idea ham tsis las as hmoob ces paum twb tsis txawj ua es tseem muab tso mus rau mab sua ua lawm thiab ces yog ntse rov qwb lawm xwb os hos koj ne cas poj niam twb klhiav koj lawm tav ntuj li no los koj tseem pheej tsis kam yuav poj niam los aim paum li thiab es yog koj tsis txawj aim paum li hais sauv thiab lov ? h22222

submitted on January 8, 2020 1:35 PM EST
Name:
Share idea thaib hlub hmoob thaib qhia hmoob ua neej los mav ua 24-7 tsaug tsi teb li lawm hos yog ntse naj!

submitted on January 8, 2020 1:35 PM EST
Name:
Share idea hmoob siab luv2 ceev2 li ces mab sua mus 2 3 nyuag thab hmoob2 mus dai tuag tas ces cia li mus khaws xyeem aim hmoob poj niam paum xwb tiag hos cov tsis dai tuag los cia li muab rauj lawm thiab ces peb lavoo mus tsoob xwb las as tsis hais ua teb chaws li laus paum xwb twb tsis txawj ua as

submitted on January 8, 2020 1:27 PM EST
Name:
Share idea xoxom hmoob nyob thaib teb puas tsim nyog sau ib tsab ntawv personal mus rau 24-7 news ? yus twb yog ib tug nom xoxom sawv pej xeem kev lawm mas yus yuav tau coj 24-7 news cov lus thuam hmoob ntawd coj mus cob rau tsoom nom tswv qib siab muab dhos rau nom tswv nayaubai latta2manoun constitution seb puas siv tau los tsis tau kom nom tswv teb rau pej xeem no mas ntshe yuav khws dua pob lawv ? cas tom ntej nyob muaj nom tom qab nyob muaj tswv es ho yuav tsis siv nom tswv no mas ntshe yog yuam kev lawm kaj lawv ? yus pom xeeb sawv pej xeem kev mas yus siab yuav tsum ntev siv nom tswv txoj cai thev yus siab yuav tsum loj siv nom tswv cai coj mas khws dua nawb

submitted on January 8, 2020 1:25 PM EST
Name:
Share idea nim no es suav nyab laj thaib nplog hlub22 peb hmoob es lawv tuaj nrog peb tej poj niam menyuam ev dej txiav taws ua liaj ua teb cia peb cov ua txiv mus tso nyuj sib nrau mas lom zem tas tas nej puas ntsaw nab? peb tej poj niam menyuam luag ntxi txhi xav kom peb mus tso nyuj sib nrau tso qaib sib ncaws es txhob txawj rov los tsev li lawm mas luag txawj hlub peb kawg khiag.

submitted on January 8, 2020 1:14 PM EST
Name:
Share idea thaum vaj pov nyob mas thaib nplog nyab laj suav lawv yeej tab meeg tua tsuj hmoob tuag nthi niam no vaj pov tuag lawm mas thaib nplog nyab laj suav tab meeg hlub hmoob tsa hmoob ua nom coob muaj xiv heev tuaj

submitted on January 8, 2020 12:58 PM EST
Name:
Share idea First they hate you, then they attack you, then you win.

submitted on January 8, 2020 12:45 PM EST
Name:
Share idea thaum vaj pov nyob mas peb xav2 mus nyob qab choj los peb ntshai2 vaj pov cem mas peb ua tub sab nyas2 nyiag mus nyob qab choj nyas2 nyiag mus nyob qab choj los vaj pov tseem pom peb thiab vaj pov cem peb tawg ntho nrov nqhawv xwb ces peb ua ntsej muag daj cuag qaib vom rov mus nrog poj niam me nyuam nyob tim tsev dua lawm xwb niam no vaj pov tuag lawm mas peb los sij tau zoo las voos mus nyob qab choj freedom vam meej ntws lawm tiag lawv nej nas av tsij tuaj nrog peb koom nyob qab choj nawb zaum no hmoov ntuj poob los rau peb lawm nej tsis tsawg tsuag tuaj ses ib ntsis lig rau nej tsis tau lawm laiv nej nas

submitted on January 8, 2020 12:36 PM EST
Name:
Share idea awv yog yuav ruam thiab phem ces txawm ruam phem npaum li koj tus kod mas yog ib qho uas muaj coob leej ntau tus xav2 thaj tsob koj heev li ov thaub ov

submitted on January 8, 2020 9:58 AM EST
Name:
Share idea yog yuav ruam ces ruam kom txaus luag pub peb los tim nej tos ho pub ub pub no rau nej tsi hais khau khib txhuam hniav tej no peb muab pub tag peb los lub cev qhuav vim yog ua ruam txaus pub lawm txhos caug dua pem teb ua ntaj tes thov pom ua li no peb hlub peb thia pub ov, ua ruam tsab ntse ces pawv yaim kaum ncauj tsis lo roj li tiag txhob ua tus ruam tsab ntse lawm nawb yog pom peb los txog tim nej nav nej kaum ncauj thia li yuav lo roj ov.

submitted on January 8, 2020 9:28 AM EST
Name:
Share idea ua li cas tus tswv xov tooj cua tsis hnov hais lus li lawm tsuas muab cov lus qub tso xwb es tsis yog muaj teeb meem lawm los ua li cas nab?

submitted on January 8, 2020 12:01 AM EST
Name:
Share idea Nej yuav tau thov dab pab thiab yuav tau fiv yeej tibneeg txiv neej pab nej tus president trump laiv. Trump yog ib tus neeg ruam tsab ntse txawj tsim teebmeem xwb yeej ua tsi tau ib yam zoo li nawb

submitted on January 7, 2020 9:19 PM EST
Name:
Share idea thaum tuaj tuaj qaum nplooj thaum rov rov mus qab nplooj neeg tais caus txiag maum aub laus hais lus zoo li ntawm tiag, dag dab yuav tau poob xyab poob ntawv dag leej tib neeg yuav tsum yog xuas dej xuas cawv no hov.

submitted on January 7, 2020 8:54 PM EST
Name:
Share idea oij lam tau naj yus ua luag nqaij dawb xeeb kas ua luag siab xeeb plaub ntug tso ziag no yus ho yuav tias nkees sib ceg yuav tso tes plau no lam yuav mus tau naj thaum ntej yus twb 9 lees 10 nyiam tso ziag no yus ho yuav hle ris zuav no lam tau nawj

submitted on January 7, 2020 8:40 PM EST
Name:
Share idea Laj nrog nej cov hlwb tov dej ko sib ceg hwv; saib kuv tus hluas nkauj qhab zoo nkauj tshuab raj zoo mloog. https://www.youtube.com/watch?v=U9UHZT3Oo8A

submitted on January 7, 2020 8:26 PM EST
Name:
Share idea kuv mus tim nplog kuv rov los copv neeg paub kuv lawv thov kuv tej nyuag khoom kuv nqa mus siv siv tsi tag kom muab pub lawv tsi hais khau phuam da dej ris tsho xam koos t shirst lawv thov ib yam kuv tseg txhua yam pub rau lawv kuv tej phav thawv tej ntawm muab tib si pub rau lawv kuv hnav tib cev ntawm lub cev rov los tsev lawm kuv zoo siab tias lawv nyiam kuv tej ntawm es kuv tau muab pub lawv tej zaum kuv yog tus zoo siab tshaj lawv tsi paub lawv zoo siab los tsi zoo tabsis mas kuv zoo siab heev vim kuv muaj pub rau lawv lawm li ntawm tiag.

submitted on January 7, 2020 8:20 PM EST
Name:
Share idea vaj pov phem heev nawb thaum vaj pov nyob mas peb xav2 nyob qab choj tsis tau nyob li ziag no hmoov zoo vaj pov tuag kiag lawm mas peb tau zoo mus nyob qab choj vam meej nroo ntws lawm tiag lau nej s/d naj

submitted on January 7, 2020 8:15 PM EST
Name:
Share idea lawv ntaus yus sab laug tas cuab sab xis thiab ces tau lawv pim ntxi lawv ntaus yus xub ntiag tas cuab nrob qaum rau thiab tas ces tau ua lawm paum yus ynoo kom tag lawv txuj thaum kawg yus muab lawv tsuj koj puas to taub lus cuav lus saub lus ntxias lus dag koj tsis paub txog kawg koj ciaj khaub

submitted on January 7, 2020 7:23 PM EST
Name:
Share idea yog yeeb ncuab ntaus koj sab plhu xis koj tig sab laug rau ntaus thiab yog yeeb ncuab xav tau koj lub tsho sab saum koj hle lub tsho sab hauv rau nws tib si yog ua li no thiaj tau phooj ywg thiab tau kev sib haum xeeb yog hmoob ua tau li no hmoob yuav yog kov yeej yeeb ncuab hmoob thia tsi muaj yeeb ncuab.

submitted on January 7, 2020 5:29 PM EST
Name:
Share idea ua kamoo mas ua kom luag pluag cib nyeej mas cib kom luag tuag ua laj fai mas ua kom tau noj tua yeeb ncuab mas tua kom ploj yog hais qhov zoo ces yog txiv tub hmoob yog hais qhov phem ces yog sib tua kom tu noob qhov koj xav txawv qhov kuv xav koj thiab kuv lub neej yeej tsis kav

submitted on January 7, 2020 4:57 PM EST
Name:
Share idea Txawm yuav yog hmoob nyob qhov twg los tsi txhob sib cib nyeej tsis txhob sib ntxub tsis txhob sib rhuav, qhov tseeb tiag tus neeg pluag nrhiav kev rhuav tus neeg muaj, tus neeg ruam nrhiav kev txo tus neeg ntse, tus neeg twm zeej nrhiav kev tawm tsam tej neeg nyob muaj pab muaj pawg, yog hmoob tso tseg tau tej kev hais ntawm ces hmoob yeej yog tib tug tib tsob hmoob tab sis cov neeg liam xav ua rau tej neeg zoo poob ntsej muag thaum kawg tej neeg liam yuav tau txais txoj kev quaj ntsuag tej neeg zoo yuav tau lub neej kaj siab lug tsi txawj ploj tsi txawj tuag.