Home | Station Info. | Contact | Advertise | Our Sponsors | Audio Archives | Photo-duab | Schedule
Call us for advertising info.
Displaying 1 - 100 of 500 total posts.     Page: 1 - 2 - 3 - 4 - 5  Next
Write comment-Sau lus

submitted on November 21, 2019 9:26 AM EST
Name:
Share idea thaum peb tus txiv hlob mus ua neeb xa dab tim ib yim hmoob tsev los nws los txog ib tog kev poj ntxoog muab yawg qhau tom ib tog kev yawg thiab poj ntxoog sib mos ua yawg tshuav siav poj ntxoog muab yawg caij rawv saum xub qwb los txog tim ntug zos dev pom dev tsem tsauj zi rau niag txiv neeb thiab niag poj ntxoog poj txoog mam tso yawg tseg poj ntxoog khiav lawm yawg mam los txog tsev yawg nto phiv tsi teev tiam yawg cov niag dab neeb yawg ua siab muab tej niag twj neeb thaj neeb sau mus pheeb cia tim qab tsua PHAM KHAUM lawm du lug aw tom qab no yawg nyob yam kaj siab lug.

submitted on November 21, 2019 9:22 AM EST
Name:
Share idea thaum peb tus txiv hlob mus muab neeb xa dab tim ib yim hmoob tsev los nws los txog ib tog kev poj ntxoog muab yawg khau tom kev yawg thiab poj ntxoog sib mos ua yawg tshuav siav poj ntxoog muab yawg caij rawv saum xub qwb los txog tim tus zos dev pom dev ttsem tsauj zi rau niag txiv neeb thiab niag poj ntxoog poj txoog mam tso yawg poj ntxoog khiav lawm yawg los txog tsev yawg nto phiv tsi teev tiam yawg cov niag dab neeb yawg ua siab muab tej niag twj neeb thaj neeb sau mus pheeb cia tim qab tsua PHAM KHAUM lawm aw tom qab no yawg nyob kaj siab lug.

submitted on November 21, 2019 7:29 AM EST
Name:
Share idea tiam twg yog hmoob tseem ntseeg tus txiv neeb pom xyab liab pliv pem thaj neeb ntseeg tsiaj los hloov tau hmoob tus nplig ces hmoob yeej yuav pluag kug ti txha nkaus. tiam twg hmoob tseem muab tus mem toj mem av los rau hmoob cov pojniam tuag lub pim looj thiab muab mem toj mem av los looj rau cov txiv neej hmoob tuag rab qau thaum muab coj mus rau hauv qhov av ces hmoob ruam tshaj tus ruam hmoob lub hlwb yuav ua rwj ua paug hmoob lub taubhau yuav luaj lub taub twg es hmoob ua cas caij tau huab tais os hmoob ruam tshaj ruam. tus hmoob coj dab dab coj tuaj hauv nov mas ruam tshaj txhua tus neeg nyob hauv lub ntiaj teb no nws thiaj li pom nws tus qau nkaus xwb. thaub ruam no ces ntshe tuam txhob thiab hlau thiaj li kho tau nws lawm xwb nawb npawg ruam.

submitted on November 21, 2019 12:18 AM EST
Name:
Share idea Yog kawg, koj saib tsi taug Vajtswv tabsis koj niag qau yuav qhuav, koj ob lub noob yuav o loj loj kom txog hnub koj txos caug thov Vajtswv.

submitted on November 20, 2019 10:44 PM EST
Name:
Share idea yog lawm phau ntawv bible ces yog phau ntawv thov khawv.

submitted on November 20, 2019 10:43 PM EST
Name:
Share idea yexus ces txawm yog kuv rab niag qau xwb los maj. vajtswv ces yog kuv 2 lub niag noob qes xwb tiag.

submitted on November 20, 2019 9:39 PM EST
Name:
Share idea Niam tai coov tuas ua neeb xa dab noj yeeb noj tshuas mu 6 dab tuag teb <<<tos koj pheej tsis tsuag2 mus nrhiav tshuaj ntxuav nyiaj noj los vim yog tus nam neeb nuav muab cov dab noj tshuaj no xa mus rau tub tuag teb tag lawm ne yog koj xav tau noj tiag no koj yuav tau mus raws pug nuav rov qab ua neeb mus muab nqa rov qab los mas koj thiaj li tau tawg nawb

submitted on November 20, 2019 9:38 PM EST
Name:
Share idea tos koj pheej tsis tsuag2 mus nrhiav tshuaj ntxuav nyiaj noj los vim yog tus nam neeb nuav muab cov dab noj tshuaj no xa mus tag lawm ne yog koj xav noj tiag no koj yuav tau mus raws pug nuav rov qab ua neeb mus muab nqa rov qab los mas koj thiaj tau noj nawb

submitted on November 20, 2019 8:43 PM EST
Name:
Share idea yog222 txiv neej yawg yuav tsum tsis txhob tham lus ua dog ua dig tiag laiv ib tug txiv neej yawg mas nws yuav tsum tham nws qhov ua yawg fav tsoob muam them nqi qau d w i ntxeev siab mas thiaj li tseem ceeb rau s/d cov tuaj nyemm mej

submitted on November 20, 2019 7:06 PM EST
Name:
Share idea txiv neej yawg mas tsis txhob lam hais lus ua dog dig maj txawm ntseeg yesxus los yeej ntshais2 tsam yesxus los cab kawg thiab sav txiv neej yawg hais lus mas yuav tsum hais li niag pawj qaus taj plaub meb txawm niag qau tsis tuaj plaub los niag pawj qau twb tuaj plaub nev hais lus kom tseeb es peb cov ntseeg thiaj tsis raug luag thuam peb meb.

submitted on November 20, 2019 6:57 PM EST
Name:
Share idea cas ib tug txiv neej yawg es yuav hais tsis tseem ceeb li naj nyiam nyiam yesxus li peb los thaum yesxus yuav los cab los peb twb mus cuag kws tshuaj kws kho mob thiab los sav cas yuav hais tej yam ua rau lawv tau thuam peb cov ntseeg thiab no txiv yawg mas hais lus kom khov thiab muaj tseeb pob.

submitted on November 20, 2019 5:07 PM EST
Name:
Share idea Peb cov nyiam nyiam Yexus mas yog Yexus los cab ces peb zoo siab luag ntxhi puag nkaus xwb. Tabsis cov teev dab mas yog dab los cab ces lawv ntshai ntshai qhov ncauj zij tas. Ua neeb quas nphis nphis nphas nphas muab tshuaj quas dab ua tsw thoob zog. Ruam tiag tiag.

submitted on November 20, 2019 2:59 PM EST
Name:
Share idea tsis tas yuav maj mus daws lwm yam li os av tsij phov2 kag2 daws yus tus yawg fav them nqi qau d w i ntxeev siab ua ntej kom tau tso mam li mus daws lwm yam tom qab tsis tau lig os koj saib koj tus yawg fav them nqi qau d w i ntxeev siab kod twb ua rau koj lig tau 20 tawm xyoo no lawm laiv yog kuv twv tsis yuam kev rau tus neeg uas hlwb tsis puv 100 es tau ua yawg fav them nqi qau d w i ntxeev siab kod ses lig rau nws mus tas nws sim neej li ntag laiv hhhhh ntshe kuv kev xav yuam kev tsawg xwb nawb

submitted on November 20, 2019 12:53 PM EST
Name:
Share idea yuav kom tau txais kev nyob kaj siab lug ces cia ua li no, xuav kauv kuj kaub sev uj em hais dab neeg neej neeg pom phij nyus vaim pom zaj tawm hais kwv txhiaj daj dee kev pless kauj nraum tsis nco qab mus khwv noj khwv haus es tsi xav txog tej kev phem cim ntsoov txoj kev zoo ua ces kaj siab no laiv puas yog?

submitted on November 20, 2019 12:23 PM EST
Name:
Share idea Thaum twg cov teev dab qhuas dab es dab los cab mas lawv luag ntxhi puag nkaus dab ua zoo siab hlo li peb cov teev Yexus es yog Yexus los vab mas peb zoo siab luag ntxhi mas thaum ntawm hmoob thiaj noj qab nyob zoo os.

submitted on November 20, 2019 12:19 PM EST
Name:
Share idea Tiam twg hmoob tseem ib ke hu dab los pab, ib ke qhuas dab tabsis ho ib ke cem dab thuam dab do dab phuj phiv es hmoob yeej noj tsi qab nyob tsi zoo li nawb.

submitted on November 20, 2019 12:19 PM EST
Name:
Share idea Tiam twg hmoob tseem ib ke hu dab los pab, ib ke qhuas dab absis ho ib ke cem dab thuam dab do dab phuj phiv es hmoob yeej noj tsi qab nyob tsi zoo li nawb.

submitted on November 20, 2019 12:16 PM EST
Name:
Share idea Peb cov nyiam nyiam Yexus maas yog Yexus los cab ces peb zoo siab luag ntxhi puag nkaus xwb. Tabsis cov teev dab mas yog dab los vab ces lawv ntshai ntshai qhov ncauj zij tas. Ua neeb quas nphis nphis nphas nphas muab tshuaj quas dab ua tsw thoob zog. Ruam tiag tiag.

submitted on November 20, 2019 12:08 PM EST
Name:
Share idea Hmoob ua li nej puas noj qab nyob zoo? Yog nej tham txog dab ntau ses nej muaj kev kho siab laiv thaum dab yuj tau ses kho siab khuav txhov siab hnyo noj tsi qab pw tsi tsaug li no hov, es tseg txhob tuav tuav dab npe lawm cia li tuaj peb tham txog kev vam meej thiaj tau txais kev nyob kaj siab lug nawb.

submitted on November 19, 2019 5:08 PM EST
Name:
Share idea yog tias koj tsis teev pe hawm nplog tus uas xuas tes puab tau los no ses koj yuav tau teev pe hawm hmoob poj ua tseg yawm ua cia tus qau uas puab22 tau22 los tau kiag koj ziag no kod ntag laiv yog tus twg los tsis tseeb rau koj kiag li no ces kawg tus tseeb rau koj ces yog tus yawg fav them nqi qau d w i ntxeev siab nkaus xwb las as tus no thiaj li yog tus uas koj niaj hnub teev pe hawm tsis txav taw kiag li xwb las as puas yog na hhhhhhhh

submitted on November 19, 2019 3:09 PM EST
Name:
Share idea pom ib cov niag dab nyob tim zos vib nais es cov niag ruam li npua xuas tes puab tej niag tus npua tej tus niag neeg 3 lub taub hau 3 lub qhov ncauj 3 lub qhov ntswg tsi txawj noj tsi txawj ua pa li los hmoob meskas ruam li ruam mus txog tim vib nais tseem mus pe cov niag dab mlom uas xuas tes puab ntawm thiab no laiv.

submitted on November 19, 2019 2:24 PM EST
Name:
Share idea dab koj txhob mus nrhia taub hau npua los noj tsam tub ceev xwm muab koj chaws ntswg li niag nyuj nawb

submitted on November 19, 2019 2:12 PM EST
Name:
Share idea lub teb chaws vam meej no , mes kas muab dab khi tes khi taw tas , dab nti tsis taus li , dab tsis tau ntshav nyuj nyoos haus li teb chaws nplog , dab tsis tau taub hau npua noj li teb chaws nplog , dab tsis tau ntsov nyuj noj li teb chaws nplog , ntuj los dab ncav tsis cuag , teb los dab ncav tsis tau li

submitted on November 19, 2019 1:41 PM EST
Name:
Share idea peter cas es tsis muaj neeg tuaj hauv koj lub vas sab no es tsuas muaj tib cov dab li dab tuaj hais lus dab nkaus xwb ma peter yog tias nws tsis yog dab no ses kawg yog neeg vwm xwb kob peter

submitted on November 19, 2019 1:39 PM EST
Name:
Share idea Nej tham mas txawv qhov kuv pom dab ntxwj nyoog ntshai mas 1. rab txiab neeb 2, txim kuam neeb 3, lub nruas neeb 4 lub tswb neeb 5. txoj phuam neeb 6. cov hmoov pias 7. lub qe 8. cov txhuv tej hais los tag no mas dab khiav deb heev tas mav.

submitted on November 19, 2019 1:30 PM EST
Name:
Share idea txawm yog li ntawm es dab ntshai phau bible xwb tiag.

submitted on November 19, 2019 12:09 PM EST
Name:
Share idea thaum dab ntxwj nyug muab bible tawm tsam vaj tswv cov menyuam na has yog cov lus ua coj mus tawm tsam dab xwb mas dab ntxwj nyug rov sib ceg dab ntxwj nyug ua rau vaj tswv cov menyuam nyob yam kaj siab lug li ntawm tiag.

submitted on November 19, 2019 10:14 AM EST
Name:
Share idea Dab ntxwj nyoog ciav txawj muab Bible los qhia los ntuas dab ntxwj nyoog thiab laiv.

submitted on November 18, 2019 11:20 PM EST
Name:
Share idea Dab niag dig muag li npua dawb nyiaj pov thoj thiab ruam li niag vam txoov quav yeeb xwb as.

submitted on November 18, 2019 7:45 PM EST
Name:
Share idea Peb hmoob ua lub neej qhib qhov muag pom deb pom dav vim peb muaj zoo thawj coj thawj coj muaj lub zeem muag zoo rau peb haiv hmoob coj peb hmoob tuaj nyob rau lub teb chaws uas muab dab kaw cia rau ruab qhov dab tsi muaj cuab kav kov tau peb hmoob zoo li lub neej tag los lawm, peb hmoob yuav kawm ntaub kawm ntawv yuav ua lag ua luam yuav nrhiav noj nrhiav haus seem twg los dab tsi muaj cuab kav dag tau peb hmoob lawm mas dab khib heev tiam sis dab mag kaw mag xauv dab tej qhov ncauj dab mag khi tes taw tag dab nti tsi dim los tsim txom tsi tau ib leeg tus twg kiag li lawm peb hmoob ua lub neej kaj siab lug tso siab plhuav tsuas muaj ua neej nce qib nce duas mus lawm xwb tiag.

submitted on November 18, 2019 7:17 PM EST
Name:
Share idea dab ruam li niag npua koj dag dab tias niag nyuj kub ntev ntev los dab ruan ntseeg koj kawg li

submitted on November 18, 2019 6:55 PM EST
Name:
Share idea dab yuav yuav nyuj no ces yog tsi ua nyuj dab ces kawg tau mob tau ntsaj ces ua nyuj dab hu dab los noj nyuj tag ces mam dim no tiag tos luag tias ua dab qhev dab ruam no ces yog li no dab yuav yuav nyuj mas yog neeg lub qhov ncauj hem neeg ntshai ces lam ua kom tag kab lig kev cai li poj ua tseg yawg ua cia xwb mav, nim yuav muaj dab txawb paiv taij yuav nyuj qhov twg naj.

submitted on November 18, 2019 6:37 PM EST
Name:
Share idea oib thaub tsis nco qab lawm lub nplos no rov qab luv tuaj lawm zoo thab plaub heev li av tsij tawm tuaj thab plaub dua las thaub ceev2 tsuag2 phov2 kag2 koj thiaj tsis mob hlwb laiv

submitted on November 18, 2019 6:33 PM EST
Name:
Share idea cuag dab yov yuav nyuj li cas ne ? peb tsoom hmoob thov nej muab ib qho proof dab yov yuav nyuj pub rau peb tau saib seb yom hos yog qhov nplog xuas tes puab tau niag mlom coj los ua niag dab rau nplog teev pe hawm no mas kuv ntseeg tias muaj tiag no ov

submitted on November 18, 2019 5:55 PM EST
Name:
Share idea nim no hmoob ntse nplog poob qab hmoob deb heev nplog thia chim rau hmoob cuag dab yuav yuav nyuj tiam sis nplog tsuas muaj yuav ua hmoob qhev li tus dab ruam xuas tes puab coj los pe ntawm lawm xwb tsi muaj hnub yuav siv tau hmoob yav tas los lawm.

submitted on November 18, 2019 5:37 PM EST
Name:
Share idea 5:29 p m , peb qhuas nplog los nplog ntse nplog muab hmoob tsuj los tau ntau ntau tiam nplog muab hmoob caum mus nyob rau pem tej roob li tej tsiaj

submitted on November 18, 2019 5:30 PM EST
Name:
Share idea ib pab niag neeg ruam ruam mus nrog dab nyob rau pem roob hav zoov li tej tsisj thiaj mus ua lub niag neej pluag pluag nyob li tej tsiaj nrog dab

submitted on November 18, 2019 5:29 PM EST
Name:
Share idea Qhov nej tias nplog ruam no muaj tseeb niag mlom ntawm naj nplog xuas nplog 2 txhais tes puab nws nplog tseem mus pe mus hawm no laiv tsim nyog tiag mas niag mlom yuav tsum pe nplog hawm nplog thiaj li yog vim nws yog nplog puab nws nws thiaj yog niag mlom pob zeb txawb cia ntawm twb tsi txawj ua pa li ne pe nws nws yuav pab tau tus dab tsi nawj tos nej tias ruam ruam li no pod ces nej tseem qhuas tus neeg ruam tias yog tus ntse thiab no ces nej kuj yog ruam tshaj niag mlom pob zeb tsis txawj ua pa ntawm lawm thiab laiv.

submitted on November 18, 2019 5:13 PM EST
Name:
Share idea ua cas tus dab ruam tseem mus qhuas nplog qhov quav thiab nplog ua neej nram qab hmoob lub qhov quav xwb laiv nplog ntse ces nplog twb tsi muab nplog niag huab tais rau nyab laj chaws qhov ntswa cab li hmoob chaws dab lub qhov ntsws cab rau ub rau no muab dab cab los ua hmoob qhev los mav paub los tsi paub?

submitted on November 18, 2019 4:54 PM EST
Name:
Share idea ib pab niag neeg ruam li hmoob thiaj nrog dab nyob rau pem roob nplog thiaj muab tsuj los tau ntau ntau tiam sawv tsis tau los ciaj haiv

submitted on November 18, 2019 4:31 PM EST
Name:
Share idea 4 : 25 p m , hmoob chaws tau dab qhov ntswg cas dab ua rau hmoob vwm hmoob tua tsis tau dab li hmoob tseem ua nqaij mus thov dab xwb

submitted on November 18, 2019 4:25 PM EST
Name:
Share idea ib pab tib neeg ruam ua dab tsi thiaj ua tau ruam coj ruam li dab ua lub neej lawv nplog qab

submitted on November 18, 2019 4:25 PM EST
Name:
Share idea Dab li dab yeej ruam hmoob ntse hmoob thiaj muab dab chaws tau qhov ntswg cab. Dab mas dab chim kawg dab thia tig cem hmoob ruam tabsis hmoob muab dab cab ua hmoob qhev kuj yog hmoob ntse dua dab lawm.

submitted on November 18, 2019 4:19 PM EST
Name:
Share idea ib pab tib neeg ruam mus coj dab los teev thiaj rov mus cem thuam nto dab . nplog ntse nplog teev buddha , nplog tsis thuam tsis nto buddha

submitted on November 18, 2019 3:22 PM EST
Name:
Share idea yog lawm nej hmoob mas ntse txog qhab uas muab dab chaws ntswg dab mas mloog nej hmoob lus tiag tiag nej siv dab mus li cas dab yuav tau ua mus li ntawm thov qhuas nej hmoob tej kev txawj kev ntse ua rau mas khib tiag li ov.

submitted on November 18, 2019 2:45 PM EST
Name:
Share idea Peb hmoob mas ntse tshaj tus dab lawm peb muab dab lem li cas los dab ywj peb lem peb muab dab ua nyuj thauj los dab yeej kam thauj nra rau peb hmoob li hov.

submitted on November 18, 2019 1:16 PM EST
Name:
Share idea HMOOB YEEJ RUAM LI TUG NPUA , HMOOB MUS COJ DAB LOS RAU HAUV TSEV , HMOOB ROV QAB MUS CEM THUAM NTO DAB

submitted on November 18, 2019 12:43 PM EST
Name:
Share idea qhov peb hmoob nyob mekas peb tsi ntshai dab lawm mas yog mekas muab dab kaw tag dab tawm tsi mtau qhov twg li lawm ua neeb ua khawv koob dab pob zeb dab npas fas ua yeej tsi leej yeej tsi khev quav dev dab tsi ua los yeej pab tsi tau li lawm las as.

submitted on November 18, 2019 12:15 PM EST
Name:
Share idea LUB TSEV TWG yog Dab los ua rau ib tug VWM lawm mas SUAV DAWS TSIS TAU LUAG NYOB RAU HAUV LUB TSEV NTAWM LI LAWM HO

submitted on November 18, 2019 12:07 PM EST
Name:
Share idea lawv xuas nplawm txiv duaj nplawm dab mas cov neeg nyob hauv lub tsev ntshai khia tas

submitted on November 18, 2019 12:04 PM EST
Name:
Share idea kuv pom dab ua hmoob vwm , lawv xuas nplawm txiv duaj nplawm dab mas txaus ntshai kawg

submitted on November 18, 2019 12:00 PM EST
Name:
Share idea cov hmoob dab ruam li dab , mus hu dab los teev ob peb hnub , mus hu txiv neeb tuaj xuas hmoov pias hlawv dab

submitted on November 18, 2019 11:03 AM EST
Name:
Share idea Pov Haum zoo li cas Hmoob ho nyiam no thiab yog dab tsi tiag?

submitted on November 18, 2019 9:41 AM EST
Name:
Share idea yam ua peb hmoob ntxub tshaj mas yog quav yam peb hmoob nyiam tshaj mas yog pov haum.

submitted on November 17, 2019 11:40 PM EST
Name: xav tuag2 tsis yeej
Share idea nov pom pej hwm yov m npis stuasv mij noob lom voov txam suj yis ntiv thiab ntau2 pab uas tauj xov tooj cua phone conference uas lom2 vab cem hmoob no puav leej yog hais liab cov lus rau liab thiab ua liab txoj hauj lwm rau liab nkaus xwb mas nej yuav tau ceev faj nco ntsoov tsis txhob ntxeev siab rau nej niam nej txiv uas yog tus txhawb nqa cawm nej dim nawb tsam no ntxoog yuj tau nej lawm coob heev pab tsis tau nej li nawb nej cav zoo siab rau liab tej qab rooj kawg kiag muaj ib hnub tom ntej no nej thim tsis tau lawm nawb mog

submitted on November 17, 2019 10:29 PM EST
Name:
Share idea ham tsis muab rub kom liam phim niag neeg post liam thiab xwb as nyob ntiaj teb no kev paub kev txawj kev ntse kev technologies muaj txog million trillion billion tsis nug tsis tham tsis piav tsis kawm li es tsuas tuaj hais lus li qau tsis tau plhe piav dab npab tham dab vwm lom2 vab2 tas phab tas pheev tas niaj tas xyoo xwb kuv nim yuav txuag2 nws tsis tau txuag au niag neeg liam ces ham tsis ua kom liam phim nws thaj nws nyiam thiab xwb as

submitted on November 17, 2019 9:55 PM EST
Name:
Share idea es niag neeg liam2 post liam2 li ces kuv ham tsis muab rub kom liam2 phim nkaus thiab xwb las as niag twb tsis tseem ceeb li ne

submitted on November 17, 2019 9:53 PM EST
Name:
Share idea auj cas yuav tsis hloov tus cuaj pwm liam kiag li koj twb tias hais lus li qau tsis tau plhe no nev

submitted on November 17, 2019 6:04 PM EST
Name:
Share idea Dab tub sab zoo li cas ne yom es nej ho pom nyob qhov twg no?

submitted on November 17, 2019 2:11 PM EST
Name:
Share idea cov teev dab tub sab mas ntshai dab tiag tiag tab sis tseem teev dab tub sab dag dab tub sab tias tuaj qaum nplooj nrov qab nplooj tuaj xyoo no rov lwm xyoo lawm no laiv ruam tiag li tos tub sab li tus dab dig muag ntawm dag li cas yeej tsi pom tsuas yog hnov mas tus dab tub sab txawj ntxias noj ntxias rau txhua txoj hauv kab hauv kev li tiag li ntawm los qhuas tiag zoo heev no thiab laiv.

submitted on November 16, 2019 10:37 PM EST
Name:
Share idea cov neeg vwm teev niag dab dai tuag mas muaj dab dai tuag nyob txhua txhua lub tsev teev dab dai tuag. hahahahhaha.

submitted on November 16, 2019 9:06 PM EST
Name:
Share idea kuv pom dab tuaj hauv nov tiag tus dab ntawm muaj cuaj tus kub yim tus kaus nplaig hlev leg cuag nplaig zaj mas cov teev tus dab no pe nplaws ntia ntawm dab xub ntiag tiag.

submitted on November 16, 2019 4:36 PM EST
Name:
Share idea Thaum kuv tseem hluas kuv mus nrog cov phooj ywg tub hluas hmoob li ua si. Txawm muaj tus hais tias dab laus lwb tuaj dab laus lwb tuaj. Kuv ciav nrhiav kev nkau tsam dab pom. Tuas ntawm twb tuaj txog lawm cas yog ib tus txiv neej xwb twb tsi zoo li dab. Kuv ciav xav tias yawg dab ntawm txia ua tibneeg lawm cas nej.

submitted on November 16, 2019 11:49 AM EST
Name:
Share idea cov uas mus teev niag dab dai tuag ces thaum nej muaj mob ces tsis txhob mus kho mob, cia li haus tshuaj ntxuav nyiaj kom ntau xwb ces nej mus nrog nej niag dab dai tuag nyob sai xwb tiag.

submitted on November 16, 2019 11:46 AM EST
Name:
Share idea cov neeg vwm ua dab qhev teev niag dab dai tuag mas tuaj huam cheej coob kawg li, ntshe koj yuav tau mus nrog dab dai tuag nyob sai lau.

submitted on November 16, 2019 7:57 AM EST
Name:
Share idea Thaum peb nyob ua ke es lawm qw zom zaws tias Tooj Kaim lawm tus Txiv Dab laus tuaj lawm lauj. Kuv xav tias cas lawv yuav muaj ib niag Txiv Dab Laus es puas txaus nrhai. Kuv khiav khiav mus saib cas yog ib niag txiv neej xwb twb tsi yog Txiv Dab Laus. Kuv xav tias puas yog piam neej piam dab nej.

submitted on November 16, 2019 1:14 AM EST
Name:
Share idea hawb2 tus dab yawg fav them nqi qau d w i ntxeev siab noj qe kib mij hlab li koj xwb tsis tau muaj leej twg ntshai kiag li nawb ib tus neeg zoo li koj kod mas tawm rooj plaws dab los koj ntshai tsam ho ntsib hos neeg los koj ntshai tsam ho pom hos tuab neeg los koj txhawj tsam ho phoom mas nyuab siab tshaj plaws laiv yog kuv twv koj tsis yuam kev os yuam

submitted on November 15, 2019 10:18 PM EST
Name:
Share idea Tus tsi kam tham dab ces yog nrhai dab tais dab nyob hauv dab tswj. Yog tham dab ces dab yuav mua cab mus mas thiaj nrhai hais.

submitted on November 15, 2019 8:04 PM EST
Name:
Share idea dab nyaum phem heev txhob nrog dab hais li haj22 tsis muaj leej twg tuaj nrog koj hais dab li tsuas yog koj tib leeg tuaj hais dab tas li xwb ces dab yog koj xwb tiag rau qhov koj hais dab tas li xwb ne kav liam koj hais koj dab las mas tab sis mas koj yuav tau hais qhov koj tsoob koj cov muam pub rau peb mloog thiab peb thiaj li xav mloog hos koj cov dab mas peb tsis xav mloog lawm rau qhov peb tsis yog dab li koj

submitted on November 15, 2019 5:59 PM EST
Name:
Share idea nej ua li kuv hais thiaj yog tau hau lwm zoo rau dab vwm

submitted on November 15, 2019 5:38 PM EST
Name:
Share idea kuv twb qhia tias dab nyaum heev nej txhob nrog dab hais li , nej tos thaum dab khwb taub hau ua tug thee ntuj na , nej hu kiag tas luaj xauv dab xwb

submitted on November 15, 2019 2:57 PM EST
Name:
Share idea nej cov tsev teev niag dab dai tuag ntawm yog 7-8 lab xwb twb pauv tsis tau kuv 1 laab. nyob ntawm nej lub tsev nej dai 1 niag dab raug txim dai tuag nyob rau ntawm nej lub hauv plag.

submitted on November 15, 2019 2:47 PM EST
Name:
Share idea HMOOB TEEV NTUJ TSEEM MUS UA TSEV PUB RAU ME NYUAM NTSUAG NYOB THAIB TEB NLOG TEB SUAV TEB NYAB LAJ TEB

submitted on November 15, 2019 2:42 PM EST
Name:
Share idea HMOOB NTSEEG NTUJ 18 XEEM NYOB TAU UA IB KE LAWV THIAJ MUAJ TSEV TEEV NTUJ 7 . 8 LAB DAUS LAS

submitted on November 15, 2019 2:37 PM EST
Name:
Share idea HMOOB NTSEEG NTUJ 18 XEEM COJ TIB TUG VAJ TSWV NYOB TAU UA IB PAB

submitted on November 15, 2019 2:33 PM EST
Name:
Share idea HMOOB DAB TUB SAB IB XEEM XWB LOS YIAS MUAJ NYIAS IB TUG DAB , OB TXIV TUB XWB LOS NYIAS MUAJ NYIAS IB TUG DAB , COJ TAU LIAM QIAS TSHAJ

submitted on November 15, 2019 2:29 PM EST
Name:
Share idea HMOOB DAB TUB SAB SIB TW MUS NYIAG NQAIJ TOM TSEV PAM DAB LOS NOJ TAS , SIB TW UA PLAUB QAB TEB THOOB QAUM TEB

submitted on November 15, 2019 2:22 PM EST
Name:
Share idea nej mus nyiag nqaij dab los noj vij swb vij sw los aiv nej ces txiv neeb haj yam tuaj khov nej ntau ntau ces nej cov nyiaj txiv neeb thiaj tau tas

submitted on November 15, 2019 2:14 PM EST
Name:
Share idea nej mus nyiag dab qub noj tas dab yeej los cab nej nrog dab tuag mus li

submitted on November 15, 2019 2:11 PM EST
Name:
Share idea nej twb paub dab tej khaws yaj khaws yws los nej tseem xyaum sib tw mus ua tub sab nyiag noj cuag li dab thiab

submitted on November 15, 2019 2:06 PM EST
Name:
Share idea yog nej tseem sib tw mus nyiag nqaij dab noj mas dab tseem yuav los tom nej tuag coob tshaj thiab

submitted on November 15, 2019 2:02 PM EST
Name:
Share idea nej nyiag dab tej khawv yaj khaws yws noj dab tuag thiaj tom nej tuag coob coob

submitted on November 15, 2019 2:00 PM EST
Name:
Share idea nej nyiag nqaij noj dab tuag thiaj los tom nej cov hmoob dab thiaj tuag coob tshaj

submitted on November 15, 2019 1:58 PM EST
Name:
Share idea nej cov hmoob dab nyiag nqaij tom tsev dab noj tas tam sim no lawv thiaj xauv tub yee tsis pub nej nyiag nqaij li lawm

submitted on November 15, 2019 1:52 PM EST
Name:
Share idea nej cov txiv neeb dag noj dag haus tas tiam los tib tug niag kob kob huam quav yeeb qias neeg tas li

submitted on November 15, 2019 1:49 PM EST
Name:
Share idea peb pom nej cov txiv neeb mas dag tias koj tsis muab 2000 los kho koj poj niam ces dab twb coj nws tug plig mus thawj thiab tas lawm

submitted on November 15, 2019 1:43 PM EST
Name:
Share idea peb pom lawv cov hmoob ntseeg ntuj muaj tej lub tsev teev ntuj 7 , 8 lab nyiaj daus laj xwb , lawv tsis ua tub sab sib tw nyiag nqaij tom tsev dab noj li nej.

submitted on November 15, 2019 11:16 AM EST
Name:
Share idea nej leej twg yog yuav mus teev niag dab dai tuag mas yuav tsum mus kawm ua xibfwb xwb thia tau kaus cov neeg vwm, neeg ruam li nyiaj es thia nplua nuj nawb. yog tsis li ces nej kawg mus ua niag dab dai tuag ntawm qhev, mus sau se rau dab dai tuag cov xibfwb noj xwb tiag.

submitted on November 15, 2019 10:08 AM EST
Name:
Share idea ntshe yog koj pom li ntawd koj niag kwv thiaj li tab tom mus kawm los kaus cov ruam ntag pob rau qhov koj twb hais li ntawd ne

submitted on November 14, 2019 10:31 PM EST
Name:
Share idea cov neeg ruam ces raug niag dab dai tuag muab kaus nyiaj ua nwg pluag li pluag xwb.

submitted on November 14, 2019 9:44 PM EST
Name:
Share idea tus uas pheej thov luag kom luag kho lub site no rau seb yog yeej los swb xwb thaum lub site no puas lawm seb leej twg yog tus nyuab siab ces tus ntawd yog tus swb xwb hos luag li mas luag nyob zoo siab hlo xwb nev ruam qhuas ruam tsab ntse no tiam sis yog ruam tsab tau noj quav xwb luag li luag tsis ruam li ruam tsab ne ruam tob hau tsis ntim hlwb hos ruam tob hau ntim quav xwb ces txawm yuav tsab dab tsi los yeej tsab tau quav xwb

submitted on November 14, 2019 9:21 PM EST
Name:
Share idea nej pheej xav sib thuam txog dab xwmkab thiab dab vaj tswv yis xus ces yuav tau nrog nej thuam thiab saib yuam. niag xwm kab ces yog dab plis xwb thiaj noj lau qaib cog xwb ces hmoob thiaj muab lau qaib los txiv niag xwm kab hos niag dab vaj tswv yis xus ces yog niag dab ntxwg nyug thiaj nyob rau txhee ntuj saum ub tus tsis lub ntuj lub teb thiaj tsis pub nej tus dab tswv nyob nrog hauv ntiaj teb vim nws dag nyiaj ntxias teb chaws noj ne.hahahaha kuv mas thiaj thuam ncaj kom thiaj haum 2 pab nawv.

submitted on November 14, 2019 7:58 PM EST
Name:
Share idea Top 10 richest pastors in the world. https://www.youtube.com/watch?v=99_AfZapqMU&t=487s cov neeg ruam, neeg pluag raug dab dai tuag noj nyoos haus txiag kaus hlwb.

submitted on November 14, 2019 7:41 PM EST
Name:
Share idea dab tuag noj nyoos haus nyoos tug dab twg los txaus ntshai poob plig tuag , mes kas thiaj tsis teev dab tuag haus ntshav nyoos

submitted on November 14, 2019 7:03 PM EST
Name:
Share idea hahaha yawg hlwb taj thaum swb luag lwm tus lawm ces muab lub blog no rub kiag xwb ces txhais tau tias yog neeg ruam hlwb qwj hau thaum cav tsis yeej luag ces rub lub site xwb.hahahaha

submitted on November 14, 2019 5:54 PM EST
Name:
Share idea auj cov tswv yim tshiab npla2 dab npla222 dab npla22222 no mas los sij tshiab zoo rau nej kawm mus siv kawg li nawb es tus tswv yim tshiab dab npla2 no los av tsij tuaj npla2 seb puas muaj neeg tuaj kawm coob mus siv nawb

submitted on November 14, 2019 4:19 PM EST
Name:
Share idea tus dab uas peb tsis ntshai mas yog tus dab phim nyus vais tus dab phim phauj tus dab noj nyoos haus txias cov dab no mas peb cov teev cov dab loj no peb tsi ntshai lawv li nawb.

submitted on November 14, 2019 4:16 PM EST
Name:
Share idea Tus twg teev tau dab ntau tus tus ntawm muaj hmoov vim muaj dab coob tus tus tsi pab yus los musj lwm tus pab lawm ces tso siab plhuav rau dab li las as.

submitted on November 14, 2019 4:11 PM EST
Name:
Share idea nej tsi paub xwb, dab mas tos peb ho teev mas dab muaj coob heev dab zaj dab vaj dab tsev dab teb dab chaw dab pog dab yawg dab hav zoov dab hav dej dab hav dawm peb mus txog qhov twg dab nyob qhov ntawm, tej tus dab hem peb peb kuj ntshai tej tus dab peb fiv nws kuj pab peb vim nws yuav tau noj tau haus ntawm peb ces nws pab li ntawm tiag.

submitted on November 14, 2019 4:10 PM EST
Name:
Share idea Nej tham qhov tseeb ntawm dab lub tswv yim ruam , dab tham cov lus qias neeg uas mus sib tsoob li tej tsiaj rau hauv no