Home | Station Info. | Contact | Advertise | Our Sponsors | Audio Archives | Photo-duab | Schedule
Call us for advertising info.
Displaying 1 - 100 of 500 total posts.     Page: 1 - 2 - 3 - 4 - 5  Next
Write comment-Sau lus

submitted on May 26, 2019 10:34 AM EDT
Name: xav tuag2 tsis yeej
Share idea thaum ub pov tua hmoob mas tsuas yog ua tub sab nyiag tua hmo ntuj yam ntsiag to tsis muaj leej twg paub tsis hnov leej twg pom tab sis ziag no pov tua hmoob mas tua nruab hnub nrig rau hauv youtbue fcebook internet nrov ua nqaj ua nqug thoob ntiaj teb sib ceg ua plaub mus tom mab los pov yeej sib ntaus ua plaub mus tom suav los pov yeej qhov nov yog txhais li cas ? puas yog txhais tias mab pom pov rhuav hmoob keej ces mab txhaub pov rhuav hmoob ? puas yog suav paub pov txov hmoob tau ces suav txhub pov txov hmoob noog mus ntxiv tias yog thaum pov rhuav txov cov hmoob laus tag dab tsi tshwm sim tuaj ? luag rov tig txhaub pov rhuav hmoob cov hluas tuaj yog thaum luag txhaub pov rhuav hmoob cov hluas tag dab tsi tshwm sim tuaj ? thaum no tshuav pov plaub txhais nyuag tes taw xwb ces mab suav mam xuuas khauj tsiav nrij2 nrawj2 tas hnub tas hmo rau ces pov tiv tsis taus ces thaum no pov muab kuab tshuaj los rhuav tshem pov tus kheej ces suaj kaum cov lus kuv hais no yog muaj peev xwm tsis yog kiag li ces kuv yog hmoob tus dev kiag yog kuv cov lus no muaj peev xwm yog kiag ntag ces kuv yog hmoob tus vaj kiag kuv tsis zoo li tus pov es yus rov muab yus roj kib yus txha li tus pov no ib txwm los tsuas pom luag muab hmoob roj kib hmoob txha xwb tiam sis ziag no ho pom hmoob muab hmoob roj kib hmoob txha qhov nov puas yog txhais tias pov ntse hla hlo los yog pov ruam hla hlo ? los yog pov phem hla hlo ? pov lub yej vub tawg paj txi txiv tau pov los tshwm sim ua neeg nyob tseem tub qaug pov lawm thiab es yog li no leej twg thiaj li yuav tsis tub qaug pov ?

submitted on May 26, 2019 10:34 AM EDT
Name: xav tuag2 tsis yeej
Share idea thaum ub pov tua hmoob mas tsuas yog ua tub sab nyiag tua hmo ntuj yam ntsiag to tsis muaj leej twg paub tsis hnov leej twg pom tab sis ziag no pov tua hmoob mas tua nruab hnub nrig rau hauv youtbue fcebook internet nrov ua nqaj ua nqug thoob ntiaj teb sib ceg ua plaub mus tom mab los pov yeej sib ntaus ua plaub mus tom suav los pov yeej qhov nov yog txhais li cas ? puas yog txhais tias mab pom pov rhuav hmoob keej ces mab txhaub pov rhuav hmoob ? puas yog suav paub pov txov hmoob tau ces suav txhub pov txov hmoob noog mus ntxiv tias yog thaum pov rhuav txov cov hmoob laus tag dab tsi tshwm sim tuaj ? luag rov tig txhaub pov rhuav hmoob cov hluas tuaj yog thaum luag txhaub pov rhuav hmoob cov hluas tag dab tsi tshwm sim tuaj ? thaum no tshuav pov plaub txhais nyuag tes taw xwb ces mab suav mam xuuas khauj tsiav nrij2 nrawj2 tas hnub tas hmo rau ces pov tiv tsis taus ces thaum no pov muab kuab tshuaj los rhuav tshem pov tus kheej ces suaj kaum cov lus kuv hais no yog muaj peev xwm tsis yog kiag li ces kuv yog hmoob tus dev kiag yog kuv cov lus no muaj peev xwm yog kiag ntag ces kuv yog hmoob tus vaj kiag kuv tsis zoo li tus pov es yus rov muab yus roj kib yus txha li tus pov no ib txwm los tsuas pom luag muab hmoob roj kib hmoob txha xwb tiam sis ziag no ho pom hmoob muab hmoob roj kib hmoob txha qhov nov puas yog txhais tias pov ntse hla hlo los yog pov ruam hla hlo ? los yog pov phem hla hlo ? pov lub yej vub tawg paj txi txiv tau pov los tshwm sim ua neeg nyob tseem tub qaug pov lawm thiab es yog li no leej twg thiaj li yuav tsis tub qaug pov ?

submitted on May 26, 2019 10:34 AM EDT
Name: xav tuag2 tsis yeej
Share idea thaum ub pov tua hmoob mas tsuas yog ua tub sab nyiag tua hmo ntuj yam ntsiag to tsis muaj leej twg paub tsis hnov leej twg pom tab sis ziag no pov tua hmoob mas tua nruab hnub nrig rau hauv youtbue fcebook internet nrov ua nqaj ua nqug thoob ntiaj teb sib ceg ua plaub mus tom mab los pov yeej sib ntaus ua plaub mus tom suav los pov yeej qhov nov yog txhais li cas ? puas yog txhais tias mab pom pov rhuav hmoob keej ces mab txhaub pov rhuav hmoob ? puas yog suav paub pov txov hmoob tau ces suav txhub pov txov hmoob noog mus ntxiv tias yog thaum pov rhuav txov cov hmoob laus tag dab tsi tshwm sim tuaj ? luag rov tig txhaub pov rhuav hmoob cov hluas tuaj yog thaum luag txhaub pov rhuav hmoob cov hluas tag dab tsi tshwm sim tuaj ? thaum no tshuav pov plaub txhais nyuag tes taw xwb ces mab suav mam xuuas khauj tsiav nrij2 nrawj2 tas hnub tas hmo rau ces pov tiv tsis taus ces thaum no pov muab kuab tshuaj los rhuav tshem pov tus kheej ces suaj kaum cov lus kuv hais no yog muaj peev xwm tsis yog kiag li ces kuv yog hmoob tus dev kiag yog kuv cov lus no muaj peev xwm yog kiag ntag ces kuv yog hmoob tus vaj kiag kuv tsis zoo li tus pov es yus rov muab yus roj kib yus txha li tus pov no ib txwm los tsuas pom luag muab hmoob roj kib hmoob txha xwb tiam sis ziag no ho pom hmoob muab hmoob roj kib hmoob txha qhov nov puas yog txhais tias pov ntse hla hlo los yog pov ruam hla hlo ? los yog pov phem hla hlo ? pov lub yej vub tawg paj txi txiv tau pov los tshwm sim ua neeg nyob tseem tub qaug pov lawm thiab es yog li no leej twg thiaj li yuav tsis tub qaug pov ?

submitted on May 26, 2019 8:46 AM EDT
Name:
Share idea to the stupid guys Matthew 7:22

submitted on May 26, 2019 12:59 AM EDT
Name:
Share idea qhov nov yog hais rau koj kiag ntag caw koj saib tau rau hauv youtube>>> Ep: 5, Vaj Pov Cov Tub

submitted on May 25, 2019 9:05 PM EDT
Name:
Share idea Bark Miao xab moom khois, xab moom taaj, xab moom xuab.

submitted on May 25, 2019 9:05 PM EDT
Name:
Share idea Bark Miao xab moom khois, xab moom taaj, xab moom xuab.

submitted on May 25, 2019 9:05 PM EDT
Name:
Share idea Bark Miao xab moom khois, xab moom taaj, xab moom xuab.

submitted on May 25, 2019 9:05 PM EDT
Name:
Share idea Bark Miao xab moom khois, xab moom taaj, xab moom xuab.

submitted on May 25, 2019 9:05 PM EDT
Name:
Share idea Bark Miao xab moom khois, xab moom taaj, xab moom xuab.

submitted on May 25, 2019 9:05 PM EDT
Name:
Share idea Bark Miao xab moom khois, xab moom taaj, xab moom xuab.

submitted on May 25, 2019 9:05 PM EDT
Name:
Share idea Bark Miao xab moom khois, xab moom taaj, xab moom xuab.

submitted on May 25, 2019 9:05 PM EDT
Name:
Share idea Bark Miao xab moom khois, xab moom taaj, xab moom xuab.

submitted on May 25, 2019 9:05 PM EDT
Name:
Share idea Bark Miao xab moom khois, xab moom taaj, xab moom xuab.

submitted on May 25, 2019 9:05 PM EDT
Name:
Share idea Bark Miao xab moom khois, xab moom taaj, xab moom xuab.

submitted on May 25, 2019 9:05 PM EDT
Name:
Share idea Bark Miao xab moom khois, xab moom taaj, xab moom xuab.

submitted on May 25, 2019 9:05 PM EDT
Name:
Share idea Bark Miao xab moom khois, xab moom taaj, xab moom xuab.

submitted on May 25, 2019 9:05 PM EDT
Name:
Share idea Bark Miao xab moom khois, xab moom taaj, xab moom xuab.

submitted on May 25, 2019 9:04 PM EDT
Name:
Share idea Bark Miao xab moom khois, xab moom taaj, xab moom xuab.

submitted on May 25, 2019 12:09 PM EDT
Name:
Share idea auj mloog keeb zoo yaj hais tag mas ceev faj hmoob dauv tawj tus neeg ntxeev siab nyob ntawm koj ib sab kod nawb

submitted on May 25, 2019 11:34 AM EDT
Name:
Share idea cuaj pwm kod ces yog cuaj pwm raug xauv pim xauv qau ntag tiag thaum raug nom tswv muab xauv pim xauv qau lawd ses txiag tsis tau pim tsoob tsis tau qau li lawm hod es ho yog luag muab dab tsi thiaj li xauv tau pim tau qau ? luag muab nws i d bat pacamtua lwg kiag tag ces muab kiag d w i rau nws kiag ces yog nws tseem txiag tsoob thaum twg ces coj kiag nws mus ua huab tais nyob tsev zeb tsev tsua tsev tooj tsev hlau kiag xwb ntag hod mas qhia li no rau nej hmoob thaib hmoob nplog hmoob nyab laj hmoob suav paub txog hmoob yawv fav them nqi qau d w i ntxeev siab lub neej ces zoo li no kiag las mas nawb

submitted on May 25, 2019 7:25 AM EDT
Name:
Share idea Bark Miao mam xib mej merk

submitted on May 25, 2019 7:25 AM EDT
Name:
Share idea Bark Miao mam xib mej merk

submitted on May 25, 2019 7:25 AM EDT
Name:
Share idea Bark Miao mam xib mej merk

submitted on May 25, 2019 7:25 AM EDT
Name:
Share idea Bark Miao mam xib mej merk

submitted on May 25, 2019 7:25 AM EDT
Name:
Share idea Bark Miao mam xib mej merk

submitted on May 25, 2019 7:25 AM EDT
Name:
Share idea Bark Miao mam xib mej merk

submitted on May 25, 2019 7:25 AM EDT
Name:
Share idea Bark Miao mam xib mej merk

submitted on May 25, 2019 7:25 AM EDT
Name:
Share idea Bark Miao mam xib mej merk

submitted on May 25, 2019 7:25 AM EDT
Name:
Share idea Bark Miao mam xib mej merk

submitted on May 25, 2019 7:25 AM EDT
Name:
Share idea Bark Miao mam xib mej merk

submitted on May 25, 2019 7:25 AM EDT
Name:
Share idea Bark Miao mam xib mej merk

submitted on May 25, 2019 7:25 AM EDT
Name:
Share idea Bark Miao mam xib mej merk

submitted on May 25, 2019 7:25 AM EDT
Name:
Share idea Bark Miao mam xib mej merk

submitted on May 25, 2019 7:25 AM EDT
Name:
Share idea Bark Miao mam xib mej merk

submitted on May 25, 2019 7:24 AM EDT
Name:
Share idea Bark Miao mam xib mej merk

submitted on May 25, 2019 7:24 AM EDT
Name:
Share idea Bark Miao mam xib mej merk

submitted on May 25, 2019 7:24 AM EDT
Name:
Share idea Bark Miao mam xib mej merk

submitted on May 25, 2019 7:24 AM EDT
Name:
Share idea Bark Miao mam xib mej merk

submitted on May 25, 2019 7:24 AM EDT
Name:
Share idea Bark Miao mam xib mej merk

submitted on May 25, 2019 7:24 AM EDT
Name:
Share idea Bark Miao Vaj Pov

submitted on May 25, 2019 7:24 AM EDT
Name:
Share idea Bark Miao Vaj Pov

submitted on May 25, 2019 7:24 AM EDT
Name:
Share idea Bark Miao Vaj Pov

submitted on May 25, 2019 7:24 AM EDT
Name:
Share idea Bark Miao Vaj Pov

submitted on May 25, 2019 7:23 AM EDT
Name:
Share idea Bark Miao Vaj Pov

submitted on May 25, 2019 7:23 AM EDT
Name:
Share idea Bark Miao Vaj Pov

submitted on May 25, 2019 7:23 AM EDT
Name:
Share idea Bark Miao Vaj Pov

submitted on May 25, 2019 7:23 AM EDT
Name:
Share idea Bark Miao Vaj Pov

submitted on May 25, 2019 7:23 AM EDT
Name:
Share idea Bark Miao Vaj Pov

submitted on May 25, 2019 7:23 AM EDT
Name:
Share idea Bark Miao Vaj Pov

submitted on May 25, 2019 7:23 AM EDT
Name:
Share idea Bark Miao Vaj Pov

submitted on May 25, 2019 7:23 AM EDT
Name:
Share idea Bark Miao Vaj Pov

submitted on May 25, 2019 7:23 AM EDT
Name:
Share idea Bark Miao Vaj Pov

submitted on May 25, 2019 7:23 AM EDT
Name:
Share idea Bark Miao Vaj Pov

submitted on May 25, 2019 7:23 AM EDT
Name:
Share idea Bark Miao Vaj Pov

submitted on May 25, 2019 7:23 AM EDT
Name:
Share idea Bark Miao Vaj Pov

submitted on May 25, 2019 7:23 AM EDT
Name:
Share idea Bark Miao Vaj Pov

submitted on May 25, 2019 7:23 AM EDT
Name:
Share idea Bark Miao Vaj Pov

submitted on May 25, 2019 2:18 AM EDT
Name:
Share idea peb tsoom hmoob nyob lub qab ntuj no, kev chim, kev tu siab, kev muaj lus tsis tom thawj ntawd neeg lub neej txhua tus muaj. txawm li ntawd los yog yus tus kheej li teeb meem xwb. muaj txoj cai thiab muaj nom tswv ua tus tswj lawm, txhob mus sib ceg, sib thuam muab tso rau tej you tube thiab fb rau luag neeg ntiaj teb paub yus txoj kev ruam phem lim hiam no. luag thiaj tsis paub yus kev ruam, kev tsis haum xeeb. luag thiaj yuav saib taus yus haiv neeg thiab ntshai yus haiv neeg. kom peb hmoob tig mus ntsia luag cov haiv neeg, uas yog Nyab Laj, Nplog, qha meem, Thaib, thiab luag lwm haiv neeg tawg rog li peb, lawv puas sib ceg thiab sib thuam li peb hmoob?. qhov twg, nws tsis haum thiab tsis ncaj ncees rau yus lawd, mus ti nom, ti tswv hais thiaj yuav tas, txoj kev cib nyeej uas koj nyas ua rau kuv thiab kuv nyas ua rau koj, teeb meem yuav tsis tas li. peb hmoob coj tus yam ntxwv li hais los saum no puag Suav teb los, peb thiaj tseem niaj hnub sib ceg, sib ntxub, sib thuam li niaj hnub no uas tsis muaj lub chaw xaus.

submitted on May 25, 2019 1:16 AM EDT
Name:
Share idea peb tsoom hmoob nyob lub qab ntuj no, kev chim, kev tu siab, kev muaj lus tsis tom thawj ntawd neeg lub neej txhua tus muaj. txawm li ntawd los yog yus tus kheej li teeb meem xwb. muaj txoj cai thiab muaj nom tswv ua tus tswj lawm, txhob mus sib ceg, sib thuam muab tso rau tej you tube thiab fb rau luag neeg ntiaj teb paub yus txoj kev ruam phem lim hiam no. luag thiaj tsis paub yus kev ruam, kev tsis haum xeeb. luag thiaj yuav saib taus yus haiv neeg thiab ntshai yus haiv neeg. kom peb hmoob tig mus ntsia luag cov haiv neeg, uas yog Nyab Laj, Nplog, qha meem, Thaib, thiab luag lwm haiv neeg tawg rog li peb, lawv puas sib ceg thiab sib thuam li peb hmoob?. qhov twg, nws tsis haum thiab tsis ncaj ncees rau yus lawd, mus ti nom, ti tswv hais thiaj yuav tas, txoj kev cib nyeej uas koj nyas ua rau kuv thiab kuv nyas ua rau koj, teeb meem yuav tsis tas li. peb hmoob coj tus yam ntxwv li hais los saum no puag Suav teb los, peb thiaj tseem niaj hnub sib ceg, sib ntxub, sib thuam li niaj hnub no uas tsis muaj lub chaw xaus.

submitted on May 25, 2019 12:52 AM EDT
Name:
Share idea peb tsoom hmoob nyob lub qab ntuj no, kev chim, kev tu siab, kev muaj lus tsis tom thawj ntawd neeg lub neej txhua tus muaj. txawm li ntawd los yog yus tus kheej li teeb meem xwb. muaj txoj cai thiab muaj nom tswv ua tus tswj lawm, txhob mus sib ceg, sib thuam muab tso rau tej you tube thiab fb rau luag neeg ntiaj teb paub yus txoj kev ruam phem lim hiam no. luag thiaj tsis paub yus kev ruam, kev tsis haum xeeb. luag thiaj yuav saib taus yus haiv neeg thiab ntshai yus haiv neeg. kom peb hmoob tig mus ntsia luag cov haiv neeg, uas yog Nyab Laj, Nplog, qha meem, Thaib, thiab luag lwm haiv neeg tawg rog li peb, lawv puas sib ceg thiab sib thuam li peb hmoob?. qhov twg, nws tsis haum thiab tsis ncaj ncees rau yus lawd, mus ti nom, ti tswv hais thiaj yuav tas, txoj kev cib nyeej uas koj nyas ua rau kuv thiab kuv nyas ua rau koj, teeb meem yuav tsis tas li. peb hmoob coj tus yam ntxwv li hais los saum no puag Suav teb los, peb thiaj tseem niaj hnub sib ceg, sib ntxub, sib thuam li niaj hnub no uas tsis muaj lub chaw xaus.

submitted on May 24, 2019 11:19 PM EDT
Name: xav tuag2 tsis yeej
Share idea pov awj koj ntse hla hlo hmoob tau 8 9 xyoos no es koj ntse li ko xwb... ub... cas hais nkwg li me nyuam ab xwb... kom koj niam rau2 siab nyws mov rau koj noj heev2 kom koj loj tsuag2 thiaj li txawj hais lus me ntsis ma pov awj... yog li no mas koj ho mloog kuv cov lus ntse nawb... tsuag2 hmoob raug zeb lawm xuas hmuv nkaug loos ntxiv rau tsuag2 hmoob raug hmuv lawm xuas qws loos ntxiv rau tsuag2 hmoob mag qws lawm xuas hneev loos ntxiv rau tsuag2 hmoob raug hneev lawm xuas phom loos ntxiv rau tsuag2 tseem tshuav los tas lawm no mas thiaj li yog lus ntse hla hlo hmoob ov pov ov...

submitted on May 24, 2019 6:23 PM EDT
Name:
Share idea Tsoom hmoob cov ruam hau Qwj, thaum muaj ib tug tuag mas zoo li nim txawj sib hlub diam, tab sis, thaum ciaj mas cas ho zoo li yog tsis tau sib cav, sib ceg mas tsis zoo siab li. qhov uas muaj ib tug tuag es mus xyuas nchuav nthwv ntawd puas yog mus noj nqaij nyuj thiab haus cawv xwb?. puas yog mus tham poj nrauj yawg ntsuag xwb?. puas yog mus tham tua Nas, tua mos lwj thiab nuv ntses xwb?.

submitted on May 24, 2019 5:32 PM EDT
Name:
Share idea Tus yuav mag hlob kav hlau tom ntej no ces yog thaj Vam Txoov huab tais hmoob ntxeev siab mas.

submitted on May 24, 2019 5:01 PM EDT
Name:
Share idea cov uas xij mag hlob kav hlau ntawm yog cov ntxeev siab rau meskas thia mag hlob kav hlau them nqi qau d w i. hahaahahhaha.

submitted on May 24, 2019 2:59 PM EDT
Name:
Share idea ua cas ho tau ua yawg fav them nqi qau d w i ntxeev siab thov caw nej mus saib tau hauv youtube facebook tau lol

submitted on May 24, 2019 2:57 PM EDT
Name:
Share idea yog vim li cas ho tau them nqi qau d w i ?>>> Xov xwm tshiab Hluas nraug hmoob nplog raug hluas nkauj hmoob Meskas dag quaj 3 hnub 3 hmos 2017

submitted on May 24, 2019 2:53 PM EDT
Name:
Share idea on feature we don't take it by law we take it by size and character only

submitted on May 24, 2019 2:26 PM EDT
Name:
Share idea yog ua cas ha tau hlob kav hlau. https://www.youtube.com/watch?v=m2njGFRz60M

submitted on May 24, 2019 12:54 PM EDT
Name:
Share idea hom noob phem no muab qau xauv tsis tau tsoob pim lawm los kuj zoo heev thiab las mas yog tseem cia hom noob phem no qau tsoob pim ntau tseem yuav yug tau neeg phem coob ntxiv tuaj thiab kuj tsim nyog muab xauv qau thiab quab yuam kom them nqi qau thiab muab d w i rau kawg lawm rau qhov tom ntej no twb tsis pub muaj hom noob phem no lawm

submitted on May 24, 2019 11:55 AM EDT
Name:
Share idea Cov noob tsi tsim txiaj, tub nkeeg, ruam zov ntshav no ces yeej tsim tsim nyog hlob kav hlau lawm.

submitted on May 24, 2019 11:38 AM EDT
Name:
Share idea txiv keej hlob kav hlau ces tub keej hlob kav hlau. hahahhaahhaha.

submitted on May 24, 2019 11:24 AM EDT
Name: xav tuag2 tsis yeej
Share idea niam no neeg phem heev zuj zus tuaj lawm cov nom tswv yuav los kav neeg tom ntej no mas luag yeej saib tus neeg txij hnub nws yus mus txog 18 xyoo hos yog nws yeej muaj tus xeeb ceem cuaj pwm tsis zoo tsis dhos luag tus phumalai ntag ces luag yeej muab tus ntawd catkan ua ntej thiaj li tsis tau daws teeb meem li yav tas lawm niam no luag tsuas siv tus phumalai no los cais txhem hom neeg noob phem no lawm xwb luag tsis muab txoj cai los siv kho cov neeg noob phem no lawm vim hom neeg noob phem no tsim teeb meem tas li rau nom tswv daws xwb mas yog li no kom nej paub tias tom ntej no luag txhem neeg lawm xwb luag tsis kho neeg lawm

submitted on May 24, 2019 11:09 AM EDT
Name:
Share idea yawg fav them nqi qau d w i ntxeev siab qau twb mag xauv tsis tau tsoob pim lawm ces tsis tas muaj plhus li os hmab tsis muaj txha ces khaws xyeem hlav laum nce ntoo xwb yog hnub twg ntoo vau ces hmab nrog xwb yeej tawv tsis dhau li niaj hnub no ntoo twb vau yuav ti av cas tsis muaj ib txoj hmab tsa tau to hau kiag li nab

submitted on May 24, 2019 10:54 AM EDT
Name:
Share idea hlob kav hlau ntevvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

submitted on May 24, 2019 9:58 AM EDT
Name:
Share idea xav tias ntshe txiv txawj hlob kav hlau ces ntshe tub tsi txawj hlob kav hlau no has cas tub los txawj hlob kav hlau thiab.

submitted on May 23, 2019 6:50 PM EDT
Name:
Share idea oib oib oib oib nej cov hmoob liab twb cem tias hmoob vaj pov thiaj li phem xwb hos nej cov hmoob liab mas nim zoo2 heev li no neb... cas tsam no hmoob liab ho yuav rov ntes hmoob liab coj mus hlais ci noj no maj... aub... zoo heev tiag2 li nawb nej cov hmoob ntxeev siab mus ua liab mus lav liab cov liam tim nplog naj dua twg tas lawm naj>>> https://www.youtube.com/watch?v=TKdQv67TXsA

submitted on May 23, 2019 5:18 PM EDT
Name:
Share idea Txiv txawj rag ces tub txawj dag, txiv txawj qeeg ces tub txawj toob nkeeg haj haj haj.

submitted on May 23, 2019 4:00 PM EDT
Name:
Share idea Txiv keej hov taus tub keej hov tau.

submitted on May 23, 2019 3:59 PM EDT
Name:
Share idea txiv mag hov riam tub mag hov riam, txiv ua dov tawm tub ua qhev ev kawm.

submitted on May 23, 2019 3:26 PM EDT
Name:
Share idea leej txiv keej hlob kav hlau ces cov tub los keej hlob kav hlau thiab.

submitted on May 23, 2019 2:54 PM EDT
Name:
Share idea peb twv nyiaj seb vaj pov tus tub uas yuav hlob kav hlau tom ntdj tsi ntev no yog tus hu li cas? Kuv twv mas tus yuav hlob kav hlau tom ntej no yog Vam Txoov ntag os.

submitted on May 23, 2019 2:54 PM EDT
Name:
Share idea peb twv nyiaj seb vaj pov tus tub uas yuav hlob kav hlau tom ntdj tsi ntev no yog tus hu li cas? Kuv twv mas tus yuav hlob kav hlau tom ntej no yogbVam Txoov ntag os.

submitted on May 23, 2019 2:25 PM EDT
Name:
Share idea txiv tshaj lij them nqi qau ces tub los txawj them nqi pim thiab tiag hos txiv los noj qe kib xwb ces tub los noj mij hlab thiab xwb no tiag hos txiv los hlob ko taus hauv hoob nab hos tub los zob ko txuas hauv txaj tas ces sawv ob tug ntsej muag mluas2 los sib tw ua luag qhev zov rawv luag cov website sau ntawv xwb no tiag kuv yeej ib txwm hais tias kuv hais lus tsis yuam kev hlo li no tiag

submitted on May 23, 2019 9:47 AM EDT
Name:
Share idea leej txiv keej hlob kav hlau ces cov tub los keej keej hlob kav hlau tib yam nkaus li leej txiv thiab tiag. tos nom pov cem tsis txuag ntsej muag li naj.

submitted on May 23, 2019 2:24 AM EDT
Name:
Share idea koj hais hmoob puas txawj huas thiab no lod... auv... hmoob huas thiab hod... tiam sis hmoob huas mus tim nkuaj thiab hmoob huas mus them nqi qau xwb as

submitted on May 23, 2019 2:20 AM EDT
Name:
Share idea oib... es dab tsi ntawm hmoob mas pheej raug luag muab huas tas li xwb es hmoob txawm yuav tsis txawj huas leej twg li kiag li lov ?

submitted on May 23, 2019 2:19 AM EDT
Name:
Share idea ua cas cov hmoob ntxeev siab nyob meka fab kis australia no coob ua luaj es nej yuav tsis coj mus lav liam tuag tin nplog kom tag es nej yuav mus 3 4 nyuag leej xwb nej tsis txaj muag li los ? coj kom tag nrho coob222 mus es nplog liab thiaj li zoo siab heev tias nplog liab cov yoov kas yuav huam vam ib phaum coob heev rau nplog liab cov ntses lwj no los pob cas ruam ua luaj mloog nov seb yog dab tsi ? suav huas hmoob pim ces hmoob pim tuag nyab laj huas hmoob ris tsho ces hmoob ris tsho ntuag nplog huas hmoob khau ces hmoob khau ntuag thaib sam hmoob pim qau ces hmoob pim qau tshob mab tso mab dab huas hmoob ces hmoob vwm to taub to dib lawm los pos ? los yog tseem to ntxeev siab quj qees li thiab naj ? hhhhhhh kuv tau hais lus rau koj lawm mas kuv yeej tsis pub ib los yuam kev rau koj li os thaub ntxeev siab

submitted on May 23, 2019 2:04 AM EDT
Name:
Share idea thaum vp tseem nyob es vp ntsia koj ib nyuag nruj xwb mas koj twb ua ntsej muag puas tag nrho li lawm hos yog vp tseem cem koj kiag thiab mas koj ntsej muag twb tuag daj cuag qaib vom mus thawj thiab tag lawm xwb es sim neej no ntshai vp tshaj ntshai dab es thaum vp ho tuag lawm no mas auj yauj ntsej muag mam ho rov nce taus ntshav liab tau luag tuaj cem vp lom2 vab2 txaus luag thiab txaus ntxub tiag2 ha222222 vp muaj peev xwm tshaj lij qib 1 mus txog loib mus txog phan mus txog phoun es s/d tseem tsis sib koom moj them nqag kab qw tib suab tias yog no kom luag thiaj li ntshai hmoob hos hmoob tseem tias auj vp mas phem tsis zoo npas phab npas lis mas kom txov vp no ces mab sua mas zoo siab hlo teb tias auj yog222 tua222 no ces auj yauj thuam vp tuag kiag tas ces hmoob tej niag kab ke ua neeb ua yaig los mab sua txwv zuj zus hos hmoob tej niag kab ke pam tuag los mab sua txwv zuj zus hos plaub ntug hmoob los loj zuj zus hos txoj cai los hmoob tsis muaj zuj zus hos hmoob los neej pluag zuj zus ces sib tw mus cog xas muag xas raug ntes kaw coob zuj zus tuaj hos cov them nqi qau them nqi pim los huam vam coob heev tuaj thiab ub hmoob mas xuas phom tua raug hmoob tas mab sua mam li xuas hneev loos ntxiv rau thiab mas aub haib tiag2 nawb hmoob txoj kev txov nom txov tswv no os yom

submitted on May 22, 2019 11:59 PM EDT
Name:
Share idea xyov leej twg xij yog yawg ntxeev siab them nqi qau d w i es thia mag meskas rooj ntxiab li lau. tos xij mag nom pov xiong cem tsis txuag ntsejmuag li os.

submitted on May 22, 2019 10:44 PM EDT
Name:
Share idea luag li luag tseem pub yawg cov tub mus zov luag ntshav hos koj li ses tab koj rho nyiaj mus ntiav zov lawv ntshav los lawv twb tseem tsis kam no hos koj tsis paub los yog koj paub mas txaus tu siab heev auj

submitted on May 22, 2019 10:40 PM EDT
Name:
Share idea lawv tag ces yog yus ntag no xwb mas luag xav nrhiav txim rau koj ces tau yooj yim heev los ntawm koj kev tham foos thiab koj tej posted rau qhov txhia chaw ntawd rov los ua txim rau koj los yeej tau yooj2 yim heev no xwb mas es nyhos lawv ib txhia los yuav tau tseg ib txhia cia nyhos rau yus thiab no xwb mas koj twb mag s/d nyhos koj ua yawg fav them nqi qau d w i ntxeev siab noj qe kib mij hlab lawm ne

submitted on May 22, 2019 9:34 PM EDT
Name:
Share idea txiv txawj dag ces tub los yuav xyaum txawj dag, tabsis mas meskas tsis ruam li hmoob es yuav cia zais tsis txhob muab hais tawm. meskas tos kom nws ua kom txaus yees tso, meskas li mam ua tib zaug zawm mas thia ceev nawj.

submitted on May 22, 2019 9:07 PM EDT
Name:
Share idea oiv yog yuav nyhos ses txiv twb mag nyhos tas lawm tsam no twb txog thib nyhos tub twb mag lawm thiab ces yuav nyhos ces txawm nyhos thaum tseem ciaj sia nyob no ntag laiv los yog tsis tau luag nyhos ces yuav tos kom tuag thiab tso mam li tau luag nyhos no lov yog li mas kuj txaus luag heev thiab ov yuam hhhhhhh

submitted on May 22, 2019 8:11 PM EDT
Name:
Share idea es thaum txog lawv no ces seem yus nyhos lawv hos thaum ho txog yus no twb tsis muaj lawv nyhos yus lawm ne es leej twg ho yuav nyhos yus no maj ? kuv xav mas thaum txog lawv tshuav yus mas luag tseem saib ncaj li rab liag hos yog thaum txog yus tsis muaj lawv lawm mas ntshe luag saib ncaj li rab niag nqe lauj xwb no kaj seb yeem ntxov zoo dua los seb yeem lig zoo dua xwb las as hiv22222 hhhhhh qhov twg los puav leej tsis yeem no lov ? mas tsuas muaj 2 qhov ntawd xwb tsis muaj lwm qhov li lawm ne hhhhhh kawg koj twb noj qe kib mij hlab yawg fav them nqi qau d w i ntxeev siab lawm xwb las as mas seb yus ntxov los yus lig yus twb yeej paub yus lawm las as hhhhhhh

submitted on May 22, 2019 6:25 PM EDT
Name:
Share idea ha222 hiv222 hmoob txoj kev liam mas txaus luag kawg li os yom txiv mag tas ces tub mag tub mag tas ces lawv mag lawv mag tas ces yus mag ntag no xwb las mav es tseem yuav dim tau li cas no yawg fav them nqi qau d w i ntxeev siab noj qe kib mij hlab xwb nas hiv222 has222 kuv li kuv ua tsaug thiab ua luag xwb las as kuv nas hhhhhhhhh

submitted on May 22, 2019 6:25 PM EDT
Name:
Share idea 300 TXHIAB TUG HMOOB UAS TUAJ NYOB TAU 43 XYOO RAU LUB TEB CHAWS VAM MEEJ NO MUAJ TXOG LI 700 - 800 TUG DR.DEGREES LAWM , IB HNUB TWG MUAJ COV NROG AMERICANS YA MUS TXOG SAUM HNUB QUB SAUM HLI LOS MUAJ LUB NTIAJ TEB NO RHUAV MAS COV TSEEM XYAUM COV PHEM LI DAB YUAV UA LUB NEEJ POOB QAB.

submitted on May 22, 2019 10:35 AM EDT
Name:
Share idea thaum vp los ua nom rau hmoob ces hmoob ua liaj rau saum vp nrob qaum, hmoob noj vp tes tos vp lub tswv yim hmoob sib txiag muaj plaub los tos vp mus tu plaub hmoob thiam yeem, hmoob ua liaj rau vp rob qaum xws li thaum vp coj hmoob vp tsa tsev kawm ntawvrau hmoob kawm txawj ntse thaum hmoob ntse hmoob caij tsuj vp txog qhov hmoob ua kom vp ploj ntiaj teb mus tabsis vp txoj hmoo muaj txawm li ntawm los hmoob raws vp noj rau txhua txhia thaj chaw tej no txhais tau tias hmoob yeej yog cov ua liaj rau vp rob qaum tiag.

submitted on May 21, 2019 9:37 PM EDT
Name: Ruam lam tham kom hmoob ua ntsuas sib cem.
Share idea Thaum ua ntej tsov rog fab kis nyob Indochina ces phas nyas npis lis foom lawv cov hmoob lis sau se sau hmoob noj sau hmoob haus ua rau hmoob cov txom nyem muag menyuam los them se rau fab kis thiab tub npis lis foom lawv noj ces tom qab meskas tuaj rau teb chaws nplog meskas ho tsa vaj pov lawv cov hmoob vaj los ua tus coj ces lawv thiaj tau muab hmoob ua liaj noj ces niaj hnub no ib cov ruam thiaj khib khib ces vaj pov twb tuag lawm tseem muaj cov niaj hnub cem vaj pov nawv cov cem cem vaj pov ces yog cov npwb xwb tsis txawj dag ces ntxias tau hmoob nyiaj noj ces thiaj cem cemvaj pov cov tub thiab vaj pov nawj hahaha nej hais puas yog naj.

submitted on May 21, 2019 9:30 PM EDT
Name:
Share idea thaum ua ntej mas yog cov hmoob leeg yog cov vwm rau vaj tswv coob tshaj le zaag nuav tes ho yog cov Moob dlawb ho vwm tsua vaj tswv zaag nuav tes cov moob leeg ho tsov moog cov hmoob tug dlab le 100 xyoo lug lawm hab es ua caag moob yuav ib cov vwm mus tsua ib yaam le yuav vwm tsis sib xws le ne hov.