Home | Station Info. | Contact | Advertise | Our Sponsors | Audio Archives | Photo-duab | Schedule
Call us for advertising info.
Displaying 401 - 500 of 500 total posts.    Previous  Page: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Write comment-Sau lus

submitted on September 17, 2020 8:00 AM EDT
Name:
Share idea Mej cov npluav txuas quav nrug vaaj pov txawj txhuam nav hab ntoo kaus mom. Caag ho tsi nrug vaaj pov luag saw hlau huv neejteb hab moog luag sawhlau huv dlaabteb maj.

submitted on September 17, 2020 8:00 AM EDT
Name:
Share idea Mej cov npluav txuas quav nrug vaaj pov txawj txhuam nav hab ntoo kaus mom. Caag ho tsi nrug vaaj pov luag saw hlau huv neejteb hab moog luag sawhlau huv dlaabteb maj.

submitted on September 17, 2020 7:58 AM EDT
Name:
Share idea Mej cov npluav txaus quav nrog vaaj pov txawj txhuam nav. Caag ho tsi nrog vaaj pov luag saw hlau huv neej hab moog luag sawhlau huv dlaab maj.

submitted on September 16, 2020 11:25 PM EDT
Name:
Share idea haw2 nplim txuas quav ces yeej txuas quav xwb tiag cuam khum tag2 hab

submitted on September 16, 2020 11:23 PM EDT
Name:
Share idea koj mus yos hav zoov li cas na... kuv pom koj nyob rawv hauv youtube facebook tas li xwb las sav cas dag ua luaj

submitted on September 16, 2020 11:21 PM EDT
Name:
Share idea hawb...vaj pov twb coj meskas qhia koj kawm txawj txhuam hniav rau khau ntoo kaus mom luag saw hlau. ua cas koj ha tsis nrog vaj pov luag saw hlau......

submitted on September 16, 2020 6:40 PM EDT
Name: Moob Leeg tsoob hhhhmoob dlawj qhov ncauj tawg
Share idea kuv rov tuaj tsoob tsoob hhhhhhhhmoob dlawj qhov ncauj tawg lawm os. lub sibhawm nuav yog sibhawm moog yos haav zoov lawm ces txha tsi tau tuaj tsoob hhhhhhhhhmoob dlawj qhov ncauj tawg lawm. Moob Leeg tsoob tsoob hhhhhhhhhhhhhmoob dlawj qhov ncauj tawg.

submitted on September 16, 2020 6:37 PM EDT
Name: Moob Leeg tsoob hhhhmoob dlawj qhov ncauj tawg
Share idea Moob Leeg tsoob tsoob hhhhhhhhhhhmoob dlawj qhov ncauj tawg. lub sibhawm nuav xij moog yog haav zoov lawm tsi tau muaj sib hawm tuaj tsoob tsoob cov hhhhhhhhmoob dlawj laig nyaj xiam hlwb qhov ncauj tawg kws xij tuaj zuv tsawv lub site phevtawm phiab qauj xiam hlwb lub site lawm. Moob Leeg tsoob tsoob hhhhhhhhhhhhmoob dlawj qhov ncauj tawg.

submitted on September 15, 2020 10:36 PM EDT
Name:
Share idea hawb... vaj pov twb coj meka qhia koj kawm txawj txhuam hniav rau khau ntoo kaus mom kawm tiav qib siab ua nom tsav tsheb tsav nyuj hoom tua phom tso txhuv pov npoos noj qab pw tsaug tej tus niag rog2 caj tw chom cees caj npab puv tes tsho ncej puab puv ceg ris pim luaj sab cib qau luaj tog qws es tseem tsis ris vaj pov txiaj ntsig thiab ces av tsij rau2 siab tuav koj riam ko txuas ko hlau tsoo zeb tsuav zoov thawm niaj thawm xyoo yuag cuag nab qa ntxaug cuag pes coos khem pim luaj neev kauv qau luaj rawg ua pa pim mlhos hloov pa qau nkaum cas tsis paub tu siab li es ho ua vaj pov tsaug li os thaub nplim txuas quav aw... koj av tsij txuas quav kom mus txog 5000 xyoo tom ntej no seb koj puas pom vaj pov qab puas ho khaws tau vaj pov daim puav nyuag plhaws quav coj los hnia seb ntsuj hlauv puas puab duab ntsuj duab puas puab cev os mog thaub nplim txuas quav aw...

submitted on September 15, 2020 7:19 PM EDT
Name:
Share idea hmoob ruam hau npu ciaj thiab tuag los tsis muaj neej ua. vim paub tsis txhij kawm tsis txhua, tsuas yog tuaj tawm tsam nrhiav kev phem los sib ntxub thiab sib tua. tuag lawm los tseem yuav mus rau lub teb chaws tshaib tshaib, nqhis nqhis yuav rov los nrhiav noj dua. ua cas yuav tsis muaj txoj kev hlub thiab kev tshua. es yuav sib qhia tswv yim mus nrhiav neej ua.

submitted on September 15, 2020 6:03 PM EDT
Name:
Share idea nplim theev tob hau dias nplim kub lov ua suav txo yias tob hau so vias niam muam pim paum mag tub nus ntxias tsoob txiag qhuas ntxhias

submitted on September 14, 2020 11:17 PM EDT
Name:
Share idea txog qhov kawg nplim lees nyoo swb hauv lub site no mus lawm nplim lees los lees2 nplim los nplim txuas quav ua quav tshau lug tsis fi leej twg xov li lawm ha2 nplim txuas quav

submitted on September 14, 2020 4:46 PM EDT
Name:
Share idea awej nplim awej koj txawj ntxias dag cas koj tsis mus ntxias dag mab ntxias dag suav es koj yuav ntxias dag koj niam koj muam ob ceg li koj ua rau peb hmoob paub koj tseeb hais ntob koj pob kub ces koj suab ntsiag koj thiaj ua suav txo yias tsis ntab ntws li lawm ne yuam

submitted on September 13, 2020 2:57 PM EDT
Name:
Share idea aub... niag nplim txuas quav hauv nov hais tsis taus swb noj tsis taus tuag no ces yog li hais lawm tiag lau... tos xaiv kaub hais tias nplim qau tsw lwj no los muaj tiag2 li lau nplim lau... awej nplim-i koj cov kwv tij hmoob vaj twb hais tias koj mus ua2 movie tim thaib tid los koj yeej mus tshum koj tej muam xeem vaj ob ceg tas li xwb no ne nplim-i aub... yog li mas koj ua khib peb heev lawm ces thov koj qhia koj lub tswv yim tshum muam ob ceg kod rau peb kawm mus tshum peb cov muam ob ceg thiab es thiaj li tsis khib koj tsis khib peb nav yuam nplim yuam-ua ua li nawb nplim nawb ua koj tsaug ntau ov

submitted on September 12, 2020 8:34 AM EDT
Name:
Share idea kuv saib nej qhab nab ntxeev siab rov taw tuam ntuj ko mas ntxeev siab rau txhia txoj ke es thia li tau hlob kav hlau, luag saw hlau.

submitted on September 11, 2020 12:02 PM EDT
Name:
Share idea kuv saib nej qhab nab ntxeev siab rov taw tuam ntuj kod mas koj yog tus ntxeev siab heev tshaj ntau tshaj rau qhov txhia chaw li mas tsim nyog muab koj tsa los zaum nyob yaim dev lub chaw lawm tiag nawb yaim dev laus heev lawm av tsij tsa koj los ua tsuag2 kom yaim dev pom ntsoov tsam yaim dev ho paikaw law lawm ces yaim dev tsis pom tus sawv yaim dev chaw laiv nplim laiv

submitted on September 11, 2020 11:01 AM EDT
Name: Moob Leeg tsoob hhhhmoob dlawj qhov ncauj tawg
Share idea mej cov npluav txuas quas ces yeej nyam ua haujlwm zoo le ntawm txha le tau hlob kaav hlau, luag saw hlau. kuv tsuas paub tsoob tsoob hhhhhhhhhhmoob dlawj qhov ncauj tawg xwb. Moob Leeg tsoob tsoob hhhhhhhhhhhhmoob dlawj qhov ncauj tawg.

submitted on September 11, 2020 1:40 AM EDT
Name:
Share idea hiv2 tsam no koj xav thim los thim tsis taus lawm ces ywj ua lawm xwb yom

submitted on September 11, 2020 12:23 AM EDT
Name: Moob Leeg tsoob hhhhmoob dlawj qhov ncauj tawg
Share idea mej cov npluav txuas quav ces yeej ua haujlwm zoo le ntawm. Moob Leeg tsoob tsoob hhhhhhhhmoob dlawj qhov ncauj tawg. kuv tsuas paub tsoob tsoob hhhhhhhhhhmoob dlawj qhov ncauj tawg xwb.

submitted on September 10, 2020 11:27 PM EDT
Name:
Share idea Hais lus rau Dr. Yang Dao & Yaj Cib <<<ntaus kab ntawv no rau hauv youtube qhib saib seb nej qhab nab thaum ntej ua tib txoj hauj lwm tab sis ziag no nyias ho yuav noj nyias kuab puab nej tej hauj lwm ntxeev siab rov taw tuam ntuj kod yog hauj lwm yoov mos ntsuab kas nkaus xwb os nej

submitted on September 10, 2020 11:27 PM EDT
Name:
Share idea Hais lus rau Dr. Yang Dao & Yaj Cib <<<ntaus kab ntawv no rau hauv youtube qhib saib seb nej qhab nab thaum ntej ua tib txoj hauj lwm tab sis ziag no nyias ho yuav noj nyias kuab puab nej tej hauj lwm ntxeev siab rov taw tuam ntuj kod yog hauj lwm yoov mos ntsuab kas nkaus xwb os nej

submitted on September 10, 2020 11:27 PM EDT
Name:
Share idea Hais lus rau Dr. Yang Dao & Yaj Cib <<<ntaus kab ntawv no rau hauv youtube qhib saib seb nej qhab nab thaum ntej ua tib txoj hauj lwm tab sis ziag no nyias ho yuav noj nyias kuab puab nej tej hauj lwm ntxeev siab rov taw tuam ntuj kod yog hauj lwm yoov mos ntsuab kas nkaus xwb os nej

submitted on September 10, 2020 11:27 PM EDT
Name:
Share idea Hais lus rau Dr. Yang Dao & Yaj Cib <<<ntaus kab ntawv no rau hauv youtube qhib saib seb nej qhab nab thaum ntej ua tib txoj hauj lwm tab sis ziag no nyias ho yuav noj nyias kuab puab nej tej hauj lwm ntxeev siab rov taw tuam ntuj kod yog hauj lwm yoov mos ntsuab kas nkaus xwb os nej

submitted on September 10, 2020 6:16 PM EDT
Name:
Share idea aus yog nej tham txog zaj kod mas thauj ntej lawv yeej hais tias lawv tus tuam siv thawj ntxeev siab laus heev lawm ces lawv yuav muab zeb tsa los ua lawv tus tuam siv thawj ntxeev siab no tiam sis zeb li thaum lawv txib zeb mus ua hauj lwm ntxeev siab rau sab tid ces zeb mus tham hluas nkauj heev hwv ces lawv tsis kam zeb ua tus thawj lawm es zoo li lawv yuav cia xaiv ruam los ua sub no nav

submitted on September 10, 2020 6:11 PM EDT
Name:
Share idea nplim aj... nej tus thawj huam nab ntxeev siab rov taw tuam ntuj twb laus2 heev lawm es nej yuav tsa leej twg los sawv nws chaw naj nplim-i es puas yog nej tsa xaiv ruam yaj los ua nej tus tuam thawj coj kev ntxeev siab rov taw tuam ntuj lawm yav tom ntej no nab lov awej nplim-i ziag no teb chaws txom nyem lawm ntshe kuv los yuav tsis tau noj tsis tau haus lawm thiab ces ntshe kuv kawg yuav tuaj nrog nej koom ua nej tej hauj lwm thiaj li noj yooj yim tsuav plab tsau xwb los kuj yuav lawm thiab lau nplim lau es yog li kuv yuav tuaj muab ntaub ntawv apply ntawm nej qhov twg os nplim-i ?

submitted on September 10, 2020 5:28 PM EDT
Name: Moob Leeg tsoob hhhhmoob dlawj qhov ncauj tawg
Share idea https://www.youtube.com/watch?v=QXE-A5oV_jk saib cov npluav txuas quav sib caav sib ceg. cov npluav txuas quav ntawm mas nyob txug lub tebchaws twg los yeej keej sib cav sib ceg, keej hlob kaav hlau, keej keej keej luag saw hlau.

submitted on September 10, 2020 4:07 PM EDT
Name: Moob Leeg tsoob hhhhmoob dlawj qhov ncauj tawg
Share idea npluav os npluav awj! npluav nyob txug twg ces npluav txuas quav rua thaaj chaw ntawm ces npluav txha le keej keej hlob kaav hlau, npluav txha le keej keej luag saw hlau. Moob Leeg tsoob tsoob hhhhhhhhhhhmoob dlawj qhov ncauj tawg.

submitted on September 10, 2020 3:01 PM EDT
Name:
Share idea ha2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 nplim os nplim awj... nplim thaj ces txuas quav li txuas quav xwb awb... nplim mas nyob txog twg ces txuas quav tshiab laus tshiab laus nyob sib xyaws daws qhov ntawd tas li xwb tiag nplim lub neej os awej nplim awej kav liam koj txuas koj quav tab sis mas thov koj pov ruam neb qhia neb lub tswv yim tsoob niam txiag ntxhais seb yog neb ho ntxias dag li cas es neb thiaj li ntxias tau tsoob neb niam thiab neb thiaj li dag tau txiag neb muam pub rau peb tau kawm thiab los pob

submitted on September 9, 2020 11:35 PM EDT
Name: Moob Leeg tsoob hhhhhhhmoob dlawj bua ruam hlob kaav hlau qhov ncauj tawg tawg
Share idea tawgtawggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg

submitted on September 9, 2020 10:53 PM EDT
Name:
Share idea awv yog tseem tsis tau paub thiab no ces av tsij rau2 siab ua dab yawg fav them nqi qau d w i ntxeev siab xwb ces yuav li xwb nawb tsam ces neb plab lo txha nqaj qaum ces xab txoov tswb lawv ho tsis kam pub lawv tej nyiaj muag zaub rau neb thiab ces neb tsis muaj quav nrog luag tso ntag hos neb nas

submitted on September 9, 2020 11:35 AM EDT
Name:
Share idea tsis paub nawb! saib seb leej twg ntxeev siab es thia li tau luag saw hlau xwb lau.

submitted on September 8, 2020 9:57 PM EDT
Name:
Share idea ua li pov ruam neb ntxeev siab es poj niam thiaj li khiav mus nrhab rau luag tsoob ua pim xiav xiab sim neej tu2 neb siab niaj hnub ua dev thawj thiab mus txog tus poj twg los mag ntiab thiaj tig los ntxias yaws niam tiab tsoob teg tas teg thiab xav hauv siab zoj tias tshuav muam lub tseem tshiab2 tig loo ntxias2 muam thiaj li ntxiab kiag rau thiab ces zaum no kwv tij neej tsa thiaj li paub kiag pov neb lub ntsiab

submitted on September 8, 2020 6:00 PM EDT
Name:
Share idea ua li pov dag ces thia li tau tuaj ua meskas qhev, coj meskas dab, hlob meskas kav hlau

submitted on September 8, 2020 5:39 PM EDT
Name:
Share idea hmoob ruam hau Npua, tsuas txawj sib thuam thiab sib ceg xwb thiaj tsis muaj neej nrog luag ua. 9 hnub 10 hmo los tsuas yog tham txog Dab thiaj ua neej poob luag qab. kev thoob tsib tsis muaj nrog luag qhia, hmoob thiaj tsuas tham pom Ntxoog coj hmoob poj niam mus rau Tsov txiag. hmoob tuag Tsov twb muab khawb mus noj tas, tseem khav tias ntshe yog sawv mus ua Tsov lawm ntag. ntiaj teb neeg tsis muaj ib tug tuag sawv los hem neeg li hmoob hais, hmoob ruam hau Npua niaj hnub txua tsim Dab los teev uas nyias muaj nyias Dab thiaj muab hmoob sib cais.

submitted on September 8, 2020 5:39 PM EDT
Name:
Share idea hmoob ruam hau Npua, tsuas txawj sib thuam thiab sib ceg xwb thiaj tsis muaj neej nrog luag ua. 9 hnub 10 hmo los tsuas yog tham txog Dab thiaj ua neej poob luag qab. kev thoob tsib tsis muaj nrog luag qhia, hmoob thiaj tsuas tham pom Ntxoog coj hmoob poj niam mus rau Tsov txiag. hmoob tuag Tsov twb muab khawb mus noj tas, tseem khav tias ntshe yog sawv mus ua Tsov lawm ntag. ntiaj teb neeg tsis muaj ib tug tuag sawv los hem neeg li hmoob hais, hmoob ruam hau Npua niaj hnub txua tsim Dab los teev uas nyias muaj nyias Dab thiaj muab hmoob sib cais.

submitted on September 8, 2020 2:15 PM EDT
Name:
Share idea kawm yam tshiab ces yog ntxeev siab li pab nyuag liab no xwb las as

submitted on September 8, 2020 1:34 PM EDT
Name:
Share idea https://www.youtube.com/watch?v=AhSS4heiwzU&t=208s Learn our past mistakes and know how to change in the future to avoid other people used us as dog hunters.

submitted on September 8, 2020 10:09 AM EDT
Name:
Share idea cov neeg dag ces dag li koj tus npluav txuas zis dawb txoob nyos koj ntag lauj. twb saib tas los tseem dag tias tssi tau saib. thaum uua dej haus ces thiaj tuag. thaum tshaub roj ces thiaj tawg paj ntag lauj. cas yuav dag ib yam vaj pov ntag. yuav dag dag kom tuag thiab los yog ua cas ne.

submitted on September 7, 2020 5:42 PM EDT
Name:
Share idea oib kuv lam yuav mus qhib koj niag pov ruam neb tej niag kev dab yawg fav them nqi qau d w i ntxeev siab ntawm neb saib li nab neb twb paub zoo lawm tias peb hmoob yog ib cov zoo2 nqi muaj2 nqi rau neb ntxeev siab tau2 nyiaj ntau2 lawm ne

submitted on September 7, 2020 4:42 PM EDT
Name:
Share idea xiong pov ntse tham txog yawg plab ntswg pov zab dag dag dag dag https://www.youtube.com/watch?v=l_HNMGJQ5Zo

submitted on September 7, 2020 11:48 AM EDT
Name:
Share idea cov niag dawb txoob nyos tim looj ceeb txog nab nyuas ces twb yog tib cov vaj txuas zis txiag muam xwb nej. ooh tseem muaj ntsej muag hais txiag niam txiag muam thiab.

submitted on September 7, 2020 11:46 AM EDT
Name:
Share idea koj niag pov ruam yog npluav txuas zis, yog dawb txoob nyog li koj thiaj tsoob niam tsoob muam los muas.

submitted on September 7, 2020 10:38 AM EDT
Name:
Share idea haw22... koj tsis txawj tua npua teb npua qus koj thiaj li mag ua dab yawg fav them nqi qau d w i ntxeev siab ces koj thiaj li tig los tua koj niag npua nyeg hauv tsev niam thiab muam es thiaj li tsis mag plaub no laiv yuam hawb2... nplim os nplim awj koj saib niaj hnub no niag pov ruam dag tsoob niam ntawd nws yeej tsis kam fim nws cov lus uas nws tham txog nws tsoob nws niam ntawd hlo li laiv yuam hawb2 koj mas muaj ib hnub koj yeej yuav txog li qhov pov ruam dag txog no xwb mas nplim awj mloog cov hmoob vaj ntawm koj kod hais xwb mas nplim awj

submitted on September 7, 2020 10:10 AM EDT
Name:
Share idea npluav txuas zis os cov tua npua teb qus li koj se tua tua mag sawvhlau 30lbs tuag kug laiv. tseem tseg qaij npua teb rau cov nyob mas tau zoo noj kawg laiv. yuav yog npua teb mos mas thiaj muaj tus kam noj tsi li ces yuavvtau xuas qau yas txhum li niam ntxhoo tuag kug laiv.

submitted on September 7, 2020 10:10 AM EDT
Name:
Share idea npluav txuas zis os cov tua npua teb qus li koj se tua tua mag sawvhlau 30lbs tuag kug laiv. tseem tseg qaij npua teb rau cov nyob mas tau zoo noj kawg laiv. yuav yog npua teb mos mas thiaj muaj tus kam noj tsi li ces yuavvtau xuas qau yas txhum li njam ntxhoo tuag kug laiv.

submitted on September 6, 2020 9:32 PM EDT
Name:
Share idea koj tusa npua teb li cas naj... koj tua koj niag npua nyeg niam thiab npua nyeg muam xwb las sab... yog hais tua npua teb mas tua cov npua teb qus tom zoov tim teb li peb cov no mas thiaj li yog tua npua teb ov nplim ov... peb tsis zoo li neb pov ruam dag ntxeev siab rov taw tuam ntuj ntawm neb ov nplim ov...

submitted on September 6, 2020 7:02 PM EDT
Name: Moob Leeg tsoob hhhhmoob dlawj qhov ncauj tawg
Share idea tau 2-3 nub nuav kuv moog tua bua teb lawm es tsi tau khoom tuaj tsoob hhhhhhhhhhmoob dlawj qhov ncauj tawg. kuv rov tuaj tsoob tsoob hhhhhhhhhhmoob dlawj qhov ncauj tawg. Moob Leeg tsoob tsoob hhhhhhhhhmoob dlawj qhov ncauj tawg.

submitted on September 6, 2020 8:10 AM EDT
Name:
Share idea Npluav txuas zis aw tej kev ntse poob ntsej muag li nej ko ces ham tsi cia rau nej nkaus xwb mas vim tej sawhlau ntawm hnyav dhau rau peb tabsis zoo zoo rau nej xwb mas

submitted on September 6, 2020 8:10 AM EDT
Name:
Share idea Npluav txuas zis aw tej kev ntse poob ntsej muag li nej ko ces ham tsi cia rau nej nkaus xwb mas vim tej sawhlau ntawm hnyav dhau rau peb tabsis zoo zoo rau nej xwb mas

submitted on September 6, 2020 8:06 AM EDT
Name:
Share idea Npluav txaus zis aw tej kev ntse poob ntsej muag li nej ko ces ham tsi cia rau nej knaus xwb mas vim tej sawhlau ntawm hniav dhau rau peb tabsis zoo zoo rau nej xwb mas.

submitted on September 5, 2020 11:18 AM EDT
Name:
Share idea nplim txuas quav awj kav liam cia peb ntse peb li koj hais las maj hos koj nplim ces koj av tsij tsoob niam txiag muam ua koj dab yawg fav them nqi qau d w i ntxeev siab li koj xwb es cia nyias ua nyias yam tug tsis txhob yuam tug li oj nplim oj hluav taws kub lawv toj los hluav taws yeej hlawv koj nras thiab xwb cas zoo li koj li tseem nyhav tshaj lawv li ntau lab npaug as nplim as koj txawm muaj ntau2 lab npaug los kav liam tab sis mas thov koj 3 yam txhob ua xws li 1 txhob ntxeev siab rov taw tuam ntuj 2 txhob tsoob niam 3 txhob txiag muam xwb ces txawm koj tsis zoo los nyaj tsis muaj leej twg cem lawm thiab las mas nplim

submitted on September 5, 2020 9:35 AM EDT
Name:
Share idea yog kawg, yog kawg, yog kawg. thov qhuas koj tus ntse hla hlo ua puabtais zaws ntsoj ti nkaus america. tseem ntse ntse ntse mag ib txoj sawhlau 30lbs tuag kug los tseem cobbtau ib pab tub quav yeeb muag zaub, muag lej, nqug qaib quav ntswg, mag sawhlau, zov ntshav. oob ntse tiag tiag.

submitted on September 4, 2020 4:17 PM EDT
Name:
Share idea hnub twg pov ruam neb tsoob niam txiag muam ntxeev siab rov taw tuam ntuj mam li ntse npaum kuv naw...

submitted on September 4, 2020 2:05 PM EDT
Name:
Share idea Es sub koj nim paub paub txawj txawj hla hlo nom pov Xyooj lawm thiab ntag. Thov qhuas thov qhuas thov qhuas yuav qhuas qhuas kom koj nrog nom pov tuag.

submitted on September 4, 2020 2:05 PM EDT
Name:
Share idea Es sub koj nim paub paub txawj txawj hla hlo nom pov Xyooj lawm thiab ntag. Thov qhuas thov qhuas thov qhuas yuav qhuas qhuas kom koj nrog nom pov tuag.

submitted on September 4, 2020 2:04 PM EDT
Name:
Share idea Es sub koj nim paub paub txawj txawj hla hlo nom pov Xyooj lawm thiab ntag. Thov qhuas thov qhuas thov qhuas yuav qhuas qhuas kom koj nrog nom pov tuag.

submitted on September 3, 2020 11:23 PM EDT
Name:
Share idea es sub koj nim tsis paub tias hmoob cov neeg ua lag ua luam ua li cas thiab hmoob cov neeg ua teb ua chaw ua li cas li no os... ? yog kog tsis tau paub dua hmoob li-ib... no ces los kawm kuv qhia koj nov mus ntag nawb cov hmoob ua lag ua luam ces yog ntxeev siab rov taw tuam ntuj tau teg nyiaj ntau2-aub... ntawm mab sua ces teg thooj thij ua luam yeeb tshuaj nrog thiab ces tau nyiaj ntau tsub neeg tuag taus las mas nplim-i... hos cov hmoob ua teb ua chaw ces hnav khaub ncaws xam koos rhais xaum liab xaum ntsuab rau khau kab puj nyug plob hau cam roj nplua ib ce pleev tshuaj ntshawb neeg caij npav daj ncauj tsab zag ua npuas dhi rau hnub tuaj hnub poob qab teb qaum teb tsis ntev ces yuav tau lub tsev thaj teb taj laj tau tag ces kwv qau mus tshum cov ntxhais tseem me2 tsw2 quav pim2 ces tub qaug qau ces qau xaaj kom mob stroke ces mob stroke zaum laub ua qaub ncaug nrog zig tsis feeb dab tsi lawm ces cov ho tuaj rhoob niag poj niam pim mus2 los2 li niaj hnub no xwb ne nplim-i... koj tseem ua txuj npog zais koj li kev ntxeev siab rov taw tuam ntuj ua txuj tsis paub thiab no os yom nplim yom

submitted on September 3, 2020 10:01 PM EDT
Name: https://youtu.be/t9Y4t--ljTg
Share idea puas yog tsav zeb yaj muag hmoob nqi taub hau noj li vaj pov dag hmoob thiab es yawg yuav muaj nyiaj ntau nyob ob peb llub tebchaws ne?

submitted on September 3, 2020 3:26 PM EDT
Name: Moob Leeg tsoob hhhhmoob dlawj qhov ncauj tawg
Share idea https://www.youtube.com/watch?v=fSXTNfHvBHM saib cov hhhhhhhhhmoob dlawj nyo dlawj bua ruam ntxais qau sib tug zoo saib kawg. Moob Leeg tsoob tsoob hhhhhhhhhhmoob dlawj qhov ncauj tawg.

submitted on September 3, 2020 9:06 AM EDT
Name: Moob Leeg tsoob hhhhmoob dlawj qhov ncauj tawg
Share idea kuv rov tuaj tsoob tsoob hhhhhhhhmoob dlawj bua ruam ntxais qau qhov ncauj tawg. cov hhhhhhhmoob dlawj npluav txuas qim mas naj nub sib rhuav, sib tshe ntxais qau nkaus xwb. Moob Leeg tsoob hhhhhhhhhhmoob dlawj qhov ncauj tawg.........

submitted on September 3, 2020 3:05 AM EDT
Name: Moob Leeg tsoob hhhhmoob dlawj qhov ncauj tawg
Share idea cov hu npluav no ces yog cov ntxais qau xwb. Moob Leeg tsoob tsoob hhhhhhhhhhhmoob dlawj qhov ncauj tawg. kuv rov tuaj tsoob hhhhhhhhhhhmoob dlawj npluav txuas qim qhov ncauj tawg lawm os.

submitted on September 2, 2020 11:50 PM EDT
Name:
Share idea heb2... cov niag hu ua nplim no ces yog tib cov noov raug txim pim cov hu ua txuas quav no ces yog tib cov yob muag luav

submitted on September 2, 2020 7:30 PM EDT
Name:
Share idea cov npe hu ua pov no txawj dag heev. cov npe hu ua pov no yeej txawj sib thuam. cov hu ua pov no yeej ruam. cov npe hu ua pov no keej keej hlob kab hlau thiab luag saw hlau keej heev.

submitted on September 2, 2020 5:39 PM EDT
Name:
Share idea hawb2... pov ruam pov dag thuam pov ntse pov ua nom tsis txawj tsav tsheb hawb2... pov ntse pov ua nom tsav tsheb tsav dav hlau puag looj ceeb tuaj hawb2... thaud mas pov ruam pov dag tias tus hmoob ntse tshaj ces tsuas muaj tib tug pov ntse pov ua nom xwb cas ziag no es ho rov qab rov quav tias tus pov ruam pov dag ho yog tus ntse hla hlo hmoob hawb2... cas yuav tsis paub txaj lub qhov muag li hawb2... thaud tias tod ntse tod zoo nov ruam nov ziag no ho tias tod ruam tod phem nov ntse nov zoo hawb2... neeg pam neej pam dab li ntawd lawm ntshe yuav tsuab quav noj sai2 no pob

submitted on September 2, 2020 5:24 PM EDT
Name:
Share idea nej tham txog vaj pov luag saw hlau pov plab ntswg thiab pov dag cov tub zov ntshav, vam txoov muag zaub, tsav vaj hlob kav hlau, pov dag cov tub zov ntshav ces kuv paub zoo thiab las maj. muaj li nej hais ntawm tiag.

submitted on September 2, 2020 1:16 PM EDT
Name: Moob Leeg tsoob hhhhmoob dlawj qhov ncauj tawg
Share idea https://www.youtube.com/watch?v=kTx-55qsp4A saib cov hhhhhhhmoob dlawj bua ruam ntxais qau hlob kaav hlau ntse saab qwb sib tug. Moob Leeg tsoob tsoob hhhhhhhhhhhhhmoob dlawj qhov ncauj tawg.

submitted on September 2, 2020 11:57 AM EDT
Name: Moob Leeg tsoob hhhhmoob dlawj qhov ncauj tawg
Share idea npluav as koj puas paub tas Meskas tub cuab 1 kem pobtawb xwb los yeej maag tau npluav le nawb. Meskas cuab tau npluav es Meskas txha coj npluav moog hlob kaav hlau, luag saw hlau nev. hahahahaahaha! npluav tau luag saw hlau.

submitted on September 2, 2020 11:53 AM EDT
Name: Moob Leeg tsoob hhhhmoob dlawj qhov ncauj tawg
Share idea npluav os kuv rov tuaj tsoob npluav qhov ncauj tawg lawm os. Moob Leeg tsoob tsoob hhhhhhhhhhmoob dlawj qhov ncauj tawg. kuv tsuas paub tsoob tsoob hhhhhhhhmoob dlawj qhov ncauj tawg xwb nawb.

submitted on September 2, 2020 9:40 AM EDT
Name:
Share idea nplim aj koj mloog ov nplim ces tawb 9 cha mag tau nplim nab qa tawb 9 kem mag tau nplim pes coos khem tawb 9 hoob mag tau nplim muab niam tsoob tawb 9 riag mag tau nplim muab muam txiag tawb 9 hwm mag tau nplim vwm tawb 9 kab mag tau nplim npab tawb 9 hnab mag tau nplim dab awej... nplim laiv mloog zoo2 thiaj li to taub to dib laiv nplim laiv yog nplim tsis mloog zoo2 ses ib ntsis nplim rov qab tsoob niam txiag muam dua thiab laiv nplim laiv... tab sis mas koj twb yeej niaj hnub niaj hmo tsoob2 txiag2 los lawm ne yuam nplim yuam aub... nplim mas kamlai kawg yom nplim yom

submitted on September 2, 2020 2:08 AM EDT
Name: Moob Leeg tsoob hhhhmoob dlawj qhov ncauj tawg
Share idea Moob Leeg tsoob tsoob hhhhhhhhmoob dlawj qhov ncauj tawg. kuv rov tuaj tsoob tsoob hhhhhhhhhmoob dlawj nyo dlawj qhov ncauj tawg.

submitted on September 1, 2020 11:18 PM EDT
Name:
Share idea oib... yog tias lawv quav yeeb muag zaub zov ntshav xwb es yog ib qho khib koj tag npaud no ntshe koj haj yam yog tus quav yeeb muag zaub zov ntshav loj tshaj lawv ntau npaug es thiaj li tsav khib koj tag npaud laiv nplim laiv kuv saib nplim tus cuaj pwm ces yog txuas quav li txuas quav nkaus xwb sab... nej saib nplim txuas quav hauv qab hauv mas tsuas pom txuas quav txuas quav txuas quav txuas quav no tag-ab... mus li xwb ne lov nplim-i

submitted on September 1, 2020 10:13 PM EDT
Name:
Share idea vaam txoov quav yeeb, muag zaub zuv ntshaav kws yog pov dlaag pov plab nrwg, pov thov khawv tug tub puas ntse nej yuam?

submitted on September 1, 2020 10:13 PM EDT
Name:
Share idea vaam txoov quav yeeb, muag zaub zuv ntshaav kws yog pov dlaag pov plab nrwg, pov thov khawv tug tub puas ntse nej yuam?

submitted on September 1, 2020 10:13 PM EDT
Name:
Share idea vaam txoov quav yeeb, muag zaub zuv ntshaav kws yog pov dlaag pov plab nrwg, pov thov khawv tug tub puas ntse nej yuam?

submitted on September 1, 2020 4:47 PM EDT
Name: Moob Leeg tsoob hhhhmoob dlawj qhov ncauj tawg
Share idea https://www.youtube.com/watch?v=bvCrdmoBcv8 saib cob hhhhhhhhhmoob dlawj bua ruam nyo dlawj txuj kev ruam ntxais qau.....

submitted on September 1, 2020 4:42 PM EDT
Name: Moob Leeg tsoob hhhhmoob dlawj qhov ncauj tawg
Share idea https://www.youtube.com/watch?v=AWQFl9pwfW8&t=458s saib cov hhhhhhhmoob dlawj bua rua ntxais qau nyo dlawj ntse saab qwb sib tug.

submitted on September 1, 2020 3:53 PM EDT
Name: Moob Leeg tsoob hhhhmoob dlawj qhov ncauj tawg
Share idea kuv moog tsoob tsoob hhhhhhhhhhmoog dlawj qhov ncauj tawg lawm os. kuv rov tuaj tsoob koj qhov ncauj tawg os vim koj yog tug neeg vwm zuv tsawv lub site nuav tog kuv tuaj tsoob koj qhov ncauj tawg. Moob Leeg tsoob hhhhhhhhhhhhmoob dlawj qhov ncauj tawg.

submitted on September 1, 2020 2:58 PM EDT
Name:
Share idea aub... xav tias koj niag yob twb tsw lwj ntev tav nov lawm ces nyaj tshuav kaj duj lawm xwb no los hos cas tseem tsw2 lwj li xaiv kaub hais naj lov aub... nplim os nplim awj koj tsis muaj poj nplim los rhoob ntxuav koj rab niag yob lawm ces koj rab niag yob thiaj li tsw qaub tsw iab tsw pos tsw lwj li koj ntag laub nplim aub... cas sim neej no poj koob yawm txwv niam txiv tsim tau phom mav tej qoos2 rau yus tua nqaij es tseem tsis txawj tua nqaij2 tseem khiav dim lawm thiab ces koj ham tsis kawg tua phom dua mav tej pig poog nphawv nphoov rau koj niam thiab koj muam li koj xwb las as nplim txuas quav awj oib... nej cov nplim tim fab kis nej kod ua ntsuas xuab hwv meb nplim meb... nej twb tsis yog tsiaj nej yog neeg nav nplim nav... yog neeg tseem xuab l;i tsiaj thiab es ib ntsis haj tseem xuab dhau tshaj tsiaj lawm thiab es ho yog dab tsi no maj lov nolim lov

submitted on August 31, 2020 10:04 PM EDT
Name: Moob Leeg tsoob hhhhmoob dlawj qhov ncauj tawg
Share idea Moob leeg tsoob tsoob hhhhhhhhmoob dlawj qhov ncauj tawg ces hhhhhhhhhhmoob dlawj txha has lug tawm ntawm qhov ntswg tas h'h'h'h'h'h'hhhhhhhhmoob dlawj qhov ncauj tawg. Moob Leeg tsoob tsoob hhhhhhhhhhmoob dlawj qhov ncauj tawg.

submitted on August 31, 2020 10:02 PM EDT
Name: Moob Leeg tsoob hhhhmoob dlawj qhov ncauj tawg
Share idea Kuv rov tuaj tsoob tsoob hhhhhhhhhhhmoob dlawj nyo dlawj qhov ncauj tawg lawm os. kuv moog tsoob hhhhhhhhhhhmoob dlawj lawm es tsi tau muaj sibhawm tuaj tsoob hhhhhhhhhhhhmoob dlawj nyo dlawj ntxais qau. Moob Leeg tsoob tsoob hhhhhhhhhhhhhhmoob dlawj qhov ncauj tawg.

submitted on August 31, 2020 3:20 PM EDT
Name:
Share idea kuv mas kuv los sij xav mus nrog cov neeg zoo li tus pov neb kod sib thab leem kawg kiag tiam sis neb tsis yog keeb neeg tuav haiv hos neb yog neeg ntxeev siab rhuav haiv xwb yog li kuv thiaj tsis quav ntsej neb neeg ntxeev siab li vwj loom teeb ntxeev siab rau vwj paj yias puag xyoo 1550 ntawd los rau ziag no tau 460 xyoo no vwj loom teeb cov xeeb ntxwv pes tsawg tom lawm los tseem txaj muag quj qees yog thaum twg tham txog zaj no mas vwj loom teeb cov xeeb ntxwv tseem txaj2 muag dauv muag lawv xauj hauv ob ceg zais ntsej muag xwb kuv xav tias txoj kev ntxeev siab no tsim nyog s/d muab tso tseg mus es txhob pheej muab ua txheej dhau txheej rau tej xeeb leej lees txhob muab ua tis dhau tis rau tej xeeb ntxwv ris

submitted on August 30, 2020 7:33 PM EDT
Name:
Share idea koj thiaj yog tus ruam hau qwj xwb ov thaub ov lub teb chaws meka no tsis cais pab tsis kem pawg tsis xaiv ntsej tsis yuav muag li lub teb chaws no yog teb chaws xaiv txoj kev siv txoj cai xwb lub teb chaws no yog koj yuav xaiv ntsej muag cais pab pawg kem hom haiv li koj no mas koj yuav tau mus nrog kas mos ntsuab sib sab laj kom zoo tso nawb thaub ruam hau qwj nawb

submitted on August 30, 2020 7:07 PM EDT
Name:
Share idea Cov niag hmoob ruam hau Qwj, Yawg fav them nqi Qau, thiab poj rauj siv Qau Yas. peb muaj zog thiab txawj ntse npaum li cas diam, cas tseem pom siv lub npe hmoob sawv los nrog Dub tawm tsam thiab. luag lwm haiv neeg coob tshaj peb ntau npaug, twb tsis pom ib pab twg uas yuav siv lawv lub npe sawv los nrog Dub tawm tsam li. peb puas paub tias Dub yog ib co neeg liam qias uas phem tshaj plaws uas tsis hwm Nom Tswv thiab hwm txoj cai li. hmoob kev tawm tsam nrog Dub yog nrhiav yeeb ncuab rov rau hmoob xwb. Cov Dub los ib yam thiab, nws yuav tsis pab li. vim tawm tsam tsis muaj kev ncaj ncees, nws yog nrhiav kev tub sab, tsoo Vaj Tsev thiab rhuav tshem zej zog xwb.

submitted on August 30, 2020 4:08 PM EDT
Name:
Share idea aub... xaiv kaub niag hmoob lees qau tsw lwj hauv nov lawm tiag2 li lau... zaum no ces hmoob leeg tub nkeeg los tsis muaj... hmoob ntsuab khib xuab los tsis muaj... hmoob sib2 khib los tsis muaj... hmoob nplim txuas quav vaj pov xaiv kaub tsis yuav los tsis muaj... ces tag li no lawm xwb lauj...

submitted on August 28, 2020 6:38 PM EDT
Name:
Share idea vaj pov muab nej cov hmoob lees tsa ua nom nkees vaj pov muab nej cov hmoob nplim tsa ua nom nkim vaj pov muab nej cov hmoob hnav tiab tsa ua nom thawj thaib vaj pov muab nej cov hmoob taug ris ntev tsa ua nom qhev vaj pov muab nej cov hmoob ntsuab tsa ua nom xuab

submitted on August 28, 2020 6:38 PM EDT
Name:
Share idea vaj pov muab nej cov hmoob lees tsa ua nom nkees vaj pov muab nej cov hmoob nplim tsa ua nom nkim vaj pov muab nej cov hmoob hnav tiab tsa ua nom thawj thaib vaj pov muab nej cov hmoob taug ris ntev tsa ua nom qhev vaj pov muab nej cov hmoob ntsuab tsa ua nom xuab

submitted on August 28, 2020 12:23 PM EDT
Name:
Share idea vaj pov muab nej cov dawb txoob, tsa ua nom coob, yog nej tiv thaiv tsi tau vaj pov lub koob, ces tuag mus kom tas txhob nyob sib hloob.

submitted on August 28, 2020 12:22 PM EDT
Name:
Share idea vaj pov muab nej cov dawb txoob, tsa ua nom coob, yog nej tiv thaiv tsi tau vaj pov lub koob, ces tuag mus kom tas txhob nyob sib hloob.

submitted on August 28, 2020 12:22 PM EDT
Name:
Share idea vaj pov muab nej cov dawb txoob, tsa ua nom coob, yog nej tiv thaiv tsi tau vaj pov lub koob, ces tuag mus kom tas txhob nyob sib hloob.

submitted on August 28, 2020 12:22 PM EDT
Name:
Share idea vaj pov muab nej cov dawb txoob, tsa ua nom coob, yog nej tiv thaiv tsi tau vaj pov lub koob, ces tuag mus kom tas txhob nyob sib hloob.

submitted on August 28, 2020 12:21 PM EDT
Name:
Share idea vaj pov muab nej cov dawb txoob, tsa ua nom coob, yog nej tiv thaiv tsi tau vaj pov lub koob, ces tuag mus kom tas txhob ua hmoob.

submitted on August 27, 2020 11:12 PM EDT
Name:
Share idea nplim es koj qau tsw lwj lawm es koj thiaj tsis nyiam kuv koj thiaj tsis tuaj lawm lov yog koj qau tsw lwj tsis tuaj lawm no los kuj zoo2 kawg li las mas nawb kuv los kuj dhuav2 koj kawg li lawm thiab es mus txhob tuaj thab2 kuv lawm ov mog es yog mus lawm no ces mus nrhiav hmoob lees lawm xwb es txhob mus nrhiav2 nplim txuas quav lawm ov nawb es ua koj nplim tsaug ntau2 rau qhov koj tau tuaj koom nrog kuv tau ib ntus ntev loo hauv nov os lov

submitted on August 27, 2020 4:18 PM EDT
Name:
Share idea nplim laiv cov neeg uas nws rov rhuav nws tus nom ses npam222222 nws ti txha nkaus laiv nplim laiv koj saib nim no pub thawj txom22222 nyem tsis muaj chaw seem li es thiaj li muab mov nplaum los puab ua zoo li rab qau ces muab ntis npws rau niam txiv pog yawg tej laus yog txhais tau li cas ? txhais tau tias thauv pub thawj muaj hwj chim loj zog nchav tsi teb kho chaw ua tsev zeb tsev tsua ces hauj lwm coob num ntau ua nyhav ces haiv muaj zog luag qhau tsis tau ces luag ntxias pub thawj ntxeev siab tias cas nej yuav ruam ua hauj lwm ntau nyhav ua luaj tsis tau zoo so nyob ywj siab li ? yog nej xav tau zoo nyob ywj siab ces nej muab nej niag nom tua kiag tuag ces tsis muaj leej twg quab yuam nej li kod lawm las mas no ces pub thawj xav2 kuj yog lawm ces pub thawj tua kiag pub thawj niag nom tuag tas ces aub yau luag tsuj kiag pub thawj nti tsis taus li ces luag cem taw tes nki tias nej pom xeeb tua tau nej tus nom tuag lawm ces noj kiag niag qau ces peb tso nej dim siav no ces nej thiaj pom niaj hnub no pub thawj lub neej npam txom nyem tshuav txoj sia tsis tuag ib xyoos twg muab mov puab ua nom tus qau noj thiaj dim siav

submitted on August 27, 2020 4:18 PM EDT
Name:
Share idea nplim laiv cov neeg uas nws rov rhuav nws tus nom ses npam222222 nws ti txha nkaus laiv nplim laiv koj saib nim no pub thawj txom22222 nyem tsis muaj chaw seem li es thiaj li muab mov nplaum los puab ua zoo li rab qau ces muab ntis npws rau niam txiv pog yawg tej laus yog txhais tau li cas ? txhais tau tias thauv pub thawj muaj hwj chim loj zog nchav tsi teb kho chaw ua tsev zeb tsev tsua ces hauj lwm coob num ntau ua nyhav ces haiv muaj zog luag qhau tsis tau ces luag ntxias pub thawj ntxeev siab tias cas nej yuav ruam ua hauj lwm ntau nyhav ua luaj tsis tau zoo so nyob ywj siab li ? yog nej xav tau zoo nyob ywj siab ces nej muab nej niag nom tua kiag tuag ces tsis muaj leej twg quab yuam nej li kod lawm las mas no ces pub thawj xav2 kuj yog lawm ces pub thawj tua kiag pub thawj niag nom tuag tas ces aub yau luag tsuj kiag pub thawj nti tsis taus li ces luag cem taw tes nki tias nej pom xeeb tua tau nej tus nom tuag lawm ces noj kiag niag qau ces peb tso nej dim siav no ces nej thiaj pom niaj hnub no pub thawj lub neej npam txom nyem tshuav txoj sia tsis tuag ib xyoos twg muab mov puab ua nom tus qau noj thiaj dim siav

submitted on August 27, 2020 10:56 AM EDT
Name:
Share idea vaj pov muab nej cov dawb txoob tsa ua nom coob npaum yog nej tiv thaiv tsi tau vaj pov lub koob lub npe ces tuag mus kom tas xwb mas.

submitted on August 27, 2020 10:56 AM EDT
Name:
Share idea vaj pov muab nej cov dawb txoob tsa ua nom coob npaum yog nej tiv thaiv tsi tau vaj pov lub koob lub npe ces tuag mus kom tas xwb mas.

submitted on August 27, 2020 10:56 AM EDT
Name:
Share idea vaj pov muab nej cov dawb txoob tsa ua nom coob npaum yog nej tiv thaiv tsi tau vaj pov lub koob lub npe ces tuag mus kom tas xwb mas.

submitted on August 27, 2020 10:55 AM EDT
Name:
Share idea vaj pov muab nej cov dawb txoob tsa ua nom coob npaum yog nej tiv thaiv tsi tau vaj pov lub koob lub npe ces tuag mus kom tas xwb mas.

submitted on August 27, 2020 12:24 AM EDT
Name: Moob Leeg tsoob hhhhmoob dlawj qhov ncauj tawg
Share idea cov npluav tub nkeeg ntxhais nkeeg mas tsuas yog thov khawv noj xwb, xaav tau tawg dlawb laig dlawb ces txha hu tas hhhhhhhhmoob dlawj cis nkeeg thov khawv laig, thov khawv tawg no maj. Moob Leeg tsoob tsoob hhhhhhhhhhmoob dlawj cis nkeeg qhov ncauj tawg.

submitted on August 26, 2020 8:37 PM EDT
Name:
Share idea hos cov nplim nyob peb teb chaws moos ngaj moos mauj los kuj cuaj khaum heev kawg li nej hais thiab tiam sis cov nplim peb teb chaws ntawd mas ho tib cov qig2 taub teem2 tiab tas2 lauv quav2 yeeb thov2 khawv tub2 sab heev kawg li thiab vam tias nyaj nim no cov nplim nej hais ntawd yuav thim xav ras lawm ntau rau tiam 21 nov lawm es thov nej cov nplim tsis txob poob2 peev tsis txhob poob2 qab li hais lawm