Home | Station Info. | Contact | Advertise | Our Sponsors | Audio Archives | Photo-duab | Schedule
Call us for advertising info.
Displaying 1 - 100 of 500 total posts.     Page: 1 - 2 - 3 - 4 - 5  Next
Write comment-Sau lus

submitted on April 4, 2021 10:46 PM EDT
Name:
Share idea thaub npluav txuas quav tuag aws kaab mob covid19 lawm tsi pum npluav txuas quav tuaj txuas quav hlob kaav hlau lawm.

submitted on April 3, 2021 12:49 PM EDT
Name:
Share idea npluav txuas quav txuas txuas quav ua npluav tau hlob kaav hlau ntxais ntxais qau luag saw hlau npluav tuag kag.

submitted on April 2, 2021 5:58 PM EDT
Name:
Share idea aub... nplim txuas quav txuas5 quav ua nplim qhov quav lwj5 ua nplim tuag kiag tsis pom nplim tuaj lawm lau... zaum no nplim tuag lawm ced... yuav tsis qig mov tsis nkim zaub tsis nyhav av tsis nkim qhov tsis hem zej tsis txias zos tsis toog ntsej tsis ntshoo hlwb ces yav nov mus kaj siab lug lawm lauv...

submitted on March 30, 2021 1:39 PM EDT
Name: haj2 haj3 haj4 haj5
Share idea tham rau tseem vwj. 3/30/2021 <<<haj2 xav2 luag hmoob nplog lub maus taus txawj lwj2 kas hawb3 tos hmoob nplog txawj2 dag los vim hmoob nplog tej maus taus txawj lwj kas ne yom

submitted on March 26, 2021 1:46 PM EDT
Name:
Share idea x Talk Show 3-25-2021 <<<koj tseem ruam tshaj lawv lawm lanb5 npaug xwb au ruam au kamoo mas luag hais tias yog li tod no tiam tiam sis qhov tseeb ho yog li tid hos luag hais tias yog li nrad no mas qhov tseeb ho yog li ped no mas thiaj li yog kamoo nawb kamoo mas luag tua nrad raug ped luag tua tod raug tid no nawb kamoo tsis zoo li koj poj niam khiav es koj tawm tsab ntse tshuab raj kom koj poj niam rov khiav los thawj koj txhob npau suav au yog koj txawj play kamoo ces koj poj niam twb khiav los thawj koj ntxov lawm las mas niag ruam txhob tsab2 tsam dej kub hlab ces ho vwm npab txhob ntse2 tsam dej kub hle ces ho vwm plhe os ruam

submitted on March 20, 2021 4:22 PM EDT
Name:
Share idea npluav txuas quav bua ruam ntxais qau npluav rov foob npluav ces npluav tau hlob kaav hlau. npluav txuas quav bua ruam ntxais qau yaim pim npluav rov foob npluav ces npluav tau luag saw hlau.

submitted on March 19, 2021 11:31 PM EDT
Name:
Share idea oib... koj saib nplim txuas nplim cov quav ntau2 hauv nov saib meb... nplim2 nplim4 nplim txuas quav txuas quav txuas quav nplim txuas quav no tas li xwb ne... es tseem yuav tsis lees tias yus tsis yog nplim txuas quav li cas tau no maj lov... hhhhh

submitted on March 18, 2021 11:06 PM EDT
Name:
Share idea cov npluav txuas quav ko tsaab ntse heev ces npluav rov foob npluav ces npluav ntxais qau yaim pim txha tau hlob kaav hlau, luag saw hlau.

submitted on March 18, 2021 11:04 PM EDT
Name:
Share idea phev tawm phiab qauj lub blog qau nuav yuav tau muab kaw, vim yog thaub xij plhe qau xwb thaub tsi saib xij ca cov neeg phem tuaj sau has lug phem ces kuv ca ua neeg phem zoo le phev tawm phiab qauj lawm tag.

submitted on March 18, 2021 10:58 PM EDT
Name:
Share idea mej cov nyuag ntsej muag bua ruam npluav txuas quav ntxais qau hlob kaav hlau, luag saw hlau yog cov xij tuaj tshev peb hu ua nplim no naj ces kuv txha tuaj qha qhov tseeb tas mej cov npluav txuas quav ntxais qau yaim pim rov sib tug sib rhuav ces npluav txha tau hlob kaav hlau, luag saw hlau no tag. npluav rov foob npluav ces npluav txha tau hlob kaav hlau, luag saw hlau.

submitted on March 18, 2021 9:59 PM EDT
Name:
Share idea yawg kod ces quav ntxiv dab tsis tsis muaj kiag qhov muaj ces yog bertere bergunt beriat nkaus xwb ma tos nws hais li naj

submitted on March 18, 2021 9:55 PM EDT
Name:
Share idea yog lau yog lau yog lau qhov koj hais kod ces txawm yog hais koj tus uas ua dab yawg fav them nqi qau d w i ntxeev siab nplim txuas quav ntawm koj ntag lau qhov kod ces txawm yog qhov koj hloov pauv tsis kam coj li poj ua tseg tsis kam yuav li yawm ua cia ces koj thiaj li liam txwv zoo li ntawm koj kod tiag yawg-d... ua cas tawm rooj plaws mas hnav ris tsho xam koos ci nplas hos rau khau tawv kab puj nyug ci dub nciab hos hnab tshos mas rhais 3 4 tug mem liab mel ntsuab mem xiav pleev tshuaj tsw oo niab tiam sis thaum rov los txog tsev ces noj qe kib mij hlab xwb hos ntsuag los kuj tsis muaj tsuav pw tib tug kauj tsaim ntxeev kawb vos xwb ab cas yuav pab koj tus thasamai vam meej tiam tshiab yaim pim npuav qau kod tu siab ua luaj os yawgd...

submitted on March 18, 2021 7:57 PM EDT
Name:
Share idea hmoob tej laus uas ib txwm nyob yaj sab thaum ub, lawv tsis tau paub thiab pom neeg npuav qau thiab yaim pim li, tab sis lawv muaj lo lus cem neeg uas mob tshaj mas yog hais tias niag ruam npauv qau, niag yaim pim no. nim no, hmoob mus txog qhov npuav qau thiab yaim pim lawm. hmoob niaj hnub npuav qau thiab yaim pim thiaj ruam li no lawm. hmoob thiaj tsis muaj ib tug ntse li lawm uas yuav los hais tau rau lwm tus yuav thiab kom lwm tus mloog li lawm. thiaj tsuas niaj hnub yog siv Dev Npua cai thiab yuav thim rov mus kawm poj ua cia thiab yawm ua tseg lawm xwb. uas tsis muaj lub hom phiaj yuav los kho thiab pauv hloov hmoob li. thiaj tseem niaj hnub yuav muab niam thiab txiv xa mus ua Dab lawm Dab teb xwb.

submitted on March 16, 2021 4:00 PM EDT
Name:
Share idea npluav txuas quav noj quav sib tug sib rhuav npluav txuas quav ntxais qau keej keej hlob kaav hlau. npluav txuas quav ntxais qau keej keej luag saw hlau.

submitted on March 16, 2021 1:31 PM EDT
Name:
Share idea npluav txuav quav ntxais qau hlob kaav hlau. tog npluav txuav quav tau ntxais qau hlob kaav hlau los vim yog npluav bua ruam tsaab ntse rov foob npluav ces npluav txuas quav txha tau ntxais qau hlob kaav hlau.

submitted on March 16, 2021 12:20 AM EDT
Name:
Share idea oib... nplim txuas quav kuv kuj yuav tsis ruam txog qhov koj tuaj tsab dib kuv mus rau hmoob lao cem nav nplim nav uhg-ub... auj nej cov kod tos ho tau ua dab yawg fav them nqi qau d w i ntxeev siab nplim txuas quav los xoos phim kawg nkaus li lawm nawb nplim nawb awb... tswv yim nyias ntiav npaum nkaus li plhaub qe nplooj nqeeb npuas dej xwb es yuav ua cas tau ntsuag tsuav naw nplim aw... cas yuav tsis muaj hmoo li es yuav los yug tau rau ib nkawm niam txiv ruam-uab... es thiaj li xya tau koj los ua neeg ruam ua luaj es yuav tsis pom qab pab hlub koj li cas li os nplim-i... h5 h5

submitted on March 15, 2021 11:49 PM EDT
Name: hmoob lao
Share idea nej cov hmoob meskas ruam tshaj peb cov hmoob nplog lawm ntau npaug. peb tsis tau kom nej los rau peb lub teb chaws muaj vaj huam sib luag.

submitted on March 15, 2021 6:55 PM EDT
Name:
Share idea oib... es koj nim ho pom ib cov kooj pluag kooj muaj thiab ib cov npua ruam npua ntse nyob qhov twg naj kooj ces tsis hais nyob teb chaws twg puav leej noj nplooj nyom hmab ntoo xwb hos npua ces tsis hais nyob lub teb chaws twg los puav leej ruam ntse sib xws tib yam xwb cas koj tus nplim txuas quav kod es ho yuav tsab txuas quav ua luaj li koj naj lov txhob vwm2 npab2 lus neej tsis tham pheej piav lus dab ua lom2 vab2 tsam ho tsis yog neej hos ho yog dab ces tsis muaj kev pab ov thaub nplim txuas quav ov

submitted on March 15, 2021 5:43 PM EDT
Name:
Share idea Cov niag hmoob Npua ruam nyob America no muab cov yawg npawg tooj, yawg kooj, npawg looj, npawg ruam, npawg pluag no txhawb txhawb npluanuj tag ces mag lawv tom li no ntag lauj. Thaum pluag tsi cia pluag nej. Nim muaj muaj kev hlub ces tau kev ntxhub tiag lauj.

submitted on March 12, 2021 11:24 AM EST
Name:
Share idea thaum npluav txuas quav, npluav luag sawhlau. koj tuaj rua tebchaws tawv dlawb tau 40 xyoo nuav es koj tseem ua qeej nruag nrov nrokg qeeg hab lom lom vaab vaab xwb ces taag nro rua koj lub taug rig tsw tsw zig lawm os. Caag koj yuav tsi paub tas luag txujcai ntseeg nua zoo npaum twg ces kawg tuag 5000 tawm xyoo tom ntej nua los npluav yeej kawg txuas quav txuas zig xwb os.

submitted on March 11, 2021 11:26 PM EST
Name: cov coj dab thiab cov dab coj
Share idea cov coj dab no mas yog vim dab nyob dab2 tsis paub thab leej twg li los leej twg cia li mus thab coj dab los rau leej twg coj no ov hos cov dab coj no mas yog vim lawv nyob lawv2 tsis paub qab taug hau xauv txog dab li tiam sis dab cia li ncuj ncee ncuj ncee tuaj khob lawv qhov rooj coj lawv ntag no ov mas cov coj dab thiab cov dab coj no mas nws sib txawv li no ov mas saub ntsuab xwm yeej hais tseg lawm tias yog koj qaib qua es luag qaib teb no ces yog lub caij uas muaj noj muaj haus es mov yuav tuaj nrhiav yus noj no ov hos yog luag qaib qua koj qaib teb no ces yog lub caij uas tshaib2 nqhis2 es koj ho yuav mus nrhiav mov noj no ov

submitted on March 11, 2021 5:18 PM EST
Name:
Share idea ua cas zoo cuag nkaus li uas koj twb mus pom kiag vaj tswv tus kheej thiab vaj tswv tes hauj lwm rho lawv siav thiab lov lawv caj dab zoo cuag li koj naj thaub ab... kuv twb tias kom koj mus ntsib kws psychology kawm koj lub hlwb seb yog hlwb pam neej los yog hlwb pam dab no ne thaub koj tuaj kawm nyob teb chaws txawj ntse neeg tawv dawb no tau 40 xyoo no es koj tseem lom2 vab2 vwm2 npab2 li koj thiab ces av tsij tu nra rov mus tuav ko hlau noj kuab taw nyhuv lawm sab asia tau os thaub

submitted on March 10, 2021 12:46 PM EST
Name:
Share idea Txooj Vaj tsi muaj xeem. Koj tawm tsam kev ntseeg thiab Vajtswv loj heev mas Vajtswv yuav muab koj tsho siav nawb.

submitted on March 10, 2021 12:41 PM EST
Name:
Share idea Nom Pov, koj yuav thuam Vaj Pov los yij meem thuam. koj yuav thuam leej twg los yog koj teebmeem. Koj yuuav niaj hnub tuaj thuam Vajtswv, thuam kev ntseeg thiab thuam Xibhwb es yog koj xav kom Vajtswv muab koj lov caj dab lov. Vajtswv yuav muab kon tsho siav sai sai no nawb. Thaum koj tuag mas hluavtawg yuav kub koj nawb.

submitted on March 8, 2021 10:44 PM EST
Name:
Share idea hawb5!!! yog teev ntshav qaib noj yuav tuag no ces yuav tau caiv txhob noj es tsheb nrau yus los thiaj li tsis tuag li thaub nop hais nawb >>>Qaib chicks & Answers to some of my qaib comments

submitted on March 8, 2021 10:40 PM EST
Name:
Share idea haj9-ah...! yog teev ntshav qaib noj yog dab no ces yuav tau caiv txhua yam vim puav leej yog dab tib yam nawb thov caw nej saib tau yawg no >>>Qaib chicks & Answers to some of my qaib comments

submitted on March 8, 2021 9:24 PM EST
Name:
Share idea awb yaw nom phiab aw xyoo no mas kuv tsob txiv ntoo qhov muag pom kev mas ua cos paj ncw tsis ncw mas ua pob thooj daws xwb mas xyoo no nyaj yuav txaus s/d siv tsis tau sib txeeb sib ntaus li yav dhau los lawd laud nom phiab laud xyoo no nyaj yuav tsis tau tu plaub sib txeeb txiv ntoo lawm laud nom phiab laud xyoo no kuv pub koj 2 thoob dawb kiag ces nyaj yuav kav koj ib xyoos kiag ces koj qhov muag pom kev mus ib txhis lawm nawb nom phiab

submitted on March 8, 2021 5:09 PM EST
Name:
Share idea khawb2 av teb sab4 tsis taus los haus ib poom mt-dew tag ces muaj zog zis tuaj ces rov mus khawb av ua teb qig txe lawm xwb ntag laiv nom phiab laiv 1 mt-dew 2 sprite 3 7-up 4 pep-xi cov no yog thaum twg koj ua hauj lwm nyhav2 sab2 haus ib poom cov nov tag xwb ces talumbon... aroso...

submitted on March 7, 2021 3:21 PM EST
Name:
Share idea muaj ib cov hmoob uas ntse4 hauv radio tv website youtube facebook phone conference cia li nrog kab mob 19 mus yooj yim cuag tev qe li lawm mas kuv nyoo nej li lawm lau cas thaud peb ua rog nyab laj nyuab tas npaud peb twb ua tau dhau es cas tsam no nyuag kab mob khaub thuas 19 no xwb es ho yuav nyuab nej npaum nkaus cuag li xuas rho hwj txwv mus rho kaus ntxhw xwb nas lov ??? es yog kab mob khaub thuas los es nej yeej tsis ua homework tom tsev tos li es nej tsuas tos nrog kab mob mus xwb mas lov

submitted on March 6, 2021 10:45 PM EST
Name:
Share idea npluav txuav quav nyam sib tug sib rhuav. npluav ntxais qau nyam hlob kaav hlau, luag saw hlau.

submitted on March 6, 2021 2:43 PM EST
Name:
Share idea npluav los nyam nyam sib foob npluav ces npluav txuas quav bua ruam ntxais qau tsaab ntse txha tau hlob kaav hlau, luag saw hlau.

submitted on March 6, 2021 9:51 AM EST
Name:
Share idea Nplim los yog hmoob dawb nyiam nyiam yaim pim. Npluav los yog hmoob dawb nyiam nyiam noj quav. Haj haj haj txaus luag kawg.

submitted on March 6, 2021 12:30 AM EST
Name:
Share idea haw2 nplim aw xav luag koj kawg aw luag thuam yus tag yus rov qog luag thuam yus loos ntxiv thiab mas yog ib qho qoos kawg kiag li nawb nplim nawb npluav nplim npluav los yog hmoob lees xwb hos nplim npluav nplim los kuj yog hmoob lees thiab xwb nplim npluav2 nplim tsis yog ib lo lus mob hmoob dawb li nws puav leej yog lus mob hmoob lees nkaus xwb mas thov kom koj sib2 zog qog xwb ntag nawb nplim nawb es ua koj tsaug thiab ov nplim ov

submitted on March 5, 2021 3:11 PM EST
Name:
Share idea npluav nawb koj tug ko paam neej paam dlaab lawm mas koj yuav tau moog tsuab nquav noj nawb. vim yog npluav naj nub sib tug sib rhuav sib foob ces npluav txha tau ntxais qau hlob kaav hlau nev.

submitted on March 5, 2021 1:21 PM EST
Name:
Share idea ob nplim nawb koj tus kod pam neej pam dab lawm mas koj yuav tau mus ntsib psychology seb koj lub hlwb yog tig mus yuam kev zoo li cas lawm es koj thiaj li yuav lom2 vab2 vwm2 npab2 pam neej pam dab li koj laiv nplim laiv yog dhau qhov kod lawm thiab ses tsis muaj leej twg yuav pab tau koj lawm kov nplim kov kag2 phov2 nawb nplim nawb tsam zag nua tsis zoo le zag u lawm laiv nplim laiv

submitted on March 4, 2021 11:02 AM EST
Name:
Share idea moob dlawj nyo dlawj npluav txuas quav sib tug sib rhuav. npluav txuas quav ntxais qau txha tau hlob kaav hlau luag saw hlau.

submitted on March 3, 2021 4:32 PM EST
Name:
Share idea nej saib tos luag pheej hais tias hmoob lees nplim txuas quav no los yeej yog tseeb li hais tiag2 tsis dag nej tuaj nyeem hmoob lees nplim txuas quav cov posted hauv nov ces yeej txawv hlo kiag hmoob dawb huv cov posted 100% lawm nawb hmoob dawb huv cov lus mas hais muaj lub ntsiab hais muaj sib saib taus hais muaj tsim txiaj hais li muaj tseeb xwb hos hmoob lees nplim txuas quav hais lus ces hais qhov zis qhov quav qhov dev qhov npua lom2 vab2 vwm2 npab2 pam neej pam dab hais tsis paub siab luag tsis paub taub qaug luag niag liam2 qias2 xeev siab xeev ntuav oh man and woman

submitted on March 2, 2021 11:24 PM EST
Name:
Share idea no yog qhov tseeb! moob dlawb bua ruam ntxais qau hlwb qauj ntse saab qwb foob moob dlawb ces vaj pov bua ruam hlwb qauj txha tau hlob kaav hlau. moob dlawb tig rov foob moob dlawb txha tau moog maag meskas lub pob tawb. moob dlawb awb vawb yog cov bua ruam tsaab ntse ces txha tau hlob kaav hlau luag saw hlau.

submitted on March 2, 2021 4:32 PM EST
Name:
Share idea nov yog tseeb los nov yog cuav ? thaum ub hmoob ces yeej yog hmoob lees nkaus xwb thiab hmoob lees yog tus tswj kav ntau haiv neeg nyob ua ke tiam sis 20 000 xyoo dhau los ntawd muaj cov neeg ntxeev siab rau hmoob ces hmoob txawm koom tes ntxeev siab rhuav hmoob ces muaj ib txhia hmoob tsis kam ntxeev siab rau hmoob ces cov nov lawv thiaj tis lawv lub npe hu ua hmoob dawb huv no ces thiaj li chiv muaj hmoob dawb txij thaum ntawd khiav tawm ntawm cov hmoob lees ntxeev siab los rau sab nyab laj nplog thaib tag ces niam no thiaj li tsis muaj hmoob dawb nyob suav teb khiav tag los nyob nyab laj nplog thaib tag lawm mas yog peb tseem pheej yuav siv lub npe hmoob lees no nyob nrog peb ces peb yeej yuav sib rhuav peb hmoob mus ib txhis

submitted on March 2, 2021 11:12 AM EST
Name:
Share idea kuv ntseeg tas npluav txuas quav tsuas paub sib ceg sib rhuav. npluav txuas quav tsuas paub sib foob npluav txuas quas tsuas paub hlob kaav hlau luag saw hlau.

submitted on March 1, 2021 10:16 PM EST
Name:
Share idea kuv ntseeg hais tias nplim txuas quav yeej tsis paub txog ber tere nhey ber gunt nhey ber iat hnunt mae lau hue ue yog dab tsi li nawb nplim nawb

submitted on February 28, 2021 11:50 AM EST
Name:
Share idea npluav sib foob npluav tau hlob kaav hlau. npluav txuas quav sib tug sib rhuav. npluav txuas quav sib tug hlob kaav hlau. npluav txuas quav ntxais qau luag saw hlau.

submitted on February 27, 2021 6:21 PM EST
Name:
Share idea Npluav txuas zig lj Nom Pov thiab Nplim txuas quav li Txoos Vaj ces npluav nplim npluav nplim npluav nplim xwb los as.

submitted on February 27, 2021 6:21 PM EST
Name:
Share idea Npluav txuas zig lj Nom Pov thiab Nplim txuas quav li Txoos Vaj ces npluav nplim npluav nplim npluav nplim xwb los as.

submitted on February 27, 2021 6:21 PM EST
Name:
Share idea Npluav txuas zig lj Nom Pov thiab Nplim txuas quav li Txoos Vaj ces npluav nplim npluav nplim npluav nplim xwb los as.

submitted on February 27, 2021 6:19 PM EST
Name:
Share idea Cov neeg uas tawm tsam Vajtswv cov Xibhwb ces lub neej kawg lwj liam thiab kob huam thiaj tas. Vim cov neeg tawm tsam Xibhwb ces yeej tsi pom Vajtswv lub tebchaws thiab tsi tau txojsia ib zaug

submitted on February 27, 2021 6:19 PM EST
Name:
Share idea Cov neeg uas tawm tsam Vajtswv cov Xibhwb ces lub neej kawg lwj liam thiab kob huam thiaj tas. Vim cov neeg tawm tsam Xibhwb ces yeej tsi pom Vajtswv lub tebchaws thiab tsi tau txojsia ib zaug

submitted on February 27, 2021 6:19 PM EST
Name:
Share idea Cov neeg uas tawm tsam Vajtswv cov Xibhwb ces lub neej kawg lwj liam thiab kob huam thiaj tas. Vim cov neeg tawm tsam Xibhwb ces yeej tsi pom Vajtswv lub tebchaws thiab tsi tau txojsia ib zaug

submitted on February 27, 2021 3:00 PM EST
Name:
Share idea Cov neeg tawm tsam Vajtswv li Txoos Vaj thiab Nom Pov mas lub neej yeej tsi vam meej ib zaug. Kawg lwj liam thiab kob huam xwb thiaj tas.

submitted on February 27, 2021 3:00 PM EST
Name:
Share idea Cov neeg tawm tsam Vajtswv li Txoos Vaj thiab Nom Pov mas lub neej yeej tsi vam meej ib zaug. Kawg lwj liam thiab kob huam xwb thiaj tas.

submitted on February 27, 2021 2:59 PM EST
Name:
Share idea Cov neeg tawm tsam Vajtswv li Txoos Vaj thiab Nom Pov mas lub neej yeej tsi vam meej ib zaug. Kawg lwj liam thiab kob huam xwb thiaj tas.

submitted on February 27, 2021 12:24 PM EST
Name: Moob Leeg tsoob hhhhmoob dlawj qhov ncauj tawg
Share idea Moob Leeg tsoob tsoob nhhhhhhhhhmoob dlawj qhov ncauj tawg. kuv rov tuaj tsoob tsoob hhhhhhhmoob dlawj nyo dlawj qhov ncauj tawg lawm os. Moob Leeg tsoob tsoob hhhhhhhhhmoob dlawj qhov ncauj tawg.

submitted on February 26, 2021 5:30 PM EST
Name:
Share idea nplim txuas quav koj ces mae lau ber tere nhe mae lau beriat mae lau bergunt ah...ha5 oh...ho5

submitted on February 24, 2021 12:55 PM EST
Name: yawm suab
Share idea hab5 kuv tsis txawj qhib koj cov liak liam saib tiam sis kuv txawj copy koj cov lus coj tuaj paste rau hauv nov rau koj saib koj create ntau tus youtube accounts nawb>>> Nom pov lub neej txoj kev ntse ces tag ntsho plab ntswg plab tawg .dhau lis ces mus dag luab sab cuab cem lwm tus kom muaj muaj thiab mob luag ces tag lis ntawm nws yeej tsi paub txaj muag hais tias xuaj tshaj tus nws cem lawm

submitted on February 23, 2021 10:14 PM EST
Name:
Share idea qhov tseeb ces raws le kuv paub zoo mas koj tug npluav txuas quav ntxais qau hlob kaav hlau tsi paub qhib saib.

submitted on February 23, 2021 2:23 AM EST
Name:
Share idea oib... es kuv twb ib txwm hais koj tias koj tej niag link quav dev kod kuv yeej tsis qhib saib kiag li no ne... kuv twb tias koj hom cuaj pwm link ces yog muaj 3 yam xws li 1 yog dev daig cos 2 yog sib rhuav sib thuam 3 yog ntxeev siab rov taw tuam ntuj xwb ces qhib tsis qhib los yeej yog 3 yam li hais no xwb ces kuv yeej tsis qhib hlo li no ne...

submitted on February 22, 2021 7:25 PM EST
Name:
Share idea https://www.youtube.com/watch?v=pYsCYy5xpcY caw koj saib tau cov npluav txuas quav bua ruam ntxais qau sib tug sib rhuav. caw koj saib tau cov npluav txuas quav bua ruam hlob kaav hlau.

submitted on February 21, 2021 2:04 PM EST
Name:
Share idea https://www.youtube.com/watch?v=u1RBJDCE36I caw koj saib tau cov npluav txuas quav sib tug sib rhuav. caw koj saib tau cov npluav hlob kaav hlau luag saw hlau.

submitted on February 21, 2021 1:53 PM EST
Name:
Share idea cov npluav txuas quav ntxais qau rhuav plhu naj nub sib tug sib rhuav npluav hlob kaav hlau los muaj npluav luag saw hlau los muaj.

submitted on February 20, 2021 10:28 PM EST
Name:
Share idea ob cas muab niag nplim txuas quav rhuav plhu no laws tawv dev ua lwj ua liam tas cas zoo li yus txawm cia li tsis tsim txiaj nrog niag nplim lawm thiab ne rau qhov neeg ntse yeej tsis lam nrog neeg ruam sib do thiab neeg tsim txiaj yeej tsis lam nrog neeg xyob txhiaj ua rog li nav nplim nav koj tus ntawm koj ua rau kuv poob koob poob npe lawm mas koj tshuav kuv 9 taig kua zaub ntsuab 8 taig kua qe tsis tau pauj rau kuv nawj nplim nawj nco ntsoov ov

submitted on February 20, 2021 3:52 PM EST
Name:
Share idea npluav txuas quav txawj txawj txuas quav heev ces npluav rov sib foob npluav ces npluav txha tau hlob kaav hlau luag saw hlau.

submitted on February 19, 2021 9:59 PM EST
Name:
Share idea aub... yog koj muab tug 1 thiab 20 lub 0 mas zoo xwb los meb... ntshai tsam yog koj lam nqee kuv kom plig zov cev xwb laub

submitted on February 19, 2021 9:56 PM EST
Name:
Share idea caag haub... au nas nplim txoas quab le txoas quab cej nas leem ntxhais yuab tsis pub ntsuas tsua kos tsuab nuab nawj om

submitted on February 19, 2021 9:50 PM EST
Name:
Share idea has yas xyoov noab... ov nas nplim... txoas quab awj... om caag kom... txoas quab hab hawv quab caiv taag kom... siv neeb yoab tsiv taub ntsuag tsuav nuab nawj... om

submitted on February 19, 2021 6:09 PM EST
Name:
Share idea npluav txuas quav ntxais qau hlob kaav hlau kuv maam muab baum nuav tsua koj maj. koj tau $.00000000000000000000001 nawb.

submitted on February 19, 2021 12:57 PM EST
Name:
Share idea 24/7 no es yog txhais tias koj yuav kho kuv 240 000 mus txog 7 000 000 no laiv thaub nplim laiv yog koj tsis muab qaib tsis muab qe hu kuv plig los kav liam es tsuav koj ho muab 24/7 li hais ntawd kho kuv no los kuj yuav thiab las mas nawb nplim-is zaum no kuv ces yuav tsis tau qaib qe hu plig lawm ces tsuas tau nyiaj lawm xwb lau

submitted on February 19, 2021 1:32 AM EST
Name:
Share idea npluav tsw quav ntxais qau nawb kuv yeej nyob 24/7 huv phevtawm phiab qauj lub blog no saib koj hlob kaav hlau luag saw hlau nawb.

submitted on February 18, 2021 9:36 PM EST
Name:
Share idea thaub nplim laiv yog tias koj tuaj zov rawv kuv hauv nov 24/7 tiag mas ua rau kuv poob plig tas lawm mas koj yuav tau nrhiav 2 khub qaib tuaj hu kuv plig sai2 no laiv nplim laiv yog koj tsis nrhiav qaib hu kuv plig ntag ses kuv yuav muab koj khob 12 24 36 ntag hos nplim hos

submitted on February 18, 2021 5:38 PM EST
Name:
Share idea ab nom phiab ntshe koj laj2 tuaj saib kuv muab niag nplim dab yawg fav them nqi qau d w i ntxeev siab no laws tawv dev heev lawm pob nom phiab txawm li cas los xij cia kuv muab nws laws tawv dev kom nws ciaj khaub kiag tso thaum ntawd tshuav peb cov neeg zoo lawm xwb peb mam li tuaj tham peb tej lus zoo nawb nom phiab nawb

submitted on February 18, 2021 5:33 PM EST
Name:
Share idea hmoob ib txwm hais tias poj dab poj ntsuag yawg dab yawg ntsuag no ces txawm yog nyob lub teb chaws no es meka hais tias dab yawg fav them nqi qau d w i ntxeev siab no tiag nplim-i ces yog li ntxiv koj lub nplim ntxiv rau thiab ces yog nplim dab yawg fav them nqi qau d w i ntxeev siab no tiag nplim-i es koj txawm yuav lees los yeej yog li hos tsis lees los yeej yog li no nav nplim-i

submitted on February 18, 2021 2:38 PM EST
Name:
Share idea npluav txha txuas quav, npluav txha ntxais qau, npluav txha hlob kaav hlau. vim yog npluav sib foob npluav ces npluav txha tau hlob kaav hlau, npluav txha tau luag saw hlau.

submitted on February 18, 2021 2:36 PM EST
Name:
Share idea Hmoob Sib Txeeb Teb Ua Noj <<<ntaus kab ntawv no rau hauv youtube qhib saib seb cov hmoob no thiaj li yog cov hmoob ua teb chaws tiag2 li nawb

submitted on February 18, 2021 1:18 PM EST
Name:
Share idea hawb2 sub koj nim nyiam kuv heev npaud li ntag... es koj nim saib kuv 27/7 ntag... aub... yog li mas koj nyiam kuv heev li ces cia kuv mam li ua tus koj nco kiag ntag nawb yog li naj tiam sis mas yuav yog koj txhob txuas2 quav txhob haw2 quav thiab txob ua li niag leeb nkauj uas quaj li niag uab lag xwb ces zoo lawm thiab las mas nawb

submitted on February 18, 2021 2:55 AM EST
Name:
Share idea npluav txuas quav ntxais qau hlob kaav hlau aws! koj puas paub tas kuv nyob 24/7 huv lub blog hlau no saib koj hlob kaav hlau luag saw hlau no naj!!!

submitted on February 17, 2021 11:58 PM EST
Name:
Share idea ab... nplim-i cas koj pheej yuav tso koj ib niag ntswg ntsuab tav toj tuaj nrog kuv sib thalaeng tas li xwb ces koj txawm yuav yog tus yeej tus zoo ntag no los nplim-i tab sis mas kav liam koj thiab mas rau qhov koj twb nyiam2 kuv heev li thiab ces xij peem koj es cia koj so koj ntswg ntxuab tav toj koj pleev koj ntswg daj tav zas koj las mas nawb

submitted on February 16, 2021 2:47 PM EST
Name:
Share idea npluav txuas quav caag yuav xaav hai koj ua luaj naj npluav txuas quav ntxais qau hlob kaav hlau luag saw hlau.

submitted on February 16, 2021 12:12 AM EST
Name:
Share idea es n p neb ob tug kod twb puav leej tsoob niam txiag muam deev ntxhais tib yam nkaus nev ua cas qhov txawv ntawm neb ho yog koj nyoo lo lua n p no maj lov ? tej zaum ntshe qhov txawv ntawm koj yog koj nphlos koj pog thiab pob nplim pob... aub khws yog lawm nawb nplim nawb cas koj rab niag phom ruam2 ntawm koj es cas yuav tsis muaj cuab kav coj mus tua tsiaj qus tim hav zoov es yuav cia li tua tej tsiaj nyeg ntawm taw nphawv nphoov li ntawm koj xwb naj thaub nplim-i awb... n p neb mas muaj kev npam loj... heev nawb... neb yuav tau npaj tos mloog zoo2 seb neb yuav npam hnub twg nkaus xwb ov nawb

submitted on February 15, 2021 9:19 PM EST
Name:
Share idea Leej twg muab phom khoo koj tsoob niam Nkauj maj thaub npluav txuas quav.

submitted on February 15, 2021 1:48 PM EST
Name:
Share idea haj5 nplim txuas quav cas yuav xav luag koj ua luaj es nim tais quav ntshai nyoo lo lua nyuag n p ceg tawv quav yeeb ruam2 tsoob niam txiag muam deev ntxhais ntawv ntag... awb... nplim aw... zoo li koj xwb ces nkim koj niam koj txiv lub zog nta2 taw tuam2 txaj lov tag pam ntuag tag xwb os nplim-i >>>Tx t aw nyob tsis nyob twj ywm os koj muaj qab hau dab tsi koj ho mus nrog swm looj tham dab tsis es chim no koj ho muaj npe nrog pab ruam no lawm thiab zoo tiag ces koj hu mus thov txim n p koj tsi txob muaj koj mus puas pab aub ruam lawm nawv vim koj yog xf tus vaj tswv os nawv es koj yeej tsis tau paub n p ntse li lo hos peb ces pom thiab hnov n p ntse xwb peb twb thov lo lua lawm xwb es

submitted on February 6, 2021 4:35 PM EST
Name:
Share idea npluav yeem noj quav npluav yeem txuas quav. npluav yeem hlob kaav hlau npluav yeem luag saw hlau. npluav yeem ntxais qau luag saw hlau.

submitted on February 5, 2021 11:37 PM EST
Name:
Share idea nplim laiv koj yuav tau txhob txuas2 quav haw2 quav li koj kuv thiaj li subscribe koj hauv youtube facebook laiv nplim laiv kuv saib koj nej mas sib tw sib thov sib subs nej tej nyuag txuas quav haw quav xwb kuv los twb pab subs koj nej tej nyuag quav ntxiv hauv rau nej kawg lawm thiab las sab cas yuav saib tsis taus luag los kuj kav liam thiab tab sis mas yuav tsum saib taus luag tej txiaj ntsig subs yus thiab pob cas yuav txuas quav li txuas quav haw quav li haw quav ua thaj saib tsis taus luag li zoo2 tsis zoo kuv yuav yaum kuv pab pawg thiab ntiav lwm cov coob tuaj thump down rau koj kom ntau li ntau tau soj niag dab toj ntxas zoo li koj kod tab koj txawm mus thaiv lawv qab ke los lawv twb tsis kam vim yuav tsis tau luag thiab nav niam nplim txuas quav haw quav dab toj ntxas hhhhhh hhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhh

submitted on February 5, 2021 9:33 PM EST
Name:
Share idea npluav aws taj twg thaum twg los npluav yeej txuav quav noj quav. npluav yeej ib txwm noj quav ntxais qau hlob kaav hlau luag saw hlau.

submitted on February 5, 2021 5:15 PM EST
Name:
Share idea nlim aw taj twg thaum twg los nplim yeej txuas nplim quav tas li xwb lau nplim lau luag lwm yam li mas luag kuj muaj qhov quav li nplim thiab tiam sis luag li mas luag tso quav twj ywm xwb luag tsis txuas quav tsis haw quav li koj nplim no naw nplim naw

submitted on February 4, 2021 12:59 PM EST
Name:
Share idea npluav txuas quav bua ruam ntxais qau hlob kaav hlau kuv mas kuv nyam saib mej cov npluav txuas quav bua ruam ntxais qau hlob kaav hlau luag saw hlau kawg tag.

submitted on February 3, 2021 10:59 PM EST
Name:
Share idea hawb haw nplim aw koj mas koj yeej nyiam kuv heev kawg li koj yeej nrauj tsis taus kuv pov tseg li os nplim awj haw2 koj saib kuv mus ncab koj raws kuv mus ncab kuv mus nkhaus koj raws kuv mus nkhaus kuv hais lus ruaj ntseg koj hais qog kuv lus luj leg kuv hais lus txaus yuav koj hais qog kuv lus luj luav xwb ne nplim awb koj mas tsis sawm zoo tiag2 nawb nplim nawb

submitted on February 3, 2021 10:26 PM EST
Name:
Share idea npluav txuas quav ntxais qau hlob kaav hlau es koj txawm yog tug tsoob nam txag ntxhais los! tog le es koj txha tau ntxais qau hlob kaav hlau......

submitted on February 3, 2021 2:40 PM EST
Name:
Share idea nplim aw luag tej tswv yim technologies thansamai zoo tas npaud luag twb tsis cuaj khaum qhia rau neeg ntiaj teb kawm es koj lub nyuag tswv yim tsoob niam txiag muam deev ntxhais ntawm koj2 tseem cuaj khaum qhia rau peb paub thiab tos luag ib txwm xyav tias hmoob lees cuam khum no los yeej tseeb tiag2 nawb nplim nawb ab... thov kom tej tub tej ntxhais txhob mus yuav nplim xwb lau lawv lau

submitted on February 2, 2021 10:21 PM EST
Name:
Share idea npluav aws xaav muab koj luag xaav muab koj hai kom koj laws tawv ti txhaa nkaus xwb os npluav txuas quav ntxais qau hlob kaav hlau luag saw hlau.

submitted on February 2, 2021 5:57 PM EST
Name:
Share idea ha2 nplim a xav luag koj kawg koj tshuav kaj duj lawm xwb los koj kuj tseem nco kuv kawg nkaus li thiab laiv yom nplim-i kuv xav tias twb tsis muaj neeg tuaj hauv lub site no lawm mas koj kuj tuaj piav koj lub tswv yim tsoob koj niam rau peb mloog es kom neeg cia li tuaj coob2 rau hauv lub site no es peb thiaj li muaj lom zem los pob nplim-is

submitted on February 2, 2021 3:58 PM EST
Name:
Share idea npluav txuas quav laiv npluav yeej txuas quav es npluav txha tau ntxais qau hlob kaav hlau laiv npluav txuas quav ntxais qau hlob kaav hlau luag saw hlau.

submitted on February 2, 2021 3:19 PM EST
Name:
Share idea nplim laiv cov niag neeg uas hais ib los2 hais tej chaw tsim noob neej xwb hos hais ob los2 hais tej chaw tsim noob neej li koj xwb ses kheev2 yog hom niag neeg uas nyiam2 cuab nplos qhov quav rau khej dub xyuas xwb ntag laiv nplim laiv cov niag neeg d w i noj qe kib mij hlab li nej kod ses kheev hom yog khej dub cov nplim cuab nplos qhov quav rau khej dub nkaus xwb hod nplim hod cov neeg hais lus li koj kod ses yog tib cov uas cuab nplos qhov quav rau khej dub npuj tsuas txhib tsuas rau qhov quav xwb as nplim as cov lus no ses tsis yuam kev kiag li laiv nplim laiv

submitted on January 29, 2021 7:35 PM EST
Name:
Share idea npluav txuas quav ov koj ob yaag txhaa tub po taag lawm tsuas yog tshuav koj tug ntsuj plig tseem ntxais qau hlob kaav hlau nyob huv dlaab teb xwb nawb npluav txuas quav ntxais qau hlob kaav hlau.

submitted on January 29, 2021 2:18 PM EST
Name:
Share idea nplim ov koj 2 yag txha twb qob pluam los ntev heev lawm ntshe koj yuav dhos txuas tsis tau sawv rov tuaj txuas quav ntxiv lawm ov nplim ov yawg nplim-is ib tug txiv neej yawg txhob xyaum ua 2 yag niag txha qaug2 qeb qaug doj qaug de pluam plhuj plhuav nris2 nraws2 rau ub rau no li koj mas yawg nplim-is ntshe koj yeej yog yawg nplim tiag es koj thiaj li sawm phim hais tej lus zoo li no rau koj xwb tiag os nplim-is kuv saib mas yog phim koj 100%100 lawm

submitted on January 25, 2021 11:43 PM EST
Name:
Share idea npluav tuaj txuas quav es npluav txha tau ntxais qau hlob kaav hlau luag saw hlau.

submitted on January 23, 2021 12:19 PM EST
Name:
Share idea hawj yawj nplim li nplim tuaj txuas quav xwb es koj cav muaj lub nco nplim thiab yog tias nplim txuas dhos tsis tau nplim cov yas txha tsa tsis taus sawv no ntshe cav kho koj siab diam nes thaub cas yus twb yog neeg tsim txiaj ntxiag li koj es ho yuav tuaj xyaum txuas quav haw quav li niag nplim thiab os thaub tsum kiag

submitted on January 22, 2021 7:34 PM EST
Name:
Share idea npluav txuas quav ntxais qau hlob kaav hlau koj tseem moog ntxais qau hlob kaav hlau twg lawm os npluav txuas quav ntxais qau hlob kaav hlau.

submitted on January 21, 2021 10:55 PM EST
Name:
Share idea nplim aw... cas koj txha yuav qob ntev ua luaj naj... av tsij muab koj cov yas txha los dhos tsuag2 rau es muab tsa sawv los txuas quav dua las maj nplim-is...

submitted on January 18, 2021 5:47 PM EST
Name:
Share idea aus tsuav yog koj twb nyeem tas hais tias tus ntawd twb yog koj lawm no ces peb s/d twb paub tag lawm ces yuav li xwb las mas nawb es dhau li qhov koj noj quav koj ntxais qau koj hlob kav hlau koj luag sawv hlau tas lawd ne koj ho puas muaj dab tsi tshiab ntxiv tuaj thiab mas lov

submitted on January 18, 2021 12:32 AM EST
Name:
Share idea kuv nyeem lawm mas yog npluav txuas quav ntxais qau hlob kaav hlau luag saw hlau.

submitted on January 17, 2021 2:51 PM EST
Name:
Share idea koj kuj nyeem cov ntawv hauv qab no seb tus twg yog tus noj quav ntxais qau hlob kav qau zuaj sawv qau xwb hhhhhh txaus luag