Home | Station Info. | Contact | Advertise | Our Sponsors | Audio Archives | Photo-duab | Schedule
Call us for advertising info.
Displaying 1 - 100 of 500 total posts.     Page: 1 - 2 - 3 - 4 - 5  Next
Write comment-Sau lus

submitted on April 13, 2022 11:21 AM EDT
Name:
Share idea Yog mej cov Moob dlawb ha nyam siv tug "H" no ces ca muab tug "M" tshu tawm es ca mej siv tug "H" es sau tas Hong no xwb los maj. Hos peb mas peb yeej siv tug "M" es sau tas Mong no nawb.

submitted on February 26, 2022 6:18 PM EST
Name:
Share idea nyob hauv kev Nom, kev Tswv thiab ntiaj teb tej ntaub ntawv paub twb sau ua Hmong no lawm. qhov zoo mas yuav tsum sau li ntawd. nyob hauv yus hmoob Dawb thiab Hmoob Lees nyias kuj sau li nyias nyiam los tsis muaj teeb meem li, yog ho yuav mus sau kom yog Hmoob thiab Moob no rau cov pob Zeb mas yog ib qho cais pab qhia tau rau ntiaj teb neeg paub Hmoob kev tawg tswj lawm.

submitted on February 25, 2022 11:35 AM EST
Name: Daws kho Hmoob MN rooj 4
Share idea Nyob zoo 3 Hmoob. Kuv yuav tham txog ntawm Hmoob MN 4 daim Pobzeb. Yog tias kuv yog cov Qhabnab Koom haum mas kuv twb paub tias 3 muaj 2 pab Hmoob & Moob mas tsam 3 sau 1 pab xwb los 1 pab ho yuav tu siab. Yog tias 3 ho sau 2 pab tib si no los cuag li ho muab sib cais lawm thiab. yog yuav kom tsis txhob muaj lus mas yuav tau sau li no tias: HMONG MINNESOTA ZOO SIAB TXAIS TOS KOJ, & HMONG MINNESOTA ZOO SAB TXAIS TOG KOJ. yog sau ua li no2 ho yuav muaj 4 tau li cas qhov twg tuaj? nyob thoob Ntiaj teb no lus Phasa kang English France tsuas muaj 3 zwm lub Npe hu ua HMONG no rau thoob Ntiaj teb paub xwb. yog tias 3 sau tus MONG no xwb no ces tsuas yog Hmoob thiaj paub xwb. Hos dua li cov ces no one know not thing at all

submitted on February 24, 2022 2:12 AM EST
Name:
Share idea Hmoob ruam hau npua, thiaj mus nyob lub ntiaj teb puv txhua, nyob txog twg los tsuas tsim kev sib ntxub thiab kev sib tua. thiaj tsis muaj neej nrog luag ua. Suav yog hmoob tus yeeb ncuab, hmoob tuag tseem muab xa mus rau Suav qhuab. Nplog yog hmoob tus tim thawj, hmoob tuag tseem muab xa rov mus rau Nplog dawj.

submitted on February 24, 2022 1:47 AM EST
Name:
Share idea qhov tseeb lub hauv paus los ua 2 daim txiag zeb sau npe ntawv Hmoob ntawd, yog hmoob Dawb lub tswv yij thiab hmoob dawb ua xwb lod?, los sis muaj hmoob Lees txuam hauv thiab. tab txawm tsis muaj Hmoob Lees txuam hauv los yog ncaj ncees tiag los sib tham kom to taub es muab Hmoob thiab Moob ntawd tsem tawm, kho sau dua ua Hmong no xwb. vim nyob hauv ntaub ntawv uas neeg niaj hnub siv nyob rau tej tsev kho mob thiab cov rooj tuav ntaub ntawv dej num txhua lub rooj ntawv twb muaj lub npe hmong no lawm ne!. yog ua plaub ib tog ho yeej no, koj ho tau dab tsi?, qhov koj tau yog los muab hmoob cais ua 2 pab rau ntiaj teb paub hmoob kev tsis haum xeeb thiab 2 pab hmoob yuav ua yeeb ncuab mus tas tiam xwb. tsim nyog hmoob yuav tau los xav txog haiv hmoob, txhob los ntshaw hwj chim muab yus hmoob rhuav kom puas tsuaj mus.

submitted on February 22, 2022 2:51 AM EST
Name: Hmoob kev sib rhuav
Share idea Nyob zoo peb ib tsoom Hmoob. lub Caij nyoog 2022 no muaj ib tug Hmoob Yaj tawm Press hais tias: nws tsa Koom haum pab pawg los tab tom npaj ua Plaub rau Hmoob dawb txog ntawm 2 daig Pob zeb. Nws tau hais tias: lub Koom haum ua ob daig Pob zeb ntawd yeej ua yog2 ua thwj2 lawm, lo lus nug? yog tias twb yog2 thiab twb thwj2 lawm tiag ses muaj tsis taus Plaub li laiv yom. Vim nws twb tsis yog twb tsis thwj es thiaj li xeeb taus Plaub Nqaij dawb thiaj li xeeb taus Kas no las mas yom, Hmoob MN. Yog nej sib dob Plaub zaum no lauv no ces txij no tod nej heev kawg los tsuas tau ua tus Nom txij C C rov hauv lawm xwb nawb, hos txij tus M Y rov sauv ces pawb Hmoob os

submitted on January 2, 2022 6:44 PM EST
Name:
Share idea Suav tus phaj ej kungfu nrov2 nuj nplhaib lis thaum xyoo 1973 ntawd yog ib tus ua movie tsab loj heev saib tus laib yog ncuav xwb,yog ntawd cov neeg paub tab teb chaws no lawv Isis nyiam nws thiaj tau rov mus ua movie tim Hongkong thia tau mus tuag rau tim lawm.qhov nws tuag ntawd lawv hais 2-3 yam tiam sis kuv ntaus nqi tias nws mus ua hurt ib tus twg lawm lawv thiaj txum lom nws siav. Nej seb ne! Teb chaws meskas no nws tus tub Brandon keeng lee kuj ua movie raws nws txiav txoj lw thiab ces muaj ib ntus movie lawv siv Phom tiag mos txwv cuav tsis paub zaum ntawd leej twg muab tau ib lub mos txwv tiag rau xa ua yawg tub tsa hlo lawv yawg qab lawm thiab. Ces tsob noob no seem ib tus ntxhais lawm xwb kuj ua movie thiab ntev2 mam tawm ib zaj. Moostasnyaj xub qib xub qhib Victor pictures nej tsis ua Los yus ua yus mus li ntag nej tsis ha is Los yus mus hais yus li lauj R..............

submitted on January 2, 2022 5:41 PM EST
Name:
Share idea Suav tus phaj ej nuj nplhaib lis tuag

submitted on October 11, 2021 4:35 PM EDT
Name:
Share idea Hab koj has maum kaav taav hab yawg taub hau ntxhw nua lov. Tej nag kaav taav hab taub hau ntxhw nuav yuav ua le caag is tau tebchaws rua peb nyob os.

submitted on October 4, 2021 9:39 PM EDT
Name:
Share idea hawb2 koj hais yog kawg lawm meka ev vaj pov tawm kiag teb chaws nplog lawm ces lav xias suav nyab laj vig voog tuaj tsa kiag 4 tug chij khoo tsuj kiag nplog tsa tsis taus tob hau kiag nti tsis taus kiag hais tsis taus ib lo lus kiag li mas pov khawv txaus nkaus qoos tas2 hos phaum nyuag nrog vaj pov sib do ntawd ces twb mus nyob hauv qab av ua vaj pov ntej lawm ntxov mas xyov tus twg yog tus swb es raug kev tsim txom los xyov tus twg yog tus yeej es tau zoo li laub

submitted on October 4, 2021 12:48 AM EDT
Name:
Share idea Ntuj nis ntuj awj !!! Twb tau ntev ua luaj twb yuav tag ib tiam neeg lawm los yawm hmoob dawb thiab tus hmoob lees tseem tuaj sib ceg tas zog hauv no los lawv awj ! Zoo li no mas hmoob laj sib haum es sib hlub lauj ! Thov lub ntuj pub koob hmoov kom nej txhua tus tsis sib haum no pov siab qub es hloov siab tshiab es ib hlub sib pab nawb mog !

submitted on October 3, 2021 5:56 PM EDT
Name:
Share idea vaj pov coj hmoob mus nyob thoob qab ntuj, thaum kawg vaj pov thia li tau mus nyob tom tsev loscuj. vaj pov coj hmoob mus ua dev poob zoo, thaum kawg vaj pov thia li mag meskas khoo. vaj pov coj hmoob mus nyob thoob ntiajteb, thaum kawg vaj pov thia li tau mus nyob hauv hleb.

submitted on October 1, 2021 4:07 PM EDT
Name: vaj pov coj peb tuaj mas vim yog li no
Share idea 1 vwj paj cai tsis coj hmoob mus tsis txog twg 2 lauj kiab toom tsis coj hmoob mus tsis txog twg 3 phas nyas npis tsis coj hmoob mus tsis txog twg 4 lauj faiv ntaj tsis coj hmoob mus tsis txog twg 5 koos pav cais yaj thoj tub nas pas nis tsis coj hmoob mus tsis txog twg hos tus uas coj tau hmoob mus txog twg ces tsuas muaj ob tug xws li tus 1 yog tsab xyooj mem coj tau hmoob los suav teb los puv nyab laj teb nplog teb thaib teb tus 2 yog vaj pov coj tau hmoob mus nyob puv nruab nrab teb Australia fab kis Argentina Norhteland Germany mus rau hnub poob teb America Canada yog leej twg mom vaj pov txheej ces tus ntawd nws yuav coj nws lub taub hau rov qab mus rau nplog nyab laj tsuj hos leej twg mom tsab xyooj mem txheej ces tus ntawd nws yuav coj nws lub taub hau rov qab mus rau suav tsuj es nej txhob nyob teb chaws no noj qab pw tsaug noj rog pw ntog es nej yuav tau rov qab mus nrog nplog nyab laj suav nyob noj phaj nyaj ua cab puv tsheej plab caj npab ceg yiag cuag tseev qhuav hlaub lub cev caj dab taub hau yuag nka phem cuag puam coos khem tus wg los puav leej coj siab phem zoo tib yam xws tib xem

submitted on September 29, 2021 12:23 AM EDT
Name:
Share idea Nam tsum tum hmoob dlawb aub pob tawb ua tswv xyaas tuaj ib sij maag nyablaaj xaa ib phom tuag ib tug maam tuaj txug thaibteb los nim qhuas tas yog vaaj pov coj tuaj. Ruam tag tag.

submitted on September 27, 2021 8:21 PM EDT
Name:
Share idea Yog vaj pov heev cas nes tso kawv koob los nkag nom pov lub qab noob qaus naj.

submitted on September 25, 2021 10:46 PM EDT
Name:
Share idea Yau tuaj sib tog muaj zogzij nes yeej xwb xyoojpov ntse hla hlo hmoob tiag.

submitted on September 24, 2021 6:47 PM EDT
Name:
Share idea Hmoob Noom Hej yog hmoob noj nyablaj quav. Hmoob Loojceeb yog hmoob noj Vaj Pov quav.

submitted on September 22, 2021 2:59 PM EDT
Name:
Share idea Muas Xiong nyob Wausau yoh chaubmoos xeem chaubmoos kas xim cob kwv tij os. Yoh chaubmoos xeem tsi mag caubfab tua ces lawv yeej tso khiav los thaibteb li os.

submitted on September 22, 2021 1:11 PM EDT
Name:
Share idea Hmoob tus huabtais Vaj Pov yog leej twg? Thiab huabtais Vaj Pov lub tebchawd nyob qhov twg? Leej twg yog husbtais Vaj Pov tus nas nyoov ne? Huabtais Vaj Pov pab tau nej dab tsi?

submitted on September 22, 2021 1:10 PM EDT
Name:
Share idea Hmoob tus huabtais Vaj Pov yog leej twg? Thiab huabtais Vaj Pov lub tebchawd nyob qhov twg? Leej twg yog husbtais Vaj Pov tus nas nyoov ne? Huabtais Vaj Pov psb tau nej dsb tsi?

submitted on September 11, 2021 7:04 PM EDT
Name:
Share idea nam tsuv tum moob dlawb hov caag yuav xaav thaab plaub thuam tuab neeg ua luaj ne saib yog koj heev tag2 nua thov caw koj tuaj tsua huv peb lub xuv tooj cua es peb sim ntsug koj sis ntsuas zug ib cuam tshaav saib tsua yawm moob dlawb koj yeej tsis tshaaj leej twg hab koj yeej tsis txug twg le hab os yawm moob dlawb peb moob koj hab kuv peb phaum nuav xwb ces nyob tuab level xwb os yawm moob dlawb

submitted on September 8, 2021 11:21 PM EDT
Name:
Share idea Hey

submitted on September 7, 2021 11:15 PM EDT
Name:
Share idea Hi

submitted on August 29, 2021 7:56 PM EDT
Name:
Share idea ab nej hais li es niag nom tsis pov thiab niag pov tsis xyooj ntawd ho yog leej twg es peb ho tsis tau paub dua li ne lov ?

submitted on August 27, 2021 8:55 PM EDT
Name: kuv nteeg li nom tsis pov tsis xyooj hais thiab
Share idea thaum vp nyob mas txhua leej txhua tus cog siav rau vp xwb hos thaum ho tas vp lawd mas s/d ho khi siav rau vp thaum vp nyob mas vp pov yog tib tug hmoob tib leeg hmoob ntse nkaus xwb hos thaum ho tas vp lawd ces tus ub tus no nim ho ntse hla hlo hmoob tuaj thiab cas yuav txaus luag ua luaj

submitted on August 27, 2021 5:42 PM EDT
Name: Kuv ntseeg li Nom Pov Xiong hais txog Vaj Pov thiab.
Share idea Thaum Reagan ua pathas mas thaib xa tsheej tsheb phom AK tuaj rau pem ciam teb nplog thiab thaib tabsis hmoob mas dag li dag. Mus nyob sab nplog ua dag ntsuav. Nplog tuaj ces khiav tsi nkeeg rov los thaib teb dua. Yog Vaj Pov ntse ces kasmoos twb muaj thaum ntawm lawm tabsis Vaj Pov dag li dag xav kom CIA cia li ua kom tau pub rau Vaj Pov nyob dawb xwb.

submitted on July 14, 2021 10:00 PM EDT
Name:
Share idea tau ntev tsis pom niag phiab xyooj tuaj hais lus thiab tsis pom hais tawm nyob youtub li es yog thaub kwv ceg mus ua xas lawm pob. thia tseem xij pom thaub niag tij laug nom pov xyooj tuaj hais tawm youtube xwb.

submitted on July 12, 2021 12:26 AM EDT
Name:
Share idea ab tus uas tsis paub tab es tuaj sib ceg tas li tej me nyuam yaus uas tsis txawj ntse tsis sib haum xeeb es luag yuav tsis ntshai ntawd ces yog koj tib nyuag kod xwb mas thaub

submitted on July 11, 2021 7:35 PM EDT
Name:
Share idea kom peb tseg txoj kev tuaj sib ceg li me nyuam yaus no, luag pom thiab paub ces qhia tau rau luag tias peb tsis muaj kev haum xeeb thiab txawj ntse li. yog li, lub ntiaj teb neeg thiaj tsis ntshai thiab saib tsis taus peb uas raug luag tsim txom li pom los no ntag.

submitted on July 10, 2021 2:08 PM EDT
Name:
Share idea Tuaj nawb qab coj ke. Kuv yuav coj mej nrug kuv moog muab hauv caug moog nkaag tub xeeb ntxwv huabtais lub nplog qho quav nawb. Lub nplog qho quav nuav mas muaj sab kawg tabsis tau quav cab xwb nawb.

submitted on June 25, 2021 7:16 PM EDT
Name:
Share idea ua cas cov niag Qaib coj ke, uas mus tsis tau ua ke no tseem tuaj hais lus li qau tsis tau plhe thiab xwb os

submitted on June 1, 2021 3:58 PM EDT
Name:
Share idea awv yog tias lub zos no muaj nab muaj qav muaj tsov muaj poj ntxoog muaj dab tuag nyob xwb no mas tsis ua li cas li nawb tiam sis yog lub zog nuav muaj naab muaj qaav muaj tsuv muaj puj ntxoog muaj dlaab tuag nyob xwb nua cais nyuab lawm ntaag nua ov

submitted on June 1, 2021 9:56 AM EDT
Name:
Share idea aub yawg npluav txuasuav hlob kav hlau no muuab cov tibneeg nyob lub zog no caum caum khiav tas li lawm. Nim no muaj nab muaj qav, muaj tsov muaj poj ntxoog, muaj dab tuag nyob lawm xwb mas txaus ntshai kawg li.

submitted on May 30, 2021 1:18 AM EDT
Name:
Share idea Txij le npluav moog hlob kaav hlaus lawm ces lub zog nom phaj ca le faab lawm los as. Nom Pov yuav yeej Vaaj pov tag lauj. Txoos Vaaj yuav yeej Vaam Txoov tag lauj.

submitted on April 29, 2021 2:10 PM EDT
Name:
Share idea tog luag xij tas npluav hlob kaav hlau no los thaum npluav yuav tawm rooj mas npluav yuav tau nrhav kaav hlau hlob ua ntej npluav le maam tawm rooj ces luag txha le has tas npluav hlob kaav hlau.

submitted on April 28, 2021 5:04 PM EDT
Name:
Share idea tos luag pheej tias nplim txuas quav no mas thaum nws yuav ya los tib txuas quav tag mam ya plho hos thaum ya plho los kuj tib txuas quav thiab hos thaum nws tsaws nkaus los kuj tib txuas quav thiab tig loo tod tib txuas quav tig loo tid tib txuas quav hos quaj ib suab los kuj tib txuas quav hos ib ntxuaj tis los kuj tib txuas quav hos ib ntxuaj tw los kuj tib txuas quav mas ua li cas los txuas quav li txuas quav tas huv2 yog kiag li cov niag moob leeg no thiab no ces peb thiaj li muab cov niag hmoob lees no hu ua cov niag nplim txuas quav nplim haw quav no tiag nej paub lov

submitted on April 28, 2021 11:56 AM EDT
Name:
Share idea npluav txuas quav, npluav txuas txuas quav, npluav haw haw quav es npluav txha le tau hlob hlob kaav hlau. npluav txha le tau luag luag saw hlau.

submitted on April 28, 2021 12:29 AM EDT
Name:
Share idea nplim txuas quav txhob txuas2 quav txhob haw2 quav es xyaum tsim txiaj thiab

submitted on April 27, 2021 4:09 PM EDT
Name:
Share idea thaub npluav moog hlob kaav hlau lawm os.

submitted on April 26, 2021 11:44 PM EDT
Name:
Share idea Puas yog thaub npluav no twb mus hlob kav hlau ua quav txia txev lawm cas ne? Aub yos koj tau hlob qau los yeej tsim nyog lawm.

submitted on April 22, 2021 12:19 PM EDT
Name:
Share idea Aub tos koj ua dev zov npluav Vam txoov lawv tsev, tsem li suab noj quav los yog koj yeej yeem nrog npluav Vam Txoov luag saw hlau nej yuam. Zoo kawg uas koj muab nyiaj rau npluav txuas quav tas es tau noj qe kim xwb los mas.

submitted on April 21, 2021 5:16 PM EDT
Name:
Share idea Oh! koj txawm yog tug npluav txuas quav ntxais qau hlob kaav hlau luag saw hlau los! zoo rua koj tug npluav ntxais qau hlob kaav hlau maj!

submitted on April 21, 2021 11:11 AM EDT
Name:
Share idea auv... tos koj ua dev nyooj rau lawv ua luaj li koj los vim yog liab pov ib nyuag yav pob txha rau koj yuav qe kib noj yuav mij hlab noj es koj thiaj li nyooj nguj ngeg rau tus ub tus no nev... txawm li cas los puam chawj es cia koj ua koj nplim txuas quav xwb yuav zoo dua kaj lov

submitted on April 21, 2021 11:01 AM EDT
Name:
Share idea hahahahahha!!! npluav txuas quav rov sib foob npluav txuas quav ces kawg npluav tau hlob kaav hlau hab npluav tseem tau luag saw hlau hos. vim npluav ntse saab qwb ces npluav tseem sau nyaj sib txeeb yuav cov koos loos nyuj, koos loos nees nev ces kawg npluav tau hlob kaav hlau hab luag saw hlau. 100% proof to prove it.

submitted on April 20, 2021 9:59 PM EDT
Name:
Share idea Vaj Pov thiab nws cov nom cuav 12 tus twb luag saw hlaj neb. Nim no npluav Vam Txoov twb tsa nom terrorist thiab xa nyiaj mus tua neeg neb. Ham tsi ze ze npluav Vam Txoov yuav luag saw hlau lawm los as.

submitted on April 20, 2021 3:48 PM EDT
Name:
Share idea ab... nplim txuas quav... koj nim xav-2ab... luag koj sawv hlau tas phab tas pheev hauv nov los yeej tsis muaj leej twg cheem koj li tsuav koj nros koj muaj zog luag koj sawv hlau xwb las mas nplim-i... peb yeej tsis lam thab muaj leej twg txeeb nrog koj luag koj sawv hlau li os nplim-i...

submitted on April 20, 2021 11:32 AM EDT
Name:
Share idea cov npluav saw hlau yog ruam npaum ko los yuav ua huabtais hmoob ces cia li na txha mus lawm nplogteb es mus ua mas. yog nyob america thiab xa nyiaj musua terforist tthiab ts nom cuav tawm tsam nplog xwb no qhia rau FBI coj mus luag saw hlau dua seb.

submitted on April 19, 2021 9:33 PM EDT
Name:
Share idea Cov npluav txuas quav txuas zis saw hlaj no cas yuav ruam tas npaum tiag tiag li. Yog yuav ua tebchaws ces sawb sim nqa txa rov mus nyob tim nplog maj. Pheej nyob tebchaws no ntag hmoob tuag xwb es yuav mag saw hlau los cas ne.

submitted on April 4, 2021 10:46 PM EDT
Name:
Share idea thaub npluav txuas quav tuag aws kaab mob covid19 lawm tsi pum npluav txuas quav tuaj txuas quav hlob kaav hlau lawm.

submitted on April 3, 2021 12:49 PM EDT
Name:
Share idea npluav txuas quav txuas txuas quav ua npluav tau hlob kaav hlau ntxais ntxais qau luag saw hlau npluav tuag kag.

submitted on April 2, 2021 5:58 PM EDT
Name:
Share idea aub... nplim txuas quav txuas5 quav ua nplim qhov quav lwj5 ua nplim tuag kiag tsis pom nplim tuaj lawm lau... zaum no nplim tuag lawm ced... yuav tsis qig mov tsis nkim zaub tsis nyhav av tsis nkim qhov tsis hem zej tsis txias zos tsis toog ntsej tsis ntshoo hlwb ces yav nov mus kaj siab lug lawm lauv...

submitted on March 30, 2021 1:39 PM EDT
Name: haj2 haj3 haj4 haj5
Share idea tham rau tseem vwj. 3/30/2021 <<<haj2 xav2 luag hmoob nplog lub maus taus txawj lwj2 kas hawb3 tos hmoob nplog txawj2 dag los vim hmoob nplog tej maus taus txawj lwj kas ne yom

submitted on March 26, 2021 1:46 PM EDT
Name:
Share idea x Talk Show 3-25-2021 <<<koj tseem ruam tshaj lawv lawm lanb5 npaug xwb au ruam au kamoo mas luag hais tias yog li tod no tiam tiam sis qhov tseeb ho yog li tid hos luag hais tias yog li nrad no mas qhov tseeb ho yog li ped no mas thiaj li yog kamoo nawb kamoo mas luag tua nrad raug ped luag tua tod raug tid no nawb kamoo tsis zoo li koj poj niam khiav es koj tawm tsab ntse tshuab raj kom koj poj niam rov khiav los thawj koj txhob npau suav au yog koj txawj play kamoo ces koj poj niam twb khiav los thawj koj ntxov lawm las mas niag ruam txhob tsab2 tsam dej kub hlab ces ho vwm npab txhob ntse2 tsam dej kub hle ces ho vwm plhe os ruam

submitted on March 20, 2021 4:22 PM EDT
Name:
Share idea npluav txuas quav bua ruam ntxais qau npluav rov foob npluav ces npluav tau hlob kaav hlau. npluav txuas quav bua ruam ntxais qau yaim pim npluav rov foob npluav ces npluav tau luag saw hlau.

submitted on March 19, 2021 11:31 PM EDT
Name:
Share idea oib... koj saib nplim txuas nplim cov quav ntau2 hauv nov saib meb... nplim2 nplim4 nplim txuas quav txuas quav txuas quav nplim txuas quav no tas li xwb ne... es tseem yuav tsis lees tias yus tsis yog nplim txuas quav li cas tau no maj lov... hhhhh

submitted on March 18, 2021 11:06 PM EDT
Name:
Share idea cov npluav txuas quav ko tsaab ntse heev ces npluav rov foob npluav ces npluav ntxais qau yaim pim txha tau hlob kaav hlau, luag saw hlau.

submitted on March 18, 2021 11:04 PM EDT
Name:
Share idea phev tawm phiab qauj lub blog qau nuav yuav tau muab kaw, vim yog thaub xij plhe qau xwb thaub tsi saib xij ca cov neeg phem tuaj sau has lug phem ces kuv ca ua neeg phem zoo le phev tawm phiab qauj lawm tag.

submitted on March 18, 2021 10:58 PM EDT
Name:
Share idea mej cov nyuag ntsej muag bua ruam npluav txuas quav ntxais qau hlob kaav hlau, luag saw hlau yog cov xij tuaj tshev peb hu ua nplim no naj ces kuv txha tuaj qha qhov tseeb tas mej cov npluav txuas quav ntxais qau yaim pim rov sib tug sib rhuav ces npluav txha tau hlob kaav hlau, luag saw hlau no tag. npluav rov foob npluav ces npluav txha tau hlob kaav hlau, luag saw hlau.

submitted on March 18, 2021 9:59 PM EDT
Name:
Share idea yawg kod ces quav ntxiv dab tsis tsis muaj kiag qhov muaj ces yog bertere bergunt beriat nkaus xwb ma tos nws hais li naj

submitted on March 18, 2021 9:55 PM EDT
Name:
Share idea yog lau yog lau yog lau qhov koj hais kod ces txawm yog hais koj tus uas ua dab yawg fav them nqi qau d w i ntxeev siab nplim txuas quav ntawm koj ntag lau qhov kod ces txawm yog qhov koj hloov pauv tsis kam coj li poj ua tseg tsis kam yuav li yawm ua cia ces koj thiaj li liam txwv zoo li ntawm koj kod tiag yawg-d... ua cas tawm rooj plaws mas hnav ris tsho xam koos ci nplas hos rau khau tawv kab puj nyug ci dub nciab hos hnab tshos mas rhais 3 4 tug mem liab mel ntsuab mem xiav pleev tshuaj tsw oo niab tiam sis thaum rov los txog tsev ces noj qe kib mij hlab xwb hos ntsuag los kuj tsis muaj tsuav pw tib tug kauj tsaim ntxeev kawb vos xwb ab cas yuav pab koj tus thasamai vam meej tiam tshiab yaim pim npuav qau kod tu siab ua luaj os yawgd...

submitted on March 18, 2021 7:57 PM EDT
Name:
Share idea hmoob tej laus uas ib txwm nyob yaj sab thaum ub, lawv tsis tau paub thiab pom neeg npuav qau thiab yaim pim li, tab sis lawv muaj lo lus cem neeg uas mob tshaj mas yog hais tias niag ruam npauv qau, niag yaim pim no. nim no, hmoob mus txog qhov npuav qau thiab yaim pim lawm. hmoob niaj hnub npuav qau thiab yaim pim thiaj ruam li no lawm. hmoob thiaj tsis muaj ib tug ntse li lawm uas yuav los hais tau rau lwm tus yuav thiab kom lwm tus mloog li lawm. thiaj tsuas niaj hnub yog siv Dev Npua cai thiab yuav thim rov mus kawm poj ua cia thiab yawm ua tseg lawm xwb. uas tsis muaj lub hom phiaj yuav los kho thiab pauv hloov hmoob li. thiaj tseem niaj hnub yuav muab niam thiab txiv xa mus ua Dab lawm Dab teb xwb.

submitted on March 16, 2021 4:00 PM EDT
Name:
Share idea npluav txuas quav noj quav sib tug sib rhuav npluav txuas quav ntxais qau keej keej hlob kaav hlau. npluav txuas quav ntxais qau keej keej luag saw hlau.

submitted on March 16, 2021 1:31 PM EDT
Name:
Share idea npluav txuav quav ntxais qau hlob kaav hlau. tog npluav txuav quav tau ntxais qau hlob kaav hlau los vim yog npluav bua ruam tsaab ntse rov foob npluav ces npluav txuas quav txha tau ntxais qau hlob kaav hlau.

submitted on March 16, 2021 12:20 AM EDT
Name:
Share idea oib... nplim txuas quav kuv kuj yuav tsis ruam txog qhov koj tuaj tsab dib kuv mus rau hmoob lao cem nav nplim nav uhg-ub... auj nej cov kod tos ho tau ua dab yawg fav them nqi qau d w i ntxeev siab nplim txuas quav los xoos phim kawg nkaus li lawm nawb nplim nawb awb... tswv yim nyias ntiav npaum nkaus li plhaub qe nplooj nqeeb npuas dej xwb es yuav ua cas tau ntsuag tsuav naw nplim aw... cas yuav tsis muaj hmoo li es yuav los yug tau rau ib nkawm niam txiv ruam-uab... es thiaj li xya tau koj los ua neeg ruam ua luaj es yuav tsis pom qab pab hlub koj li cas li os nplim-i... h5 h5

submitted on March 15, 2021 11:49 PM EDT
Name: hmoob lao
Share idea nej cov hmoob meskas ruam tshaj peb cov hmoob nplog lawm ntau npaug. peb tsis tau kom nej los rau peb lub teb chaws muaj vaj huam sib luag.

submitted on March 15, 2021 6:55 PM EDT
Name:
Share idea oib... es koj nim ho pom ib cov kooj pluag kooj muaj thiab ib cov npua ruam npua ntse nyob qhov twg naj kooj ces tsis hais nyob teb chaws twg puav leej noj nplooj nyom hmab ntoo xwb hos npua ces tsis hais nyob lub teb chaws twg los puav leej ruam ntse sib xws tib yam xwb cas koj tus nplim txuas quav kod es ho yuav tsab txuas quav ua luaj li koj naj lov txhob vwm2 npab2 lus neej tsis tham pheej piav lus dab ua lom2 vab2 tsam ho tsis yog neej hos ho yog dab ces tsis muaj kev pab ov thaub nplim txuas quav ov

submitted on March 15, 2021 5:43 PM EDT
Name:
Share idea Cov niag hmoob Npua ruam nyob America no muab cov yawg npawg tooj, yawg kooj, npawg looj, npawg ruam, npawg pluag no txhawb txhawb npluanuj tag ces mag lawv tom li no ntag lauj. Thaum pluag tsi cia pluag nej. Nim muaj muaj kev hlub ces tau kev ntxhub tiag lauj.

submitted on March 12, 2021 11:24 AM EST
Name:
Share idea thaum npluav txuas quav, npluav luag sawhlau. koj tuaj rua tebchaws tawv dlawb tau 40 xyoo nuav es koj tseem ua qeej nruag nrov nrokg qeeg hab lom lom vaab vaab xwb ces taag nro rua koj lub taug rig tsw tsw zig lawm os. Caag koj yuav tsi paub tas luag txujcai ntseeg nua zoo npaum twg ces kawg tuag 5000 tawm xyoo tom ntej nua los npluav yeej kawg txuas quav txuas zig xwb os.

submitted on March 11, 2021 11:26 PM EST
Name: cov coj dab thiab cov dab coj
Share idea cov coj dab no mas yog vim dab nyob dab2 tsis paub thab leej twg li los leej twg cia li mus thab coj dab los rau leej twg coj no ov hos cov dab coj no mas yog vim lawv nyob lawv2 tsis paub qab taug hau xauv txog dab li tiam sis dab cia li ncuj ncee ncuj ncee tuaj khob lawv qhov rooj coj lawv ntag no ov mas cov coj dab thiab cov dab coj no mas nws sib txawv li no ov mas saub ntsuab xwm yeej hais tseg lawm tias yog koj qaib qua es luag qaib teb no ces yog lub caij uas muaj noj muaj haus es mov yuav tuaj nrhiav yus noj no ov hos yog luag qaib qua koj qaib teb no ces yog lub caij uas tshaib2 nqhis2 es koj ho yuav mus nrhiav mov noj no ov

submitted on March 11, 2021 5:18 PM EST
Name:
Share idea ua cas zoo cuag nkaus li uas koj twb mus pom kiag vaj tswv tus kheej thiab vaj tswv tes hauj lwm rho lawv siav thiab lov lawv caj dab zoo cuag li koj naj thaub ab... kuv twb tias kom koj mus ntsib kws psychology kawm koj lub hlwb seb yog hlwb pam neej los yog hlwb pam dab no ne thaub koj tuaj kawm nyob teb chaws txawj ntse neeg tawv dawb no tau 40 xyoo no es koj tseem lom2 vab2 vwm2 npab2 li koj thiab ces av tsij tu nra rov mus tuav ko hlau noj kuab taw nyhuv lawm sab asia tau os thaub

submitted on March 10, 2021 12:46 PM EST
Name:
Share idea Txooj Vaj tsi muaj xeem. Koj tawm tsam kev ntseeg thiab Vajtswv loj heev mas Vajtswv yuav muab koj tsho siav nawb.

submitted on March 10, 2021 12:41 PM EST
Name:
Share idea Nom Pov, koj yuav thuam Vaj Pov los yij meem thuam. koj yuav thuam leej twg los yog koj teebmeem. Koj yuuav niaj hnub tuaj thuam Vajtswv, thuam kev ntseeg thiab thuam Xibhwb es yog koj xav kom Vajtswv muab koj lov caj dab lov. Vajtswv yuav muab kon tsho siav sai sai no nawb. Thaum koj tuag mas hluavtawg yuav kub koj nawb.

submitted on March 8, 2021 10:44 PM EST
Name:
Share idea hawb5!!! yog teev ntshav qaib noj yuav tuag no ces yuav tau caiv txhob noj es tsheb nrau yus los thiaj li tsis tuag li thaub nop hais nawb >>>Qaib chicks & Answers to some of my qaib comments

submitted on March 8, 2021 10:40 PM EST
Name:
Share idea haj9-ah...! yog teev ntshav qaib noj yog dab no ces yuav tau caiv txhua yam vim puav leej yog dab tib yam nawb thov caw nej saib tau yawg no >>>Qaib chicks & Answers to some of my qaib comments

submitted on March 8, 2021 9:24 PM EST
Name:
Share idea awb yaw nom phiab aw xyoo no mas kuv tsob txiv ntoo qhov muag pom kev mas ua cos paj ncw tsis ncw mas ua pob thooj daws xwb mas xyoo no nyaj yuav txaus s/d siv tsis tau sib txeeb sib ntaus li yav dhau los lawd laud nom phiab laud xyoo no nyaj yuav tsis tau tu plaub sib txeeb txiv ntoo lawm laud nom phiab laud xyoo no kuv pub koj 2 thoob dawb kiag ces nyaj yuav kav koj ib xyoos kiag ces koj qhov muag pom kev mus ib txhis lawm nawb nom phiab

submitted on March 8, 2021 5:09 PM EST
Name:
Share idea khawb2 av teb sab4 tsis taus los haus ib poom mt-dew tag ces muaj zog zis tuaj ces rov mus khawb av ua teb qig txe lawm xwb ntag laiv nom phiab laiv 1 mt-dew 2 sprite 3 7-up 4 pep-xi cov no yog thaum twg koj ua hauj lwm nyhav2 sab2 haus ib poom cov nov tag xwb ces talumbon... aroso...

submitted on March 7, 2021 3:21 PM EST
Name:
Share idea muaj ib cov hmoob uas ntse4 hauv radio tv website youtube facebook phone conference cia li nrog kab mob 19 mus yooj yim cuag tev qe li lawm mas kuv nyoo nej li lawm lau cas thaud peb ua rog nyab laj nyuab tas npaud peb twb ua tau dhau es cas tsam no nyuag kab mob khaub thuas 19 no xwb es ho yuav nyuab nej npaum nkaus cuag li xuas rho hwj txwv mus rho kaus ntxhw xwb nas lov ??? es yog kab mob khaub thuas los es nej yeej tsis ua homework tom tsev tos li es nej tsuas tos nrog kab mob mus xwb mas lov

submitted on March 6, 2021 10:45 PM EST
Name:
Share idea npluav txuav quav nyam sib tug sib rhuav. npluav ntxais qau nyam hlob kaav hlau, luag saw hlau.

submitted on March 6, 2021 2:43 PM EST
Name:
Share idea npluav los nyam nyam sib foob npluav ces npluav txuas quav bua ruam ntxais qau tsaab ntse txha tau hlob kaav hlau, luag saw hlau.

submitted on March 6, 2021 9:51 AM EST
Name:
Share idea Nplim los yog hmoob dawb nyiam nyiam yaim pim. Npluav los yog hmoob dawb nyiam nyiam noj quav. Haj haj haj txaus luag kawg.

submitted on March 6, 2021 12:30 AM EST
Name:
Share idea haw2 nplim aw xav luag koj kawg aw luag thuam yus tag yus rov qog luag thuam yus loos ntxiv thiab mas yog ib qho qoos kawg kiag li nawb nplim nawb npluav nplim npluav los yog hmoob lees xwb hos nplim npluav nplim los kuj yog hmoob lees thiab xwb nplim npluav2 nplim tsis yog ib lo lus mob hmoob dawb li nws puav leej yog lus mob hmoob lees nkaus xwb mas thov kom koj sib2 zog qog xwb ntag nawb nplim nawb es ua koj tsaug thiab ov nplim ov

submitted on March 5, 2021 3:11 PM EST
Name:
Share idea npluav nawb koj tug ko paam neej paam dlaab lawm mas koj yuav tau moog tsuab nquav noj nawb. vim yog npluav naj nub sib tug sib rhuav sib foob ces npluav txha tau ntxais qau hlob kaav hlau nev.

submitted on March 5, 2021 1:21 PM EST
Name:
Share idea ob nplim nawb koj tus kod pam neej pam dab lawm mas koj yuav tau mus ntsib psychology seb koj lub hlwb yog tig mus yuam kev zoo li cas lawm es koj thiaj li yuav lom2 vab2 vwm2 npab2 pam neej pam dab li koj laiv nplim laiv yog dhau qhov kod lawm thiab ses tsis muaj leej twg yuav pab tau koj lawm kov nplim kov kag2 phov2 nawb nplim nawb tsam zag nua tsis zoo le zag u lawm laiv nplim laiv

submitted on March 4, 2021 11:02 AM EST
Name:
Share idea moob dlawj nyo dlawj npluav txuas quav sib tug sib rhuav. npluav txuas quav ntxais qau txha tau hlob kaav hlau luag saw hlau.

submitted on March 3, 2021 4:32 PM EST
Name:
Share idea nej saib tos luag pheej hais tias hmoob lees nplim txuas quav no los yeej yog tseeb li hais tiag2 tsis dag nej tuaj nyeem hmoob lees nplim txuas quav cov posted hauv nov ces yeej txawv hlo kiag hmoob dawb huv cov posted 100% lawm nawb hmoob dawb huv cov lus mas hais muaj lub ntsiab hais muaj sib saib taus hais muaj tsim txiaj hais li muaj tseeb xwb hos hmoob lees nplim txuas quav hais lus ces hais qhov zis qhov quav qhov dev qhov npua lom2 vab2 vwm2 npab2 pam neej pam dab hais tsis paub siab luag tsis paub taub qaug luag niag liam2 qias2 xeev siab xeev ntuav oh man and woman

submitted on March 2, 2021 11:24 PM EST
Name:
Share idea no yog qhov tseeb! moob dlawb bua ruam ntxais qau hlwb qauj ntse saab qwb foob moob dlawb ces vaj pov bua ruam hlwb qauj txha tau hlob kaav hlau. moob dlawb tig rov foob moob dlawb txha tau moog maag meskas lub pob tawb. moob dlawb awb vawb yog cov bua ruam tsaab ntse ces txha tau hlob kaav hlau luag saw hlau.

submitted on March 2, 2021 4:32 PM EST
Name:
Share idea nov yog tseeb los nov yog cuav ? thaum ub hmoob ces yeej yog hmoob lees nkaus xwb thiab hmoob lees yog tus tswj kav ntau haiv neeg nyob ua ke tiam sis 20 000 xyoo dhau los ntawd muaj cov neeg ntxeev siab rau hmoob ces hmoob txawm koom tes ntxeev siab rhuav hmoob ces muaj ib txhia hmoob tsis kam ntxeev siab rau hmoob ces cov nov lawv thiaj tis lawv lub npe hu ua hmoob dawb huv no ces thiaj li chiv muaj hmoob dawb txij thaum ntawd khiav tawm ntawm cov hmoob lees ntxeev siab los rau sab nyab laj nplog thaib tag ces niam no thiaj li tsis muaj hmoob dawb nyob suav teb khiav tag los nyob nyab laj nplog thaib tag lawm mas yog peb tseem pheej yuav siv lub npe hmoob lees no nyob nrog peb ces peb yeej yuav sib rhuav peb hmoob mus ib txhis

submitted on March 2, 2021 11:12 AM EST
Name:
Share idea kuv ntseeg tas npluav txuas quav tsuas paub sib ceg sib rhuav. npluav txuas quav tsuas paub sib foob npluav txuas quas tsuas paub hlob kaav hlau luag saw hlau.

submitted on March 1, 2021 10:16 PM EST
Name:
Share idea kuv ntseeg hais tias nplim txuas quav yeej tsis paub txog ber tere nhey ber gunt nhey ber iat hnunt mae lau hue ue yog dab tsi li nawb nplim nawb

submitted on February 28, 2021 11:50 AM EST
Name:
Share idea npluav sib foob npluav tau hlob kaav hlau. npluav txuas quav sib tug sib rhuav. npluav txuas quav sib tug hlob kaav hlau. npluav txuas quav ntxais qau luag saw hlau.

submitted on February 27, 2021 6:21 PM EST
Name:
Share idea Npluav txuas zig lj Nom Pov thiab Nplim txuas quav li Txoos Vaj ces npluav nplim npluav nplim npluav nplim xwb los as.

submitted on February 27, 2021 6:21 PM EST
Name:
Share idea Npluav txuas zig lj Nom Pov thiab Nplim txuas quav li Txoos Vaj ces npluav nplim npluav nplim npluav nplim xwb los as.

submitted on February 27, 2021 6:21 PM EST
Name:
Share idea Npluav txuas zig lj Nom Pov thiab Nplim txuas quav li Txoos Vaj ces npluav nplim npluav nplim npluav nplim xwb los as.

submitted on February 27, 2021 6:19 PM EST
Name:
Share idea Cov neeg uas tawm tsam Vajtswv cov Xibhwb ces lub neej kawg lwj liam thiab kob huam thiaj tas. Vim cov neeg tawm tsam Xibhwb ces yeej tsi pom Vajtswv lub tebchaws thiab tsi tau txojsia ib zaug

submitted on February 27, 2021 6:19 PM EST
Name:
Share idea Cov neeg uas tawm tsam Vajtswv cov Xibhwb ces lub neej kawg lwj liam thiab kob huam thiaj tas. Vim cov neeg tawm tsam Xibhwb ces yeej tsi pom Vajtswv lub tebchaws thiab tsi tau txojsia ib zaug

submitted on February 27, 2021 6:19 PM EST
Name:
Share idea Cov neeg uas tawm tsam Vajtswv cov Xibhwb ces lub neej kawg lwj liam thiab kob huam thiaj tas. Vim cov neeg tawm tsam Xibhwb ces yeej tsi pom Vajtswv lub tebchaws thiab tsi tau txojsia ib zaug

submitted on February 27, 2021 3:00 PM EST
Name:
Share idea Cov neeg tawm tsam Vajtswv li Txoos Vaj thiab Nom Pov mas lub neej yeej tsi vam meej ib zaug. Kawg lwj liam thiab kob huam xwb thiaj tas.

submitted on February 27, 2021 3:00 PM EST
Name:
Share idea Cov neeg tawm tsam Vajtswv li Txoos Vaj thiab Nom Pov mas lub neej yeej tsi vam meej ib zaug. Kawg lwj liam thiab kob huam xwb thiaj tas.

submitted on February 27, 2021 2:59 PM EST
Name:
Share idea Cov neeg tawm tsam Vajtswv li Txoos Vaj thiab Nom Pov mas lub neej yeej tsi vam meej ib zaug. Kawg lwj liam thiab kob huam xwb thiaj tas.

submitted on February 27, 2021 12:24 PM EST
Name: Moob Leeg tsoob hhhhmoob dlawj qhov ncauj tawg
Share idea Moob Leeg tsoob tsoob nhhhhhhhhhmoob dlawj qhov ncauj tawg. kuv rov tuaj tsoob tsoob hhhhhhhmoob dlawj nyo dlawj qhov ncauj tawg lawm os. Moob Leeg tsoob tsoob hhhhhhhhhmoob dlawj qhov ncauj tawg.