Home | Station Info. | Contact | Advertise | Our Sponsors | Audio Archives | Photo-duab | Schedule
Call us for advertising info.
Displaying 1 - 100 of 500 total posts.     Page: 1 - 2 - 3 - 4 - 5  Next
Write comment-Sau lus

submitted on March 25, 2017 3:26 PM EDT
Name:
Share idea Neej tsis txhob sib sib ceg dab yes xus thiab dab xwm kab lawm. Nej mus saib Neej Mais xeem vaj qhov teeb meem tua meskas tuag 4 tug cas neej mais yuav hlwb ruam ua luaj niag poj niam xwb es tsis yuav yus los lawg taw tawm mus xwb es tseem yuav mus tua neeg ua dab tsi naj es yus ho tsis lawg phom rov rau yus thiab es kom tsis txhob tau raug txim los pob.Tos nej hais tias cov xeem vaj thiaj tawv thiaj yuav ua tau hmoob tus coj xwb no ov yuad. Caiv suav vaj kuj tua tuag ib cov meskas thiab hos zaum no neej mais vaj kuj tua tuag 4 tug meskas thiab yuad tawv tiag tawv npaum GVP thiab ntag nawv.

submitted on March 25, 2017 2:30 PM EDT
Name:
Share idea hahahaha 9:11AM nej tsis txhob thuam peb cov ntseeg vaj tswv meb, yog nej xij thuam vaj tswv thuam yes xus li ub li no nej xij thuam tias yes xus yog ib niag muaj txim loj thiaj mag teem txim ntsia tes ntsia taw dai rau sum ntoo khaub lig no ces kuv nqa bible mus ncig zos qhia vaj tswv yes xus tej lus thiab vaj tswv txooj moo zoo ces kuv khob lawv qhov rooj ces kuv mag lawv nto qub ncaug rau ntsej muag cem taw tes nki rau ntsej muag nav cov yawg,yog nej xij thuam vaj tswv li ub li no ces peb cov member yuav tawm ib rov mus ua dab qhev lawm ces yuav them tsis taus nqe church nav cov yawg.

submitted on March 25, 2017 1:50 PM EDT
Name:
Share idea Yawg 9:11 AM. Kuv tsis paub tias koj muaj pes tsawg daim license rau fab neeb yaig, hos kuv los kuj tsis txawj ua neeb thiab. Tiamsis raws xav mas tej txiv neeb yuav tsis ntsia qhov rooj ntsoov tos saib seb luag puas yuav tuaj hu lawv mus ua neeb. Raws li kuv tau mus thov neeb zaum puav mas tseem yuav yog yus txawj thov, txawj hais haum luag siab thiab mas luag thiaj yuav kam tuaj pab yus, tsis li ces luag tseem yuav yig kom dhau mus. Yog li ntawd s/d hais lus mas yuav tau hais kom raws li qhov tseeb thiab qhov yog uas yus paub thiaj li tsim nyog rau luag tus nyeem yus tej lus, tej kev xav.

submitted on March 25, 2017 12:12 PM EDT
Name:
Share idea koj tsaug leeg heev lawm los niag yawg fav them nqi qau d u i ? av tsij tuaj post koj cov dab vwm kom ntau2 tas phab tas pheev es thiaj li txaus peb nyeem mas los yopg tuag lawm ne niag yawg fav them nqi qau d u i

submitted on March 25, 2017 9:17 AM EDT
Name: Xibhwb License
Share idea oib oib, nej tsis txhob xij thuam peb cov Xibhwb meb, peb ua Xibhwb muaj license ov nawb. nej xij txawj hais ntau yam ces neeg tsis tuaj peb cov church lawm ces peb tsis tau nyiaj 1/10 lawm ces peb cov Xibhwb yuav foob nej mus rau nram xam ntag nawb. vin kuv tus Xibhwb no muaj license legally ov nawb.

submitted on March 25, 2017 9:11 AM EDT
Name: Txiv neeb License
Share idea oib oib, nej tsis txhob xij thuam Txiv neeb, thuam dab ub dab no meb. nej xij hais li ub li no ces tsis muaj neeg tuaj hu kuv mus ua neeb ces kuv tsis tau taub hau npua noj thiab tsis tau nyaij lawm ces kuv coj nej mus nram xam ntag nawb. vim kuv yeej ua neeb legally muaj license ov nawb.

submitted on March 25, 2017 1:16 AM EDT
Name:
Share idea Nej saib cov hmoob ntseegvaj tswv nyob nplog teb xov xwm nim qhuav tawm no maj lawv cia siab rau vaj tswv xwb lawv tsis cia siab rau nom tswv nplog liab li lawv mas tsuas khav hais vaj tswv yes xus xwb ces cov hmoob teev dab tias cov niag ua dab qhev tas li xwb saib lawv cov ntseeg tsev mag nplog cuam taws rau kub nyhiab ua hluav tas puas muaj vaj tswv nyob qhov twg nqes saum ntuj ceeb tsheej los pab lawv maj? qhov pab lawv ces kawg yog tej tib neeg thiaj yuav pab tau lawv xwb las as.

submitted on March 25, 2017 1:09 AM EDT
Name:
Share idea Twb hais tias kom nej tsis txhob muab vaj tswv dab yes xus,thiab dab hmoob pog yawg txwv koob los sib csv sib thuam lawm na has nej xov qhov ntsej tsis to tshab los cas naj.dab yes xus,thiab pog yawg txwv koob yeej pab tsis tau nej li naj tej ntawd ces tsuas cia siab mus rau sab ntsuj plig xwb nav thaum peb tseem muaj txoj siab ua neej nyob ces tsuas tus tib neeg cia sia thiaj sib pab sib cawm tau xwb nav cov yawg.

submitted on March 25, 2017 12:11 AM EDT
Name:
Share idea Nej cov hmoob lawb dab ruam no na...yog taj twg nej tsis tseg nej txoj kev muab peb haiv neeg hmoob laim hu peb haiv neeg hmoob no hu ua. DAB NTXWG NYOOG. NOJ NYOOS HAUS NYOOS. NOJ NTSHAV NYOOS no mas kuv hais rau nej nawb peb yeej yuav sib cav sib ceg mus kom txog hnub kawg kiag peb yuav coj nej cov lawb dab ruam ntawm nej mus rau HUAB TAIS YAWM SAUB teev txim kiag ntag.. thiab yog nej cov lawb dab tej (LUS POV THAWJ ) dag yog VAAJ TSWV kom nej los hais puv thoob ntiaj teb no nyob rau hauv YOUTUBE INTERNET FACEBOOK no ces yuav coj nej tus VAAJ TSWV thiab nej mus rau teem txim vim nej cov lus pov thawj tsi muaj tseeb nawb.thaum ntaws nej cov hmoob yog cov hais lus pov thawj dag ces nej cov hmoob mam VAAJ TSWV coj nej mus rau hluav taws hlawv thiab dej kub hlab. ha ha ha amen.

submitted on March 24, 2017 11:43 PM EDT
Name:
Share idea Hmoob ruam, kuv muab saib zoo lawm cov neeg uas ntse tob tshaj ces yog cov neeg dawb tawv xwb as, cov daj tawv ntse but ntse tau tib cov ntiav tsawv, hos cov dub tawv mas ntse tau thij 3 tub nkeeg tsawv sub laiv, yog li nej hmoob ces yog cov ntse tau tib cov vwm tsawv sub ov.

submitted on March 24, 2017 11:31 PM EDT
Name:
Share idea Muaj ib yawm tham hauv no cas kawm tham li nompov tsawv ned ! yawm no mas yuav tsis yog nompov tiam sis nws cov lus txawj lus ntse ib tog hlw ob tog phle, cov lus nyiaj lus kub lus txiv lus tub, lus loj lus me yus khav yus tus kheej ntse, no yog yawg hlob nom cov mej zeej xwb sub laiv.

submitted on March 24, 2017 11:24 PM EDT
Name:
Share idea Cov niag hmoob lawb dab no tos peb ho ces tag,, npaum no os yeej ruam tiag22... hos... thuam nws thiab ces nws tag npaum no los nws yeej tsis paub tu siab li tiag nws tseem hais tiag yog cem leej twg no laiv...hmoob lawb dab yuav hmoob lawb dab pab nej txaj muag hwv lawm laud... tseem yuav muaj22... lub ntsej muag hais tias VAAJ TSWV yuav tsis txais Kuv mus nyob ntuj ceeb tsheej los laiv.. koj saib ruam tsis ruam... na kuv saib nej ruam hwv ces nej ntshaw mus nyob ntuj ceeb tsheej dhau lawm no muab nej cov poj niam tuaj kuv tsoob ces kuv mam them nej cov nyiaj 10% mus rau XH es kuv mam thov XH pab ua ntaub ntawv thov VAAJ TSWV nej thiaj QUALIFY mus ntuj ceeb tsheej sai nawb..oh.. ntshai XH tsis xum yuav kuv cov nyiaj 10% hos.. nws xum yuav nej cov poj niam laiv...UA TSAUG.

submitted on March 24, 2017 11:13 PM EDT
Name:
Share idea Hmoob awj ! nej cov yob me me es nej nij hnub tham txog kev ntse ua rau dab qhe....., nej ces cov niag teb leb luv luv ces nij hnub tham txog yes xus .....

submitted on March 24, 2017 11:11 PM EDT
Name:
Share idea Hais tag nrhog rau cov ntsej muag LAWB DAB LAWB NEEJ uas teb KUV tus neeg ntse 10:46pm no na... nej pa no hais tsis mob kuv li os..nej hais tau tib cov lus ruam2.. xwb es nej pab no tsis muaj ib tug piv tau Kuv thiab VAJ POV ib txoj plaub qau zeeg poob tom hoob nab naw...ruam li nej thiaj mus lawb dab ntseeg dab qus niaj hnub niaj hmo seev uj eb yuav mus nyob ntuj ceeb tsheej niaj nub tuaj cem thuam peb yuav tsis tau mus nyob ntuj ceeb tsheej VAAJ tswv yuav tsis pub koj mus nyob ntuj ceej tsheej sis pub los kuv tsis ntshaw mus thiab kuv ntse2 kuv tsis ruam li nej cov niag ntsej muag ntaw nej tsis muaj ntuj ceeb tsheej ntuj ceeb tsheej ces yog tam sim no peb nyob xwb cov niag ntsej muag ruam hlwb taj hlwb ua paug cas yuav ntseeg tej niag phau bibles dag ntaws li laud tom yuav tsoob pim los thov VAAJ TSWV tseem coj poj niam mus rau XH tsoob ntuj teb tag hmo txawm yog hlwb rov qab lawm laud.. AMENNNNNN.

submitted on March 24, 2017 10:56 PM EDT
Name: {{{ Hiv Hiv Hiv }}}
Share idea Neeg ntiaj teb, tsis hais haiv neeg twg los xij, swb kiag tus neeg ntse neeg txawj xwb nawb mog, vim thaum nej muaj teeb meem tuaj lawm ces txhua tus yuav tau mus piav nyias zaj rau xam mloog, yog li tus ntse ces nws txawj piav paub ntxo txawj phim nws cov so lus kom txaus ntseeg ces thaum kws tu plaub mloog ces nws ntseeg heev dua ces nws yuav ua tus yeej, txawj koj yog tus tsis txhaum los yog koj ruam tsis txawj piav koj zaj tsis paub piav kom muaj qib muaj duas hauv paus mus ti ntsis ces txawm yog qhov tiag tiag los zoo li nws tsis muaj kuab ces thaum koj piav tag los tus xam tsis ntseeg txaus ces muab koj ua tus swb xwb, Vim cov Judges no mas lawv tsis nrog nej nyob tsis paub nej txhua tus lub neej kom meej ces lawv tsuas mloog nej cov lus thaum nej piav xwb ntag nawb, Cov yuav los sib tw ua nom ua tswv los tib yam, leej twg txawj piav paub hais qhov kom haum neeg siab dua ces thaum pov suab sawv daws pov rau nws ntau dua thiab xwb vim nej yeej tsis paub nws zoo tsuas yog mloog nws cov lus piav lus khav thiab xwb Amen.

submitted on March 24, 2017 10:05 PM EDT
Name:
Share idea Re: 10:41 AM. Peb cov coj dab mas qhov chim tuaj es yuav tua pojniam thiab tsis tua ntawd, povthawj muaj tsis txaus ces yuav tsis tham txog. Qhov yuav tham txog mas yog yuav hais txog li ntawm nej cov dab coj, nej cov dab coj mas yog chim thaum twg ces tua tej tub uas yog nws yug kiag, tshaib thaum twg ces deev tej ntxhais uas yog nws yug thiab. Piv li yawg vamntxhais xyooj thiab ntau2 tus yawm ntxias ruam uas niaj hnub no nyob tsev tsaus ntuj.

submitted on March 24, 2017 9:48 PM EDT
Name:
Share idea 6:58 PM. Koj mas txawj thuam neeg kawg kiag, koj cov lus thuam mas ua rau kuv siav yuav luag tu os tub laus hlwb hluas aw!

submitted on March 24, 2017 9:43 PM EDT
Name:
Share idea 7:07 PM. Koj pog koj yawg ruam heev los? Lawv ruam los koj twb ntse nev! Ntse txog qib uas mus khaws luag tej dab roob tsua los hu ua tswv ntuj, mus muab yexus los hloov hu ua yawm saub, tej no ces yog neeg ntse kawg kiag li lawm hos!

submitted on March 24, 2017 7:25 PM EDT
Name:
Share idea koj lus tas lawm los cas koj cia hais tias dev qhuag no lawm xwb naj?

submitted on March 24, 2017 7:21 PM EDT
Name:
Share idea DEV NQUAG

submitted on March 24, 2017 7:15 PM EDT
Name:
Share idea 7:07 PM koj ces txawm yog tus hais phem ntag los hos koj tsis koj txoj kev txhaum txim rau koj cov lus phem koj niaj hnub tuaj cem thuam hmoob los? koj cov lus twb rau vaj tswv lawm nav koj ces twb yuav poob mus rau dab teb ntuj txias teb tsaus sai sai ntag hos.

submitted on March 24, 2017 7:10 PM EDT
Name:
Share idea HAHAHA 7:04PM qab hau tsis muaj es lam mus thuam tas luaj ua tud dab tsi naj? Peb tsis tau hais mus thuam tas luaj naj thuam koj tus dab yes xus dab qus ua nws tsis yog koj caj ces xwb naj thaub hlwb rwj vawb vawb aw.

submitted on March 24, 2017 7:07 PM EDT
Name:
Share idea NIAG DAB TUAG NTXWG NYOOG KOJ XYAUM HAIS LUS PHEM CES KOJ MUAJ LOS KOJ NOJ TSAM KOJ MUS CUAG POG CUAG YAWG RUAM LAWM KOJ TSIS TAU NOJ

submitted on March 24, 2017 7:04 PM EDT
Name:
Share idea KOJ YOG IB TUG NEEG LIM HIAM KOJ XAV SIB THUAM CES KOJ MUS THUAM TAS LUAJ CES KOJ POM TAS LUAJ MUAB KOJ LUAM XWB TIAG

submitted on March 24, 2017 7:04 PM EDT
Name:
Share idea 7:00PM EDT tsis yog li koj hais os xwm kab hais tias kom koj tsis txhob pe yes xus tsam koj tuag li tus tsiaj qus.

submitted on March 24, 2017 7:02 PM EDT
Name:
Share idea Ab! 6:56PM EST koj tsis teev koj tus qau es koj teev tus dab twg naj? thaum koj muab koj tus lau qaib los fij rau koj tus xwm kab ces koj twb hais tias kom koj tu tub tu kiv kom puv tsev no ne koj yog koj teev koj tus qau xwb los mas yog kuv hais li es koj tseem chim npaum rau kuv ces yeej yog kuv hais raug kiag qhov koj teev lawm ntag es koj thiaj chim chim puas yog naj?

submitted on March 24, 2017 7:00 PM EDT
Name:
Share idea VAJ TSWV HAIS TIAS KOJ KOJ TXHOB TEEV DAB TSAM VAJ TSWV MUAB KOJ CAB CES KOJ TUAG LI NIAG DAB

submitted on March 24, 2017 6:58 PM EDT
Name:
Share idea Nej xav xav sib thuam li ces yuav tau tuaj nrog nej sib thuam kom mob mob nawv sawv daws ntshav tsis txhob nce nawv.Cov teev xwm kab noj qaij taub hau nej tus xwm kab dag nej taub hau qaib noj xwb os xwm kab yeej tsis txawj mus nrhiav nyiaj los rau nej li os.

submitted on March 24, 2017 6:56 PM EDT
Name:
Share idea YAWG 3 : O3 . KOJ TEEV XWM KAB CES YOG KOJ TEEV KOJ TUG QAU DEV XWB LOS . KOJ TUG QAU ZOO LI CAS ES KOJ LAM TEEV KOM KOJ TUG QAU KOM KOJ TUG QAU TSIS TXHOB MUS UA LAIB NO LOS . KOJ NYIAM HAIS KOJ TUG QAU XWB TSAM KOJ TUG QAU LAM MOB NE . LUS ZOO TSIS MUAJ RAU KOJ HAIS LAWM LOS CAS KOJ YUAV HAIS KOJ TUG QAU AUB XWB

submitted on March 24, 2017 6:55 PM EDT
Name:
Share idea 6:45PM puas yog dab ntxwg nyoog dai tuag saum ntoo khaub qhia kom koj hais phem naj? vaj tswv hais yog koj pheej hais lus phem li koj no ces vaj tswv tsis txais koj mus rau vaj tswv lub ntuj ceeb tsheej lawm no laiv koj yuav rau vaj tswv muab koj pov rau dab teb ntuj tawg thiab dab teb ntuj txias teb tsaus no ov.txawm yog yes xus hais lus phem phem li koj es vaj tswv thiaj yes xus rau txim dai rau saum ntoo khaub lig ntag no nawj.

submitted on March 24, 2017 6:45 PM EDT
Name:
Share idea YAWG 10 : 46 P M . V . P LOS HAIS TIAS KOM KOJ TXHOB UA NEEG COJ NRUJ TSAM DAB LOS MUAB KOJ NQUS NTSHAV KOJ NIAG NPLAIG YUAV HLAUV LI NPLAIG NYUJ

submitted on March 24, 2017 6:40 PM EDT
Name:
Share idea YAWG 10 : 46 P M . V . P LOS QHIAS TIAS KOM KOJ TXHOB MUS TEEV DAG NTXWG NYOOG . DAB THIAJ TSIS LOS TOS KOJ MUS UA NTXOOG

submitted on March 24, 2017 6:36 PM EDT
Name:
Share idea YAWG 10 : 46 P M . V . P LOS QHIA HAIS TIAS KOM KOJ TXHOB MUS DAG NOJ DAG HAUS DAB THIAJ TSIS MUAB KOJ CAB MUS RAU NTUJ TXIAG TEB TSAUS

submitted on March 24, 2017 6:33 PM EDT
Name:
Share idea YAWG 10 : 46 P M . V . P LOS QHIA HAIS TIAS KOM TXHOB MUS TEEV DAB TSAM DAB LOS MUAB KOJ CAB

submitted on March 24, 2017 6:31 PM EDT
Name:
Share idea YAWG 10 : 46 P M . V . P LOS QHIA HAIS TIAS KOM TXHOB MUS UA TUB SAB DAB THIAJ TSIS LOS MUAB KOJ CAB

submitted on March 24, 2017 6:29 PM EDT
Name:
Share idea YAWG 10 : 46 P M . V . P LOS QHIA HAIS TIAS KOM KOJ TXHOB UA NEEG VUM LOJ DAB THIAJ TSIS MUAB KOJ TOM NOJ

submitted on March 24, 2017 6:26 PM EDT
Name:
Share idea YAWG 10 :46 P M . V . P LOS QHIA HAIS TIAS NYOB YOG KOJ UA NEEG SIAB TSIS ZOO TSIS COJ DAV MAS DAB YUAV MUAB KOJ NQUS NTSHAV

submitted on March 24, 2017 6:21 PM EDT
Name:
Share idea YAWG 10 : 46 P M . V . P LOS QHIA HAIS TIAS NYOB KOM XYAUM UA NEEG NCAJ THIAJ TSIS MAG DAB MUAB TOM UA QUAV LOS TSHEEJ KAJ

submitted on March 24, 2017 6:19 PM EDT
Name:
Share idea YAWG 10 : 46 P M . V . P LOS QHIA HAIS TIAS NYOB RAU DAB TEB TXOM TXOM NYEM . KOM NEEJ TXHOB UA NEEG PHEM

submitted on March 24, 2017 6:15 PM EDT
Name:
Share idea YAWG 10 ; 46 P M . V . P LOS QHIA HAIS TIAS NYOB YOG KOJ UA NEEG LIM HIAM . TUAG MUS KOJ YUAV TAU MUS NROG POG RUAM THIAB YAWG RUAM NYOB RAU DAB TEB MUS TAS TIAM

submitted on March 24, 2017 6:10 PM EDT
Name:
Share idea YAWG 10 : 46 P M . V. P LOS QHIA HAIS TIAS NYOB YUAV TAU UA NEEG SIAB DAWB . TUAG MUS THIAJ TSIS TAU MUS NKAG RAU DAB LUB POB TAWB

submitted on March 24, 2017 6:07 PM EDT
Name:
Share idea YAWG 10 : 46 P M . V . P LOS QHIA HAIS TIAS NYOB YUAV TAU UA NEEG SIAB ZOO . TUAG MUS THIAJ TSIS MAG DAB MUAB KHOO

submitted on March 24, 2017 6:04 PM EDT
Name:
Share idea YAWG 10 : 46 P M . V . P LOS QHIA HAIS TIAS NYOB YUAV TSUM UA NEEG SIAB NCAJ TUAG MUS THIAJ TSIS XAIB XAJ .

submitted on March 24, 2017 3:03 PM EDT
Name:
Share idea TEEV XWM KAB CES YOG NYIAS TEEV NYIAS TUS QAU XWB,HOS PE HAWM VAJ TSWV CES NYIAS PE NYIAS TUS QAU THIAB XWB HOS NTUJ CEEB TSHEEJ CES YOG LUB PIM XWB QHIA TSEEB TSEEB LI NO RAU NEJ ES KOM NEJ TO TAUB ZOO ES TSIS TXHOB SIB SIB THUAM LAWM OS NAWV.

submitted on March 24, 2017 2:36 PM EDT
Name:
Share idea NEJ COV NTSEEG VAJ TSWV ES TWB KHAV TIAS NEJ MAS NIM MUAJ KEV KAWM MAS NEJ NTSE DUA NO NE CAS LEEJ TXIV MUAB NWS TEJ NYIAJ SSI XA MUS PUB MENYUAM NTXHAIS TIM NPLOG TEB NOJ TAS LAWM ES HO CHIM RAU TUS TUB ES HO MUAB TUS TUB TUA TUAG LAWM MAJ? NTSHE NEJ NTSE LI MOV NTSE DEJ XWB POB?

submitted on March 24, 2017 2:33 PM EDT
Name:
Share idea Es nej cov ua yes xus qhev mas thaum nej chim chim es cov tub tsis muab nyiaj rau nej xa mus rau cov nkauj mog nyob tim nplog teb es nej twb muab nej tus tub kawm ntawv siab tua kiag tuag kiag li yawg paj ntxheb vaj thiab ne yawg hahahaha.

submitted on March 24, 2017 10:41 AM EDT
Name: nej cov teev dab
Share idea nej cov teev dab no mas ntse kawg yom. thaum twg nej chim ces tua kiag pojniam tuag menyuam tua kiag police. xob laim thiab lub lub luvtem tawg twb tsis ceev thiab muaj zog npaum li nej lub npau taws. kav tsij tua nej cov pojniam thiab menyuam thiab police nawb vim nej tsis muaj kev kawm kom sib hlub nej tsis muaj txoj cai kom txhob txo lwm tus neeg txojsia. nej kawm caj los ntawm qaib 2 sab kawtaw ncaj yam twg ua yam ntawv ua ntsej muag lag dig. npuaj teg rau nej nrov nrov vim tsis ntev no ces nej tua nej nej yuav tu noob mus ib sim.

submitted on March 23, 2017 10:46 PM EDT
Name:
Share idea nej cov hmoob lawb dab na. nej tuaj cem peb txaus zoo nej siab lawm los? puas tau zoo tsis tau zoo kav tsij tuaj cem ntxiv mas.. kuv xav2 tuaj twm nej cov lus quab lus qhia kuv xav2 tuaj twg txog nej cov (LUS POV THAWJ) VAAJ TSWV los yug ua hmoob lawm VAAJ TSWV los yug hauv hmoob pim lawm no na.. XH thiab niag PAJ DAWB VWM npuav qau.lus pov thawj hais tias VAAJ TSWV niam los coj nkaws mus dab teb mus pov yawg hlob VAJ POV mag dab muab sawv hlu khi yawg hlob VAJ POV ntshav liab vog tsis tag li yawg hlob VAJ POV tseem xa xov los kom nws tsev neeg cia li mus lawb dab kom tag thiab kom peb haiv hmoob mus lawb dab kom tag thiab ntau yam lus pov thawj uas txaj22.. muag hais. hais ces plaub hau hle tag lawv tsis xav hais tsis tag li nej cov hmoob lawb dab cov lus pov thawj no na.. tus me nyuam nyuam qhuav tab tom yug tshwm nws lub taub hau ntawm nws niam lub qhov pim los xwb nws twb tsis ntseeg lawm es txij hnub no mus lawm tom thov kom nej tsis txhob tuaj hais tej niag lus pov thawj dag li no ntxiv lawm tsis tag li thov nej paub txaj muag thiab es mus lawm hauv YOUTUBE INTERNET FACEBOOK mus muab tej lus pov thawj dag222 tsis mauj quav s=dab tsi lwv pov tseg cia cov lus pov thawj tseeb2 xwb. UA TSAUG.

submitted on March 23, 2017 10:28 PM EDT
Name:
Share idea Cov niag hmoob lawb Dab tseg neej no mas cas yuav tsis ntse li cov Qaib coj ke li os, Cov Qaib coj ke no mas ntse txog qhov uas Mekas tej tshuab pauv nyiaj los yog Dab ua, hmoob twb tuag lawm uas twb lwj lwj kas lawm los tseem sawv rov los hem cov Qaib coj ke thiab, niaj hnub ua neeb pem toj nram hav, tua Npua, tua Nyuj tiam Dab, rau Dab noj. tab sis, ho tso quav yog quav hmoob xwb. tsis pom ib cov quav Dab nyob qhov twg li. tej yam ntse li no mas tsuas yog cov Qaib coj ke xwb thiaj paub txog xwb os. ntiaj teb neeg tsis muaj ib haiv neeg twg li uas ntse rau sab Qaib coj ke hom no li os. Cov Yes Xus coj ke mas dag dag pej xeem tau nyiaj tej niag thooj coj mus tsim tau tej niag lub tsev teev hawm txog Millions nyiaj, cas yuav tsis ntse li cov Qaib coj ke es cia tej nyiaj ntawd ua neeb kho Npua, kho nyuj, thiab coj mus saib tes, saib taw ntawm tej Saub xwb es thiaj ho yuav pab tau yus thiab xwb os yom.

submitted on March 23, 2017 7:57 PM EDT
Name:
Share idea ua cas es nej ib co hmoob khaws xyeem ho txaus siab mus pab Israel ev lawv niag ntoo cuam khaublig naj.

submitted on March 23, 2017 7:50 PM EDT
Name:
Share idea news hais tawm tias muaj muaj cov ntseeg dab dai tuag saum ntoog khaub lig dag nyiaj noj thiab tseem dag lawv tej ntxhais txiag muaj mi nyuam tsaub tag no nav cov yawg.

submitted on March 23, 2017 7:48 PM EDT
Name:
Share idea Muaj ib yawg hmoob raug dab yes xus dai tuag mas niaj hnub tuaj cem sawv daws hu ua dab dag nqaij nyuj noj tab sis nws twb tsis paub tias nws mas yog niag dab dag nyiaj noj thiab los hos.

submitted on March 23, 2017 7:07 PM EDT
Name:
Share idea Tus twg yog tus cem lus phem, lus qias ces tus ntawd nws khaws nws xwb os yawg. yog tias koj ntshai tsam koj tau qhov ntawd no ces txhob tuaj hais lus phem lawm os. tus twg yog tus hais phem ces nws yog tus sau xwb. ntshe yuav yog koj ntag os yawg. vim tsis muaj neeg hais lus phem hauv no li.

submitted on March 23, 2017 6:48 PM EDT
Name:
Share idea Lawb Dab Lawb Neej los tsis tseem ceeb. Qhov tseem ceeb ces ua kom Hmoob muaj teb chaws Hmoob.

submitted on March 23, 2017 6:38 PM EDT
Name:
Share idea nej cov hmoob lawb dab no tuaj hais pem ntxiv NTUJ YAWM SAUB yuav tsis zam txiv rau nej tsis tag li..nej tuaj cem peb cov tseem coj qub kev cai ces lawv ntsav siab lawv mus cem nej niag VAAJ TSWV YES XUS ua nyuj qua ntse zis nees cem phem li phem ces kev npam kev qias kev mob kev nkeeg koj ploj kev tuag tsuj npuag tag lag nyag yuav phau los rau nej cov neeg ua niaj hnub tuaj sib cav sib ceg no tiag liav.. nej puas xav tau ma. yog xav tau ces tuaj nqa xwb tiag. UA TSAUG.

submitted on March 23, 2017 6:31 PM EDT
Name:
Share idea nej cov hmoob lawb dab no nej tuaj mus hais lus npaum ub npaum no tsis muaj neeg xav tuaj mus nrhog nej sib cav sib ceg lawm vim nej yog ib cov neeg xiam hlwb neeg hlwb ua dej ua paug hais tsis tau taub...nej mloog zoo2 nawb nyob hauv lub ntiaj teb no muaj txog 197 lub teb chaws nws muaj 1000000000 haiv neeg nyob lub ntiaj teb no muaj puas tsawg yam XAMXABNAM los luag yeej hais tias zoo lawm NTUJ YAWG SAUB muab rau luag ces luag yeej teev yeej ua yeej coj txawm phem txawm zoo los cov ntsiab lus yeej yog qhia kom ua zoo xwb yeej tsis muaj ib txoj XAMXABNAM qhia mus ua phem ib zaug li...es yog vim li cas nej cov hmoob ruam ntawm nej na.. nej yuav nyiam mus lawb dab kiav dab mus ua dab qus dab VAAJ TSWV dab YESXUS lawm los yeej yog dab tib yam xwb es nej pheej hais tias VAAJ TSWV niam yog tus tsim ntuj tsim teb tsim tag ib paus tsav yam no mas..txawm yog thiab tsis yog los twb tsis muaj neeg muaj ( proved ) ne txawmm nej ntseeg los ntseeg twj ywm xwb ntseeg li luag tus neeg tawv dawb neeg MESKAS ntseeg es peb hmoob thiaj tsis muaj 2 lus sib cav sib ceg nej cov hmoob no ruam vwm noj quav noj qau hlwb ruam hlwb ua rwj hlwb ua paug tsis coj li luag lwm hai neeg coj ne. UA TSAUG.

submitted on March 23, 2017 6:18 PM EDT
Name:
Share idea Oh....nej cov niag ntsej muag lawb dab lawb neej no .yeej tsis tau muaj leej twg tuaj thov tuaj pem kom nej mus faus lawv as.. nej xav22 mus faus kom nej tau ntsej muag thiab nej yej yog ib cov niag neeg vwm22.. niaj hnub niaj hmo mus tau kkev khob neeg ntiaj teb qhov rooj kom mus nrhog nej lawb dab as... nej zoo nej siab mus ntxias mus dag mus pab lawv kom lawv los lawb dab li nej no ces nej ho coj tuaj cem thuam rau hauv no puas yog ma.. yog nej yog neeg zoo22 neeg dawb neeg huv nej mus pab peb haiv hmoob txawm lawb dab tsis lawb los tag li xwb/ OK,

submitted on March 23, 2017 5:25 PM EDT
Name:
Share idea TSEG NEJ TXOJ KEV VUM LOJ YUAV MUS DAG KOM TAU LUAG NQAIJ NYUJ LOS NOJ MAS NEJ THIAJ KAM MUS SIB PAB FAUS LI LAWV COV HMOOB LAWB DAB

submitted on March 23, 2017 5:23 PM EDT
Name:
Share idea COV HMOOB DAB RUAM NO CUAJ TUG DAB KAUM TUG DAB LAWV THIAJ TSIS KAM MUS SIB PAB FAUS LAWV TUG HMOOB DAB QIAS NEEG . LAWV THIAJ CIA RAU COV HMOOB NTSEEG NTUJ SIAB ZOO ME NTSIS THIAJ MUS PAB FAUS LAWV TUG HMOOB DAB RUAM

submitted on March 23, 2017 5:18 PM EDT
Name:
Share idea MES KAS NTSEEG TIB TUG YEXUS XWB MES KAS THIAJ KOOM TAU UA IB PAB . COV HMOOB DAB RUAM NO NTSEEG 100 TUG DAB RUAM . COV HMOOB RUAM NO THIAJ FAIB UA CUAJ PAB KAUM PAB SIB FAIB LAWV COV DAB NYOB TSIS TAU UA PAB LOS TAU 5000 XYOO

submitted on March 23, 2017 5:07 PM EDT
Name:
Share idea PEB COV TSHAWJ PEB TSIS TOS KOJ TUG HMOOB DAB TUB SAB KO TUAJ PAB IB LUB NYIAJ LIAB KOJ TSEEM YUAV TUAJ NYIAG PEB COV NYIAJ LI KOJ MUS NYIAG NQAIJ TOM TSEV PAM DAB

submitted on March 23, 2017 4:39 PM EDT
Name:
Share idea Yog lawm, Cov Qaib coj ke mas thiaj paub qhov tseeb, Yes Xus mas nws twb tas rau thaum 2000 lawm. tam sim no mas yog hmoob tus Qaij coj ke yog tus uas yuav los txuas ntxiv mus. yog li ntawd, mas niaj hnub no hmoob thiaj niaj hnub sawv Huab Tais, sawv Saub, uas tsis muaj hnub xaus li. cov txiv xaiv foom kom los thiaj niaj hnub hais rau xyom cuab tias nej coj nej niam thiab nej txiv coj mus faus rau lub zoo mem toj, nej tsis ua los cia li yuav tau noj. xyoo no ces tsis xam, lwm xyoo ces nej cia li yuav tau Faj Tim Huab Tais kav no ntag. tej no yog cov Qaib coj ke yog cov ua los tau 5000 xyoo no, hmoob thiaj tuaj txog teb chaws Mekas no ntag.

submitted on March 23, 2017 4:30 PM EDT
Name:
Share idea HMOOB NTSEEG NTUJ TSIS TAU TUAJ CEM KOJ TUG HMOOB DAB LIM HIAM KO . PEB TUAJ THAM RAWS LI KOJ TXOJ KEV LIM HIAM .KOJ TSIS UA NEEG COJ ZOO TSIS PAB KOJ COV HMOOB DAB FAUS LAWV TUG HMOOB DAB XWB

submitted on March 23, 2017 4:27 PM EDT
Name:
Share idea HMOOB NTSEEG NTUJ TSIS TAU CEM COV LUS DEV LI KOJ TUG HMOOB DAB DEV LAIB KO

submitted on March 23, 2017 4:26 PM EDT
Name:
Share idea HMoob lawb dab nej tuaj cem thuam peb haiv HMoob tag npaum li no nej twb muab xav zoo2.. xav txij xav txua lawm los peb tsoom me hmoob lawb dab. tam sim no peb nyob rau tiam 21 no lawm neeg ntiaj teb yuav mus nrhiav qhov yoj yim ua yuav mus nrhiav qhov yooj yim los coj.txawm nej yuav xub mus lawb dab los nej kuj mus zoo nej nyiam ces nej mus peb tsis tau nyiam ces peb nyob hnub twg peb nyiam peb mam lawv nej qab xwb nej txawm mus lawb dab lawb neej mus ua zaj twg tsav twg los nej yeej tseem yog hmoob zoo li hmoob noj li hmoobkhiav tsis tau ntawm hmoob mus nej tseem niaj hnub niaj hmo rov los nrhog hmoob txeeb 30 noj ntxo quav niab li qub nej tej tub tej ntxais los yeej tseem rov qab los yuav hmoob li qub ne yog dab tsi mas.thov nej txhob muab nej thiab peb mus piv rau meskas mas..peb hmoob ua li nej cov lawb dab no nyob SUAV tej thiaj raug SUAV muab tua tuag tu noob tag... qhov zoo tshaj ua neeg nyob lub ntiaj teb no ces nco2... ntsoov hais tias yog yus twb tsis hlub yus haiv neeg lawm ces yeej tsis muaj leej twg hlub yus lawm OK. UA LI..AH LEH LUH YAH.

submitted on March 23, 2017 4:24 PM EDT
Name:
Share idea YAWG HMOOB LAIB . KOJ YOG DEV LOS CAS KOJ LAM THAM KOJ COV LUS DEV RAU HAUV NO . LUS ZOO TSIS MUAJ RAU KOJ THAM LOS YAWG HMOOB DEV LAIB

submitted on March 23, 2017 4:20 PM EDT
Name:
Share idea NIAG YAWG DAB LIM HIAM KOJ TSIS KAM FAUS KOJ NIAG HMOOB DAB . KOJ TSEEM ROV CHIM TIAS PEB CEM KOJ THIAB NO LOS . KOJ COJ LIM HIAM CAS KOJ TSEEM ROV QAB CHIM RAU PEB THIAB . PEB THAM RAWS LI QHOV MUAJ XWB PEB TSIS TAU MUAB QHOV PHEM POV RAU KOJ TUG NEEG LIM HIAM KO

submitted on March 23, 2017 4:13 PM EDT
Name:
Share idea Nej 2 pab hmoob ruam ntawm nej tsis txhob niaj hnub niaj hmo tuaj sib cav sib ceg cuag pab niag dev cuaj hli hauv no mas... nej txawm tuaj sib cav sib ceg txo hnub nej tuag tag los yeej tsis muaj plaub dab tsi thiab yeej tsis muaj 1 tug twg yuav yeej yuav tau 1 pob li os.. nej tuaj sib cav sib ceg sib thuam li no ces nej yog cov neeg ruam sib xws nej twb paub hais tias yog luas tsis yeem li nej li tsis ntseeg li nej xav lawm ces luag yeej tsis ntseem na..nej pheej yuav kom luag los xav li nej xav ua li nej ua no es leej twg yuav ua.. hais 1 qho yooj2.. yim xwb los mas koj thoob phev koj tsoob twm kiag los koj twb hais tsis tau es koj pheej yuav mus khoo kom neeg ntiaj teb nyoo koj qhov no ua tsis tau. THANKS.

submitted on March 23, 2017 4:13 PM EDT
Name:
Share idea YAWG HMOOB DAB LIM HIAM NO NWS TSIS YOG TUAJ NROG S/D SIB TWV HAIS TXOG KEV ZOO SAIB QHOV TWG THIAJ YOG NEEG NTIAJ TEB KEV COJ ZOO UA ZOO . NWS TSUAS LAM TUAJ UA DAB LIM HIAM HAIS LUS LIM HIAM YUAV TUA UA NEEG PHEM TSOOB LAWV TEJ POJ NIAM XWB . KOJ TXOJ KEV LIM HIAM KOJ PLAB YUAV TAWG SAI XWB

submitted on March 23, 2017 4:06 PM EDT
Name:
Share idea NIAG YAWG DAB TUAG NTXWG NYOOG LIM HIAM LIAM QIAS NEEG . KOJ TSIS XAV KOM KOJ PLAB TAWG . PEB TWV KOJ TUAJ TSOOB PEB COV POJ NIAM TAU NTAG NAWB

submitted on March 23, 2017 4:04 PM EDT
Name:
Share idea nej cov teev dab dab xa yus tag ces yus ho xa dab thiab no laiv nej cov teev dab naj yuam.

submitted on March 23, 2017 4:04 PM EDT
Name:
Share idea nej cov teev dab dab xa yus tag ces ho xa dab thiab no laiv nej cov teev dab naj yuam.

submitted on March 23, 2017 4:04 PM EDT
Name:
Share idea Niag.. hmoob lawb dab ruam cas qhov twg phem no ces koj niam muab pov los rau peb cov coj qub kev cai xwb .nej cov ntsej muag lawb dab lawb neej ne ho zoo npaum li cas nej xav hais tias nej ua li es nej yuav dig qhov phem ntawm hmoob mus no los niag ntsej muag ruam koj mas ruam tshaj tsiaj... koj puas paub hnub twg tus neeg lub npe hu ua hmoob no ua phem rau POLICE rau neeg MESKAS yog luag yuav tua yuav tsim txom yuav tsis luaj zus koj niag ntsej muag lawb neej lawb dab ntawm ko thiab la as KESKAS yuav nug saib koj puas lawb dab los tsis lawb dab mas tua nab...MESKAS txawm yog ntxub nej cov lawb dab ua ntsej los mas.. peb mas tseem yuav tuag tom qab zog AMEN.

submitted on March 23, 2017 4:01 PM EDT
Name:
Share idea YAWG HMOOB RUAM AW DAB LOS TXIAG NEJ QHOV QUAV NEJ TSEEM UA NEEB XA DAB THIAB NO ES XA PUAS TAU DAB TAWM NAWJ CIA DAB ZOV NEJ ES DAB THIAJ TAU XA NEJ MAS TSEEM XA DAB THIAB THIAJ TSIM NYOG QHOV NEJ TEEV DAB CIA NEJ XA OS.

submitted on March 23, 2017 4:01 PM EDT
Name:
Share idea COV HMOOB DAB LIM HIAM NO TSUAS LAM TUAJ HAIS LUS PHEM PHEM TOM NTEJ RAU TOM QAB QHIA TSIS TAU IB LO LUS ZOO RAU LEEJ TWG COJ MUS XAV THIAB KAWM LI

submitted on March 23, 2017 3:57 PM EDT
Name:
Share idea Yawg hmoob ruam aw.. ruam npaum li koj ces koj kav tsij coj koj poj niam me nyuam mus rau XH tsoob los mas tsi tag li ntaws yuav tsoob koj niag poj niam pim tsw lwj thaum twg los kav tsi qhia teb chaws tas mam tsoob. kuv twb ib txwm hais rau nej cov niag phev hmoob ntawm nej hais tias tsis txhob muab nej cov niag phev hmoob ntawm nej txoj kev ntseeg VAAJ TSWV niaj hnub niaj hmo coj mus piv rau OBAMA thiab TRUMP lawv tej tej kev ntseeg phau Bibles no ne VAAJ TSWV YESXUS twb tsis yog nej cov niag phev hmoob ntawm nej tus phau Bibles tsis yog nej phau tsis yog nej zaj dab neeg na paub los tsis paub cov niag lawb dab ruam mus lawv luag qab lawv yaim luag qhov quav mas tseeg muaj plus tshaj luag heev tshaj laug thiab ntuj aw.. hmoob lawb dab puas paub txaj muag YES XUS VAAJ TSWV lub ntsej muag daim tawv twb tsis zoo li nej cov phev hmoob ne puas paub txaj muag yog kuv mus lawb dab lawb neej li nej mas kuv mus lawm ntsiag to twb tsis muaj ntsej muag niaj hnub niaj hmo rov los cem hmoob cem yus haiv neeg. UA TSAUG.

submitted on March 23, 2017 3:56 PM EDT
Name:
Share idea NEJ COV NIAG NEEG NTSEEG DAB ZOO LI NEJ TEEV DAB MEEM TXOM NEJ KAWG SUB AS, DAB LOS SAIB NEJ NEJ KUJ NYUAJ SIAB DAB LOS TI NEJ NEJ KUJ NYUAJ PLAWV KAWG KIAG SUB LAIV YUAM, IB TSAM KUJ QHUAS DAB IB CHIM KUJ CEM DAB HAUJ YAUJ UA NEEJ LI NEJ COV TEEV DAB UA NO MAS ZOO LI TAUB HAU TEEV DEJ TXHUA TUG LI TIAG.

submitted on March 23, 2017 3:55 PM EDT
Name: nej cov teev dab
Share idea nej cov teev dab nyuam qhuav tua tasluaj (police) tuag ib tug pem Wausau, Wisconsin. nej cov coj dab tsis muaj kev kawm sib hlub nej cov hlwb npua kav tsij tua meskas tiag nawb tsam ces meskas tig tua nej ua ntej li cov muslims ces nej tsis muaj chaw khiav nkaum nawb nej cov tauhau tiaj teev dej nas.

submitted on March 23, 2017 3:55 PM EDT
Name:
Share idea TUG HMOOB 2 : 58 P M YEXUS TSIS YOG NTUJ KOJ TSA TES TWV KIAG YEXUS SAIB KOJ PUAS TAU MUS CUAG POG CUAG YAWG RUAM . YOG KOJ TAWV HEEV KOJ MUS UA DEJ HAUS TWV NTUJ NTAG NAWB

submitted on March 23, 2017 3:49 PM EDT
Name:
Share idea 3 cov teev dab mas nyuaj 3 siab kawg thaum twg dab los saib 3 3 yuav tau ua neeb quas dab tawm ces poob nyiaj thiab, thaum dab los caij 3 xwb qwb ces 3 yuav tau ua khawv koob daws dab kom 3 thiaj dim dab thiaj tawm thiab no tiag sov 3 cov niag teev dab no es ua tom ntej rau tom qab 3 tsi to taub li lawm tiag 3 teev dab dab los 3 tseem ntshai dab thiab no laiv yog 3 raug cov ruam dag cov ntse los yog 3mag cov ntse dag cov ruam es dab muab 3 looj ua cov niag neeg tsi meej pem tas tug li lawm lov xav tsi thoob li lawm lauj txoj niag kev teev dab no naj ua thaj niag nyuj qua xyaw nees zis xwb las as.

submitted on March 23, 2017 3:49 PM EDT
Name:
Share idea hmoob tus ntsuj plig 2 uas zov toj ntxas ntawd, nws tsis tau kev mus qhov twg li, nws tsis muaj dab tsi noj li es hmoob thiaj hais tias kom cov xeeb ntxwv uas lawv qab mus tseg tej uas noj tsis tas, haus tsis nqig ntawm kom nrhiav taub ntim yuav coj mus pub poj, pub yawm noj thiab haus lawm ntuj txiag teb tsaus no ntag. yog li hmoob thiaj noj tsis tas los ua tiag nqa, haus tsis nqig los thiaj ua tiag ris li niaj hnub no. es nej tseem yuav mus nyob tim tos tej xeeb ntxwv ris tuaj rau nej thiab los?. Lawv cov uas lawv muab xa mus Ntuj Ceeb Tsheej lawm ntsiag to, tsis hnov lawv niaj hnub yuav hais li hmoob hais thiab pom lawv yuav niaj hnub nrhiav rau cov tuag noj li. cas lawv ho nyob zoo ib yam li peb thiab maj. cas peb tsis muab tej kev ruam no tso mus kom yus dim ib txog kev khwv, kev txhawj xeeb thiab.

submitted on March 23, 2017 3:44 PM EDT
Name:
Share idea COV HMOOB NTSEEG NTUJ LAWV TSUAS THAM RAWS LI QHOV YOG THIAJ NEEG YUAV TAU RAU S/D KAWM XWB PEB TSIS TAU THAM LUS DEV LI TUG HMOOB DAB THAM TXHUA HNUB NAWB

submitted on March 23, 2017 3:39 PM EDT
Name:
Share idea YAWG DAB TUB SAB KOJ TXHOB TWV NTUJ TSAM KOJ NPLAIG LO AV CES KOJ TU SIAB ROV RAU KOJ . TRUMP NTSE DUA KOJ TRUMP YUAV MUS UA NOM TRUMP TSEEM YUAV TAU MUS TSA TES RAU SAUM PHAU BIBLE TIAS TRUMP YUAV XYAUM UA NOM KOM NCAJ NCEES

submitted on March 23, 2017 3:31 PM EDT
Name:
Share idea YAWG DAB TUB SAB NO NWS TSUAS TUAJ THAM NWS TXOJ KEV TUB SAB XAV NYIAG NOJ NYIAG HAUS XWB NWS YEEJ TUAJ THAM TSIS TAU IB LO LUS TSEEM CEEB RAU PEB KAWM LI

submitted on March 23, 2017 3:26 PM EDT
Name:
Share idea YAWG HMOOB NTSHAW NYIAJ CAS KOJ YUAV THAM COV LUS TUB SAB XAV KAUS LUAG TEJ NYIAJ XWB TSAM KOJ POM TAS LUAJ CES KOJ TAU KEV NYUAJ SIAB

submitted on March 23, 2017 3:22 PM EDT
Name:
Share idea PHOOJ YWG PETER . THOV TXIM NTAWM KOJ PEB TSUAS TUAJ QHIA TXOJ KEV ZOO KEV NCAJ NCEES RAU HMOOB KOM HMOOB XYAUM UA NEEG ZOO XYAUM SIB HLUB XWB . PEB TSUAS TUAJ HAIS COV LUS NCAJ NCEES QHIA HMOOB XWB . THOV KOJ TXHOB XAV LI CAS

submitted on March 23, 2017 3:21 PM EDT
Name:
Share idea Haj haj haj....kev ntseeg vaj tswv ces yog kev make money xwb tus ntse ntxias tus ruam nyiaj xwb haj haj haj nej saib muaj ib yawg tuaj hais tias kom cov ntseeg yeej meem hais tiag tsam ces cov ntseeg cov member ho muaj cov lem rov qab mus teev dab lawm ces member ho tsawg lawm yuav them tsis tau nqe tsev pe hawm vaj tswv no mas muaj ib ntseeg vaj tswv mas tuaj cem cov coj dab heev kawg li na ha cas yuav ruam ua luaj naj.

submitted on March 23, 2017 3:18 PM EDT
Name:
Share idea koj txaus koj siab mus pab niag kas tsaub ntawm ev nws niag ntoo cuam khaublig ces nyob ntawm koj. tabsis nyob ntawm kuv ces kuv twb paub zoo lawm tias niag kas tsaub ntawm ces twb expire rau xyoo Y2K ntawm lawm ntxov.

submitted on March 23, 2017 3:15 PM EDT
Name:
Share idea COV HMOOOB LAWB NEEJ TSIS LAWB DAB NO . YUAV COJ TXOJ KEV RUAM TUB SAB NO TUAJ UA LIM HIAM ROV RAU NEJ COV HMOOB DAB THIAJ ES NEJ LUB NEEJ TUB SAB SIB CAIS PAB TSIS KAM SIB PAB FAUS NEJ COV HMOOB DAB NO NEJ YUAV UA PHEM LIM HIAM RAU NEJ COV HMOOB DAB MUS KOM TXOG TIAM TWG

submitted on March 23, 2017 3:14 PM EDT
Name:
Share idea Kwv Nom Phiab xyooj koj los yog leej twg yog tus tswv lub website no-no ces muab lub website no lock kiag tsis txhob cov neeg ruam niaj hnub sib ceg dab vaj tswv dab yes xus dab pog yawg dab xwm kab lawm nawv tib cov neeg ruam ua tub sab ib yam xwb los tseem tuaj sib ceg ua tub sab nyiag nyiaj nyiag nqaij yog yuav hais tiag ces ib cov ua tub sab ib yam naus xwb pauv tsis ntxiv li nawv.

submitted on March 23, 2017 3:13 PM EDT
Name:
Share idea Cov neeg uas tsim ntuj, tsim teb ces yog cov hmoob tos Qaib coj ke tsim los ntag os, cov no mas tuag kuj sawv tau mus ua Tsov, lawv tej poj niam mas kuj yog Tsov poj niam thiab. thaum lawv cov poj niam muaj mob es kho tsis zoo lawm mas Ntxoog kuj ho los coj mus rau Tsov kho ua Tsov poj niam thiab. thaum uas muaj ib tug mob uas nws mob ntev los lawm yuag yuag tus kaus tw nthaw me ntsis tuaj mas kuj yog yuav mus ua Tsov thiab. ib tug cov Qaib coj ke no mas kuj muaj 3 tug ntsuj plig, thaum tuag lawd mas tus 1 mus thawj thiab lawm, tus 2 mas zov toj ntxas, tus 3 mas rov los nrhiav noj ntawm tej tub ki thiab. mas lo lus nug mas hais tias lub qub cev muaj 3 tug ntsuj plig thiaj tseej xeeb tau ua ib tug neeg, cas cov Qaib coj ke thaum tuag ib tug ntsuj plig xwb ho mus thawj thiab tau?. es 2 tug twb tsis nrog mus ne!. lawv mas ntse txog tej yam uas neeg ntiaj teb tsis muaj neeg muaj li os. teb tus yawg uas ntse ntse nram qab no, nug koj tias puas yog lub koom haum U.S.C.C. tos koj tuaj maj yawg?. Yog lub koom haum U.S.C.C. tos koj tuaj ces yog cov nyiaj 1/10% ntawd tiag tos koj tuaj nad. ntseeg tias hmoob tuaj ntawm lub koom haum U.S.C.C. li ntawm 80% ntag. kav tsij tham s/d cov kev ntse no mus thiaj muaj qhov chaw pauv hloov.

submitted on March 23, 2017 3:11 PM EDT
Name:
Share idea cov niag hmoob ruam uas mus teev niag kas tsaub ntawm ces puav leej yog kas tsaub tib yam li niag kas tsaub ntawm es thia mus theej lawv txhoj pab nws ev nws niag ntoo cuam khaublig.

submitted on March 23, 2017 3:10 PM EDT
Name:
Share idea COV HMOOB TEEV DAB TSIS TEEV NEEJ NO TSEEM YUAV COJ TXOJ KEV TUB SAB SIB NYIAG NOJ SIB NYIAG HAUS NO TUAJ SIB FAIB PAB CAIS PAWG TSIS KAM SIB PAB FAUS NO TUAJ RAU LUB TEB CHAWS VAM MEEJ NO THIAB . NEJ YUAV COJ TXOJ KEV LIM HIAM NO MUS KOM TXOG HNUB TWG

submitted on March 23, 2017 3:08 PM EDT
Name:
Share idea Koj puas yog neeg ntseeg vaj tswv tiag maj los? cov neeg ntseeg vaj tswv tiag mas lawv tsis tawm mua cem luag ua tub sab li koj laiv pam tus hmoob teeb dab pluag los twb tsis yog koj pam ne koj los koj twb pam tsis taus koj lawm thiab los sav cov hais lus li koj mas vaj tswv tsis txhais koj nawv koj yuav poob mus rau dab teb sai sai ntag ov.

submitted on March 23, 2017 3:07 PM EDT
Name:
Share idea yexus yog ib niag menyuam tsaub thia tsis muaj lub xeem. ib leej tib neeg yuav tsum muaj lub xeem.

submitted on March 23, 2017 3:05 PM EDT
Name:
Share idea COV HMOOB LAWB NEEJ TSIS LAWB DAB NO YEEJ YOG IB CO HMOOB TUB SAB NYIAG NOJ NYIAG HAUS XWB LAWV YEEJ TSIS KAM MUS PAB FAUS LAWV COV HMOOB DAB PLUAG PLUAG TSIS MUAJ TAUB HAU NYUJ RAU LAWV NOJ . COV HMOOB DAB NO THIAJ NYOB TSIS TAU KOOM ZEJ KOOM ZOS UA IB PAB

submitted on March 23, 2017 3:02 PM EDT
Name:
Share idea ntseeg vajtswv ces yog ntseeg tau tus niag dab liamtxwv. teev yexus ces yog teev tau tus niag dab qus.

submitted on March 23, 2017 3:01 PM EDT
Name:
Share idea LAWV COV DAB TUB SAB NO NYOB TEB CHAWS NPLOG LOS LAWV XYAUM UA TUB SAB SIB NYIAG NOJ SIB NYIAG HAUS XWB LAWV TSIS KAM MUS PAB FAUS IB TUG HMOOB TEEV DAB PLUAAG PLUAG UAS TSIS MUAJ TAUB HAU NYUJ RAU LAWV NOJ LI . COV HMOOB DAB NO THIAJ NYOB TSIS TAU UA TSHEEJ PAB LI . LAWV THIAJ SIB FAIB IB CO MUS NYOB RAU IB LUB QAB ROOB . IB COV MUS NYOB RAU IB LUB QAB HA

submitted on March 23, 2017 3:00 PM EDT
Name:
Share idea Tsam no nej cov tub sab nyiag nyiaj nyiag nqaij tuaj tev nej cov qe ua tub sab rau ntiaj teb hnov los?

submitted on March 23, 2017 2:58 PM EDT
Name: Hmoob Mob Laug
Share idea Ua cas nej pheej hais cov lawb dab cov teev dab no maj, kuv qhia nej paub tus yesus ntawm nwg tsis yog neeg nws yog dab, vim nws twb tuag lawm, tsis tas li ntawm nej twb tsis pom thiab tuav tsis tau ne, ob yam dad qhuas no sawv daws puav leej teev dab tib yam txhob hais tias lawv teev dab ho yus lawb dab, los lus lawb dab ntawm hmoob hu ua kiav dab no nawb, lawb dab no yog lus nplog thiab los lus lawb dab no mas yog lawb dab lawm es yeej tsis teev dab dab tsi li mas thiaj hais tau tias lawb dab, tabsis lawb dab ho mus teev dab thiab es nej yuam kev loj.