Home | Station Info. | Contact | Advertise | Our Sponsors | Audio Archives | Photo-duab | Schedule
Call us for advertising info.
Displaying 201 - 300 of 500 total posts.    Previous  Page: 1 - 2 - 3 - 4 - 5  Next
Write comment-Sau lus

submitted on October 26, 2020 1:09 PM EDT
Name:
Share idea thaub koj tus nplim txuas quav ntawv lawv twb muab nws catkan sab li sab lawm xwb os thaub

submitted on October 26, 2020 1:04 PM EDT
Name:
Share idea txuas quav tas li xwb ces qhov quav qhuav tsis taus li ces qhov quav lwj xwb

submitted on October 26, 2020 1:01 PM EDT
Name:
Share idea nplim txuas2 quav nplim niag qhov quav lwj tag li lawm poj haw2 yus txuas yus quav tsis tau muaj leej twg ntiav kom yus txuas quav laiv nplim laiv haw2 txaus luag

submitted on October 26, 2020 12:31 PM EDT
Name:
Share idea saib yog ua tsis taus pa li lawm no ces av tsij lwj tsuag2 mus laj2 ntsia li lawm thiab ntag laiv hais tsis taus ces swb xwb noj tsis taus ces tuag xwb hod uas cas yus mas xaj tuag nthi tus tswv kom muab lub blog no kaw mus no cas luag tsis tau kaw yus twb kaw yus ua ntej lawm no ntshe txaj muag dhau kaj lov

submitted on October 24, 2020 10:45 PM EDT
Name:
Share idea auv es ua li koj kod zoo koj nyob heev lov es koj twb tias nim tsis muaj ib tus neeg twg zoo txawj ntse tuaj qhia tej yam zoo tswv yim rau s/d kawm no ne cas koj ho 4 lab nploj3 no xwb mas lov li kod es kuv thiaj zoo muab koj laws tawv dev xwb tiag yom neeg tsis sawm zoo ces tsuas ntxim tau ua dab yawg fav them nqi qau d w i ntxeev siab xwb las as yom

submitted on October 24, 2020 10:07 PM EDT
Name:
Share idea npluav txuas quav nawb. Saib nawb. 4 lab nawb, 4 lab nawb. Nploj nplog nploj nploj................................... wm hwv hwm........ nploj nploj nploj..........

submitted on October 24, 2020 12:38 AM EDT
Name:
Share idea hawb2 yog koj xav paub txog sau ntawv cais ntsiab quas nqe no ces rov saib dua nawb, tiam sis yog koj nug li koj no ces koj yuav tau txhob ua li nyiaj tub hais lus hmoob hais lus nplog es hais ib los tu ib los. hais tsis muaj ib nqe tsis tsheej ib zag. muab piv txwv zoo yam nkaus li tus neeg ceg tawv mus kev deeg pauv. yog koj yog neeg ntse nyeem ntawv los sis hais lus mas yuav tsum nyeem hais ua ib suab kom tag nrho ib nqe lus poob taws nroos mam nres lub suab. koj nyeem hais 2 3 suab kom xaus 2 3 nqe tag yog ho muaj lwm yam txawv cuam tshuam nrog rau koj zaj ntawd ces koj siv tus cim cais (,) no cais kiag tas ces txuas kiag cov nqe lus txawv ntawd ib nqe2 poob taws nroos thiaj li yog neeg txawj neeg ntse, caw koj saib tau>>> yam uas koj nco ntsoov tau yog mab sua li, yam uas koj hnov qab yog koj ntiag tug. thaum nrhab lo koj plaub hau luag nco pab koj daws yam luag tsis nco paub koj yog leej twg. thaum koj ua txhaum luag txub plaub luag twb nco paub koj ua ntej tau koj yog neeg dab tsi thiab yog haiv neeg twg lawm. es koj puas paub qhov nov yog txhais li cas ?

submitted on October 24, 2020 12:01 AM EDT
Name:
Share idea tib cov niag hau Npua uas tsis muaj neej ua, tuaj sau ntawv twb tsis paub lo lus xaus, sau ntawv tsheej kab ntev li ntev uas twb tsis muaj lub chaw xaus thiab chaw quas lus li. npaum li ntawd los tseem khav tuaj sib ceg tsis muaj hnub xaus li.

submitted on October 23, 2020 3:36 PM EDT
Name:
Share idea Nom POV Xyooj ruam hla hlo mas yeej paub tus txheeb tus ze xwb yeej tsi paub tus txawj tus ntse li os. Nom POV Xyooj ruam hla hlo mas xaiv ntsej xaiv muag kawg nkaus. Tus txheeb nws ces txawm yuam kev los nws yeej txhawb kiag li nawb

submitted on October 23, 2020 1:10 AM EDT
Name:
Share idea yam uas koj nco ntsoov tau yog mab sua li yam uas koj hnov qab yog koj ntiag tug thaum nrhab lo koj plaub hau luag nco pab koj daws yam luag tsis nco paub koj yog leej twg thaum koj ua txhaum luag txub plaub luag twb nco paub koj ua ntej tau koj yog neeg dab tsi thiab yog haiv neeg twg lawm es koj puas paub qhov nov yog txhais li cas ?

submitted on October 23, 2020 12:55 AM EDT
Name:
Share idea poj ua tseg yawm ua cia tsis zoo li no koj txuj ci muab pov tseg koj teej tug muab hlawv tag koj tsoos hnav muab dua ntuag koj poj muab sam koj txiv muab tshob koj rov noj koj ces tiav

submitted on October 22, 2020 11:23 PM EDT
Name:
Share idea Vaj Pov, tsis zoo los yeej tsis phem npaum li cov hmoob sij tuaj cem thuam no, ua neeg nyob yeej tsis muaj ib tug twg li yuav ua tau zoo 100% li, cov tuaj cem thuam Vaj Pov ua hnub, ua hmo no, tsim nyog mus dai tuag lawm. lawv tej kev chim thiab ntxub Vaj Pov no, tsim nyog yus rov txaj muag rau yus tus kheej txoj kev ruam no. yog yus ntse tiag, ua cas luag ho dag tau yus, thiab cas yus ho tsis sawv los qhia yus txoj kev ntse thiab yus lub peev xwm rau ntiaj teb neeg paub.

submitted on October 22, 2020 11:11 PM EDT
Name:
Share idea hais txog hmoob kev ntseeg mas tsis muaj ib tus tseem Tswv thiab tseem ceeb thiab ib qho ruaj khov rau hmoob li, yog li, Vaj Pov lub ntees lawv thiaj muab txhua yam kev ntseeg los qhia rau nws thiab kom nws mus. li ntawd, mas tsis muaj ib tug Tswv uas paub nws zoo yuav txais nws li. tsis tas li ntawd xwb, tseem muab nws tus ntsuj plig yuam kom mus ua Dab rau Dab teb lawm thiab. mas kom peb to taub tias Dab thiab ntsuj plig tsis yog ib tug, Dab yog Dab, ntsuj plig yog ntsuj plig, hmoob kev ruam mas hais tias tus tuag lawm ces yog Dab, vim pom tsis tau thiab txuas tsis tau lus nrog lawm, yog li, thaum tseem ciaj twb pom tsis tau tus ntsuj plig ne!. cas ho tsis muab tus ntsuj plig hu ua Dab no thaum tseem ciaj ntawd. hmoob lub neej los tuag tas rau lo lus poj ua cia thiab yawm ua tseg lawm. hmoob thiaj tsis xeev li luag neeg ntiaj teb. hmoob thiaj tseem siv Dev Npua cai uas hmoob hais tias nim yog yus teej thiab yus tug.

submitted on October 22, 2020 8:09 PM EDT
Name:
Share idea hais txog lawv txiv mas kuv yeej tsis muaj dab tsi yuav toob tib txog kiag li tiam sis yog hais txog lawv txiv cov tub thiab lawv cov xeem vaj no mas kuv muaj 3 qho yuav thuam txog xws li qhov ib mas yog lawv muab lawv txiv lub ntees ua ntau hom kab li kev cai ntseeg hos qhov ob mas yog tias lawv txiv twb tuag lawm mas tsis tsim nyog lawv yuav nyo hau xuas hauv caug mus kev rau nplog lawm qhov peb mas yog txij li lawv txiv tuag lawm ces lawv cov tub tsis muaj ib tug hais lus s/d yuav mloog li lawm mas 3 yam no yog 3 yam muaj pov thawj uas kuv tau hais hos tej nej hais5 ntawm nej mas niag twb tsis muaj pov thawj li nej tsuas lam npaig2 raws li nej kev khib kev ntxub ntxaug luag xwb

submitted on October 22, 2020 7:42 PM EDT
Name:
Share idea npluav le npluav yeej txuas quav, npluav yeej txawj dlaag, npluav yeej zuv ntshaav. thaum npluav zuv tsi tau ntshaav noj ces npluav thov luag saw hlau. npluav thov kuas plaab tawg. npluav xaav tas yuav tau moog nyob lub nroog muaj meej mom tabsis tau moog nyob lub nroog nam ntlav ua txaaj muag ntsuav.

submitted on October 22, 2020 2:50 PM EDT
Name:
Share idea le ko tas tog luag has tas noj luag tug ces plaab yuav tawg. plaab tawg tsi tawg los kawg tawg kos zig kos dlej kos quav ywg Tony taag nua xwb mas.

submitted on October 21, 2020 1:01 PM EDT
Name:
Share idea le ko tag los luas muab koj hu ua npluav txuas quav thov khawv ntxeev sab hlob kaav hlau, luag saw hlau them nqe pim, them nqe qau ntxeev sab them d w i hlob kaav hlau.

submitted on October 21, 2020 11:19 AM EDT
Name:
Share idea li kod tiag tos luag muab yus hu ua niag nplim txuas quav dab yawg fav them nqi qau d w i ntxeev siab khib nyiab qias neeg xeev ntuav naj

submitted on October 21, 2020 9:49 AM EDT
Name:
Share idea npluav txuas quav nawb. Saib nawb. 4 lab nawb, 4 lab nawb. Nploj nplog nploj nploj...................................

submitted on October 20, 2020 7:03 PM EDT
Name:
Share idea npluav txuas quav thov khawv noj thov khawv laig. thov tsi tau tawg ces ha thov hlob kaav hlau, npluav txuas quav luag saw hlau.

submitted on October 20, 2020 6:57 PM EDT
Name:
Share idea Saib nawb npluav txuas quav nawb. 4 lab nawb 4 lab nawb. Nploj nplog nploj nploj...................................

submitted on October 20, 2020 6:55 PM EDT
Name:
Share idea Saib nawb npluav txuas quav nawb. 4 lab nawb 4 lab nawb. Noj nplog nploj........................

submitted on October 20, 2020 4:21 PM EDT
Name:
Share idea nts x xy aw cov niag hmoob qias neeg xeev ntuav no lawv tsis nrog koj khes hmoob tej ka moo li os lawv tsuas paub khes txog lawv txoj kev ua dab yawg fav them nqi qau d w i ntxeev siab rov taw tuam ntuj xwb thiaj li tau qe kib mij hlab noj xwb hod

submitted on October 20, 2020 4:16 PM EDT
Name:
Share idea cov niag nplim txuas quav no ses nyob nyab laj teb ua uab lag quaj li leeb nkaub hauv youtube facebook nkaus xwb laiv lawv laiv

submitted on October 20, 2020 4:13 PM EDT
Name:
Share idea nplim txuas quav tej nyuag link khib nyiab kod ces yog yuav qhib saib mas kuv xum mus nce pob ntoos nraum zoov mloog seb dev sib tog daig cos qhov twg kuv mam nqis mus saib yuav lom zem dua saib hom nyuag nplim txuas quav khib nyiab qias neeg xeev ntuav no

submitted on October 20, 2020 2:50 PM EDT
Name:
Share idea https://www.youtube.com/watch?v=h4JOn340M2M hmoob nplog los yog hmoob meskas.

submitted on October 19, 2020 10:15 PM EDT
Name:
Share idea tsoom hmoob, kev hlub cass tsis tuaj tsim, tsuas yog tuaj sib cav sib ceg nrhiav kev chim. hnub twg hmoob txoj kev liam no thiaj yuav dim. kev sib hlub sib koom cas tsis ua, hnub twg hmoob kev lim hiam thiaj yuav dua. yog tsis thoob tsib txhob tuaj nrhiav kev phem thiab kev ntxub txaug, yuav ua rau ntiaj teb neeg saib tsis taus. cas kev hwm kev hlub tsis nrog luag muaj, tsuas pom hmoob tuaj tham nrhiav kev puas tsuaj.

submitted on October 19, 2020 9:39 PM EDT
Name:
Share idea npluav txuas quas mas keej keej hlob kaav hlau heev ov. npluav txuas quav mas keej keej luag saw hlau heev le nawb.

submitted on October 19, 2020 4:25 PM EDT
Name:
Share idea koj tsis ntshaw lawv los lawv twb tsis kom koj ntshaw lawv li las sav es koj av tsij ntshaw koj nplim txuas quav li koj xwb lawv twb tsis thab nrog koj nplim txuas quav li oj koj saib hmoob sim neej yeej tsis muaj ib tug txiv neeb twg yuav mus thov ua neeb rau leej twg li tiam sis hmoob sim neej yog lawv mus thov txiv neeb mus ua neeb rau lawv xwb los lawv tseem thuam hmoob txiv neeb tias ntawd yog hmoob txiv neeb ntshaw noj ntshaw haus xwb no laiv yom

submitted on October 19, 2020 11:56 AM EDT
Name:
Share idea kuv le kuv tsi yuav tug dlaag noj, tug zuv ntshaav, tug luag sawhlau, tug plaab tawg ua kuv tug thawj coj laiv.

submitted on October 19, 2020 11:52 AM EDT
Name:
Share idea mej cov npluav txuas quav mas ruam le ruam. kawg cut and paste xwb twb ua tsi tau. tab tseem khaav tas ntse ntse. dlev raab nam qau txhaj maag luag sawhlau. yaim dlev lub nam qaab kawg lub plaab txhaj tawg.

submitted on October 19, 2020 10:08 AM EDT
Name:
Share idea mej cov npluav txuas quav xaav tsoob ntau lub pim naj nub ua kas mias zoo le vaaj pov plab ntswg es yuav 7-8 lub pim ces txhum meskas txuj cai ces meskas txha muab npluav txuas quav coj moog hlob kaav hlau, luag saw hlau.

submitted on October 18, 2020 2:42 PM EDT
Name:
Share idea tus neeg uas 7 8 9 10 100 1000 1000000 tus rov sauv koom tau nrog nws ces yog neeg zoo dawb huv ncaj ncees xwb las mas es tseem qhuas tias tus uas twm zeej twm kawv tsis muaj leej twg koom tau ntawd yog tus zoo no lov ? yog li mas koj tsis tas yuav thov2-ob... cov neeg hauv youtube facebook subs crib koj channel hlo li oj yawm nplim-i... yus tib leeg rov subs crib rau yus xwb thiaj li ncaj ncees dawb huv laiv nplim laiv hiv2 yus kub twb tog2 tws twb tsis ntse li los yus pheej muab hom2 luag no luag xa teg2 ua yus tav ntuag tas li xwb yus mas tawm tsis taus tshav zaub li yus nyas2 ib nyuag tawm xwb ces twb mag ncaws ua tawv tu tsheej kab xwb aub yog tseem mag ntob nkaus nruab pliag thiab mas nyuab laub nplim laub... awej nplim-i txhob tais2 caus kuv nkaum2 kuv es tuaj zov rawv hauv nov kawm kuv tej txuj ntse coj mus siv rau hauv koj tus youtube facebook es thiaj li muaj neeg subs crib koj coob laiv nplim laiv

submitted on October 18, 2020 1:38 PM EDT
Name:
Share idea SisLoos Qhuab Thiab Haj Tseem Ntuas Saub Ntsuab 18/10/2020 <<<koj twb ib txwm hais tias yog koj tsis tau sib rho nplaig mas koj yeej nyob tsis taus li no ne cas koj ho tsis mus nrog ob yawg no sib rho nplaig es koj thiaj li nyob taus2 nas lov

submitted on October 18, 2020 1:32 PM EDT
Name:
Share idea tib lub pim yog neeg ncaj neeg dawb huv. 7 lub pim yog neeg npam khaum neeg khuj noj khuj haus. 7 lub pim thiaj mag hlob kav hlau luag sawhlau, plab tawg ntxuav kev txhaum.

submitted on October 18, 2020 1:26 PM EDT
Name:
Share idea es yog pov mus nyiag muab c i a li nyiaj coj los noj los yog c i a zoo siab muab nyiaj rau pov coj los noj naj lov ? kuv xav mas tej no tsis tau tsim nyog koj hais kiag li nav qhov yuav kom tsim nyog rau koj hais ziag no mas yog qhov koj tsis muab lub machine zob koj rab ko taus es koj pheej xuas tes zob koj ko taus tas li xwb mas yuav yog dua nav thaub nplim txuas quav nav yom koj tus pov ruam pov dag neb twb ib txwm hais tsis tseg tias qau txom nyem qau txom nyem no las sav cas tus qau txom nyem ntawd txawm yog neb ntag no lov yus twb daws tsis tau yus tus qau li teeb meem es yus ho mus lob luag li teeb meem los hais mas yog vwm kawg kiag li lawm nawb nplim nawb ntshe koj raug dab lawm pob

submitted on October 18, 2020 12:52 PM EDT
Name:
Share idea pov dag dag dag dag ces ntxim hlob kav hlau xwb os.......

submitted on October 18, 2020 12:49 PM EDT
Name:
Share idea pov dag dag muaj 7 lub pim tsoob, pov dag muab c i a cov nyiaj tuaj pab rau cov tub rog, pov dag muab siv yuav pim tsoob tag ua tsis tau haujlwm rau c i a ces meskas thia coj pov dag tuaj hlob kav hlau, tuaj luag saw hlau las maj.

submitted on October 18, 2020 12:41 PM EDT
Name:
Share idea tib lub pim xwb twb tsis muaj nrog luag tsoob ces txhob mus hais luag tus muaj 7 lub pim tsoob txaj muag dhau heev lawm

submitted on October 18, 2020 12:37 PM EDT
Name:
Share idea ib tug nom thawj hau rog tsis yog nyob2 pw2 ces cia li ua npau suav tau ua ntej nws yuav tau nws yuav tsum coj nws lub plab mus cuab rau tom neeg ntxeev siab koom sam lub ntsis phom foob pob tiv thaiv nws tsoom pej xeem ntev niaj ntau xyoo yog tsis tuag mas nws mam li tau hos koj ne ? ha3 puas yog koj tuaj pw2 ua npau suav tim thaib teb tuaj tau ua dab yawg fav them nqi qau d w i ntxeev siab rau mab dawb teb

submitted on October 18, 2020 11:54 AM EDT
Name:
Share idea ua ib tus tsiaj yog nws paub txaus lawm nws yuav tsis lam mus mag luag rooj ntxiab ib zaug li. ib tus neeg yog nws khav tias nws ntse heev lawm nws yuav tsis lam mag hlob kav hlau ib zaug li.

submitted on October 17, 2020 4:48 PM EDT
Name:
Share idea Xov Xwm Kub222 Txooj Vam Yaj g Txau Siab Rau Khab Tshua Ntxaij Dev Lawm Nawb 13/10/2020 <<<nej cov ko mas xyov puas yog yuam kev los yog kamoo li laub rau qhov nej ob xeem ko yeej ib txwm ua dev sib rho siav los lawm ntev peb yuav tau ntsia ob tug dev no sib tog seb txog qhov kawg tus twg tuag rau tus twg ncauj thiab tom qab leej twg ho yog tus noj tus dev ciaj ug-ub... tej no mas yuav lom zem heev rau cov neeg puas hlwb heev thiab ho yuav meem txom heev rau cov neeg meej pem

submitted on October 16, 2020 9:57 PM EDT
Name:
Share idea Npluav ces tsawg tus los yeej tib lub tswv yim txuas quav zov ntshav npam khaum plab tawg ntxuav kev txhaum xwb mas

submitted on October 16, 2020 5:40 PM EDT
Name:
Share idea npluav mas npluav tsi muaj tswvyim le ov. npluav lub tswvyim ces yog thov khawv noj thov khawv haus xwb, thaum npluav thov tsi tau noj tsi tau haus lawm ces npluav ha thov hlob kaav hlau, npluav ha thov luag saw hlau xwb tag.

submitted on October 16, 2020 11:53 AM EDT
Name:
Share idea awv nplim li mas nplim yeej tsis muaj lwm yam sib txawv li ov nplim tsuas muaj tib yam tias nplim3 nplim3 nplim3 nplim txuas quav nplim txuas quav nplim txuas quav no tas mus li xwb ov

submitted on October 16, 2020 11:53 AM EDT
Name:
Share idea awv nplim li mas nplim yeej tsis muaj lwm yam sib txawv li ov nplim tsuas muaj tib yam tias nplim3 nplim3 nplim3 nplim txuas quav nplim txuas quav nplim txuas quav no tas mus li xwb ov

submitted on October 16, 2020 7:38 AM EDT
Name:
Share idea qhov vaj pov plab tawg kos quav kos zis kos dej nrov tsuag los ywg Dr. Tony tas yog qhia tias vaj pov ntxuav vaj pov tej kev txhaum qhov yawg tua tej neeg tsi muaj txim nram qab tshav nyob hoom Looj Ceeb xwb mas.

submitted on October 15, 2020 11:39 PM EDT
Name:
Share idea cov npluav txuas quav mas nwg yuav phov kom txug thaum nwg tau hlob kaav hlau hab luag saw hlau ntxiv mas txha le txaus npluav txuas quav yees xwb lau.

submitted on October 15, 2020 11:37 PM EDT
Name:
Share idea Koj yeej qhov koj hlob qau yim hlob yim tawv xwb pob. Los yog koj yeej them nqi qau nrog thiab naj.

submitted on October 15, 2020 11:34 PM EDT
Name:
Share idea Huv nom phiab lub chaw no zoo rau koj tuaj khav txog koj lub pim khiav koj pawv pim txiag koj noj mij kib thiab them nqi qau d w I xwb as. Koj nim yeej leej twg nawj.

submitted on October 15, 2020 7:32 PM EDT
Name:
Share idea oiv-oib... hauv nom phiab lub blog no pab daws tau koj li kev nyuab siab ntau2 kawg li las sav-ab... koj saib koj mus yeej qhov ub qhov no tag twb tsis lom koj zem li lawm es koj ho tuaj swb kuv hauv no es thiaj li lom koj zem xwb las sav-ab... thaum koj swb kuv lawd koj ho ua li cas ? thaum koj swb ces koj ua nplim txuas quav nplim txuas quav no tas li xwb ne nplim ne... nplim ov kuv li mas kuv tsis ntse hla hlo nej tiam sis kuv yog tus zoo hla hlo nej no ov nplim ov

submitted on October 15, 2020 7:13 PM EDT
Name:
Share idea yawg dim paus yog dab phim nyuaj vaim hu. yij meem tshoob paus tiag kom tus npluav txuas quav ko plab tawg lawv vaj pov qab mus tabsis ceev faj tsam yawg cov quav cov zis hlab koj li vaj pov cov hlab Tony Vaj laiv.

submitted on October 15, 2020 6:42 PM EDT
Name: dim paus yog vaj tswv hu
Share idea oib oib lub niag blog no yog tsis muaj quav tseem ceeb no ces muab lawb dab mus seb yuam.

submitted on October 15, 2020 4:50 PM EDT
Name:
Share idea thaub dim paus yog vaj tswv hu thov koj tsis txhob muab lub nplos nov rub2 puas2 es kuv thiaj li zoo muab nyuag yawm nplim txuas quav nov laws tawv dev mas yom

submitted on October 15, 2020 1:46 PM EDT
Name:
Share idea Ncu ntsoov tas hmoob txuas quav plaab tawg vim txav tub rog cov nyaj noj ntau dhau hab dlaag hmoob cov laug nyaj noj ntau dhau txhaj khaum plaab txhaj tawg.

submitted on October 15, 2020 1:42 PM EDT
Name:
Share idea Txhua tug yeej muaj taw moog tsi muaj taw rov tabsis vaj pov muaj plaab tawg vim npam khaum tabsis txhua tug plaab tsi tawg vim tsi npam tsi khaum.

submitted on October 15, 2020 1:14 PM EDT
Name: Moob Leeg tsoob hhhhmoob dlawj qhov ncauj tawg
Share idea Moob Leeg tsoob tsoob hhhhhhhhhhhhhhhmoob dlawj qhov ncauj tawggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

submitted on October 15, 2020 1:13 PM EDT
Name: Moob Leeg tsoob hhhhmoob dlawj qhov ncauj tawg
Share idea Moob Leeg tsoob hhhhhhhhhmoob dlawj qhov ncauj tawg. kuv tuaj tsoob phevtawm phiab qauj lub qhov ncauj tawggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

submitted on October 15, 2020 1:11 PM EDT
Name: Moob Leeg tsoob hhhhmoob dlawj qhov ncauj tawg
Share idea mej cov npluav ces yog npluav ntxais qau xwb puas yog! kuv rov tuaj tsoob tsoob hhhhhhhmoob dlawj qhov ncauj tawg lawm os. Moob Leeg tsoob tsoob hhhhhhhhhhhmoob dlawj qhov ncauj tawggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

submitted on October 14, 2020 11:32 PM EDT
Name:
Share idea peb ua neeg nyob ces txhua leej txhua tus puav leej muaj taw mus xwb yeej tsis muaj leej twg muaj taw rov ib zaug li peb tib neeg txhais taw ces yeej mus1000000000000000 coos kuaj tuag ces tag xwb ob txhais taw yeej tsis rov los lawm xwb tiag nplim txuas quav ntshe nej cov nplim txuas quav ho muaj taw mus muaj taw rov no xwb lauv tiam sis kuv li ses yog leej twg ob txhais taw twb mus lawm los haj tseem rov los ntag ses kuv yeej dhia cuag kauv tu hlua lawm xwb ntag laiv tab tom koj nplim txuas quav lub taug ris ntev2 khiav daig pob zeb tsiv khuam pob ntoos ntog vig2 voog2 dawm nriv dawm nrawv ces ib pliag tus muaj taw rov ntawd los caum tau koj muab koj nyem noob qes ntag hos nplim txuas quav hos kuv li taug ris luv tsis dawm tsis khuam dab tsi ces kuv ib sij see lees lub roob ib pliag ntxee lees lub hav ces kuv dim

submitted on October 14, 2020 6:24 PM EDT
Name:
Share idea vaj pov ces muaj taw tuaj tsis muaj taw rov, vaj pov ces txha twb po lawm puag ntxov. pov vaj cov tub ces xav noj tsis xav khwv hnov luag tais diav nrov ces npaj mus zov ntshav.

submitted on October 14, 2020 1:10 AM EDT
Name:
Share idea oiv koj lo lus tias xam thub xam thub no kuv nyuam qhuav hnov koj hais ziag no xwb es yog lus dab tsi thiab ho yog txhais li cas nev yog tias yog lus hmoob thiab lus nplog no mas nyaj kuv tsis paub ntau los kuj paub me thiab nav cas kuj tsis yog lus hmoob thiab kuj ho tsis yog lus nplog thiab es ntshe ho yog lus lwm yam uas kuv tsis paub ho lov yog tias ho yog lus nplog no mas aub ntshe koj tsis muaj zog hais xwb xav kom koj muaj2 zog hais es hais 100 zaus 1000 zaus 1000000 10000000000 zaus 100000000000000 mas kuv kuj ua koj tsaug thiab ov vim cov lus no yog lus mab lus suav xwb ces yog hais rau mab hais rau suav xwb mas kuv kuv yog hmoob tsis yog lus hmoob ces koj av tsij tuab ntws tuab ntws xwb ntag nawb yim tuab yim zoo xwb nawb nplim nawb tab sis mas tsuav yog nplim txhob txuas2 quav xwb ces siv nyog lawm ov nplim ov

submitted on October 14, 2020 12:14 AM EDT
Name:
Share idea tus neeg cem thuam Vaj Pov, yog tus tsis muaj pim nrog luag kod. tus cem thuam Pov Vaj, yog tus tsis muaj pim nrog luag tsaj. nws tsis ris Vaj Pov tej txiaj ntsig, thiaj tsis muaj pim nrog luag ntxig.

submitted on October 14, 2020 12:14 AM EDT
Name:
Share idea tus neeg cem thuam Vaj Pov, yog tus tsis muaj pim nrog luag kod. tus cem thuam Pov Vaj, yog tus tsis muaj pim nrog luag tsaj. nws tsis ris Vaj Pov tej txiaj ntsig, thiaj tsis muaj pim nrog luag ntxig.

submitted on October 14, 2020 12:07 AM EDT
Name:
Share idea Kuv hais txog vaj pov los koj lees hlo tias yog koj no ces xam thub xam thub xam thub thov kom koj plab tawg li koj hais xam thub xam thub xam thub.

submitted on October 14, 2020 12:02 AM EDT
Name:
Share idea Ua tsaug uas koj plab tawg. Xam thumb xam thub xam thub thov kom koj lub plab tawg li koj hais. Xam thub xam thub xam thub. Amitas phus. Xam thub xam thub xam thub

submitted on October 13, 2020 11:04 PM EDT
Name:
Share idea es koj li koj noj qe kib mij hlab tas koj plab ho tsis tawg li no lov ? kuv li ses thaum kuv noj tag ib chim ntev loo ntag ces plab txawm mob yuav tawg yuav tawg li ces khiav tsis yeej mus rau hauv hoob nab ces plab tawg rhe zaub mov tawm tej yav niag daj rhuv ntsuab xiab ntev tsheej dos tsw2-wb... tswb5 ua kuv uv tsis taus li ntag no laiv yawm nplim laiv hos yog thaum kuv tawm rooj plaws mus ntaim noj ntaim haus khuj noj khuj haus noj5 tsau haus5 qaug lawm es koj tsis txav deb ntag ces kuv plab tawg txaws tuaj lo koj dub tag li ntag hos nplim-is yog vaj pov plab tawg lo koj xwb mas yog hmoov ntuj heev hod kuv ntshai nyab tsam yog mab suav rab dub tawg lo koj mas aub... sim neej no nyuab heev lau nplim lau koj mas zoo hmoov vaj pov kawg kheev lam koj ho yog hmoov thaib nplog nyab laj suav mas hawb yawd tsam no mas tub sab hlob kawg nkaus yog koj coj nplhaib ces ntiv tes tu lawm hos yog koj coj moo ces tes tu nrho lawm hos yog koj coj sawv kub ces caj dab tu nrho lawm hos koj tu tau qaib npua dev nyuj twm nees ntxhw los hmoov tub sab coj lawm du lug mas kuv yuav tuamib tug htaiv nce puag saum lub hli luag koj xwb tiag nplim

submitted on October 13, 2020 7:45 PM EDT
Name:
Share idea Vaj POV twb npam khaum txog qhov plab tawg kiag rau neeg saib es nws cov tub quav yeeb ham tsi muaj kev npam txog 5 tiam neeg los as es tseem yuav muaj qhov zoo nyob twg nawj.

submitted on October 13, 2020 7:26 PM EDT
Name:
Share idea Cov neeg khuj noj khuj haus mas luag yeej foom tias koj mas plab yuav tawg. Zaum no cas vaj pov plab cia li tawg lawm tiag li. Npam tiag lauj

submitted on October 13, 2020 7:23 PM EDT
Name:
Share idea Npluav txuas quav tug huabtais dag noj dag haus thaum yuav tuag mas plab tawg ua dej nrov tsuag dub Dr. Tony Vang tas li no. Aub npam tiag tiag. Noj luag tus mas plab tawg tiag tiag.

submitted on October 13, 2020 11:38 AM EDT
Name:
Share idea hoj yoj nplim ces thaum ntej tsa chij daj tas ces ho tsa chij liab tas ces ho tsa chij dawb tas los siab yeej tsis nqig li thiab ces tsam no zoo li nplim sab2 laj yuav tsa chij dub lawm sub ntag no laiv

submitted on October 10, 2020 10:35 PM EDT
Name:
Share idea cov koj hais ntawm koj kod ces ib tug txawm yog koj kiag ntag las mas thaub yawm nplim-i koj qhov uas koj nim koom tau ua pab ua pawg txawj ntse vam meej teev pe hawm dab raug txim uas niaj hnub mus tos tsoob lawv tej poj niam tim tej casino hotel mas zoo koj nyob tas2 thiab ntxeev siab rov taw tuam ntuj rau hmoob tej nom tswv tej txawj ntse tej lag luam tsis hais nyob sab ntuj twg peb hmoob quaj ntsuag vim nej tej kev ntxeev siab thiab nej tej kev siab phem kod ntag cav tsab muaj plhus kawg yom tam sim no ob nyuag pov ruam dag ntawd tsis xav noj qe kib mij hlab ces ntxov ntxeev siab rov taw tuam ntuj ua nqaj ua nqug ua ntej tsam lig ces ho tau noj qe kib mij hlab li nej thiab cas nej yuav yug tau los ua ib cov niag hmoob ruam2 txhav2 lem2 zoo rau qhov hmoob ho hlub2 nej kheev yog nej mus yug tau ua mab sua mas nej txha tsis tau qoos twb qob ua ntej hos noob qaus tsis tau luaj noob taum yoov twb noj ua ntej yom nej mas hmoov ntuj tshaj plaws yom

submitted on October 10, 2020 8:35 PM EDT
Name:
Share idea hmoob ruam hau Npua, tos tias tsis muaj neej nrog luag ua. tsuas pom tuaj sib ceg sib thuam ua yeeb ncuab rov sib tua.tej tus niag kawm tiav Dr & Lawyer lod tseem rov los pe Dab, thiab nyob tsis tau ua pawg koom tsis tau ua pab, hmoob lub neej thiaj poob qab. tej pab zoo ntsej zoo muag los tseem siv Dev Npua cai, ntiaj teb neeg thiaj tsis ntshai. leej twg tau ua tus coj tsuas yog fuas rau tus kheej, thiaj coj hmoob mus tsis vam meej. tiam tas tiam tuaj los coj thiab ua zoo li qub, nyob txog twg los thiaj raug luag ntxub. hmoob tshwm sim los nrog neeg nyob thiab ua neej tau 6000 tawm xyoo, hmoob tso Dab ua tus coj hmoob thiaj tsis muaj lub neej nrog luag zoo.

submitted on October 10, 2020 3:04 PM EDT
Name:
Share idea mhwg... nplim mas thaum nej nplim tsa chij daj sib cav sib ceg sib thuam heev kawg li ntag ua2 nplim thev tsis taus lawm ces nplim ho tsa kiag chij liab los sib xub kiag ciaj twb ciaj tuag twb tuag li ntag xa2 nplim swb kiag ntab plaws lawm thiab ces nplim ua siab tsa chij dawb nyoo kiag lawm ntag yog tseem dhau qhov nov ntxiv thiab ces nplim kawg noj tshuaj ntxuav nyiaj kiag lawm xwb ntag awej nplim awej cas tsis yog txiv neej yawg kiag li koj nas awej

submitted on October 9, 2020 5:29 PM EDT
Name:
Share idea nplim lau ruam2 txhav2 lem2 li koj es nruas nyob nruas2 tsis paub los yus cia li ev yus nruas mus thawj luag qws ntaus3 tsis pov yus nruas khawv li ces yus ho cia li cuab tob hau rau luag qws phob thiab mas hawj yawj xyov li lawj ua mus ua los yus ho cia li rov txaj muag rau yus thiab no mas xyov tem nplim li lawm lau luag tias ncauj ntau tau kua haus thab2 mag qws dawb no ces yog nplim ntag tiag

submitted on October 8, 2020 2:14 PM EDT
Name:
Share idea koj twb hais tias koj mus tsoob lawv cov poj niam mas zoo koj nyob tas2 li xwb no nev koj mus tos deev lawv poj niam tom tej casino tas li xwb no nev koj mas koj ntxub hmoob vim koj yug los yuam kev ua hmoob lawm xwb no nev koj ntxeev siab rau hmoob tuag nthi xwb no nev koj tias hmoob yog dab xwb no nev tej lus no ses yog koj yeej hais koj li no los ntau10000 zaus heev lawm laiv hos qhov koj tsoob koj niam thiab koj txiag koj cov muam ntawd mas yog koj cov kwv tij ntawm koj hais kiag ntag nev noj daws nra zeb haus daws nra hlau thiaj li tau kev mus cuag poj cuag yawg tos thaub... nco ntsoov cim tseg tias suav huas koj liaj ces koj liaj tag... suav huas koj teb ces koj teb ploj... suav huas koj tsho ces koj tsho ntuag... suav huas koj ris ces koj ris tu... suav huas koj saum yaj suav txeeb koj nruab yeeb... saum yaj suav tua koj cuag tsig nruab yeeb suav txov koj ntsuj plig...

submitted on October 8, 2020 12:28 PM EDT
Name:
Share idea hawb haw om luag yog nav political tib ntsais muag ciaj tib ntsais muag tuag muab siav ciaj pauv siav tuag luag tsis khauv xim luag txoj sia li nej cov nyuag nplim cuaj khaum ntawm nej cuaj khaum khauv xim nej rab koob tsos xov txhua yam ntawm nej leej twg thov qiv tsis tau li tseem muaj plhus khiav raws vaj pov qab mus nyob mab dawb teb ua dab yawg fav them nqi qau d w i ntxeev siab tawg qe kib laig mij hlab zov rawv pc sau ntawv cem thuam hmoob hauv youtube facebook txhua hnub txhua xyoo tsoob poj niam pim tsis muaj phev poj niam kwv pim sawv kev khiav mus thawj luag plev foob koj ciaj qhev yog txawv ntxeev siab ces kav ntev yog tsis txawj ntxeev siab ces mus nyob thaiv qab kev txawj siab phem rau yus hmoob ces tau qe kib mij hlab noj yog tsis txawj siab phem ces mus thaiv qab choj

submitted on October 8, 2020 11:56 AM EDT
Name:
Share idea vaj pov ces muaj lub siab phem tua neeg tsi muaj txim npog ntsoj ntsuab xwb. vaj pov cem tsi muaj ib tus dev mub tuag li os. vaj pov pab tsi tau ib tus hmoob nyob twg li. qhov vaj pov pab tau ces tsa tib cov caub moos caub kheem, kaus laus nyuj kaus laus nees thiab nais phoo cuav rau hmoob xwb. qhov ntxim ntxub tshaj plawg mas yog vaj pov tsi hlub hmoob tabsis dag hmoob tej nyiaj mus ua casino poob tas ua rau ntau lub cuab yis tawg tas xwb. qhov zoo rau hmoob ces yog luag sawhlau tuag kug khav khav yuav tau mus nyob ua muaj ntsej muag tsawv rau tim america lub chaw rau neeg muaj meej mom tabsis tau mus nrog cov niam ntiav nyob ua kev xwb mas poob ntsej muag tshaj.

submitted on October 8, 2020 11:56 AM EDT
Name:
Share idea vaj pov ces muaj lub siab phem tua neeg tsi muaj txim npog ntsoj ntsuab xwb. vaj pov cem tsi muaj ib tus dev mub tuag li os. vaj pov pab tsi tau ib tus hmoob nyob twg li. qhov vaj pov pab tau ces tsa tib cov caub moos caub kheem, kaus laus nyuj kaus laus nees thiab nais phoo cuav rau hmoob xwb. qhov ntxim ntxub tshaj plawg mas yog vaj pov tsi hlub hmoob tabsis dag hmoob tej nyiaj mus ua casino poob tas ua rau ntau lub cuab yis tawg tas xwb. qhov zoo rau hmoob ces yog luag sawhlau tuag kug khav khav yuav tau mus nyob ua muaj ntsej muag tsawv rau tim america lub chaw rau neeg muaj meej mom tabsis tau mus nrog cov niam ntiav nyob ua kev xwb mas poob ntsej muag tshaj.

submitted on October 8, 2020 11:53 AM EDT
Name:
Share idea vaj pov ces muaj lub siab phem tua neeg tsi muaj txim npog ntsoj ntsuab xwb. vaj pov cem tsi muaj ib tus dev mub tuag li os. vaj pov pab tsi tau ib tus hmoob nyob twg li. qhov vaj pov pab tau ces tsa tib cov caub moos caub kheem, kaus laus nyuj kaus laus nees thiab nais phoo cuav rau hmoob xwb. qhov ntxim ntxub tshaj plawg mas yog vaj pov tsi hlub hmoob tabsis dag hmoob tej nyiaj mus ua casino poob tas ua rau ntau lub cuab yis tawg tas xwb. qhov zoo rau hmoob ces yogg luag sawhlau tuag kuug khav khav yuav tau mus nylb ua muaj ntsej muagvtsawv rau tim america lub chaw rau neeg muaj meej mom tabsis tau mus nrog cov niam ntiav nyob ua kev xwb mas poob ntsej muag tshaj.

submitted on October 8, 2020 2:48 AM EDT
Name:
Share idea neeg ntse mas cem taus neeg tuag li vaj pov mas thiaj li yog neeg ntse ov hos pov dag thiab xaiv ruam thiab coob tus lawv twb hais tias lawv cem neeg tuag taus no tiam sis cas lawv sib ceg sib cem ua nqaj ua nqug meka teb thaib teb nplog teb nyab laj teb tau ntev tav nov tsis pom leej twg cem ib tus neeg tuag qhov twg li as... ntshe kuv ho yuav tau tawm tuaj cem neeg thiab seb puas ho muaj leej twg tuag taus ne yom

submitted on October 7, 2020 7:18 PM EDT
Name:
Share idea koj tsoo thaub lub niag qe qauj qe lwj tawg kiag tsw10 ua thaub tsis muaj plhus tuaj kiag li lawm lau

submitted on October 7, 2020 7:14 PM EDT
Name:
Share idea ib tug neeg es twb ua tsis tau ib qho model los mej koob txiv xaiv sawv qab nteeg nai npab toj xeem cob moos cob kheem hlo li es ho muaj plhus tsawm cem thuam yus tsob hmoob tej tub txawj ntxhais ntse tej nom tej tswv ti nkaus yus tsoos ris tsoos tsho no es puas yog neeg ntxeev siab mas ? tus neeg zoo li no ces nws txawm yuav mus yug ua tus hmoob tus mab tus suav tus dawb tus dub los nws yeej cem thuam li no nawb neeg phem nas

submitted on October 7, 2020 2:33 PM EDT
Name:
Share idea tam sim no mas tsis yog xaiv ntsej xaiv muag tsis yog xaiv txheeb xaiv ze tsis yog xaiv ruam xaiv ntse li koj hais lawm nas... koj twb paub tias ntawd yog nyiaj ntiav lawm xwb nas... cov hauj lwm zoo li ntawd mas tsuas muaj ob yam nkaus xwb xws li 1 yog yus rho nyiaj mus ntiav lawv pab tuaj yus tog tshaj tsab zag hos 2 mas yog lawv thab yus kom yus muab nyiaj ntiav lawv pab yus tshaj tsab zag no xwb nas... ib yam nkaus li koj es liab twb tsis thab ntiav koj ntxeev siab los koj mus thab liab ntiav koj ntxeev siab no thiab xwb los mo thaub nplim-i... nov puas yog koj lub niag qe qauj qe lwj ohs...

submitted on October 7, 2020 1:46 PM EDT
Name:
Share idea koj ces ruam ib yam nom pov xyooj ntag nej cov npluav txuas quav ko naj. nom pov khuas nim ntse hla hlo hmoob tabsis lub ntees tuag noj ncov nyuj tsi txaus nram Fresno ces qhia tau tias nom pov ruam li ruam tsi paub dab tsi li thiab xaiv ntsej xaiv muag kawg nkaus. kawg nom pov cia li tuaj hlo tus txheeb nom pov li ntag.

submitted on October 7, 2020 1:27 PM EDT
Name:
Share idea koj niag ruam2 lem2 txhav2 cawg2 poog tig2 toog2 kav liam koj

submitted on October 7, 2020 12:07 PM EDT
Name:
Share idea xyov koj puas to taub lo lus akiv hais tias YOU GET HIM thiab YOU GOT HIM no yog txhais li cas li as nws yog ib lo lus tias koj tseem yuav tau thiab yog ib lo lus tias koj twb tau yog kiag lawm lo lus no yog lus paj lug thiab yog lus tseeb ntsiab lus

submitted on October 7, 2020 1:29 AM EDT
Name:
Share idea hmoob Lees thiab hmoob Dawb, cov tshuaj khib thiab qws txob zoo tib yam xwb, sawv daws siv tib lub tshuaj khib thiab tib ya qws txob xwb ua cas pheej yuav tuaj hais lus sib thuam thiab sib cais ua luaj. tseg tej lus uas tuaj hais li me nyuam yaus no.

submitted on October 7, 2020 1:15 AM EDT
Name:
Share idea thaub npwb koj hais ko ses nyob hauv youtube mas thaub ko nug luag npe nug luag chaw nyob nug luag xov tooj nug luag email nug luag facebook tas li tas li rau txhua leej txhua tus li nawv thaub ko o ceev faj yog neeg ntxeev tawv li koj hais tiag nawv

submitted on October 6, 2020 11:04 PM EDT
Name: Moob Leeg tsoob hhhhmoob dlawj qhov ncauj tawg
Share idea Moob Leeg tsoob tsoob hhhhhhhhhmoob dlawj qhov ncauj tawg. npluav txuas quav aws koj kaj tsij ua koj txuj haujlwm ntxeev sab es koj txha tau hlob kaav hlau, luag saw hlau os npluav txuas quav! Moob Leeg tsoob tsoob hhhhhhhhhmoob dlawj qhov ncauj tawg.

submitted on October 6, 2020 10:03 PM EDT
Name:
Share idea hawb4... thaub nplim-i koj av tsij ua koj txoj hauj lwm ntxeev siab ntawm koj kuv yeej txwv tsis tau koj thiab kuv yeej txhaub tsis tau koj li naj nplim yus nros yus tsab zag coob tsab zag ntau ua rau yus thev tsis taus lawm no ces yus npav lub nyas luag qhuav txias kom luag mag plaub no ntshe koj tus nplim ntawm koj kod tawg qe kib tsis tau pov khawv laig mij hlab tsis tau kum yeej li poj nplim poj koj lub maib siab phem ntxeev siab nyas luag qhuav txias kod uaj es dhau seb yog koj keej tsis txaus no koj kuj mus ntiav kawm ib class ntawm liab kom koj keej txaus2 tso koj mam li mus ntxeev siab nyas luag qhuav txias seb puas tau luag mag los pob nplim-i ua li nawb es qe thiab mij thiaj li kav koj ntev laiv

submitted on October 6, 2020 9:27 PM EDT
Name:
Share idea The dumb idiot at 7:53 PM. 10/06/20 doesn't know how to copy the link and post it on the site.

submitted on October 6, 2020 7:53 PM EDT
Name:
Share idea here's the link of kao lor you got him there>>> dabyawgfavthemnqiqaudwintxeevsiab

submitted on October 6, 2020 7:35 PM EDT
Name:
Share idea who is your Kao Lor? where is he? can you post his youtube link?

submitted on October 6, 2020 7:28 PM EDT
Name:
Share idea yog kawg vim peb kawm los ntawm npluav txuas quav tus huab tais zab dag noj dag haus, zov ntshav thiab tsoob 8 lub pim ces peb kuj ua kiag li ntawm xwb vim peb yog hmoob vaj pov nej.

submitted on October 6, 2020 7:12 PM EDT
Name:
Share idea hmoob ruam hau Npua, lwm yam tsis muaj tuaj tham, tsuas yog kev sib cav, sib ceg, sib thuam, nyob rau qhov twg los tsuas yog tham sib tsoob, tham pim qau, tham Dab, tham Ntxoog, tham Zaj, pom sib ntaus, ua plaub, dag lwm tus noj, tham yuav niam yau thiab txiv yau, tham sib nrauj sib tso xwb. hmoob kev txawj ntse txawm li no xwb lod?.

submitted on October 6, 2020 1:30 PM EDT
Name:
Share idea nplim txuas quav ces hnub twg los suav2 qhov tawb txuas quav suav2 qhov tawb txuas quav no xwb tiag nplim nas awej nplim awej nej cov uas nej nim niaj hnub mus nyob zov rawv hauv youtube sib thov sib pab sib pauv sib subscribe nej tej nyuag quav dev ntawm nej kod mas tsis ntev no nej muaj teeb meem nrog youtube kiag thaum no mas youtube facebook muab nej nplua thiab tsis lees txais nej lawm mas thaum no nej txawm yuav ntxeev siab rau nej haiv neeg npaum li cas los tsis txog ntiaj teb tsis tshwm huab cua li lawm mas qe kib mij hlab nplim tsis tau tawg li lawm lau nplim lau... thaum no mas tseem nyuab siab tshaj qhov uas nplim poj niam khiav foob nplim ua dab yawg fav them nqi qau d w i ntxeev siab lawm ntau2 npaug thiab au nplim au... qhov no ntag laus qhov uas kuv hais tias cas nej yuav xav nyob li tus neeg ua npau suav thiab pw li tus neeg zov nyas tsaug zog zoo li yoov txhab qoob noj li tus neeg nqos tshuaj haus li tus neeg mob qa tso quav zoo li mab dais quav aub nplim nawb kee luj lim kev khaum npam los raws yuav tau yuav tau nplim lawm tiag2 nawb nplim nawb saib seb saib seb

submitted on October 6, 2020 1:21 PM EDT
Name:
Share idea npluav txuas quav thaj ces yog thaj thov khawv. thaum thov khawv tsi tau lawm ces ha thov hlob kaav hlau, npluav txuas quav ha thov luag saw hlau.

submitted on October 6, 2020 1:09 PM EDT
Name:
Share idea Hais rau tus Hmoob ruam Kao Lor <<<koj saib tus no nws tsis hais lus hmoob hos nws pheej hais lus nplim xwb twb tsis muaj neeg tuaj view tuaj sub nws twb tsis txog phav leej li ne pua nyuag leej xwb mas nplim yuav tau txhob txuas2 quav rau hmoob dawb lawm nawb koj pom lawm los pos mos los qas pis nis

submitted on October 5, 2020 7:35 PM EDT
Name: Moob Leeg tsoob hhhhmoob dlawj qhov ncauj tawg
Share idea Moob Leeg tsoob tsoob hhhhhhhhhmoob dlawj qhov ncauj tawg. kuv tsuas yog tsoob hhhhhhmoob dlawj qhov ncauj tawg xwb nawb, hos hhhhhhhhhmoob dlawj nyo dlawj mas tsoob nwg nam tsoob nwg tej muam tuab si le ov. Moob Leeg tsoob tsoob hhhhhhhhmoob dlawj qhov ncauj tawg.