Home | Station Info. | Contact | Advertise | Our Sponsors | Audio Archives | Photo-duab | Schedule
Call us for advertising info.
Displaying 1 - 100 of 500 total posts.     Page: 1 - 2 - 3 - 4 - 5  Next
Write comment-Sau lus

submitted on February 27, 2017 9:02 PM EST
Name:
Share idea Ua cas hnub no DIm Paus tawm tuaj txog nov , dim paus ploj tau ib ntu no yog yawg mus caum nkauj mos ab lawm los tsi yog nev.

submitted on February 27, 2017 8:05 PM EST
Name:
Share idea Kuv nco tau mas yav tas los Peter hais tias yog tsis pom nws tuaj hais xov tooj cua lawm ces yog nws mus nrhiav av rau hmoob nyob lawm xwb no es tau ib ntus no pawv yawg lawm puas yog ned ? los yog mus zov lab cawv lawm xwb naj ?

submitted on February 27, 2017 7:44 PM EST
Name:
Share idea koj twb foom2 kuv kom kuv tuag tsis tau noj peb caug no nev es koj tseem pheej yuav noog mloog kuv ua dab tsi no yog noog kuv hos yog kuv tuag lawm tiag no ces liab yuav them nyiaj ntau heev rau koj no lov absolutely koj yeej tsis tsum tseg koj txoj kev traitor ntawm koj ko kiag li go head to do more and more get more sir

submitted on February 27, 2017 6:50 PM EST
Name:
Share idea kuv mus ua teb chaws lawm los mas tiam sis pheej muaj tib cov teb chaws fab2 ntxhov2 xwb es kuv tseem pheej nrhiav seb puas muaj cov teb chaws uas do dus xwb no nav yog nrhiav tau lawm no mam li hais rau koj paub os

submitted on February 27, 2017 6:32 PM EST
Name:
Share idea Thaub nom phiab koj mus DAB tsi lawm tsis pop koj tuaj hais lus tsis yog koj mus au teb chaws lawm los

submitted on February 27, 2017 6:32 PM EST
Name:
Share idea Thaub nom phiab koj mus DAB tsi lawm tsis pop koj tuaj hais lus tsis yog koj mus au teb chaws lawm los

submitted on February 27, 2017 12:02 PM EST
Name:
Share idea what happened for country of mexico to give them the legally Immigrant over million million and million of mexicans people to the united states of america ?

submitted on February 27, 2017 11:48 AM EST
Name: people's religions
Share idea people are religion of peace or religion of killing each other?

submitted on February 27, 2017 11:35 AM EST
Name:
Share idea the truth of islam is to cut our head off. https://www.youtube.com/watch?v=wUXhBm-g3YE

submitted on February 27, 2017 11:16 AM EST
Name: trump go head to kick the terrorist islam muslim off in the united states
Share idea caw nej saib tau cov niag neeg ntxeev siab traitor islam muslim terrorist tsis tau kev nkaum qhov twg kiag li lauj hos koj ne ? https://www.youtube.com/watch?v=jC0PEzS4EDs

submitted on February 27, 2017 11:04 AM EST
Name:
Share idea ua neej nrog pog yawg thiaj tau tawg, ua neej nrog dab thiaj tau tawg plab.

submitted on February 27, 2017 5:47 AM EST
Name:
Share idea Nej hmoob tiam 21 tas lus tham lawm los uacas nej ho rov los hais nej tej qhov quav tsw ntshiab tsw xoo lawm xwb?

submitted on February 27, 2017 12:54 AM EST
Name: hmoob txoj kev ntseeg
Share idea thaud peb nrog koom sam communist nyob mas lawv muab tshuaj rau tej khoom noj lom kom peb qau tsis tawv nrog poj niam pw tsis taus thiab lawv muab tshuaj lom hlwb ruam rau khoom noj kom peb ruam thiab cas communist siab yuav phem tob phem zais nraim ua luaj. https://www.youtube.com/watch?v=s7PfVFpw9Wg

submitted on February 27, 2017 12:06 AM EST
Name:
Share idea nyab dab tsi cas es yuav khiav tseg nqi qau ntau ua luaj rau koj them li hiv hiv tseeb tiag

submitted on February 26, 2017 8:45 PM EST
Name:
Share idea Nyab dab tsi los tsuas yog nej tub tau yaim tais tshuaj khib txhua hmo xwb las, vauv dab tsi los tsua yog nej ntxhais tau yaim qws txhob txhua hmo kuj zoo lawm mas.

submitted on February 26, 2017 8:43 PM EST
Name:
Share idea Nyab dab tsi los tsuas yog nej tub tau yaim tais kua txob txhua hmo xwb las, vauv dab tsi los tsua yog nej ntxhais tau yaim qws txhob txhua hmo kuj zoo lawm mas.

submitted on February 26, 2017 8:10 PM EST
Name:
Share idea bawg tuam yuav niag nyab mev los rau nws niag tub mas txawj ua zaub rau noob taum ku txob ntxim2 mas bawg tuam lawv zoo siab kawg li no laiv. hos bawg yob tau ib niag vauv dub mas vauv dub muaj zog nqa tej niag sab nyuj bawg yob txaus siab tas tas li hov nej sim seb meb yog bnej tau vauv tau nyob li 2 tug bawg hais ntawm nej yuav zoo siab thiab laiv yuad.

submitted on February 26, 2017 8:03 PM EST
Name:
Share idea Nyab rooj teb no mas muaj 3 hom loj loj xws li: ib hom mas yog cov niag tub tub nkeeg ces koj niag tub mus yuav tau los ces los nyob nrog koj ces koj noj li cas kuj lam noj li ntawd, hom ob mas lawv los mas lawv los pab koj leg num hauv vaj hauv tsev nrog koj them nqi vaj nqi tsev, hom peb mas lawv los mas lawv pus ib niag teg nqi uas them ua niaj ua xyoo tsis paub tag li los rau nej nrog nws them, seb nej yuav xaiv hom twg ? Qhov hais saum no mas tseem yog piav qhov very simple xwb nawb, yuav detail mas siv li 9 hours mas thiaj yuav tas.

submitted on February 26, 2017 7:55 PM EST
Name:
Share idea 2 lub xyoos tag los no kuv mus yuav tau ib tug nyab kawm tag MA, kuv them tag nrho nqi tshoob, noj haus, nqi kev etc... lov loo ua ke yog 14698 duas las, xav tias zaum no tau ib tug zoo nyab tiam sis qhov tseeb tiag yog tau ib niag phem dab, vim li cas hais li no ov ! thaum yuav tau los txog li ib lub hlis mas kuj cuab nquag thiab, tiam sis tom qab ntawd ces peb txawm nyob ua ib tse los tsheej hli twb tsis ntsib nws li, nws kuj tau hauj lwm nyob hauv xam hais plaub zoo thiab tiam sis tsis paub xyov nws tau nws nyiaj pes tsawg li, sawv tsees 6AM xwb ces lawm mus mus txog 4PM ces los tsev, los txog ntua nkag plaws tom txaj lawm xwb, tawm plaws los ces niag tub lawv qab liag xwb ces lawm lawm txog 11PM mam los ua li no 7/week, yeej tsis muaj sij hawm ntsib nws kiag tiam sis kom pab them nqi tsev 460 duas no los txog hli tsis pom muab nyiaj los li, noog no hais tias nuj nqis ntau dhau lawm twb tsis txaus them, dev niag qau, zoo li no ntag thiaj tias pus ib niag tes nqi los rau peb tsev neeg pab nws them rau nws, ntxub tshaj plaws, niag tub los tsuav niag nyab muab paiv paiv ntxias ces kom yaim quav los yuav yaim li lawm ntag ces tsis hnov yus hais li lawm thiab mas dhuav tshaj plaws, tub tsis yuav nyab mas zoo tshaj tsis tau dab los fab nej thaj xwm kab.

submitted on February 26, 2017 7:40 PM EST
Name:
Share idea Cov kwv tij coj dab tos lawv tias nej ruam nej thiaj coj dab no muaj tseeb tiag, txiv neeb tuaj ua neeb nthe phab ntsa 1 teev xwb es nej them 1200 rau thiab tua npua rau nej muab cawv rau haus nqa nqaij npuas tsheej ceg nrog taub hau lawm tag nej tsee pe ua qhov quav tsa lho txij qab nthab tsi tag li tseem ntim txhuv muab qaib muab qe rau coj mus noj mus haus dawb, nej ruam tiag tiag tos nej hu nej ua dab no muaj tiag nev muab saib li nej txoj kev ruam nav nej yug dab li no tiag.

submitted on February 26, 2017 7:17 PM EST
Name:
Share idea Cov kwv tij nej tej tub tej ntxhais loj tiav niam tiav txiv tag tsis muaj vauv nrog luag hu thiab tsis muaj nyab nrog luag hais nej puas tu siab ? Cia kuv qhia tseeb rau nej tias poj tsis taus ces poj yuav nyab yawm tsis taus ces yawm yuav nees, tiam sis tiam no mas nej yuav tau ib niag nyab ces yog coj tau ib tug phem dab los nrog nej ua ib pab xwb ntag nawb, nyab kawm tag BA ces nyab los ces nyab pus ib niag teg nqi los rau nej tsev neeg nrog nyab them xwb tsis yog los pab nej ov, Vauv kawm tag MA ces vauv ua hauj lwm txhawb nyab ob ceg xwb ntag nawb. Kuv li kuv tsis ntshaw kiag, vim li no ntag tej tub tej ntxhais lawv muaj 40 xyoo los lawv tseem yog nkauj xwb nraug xwb.

submitted on February 26, 2017 7:12 PM EST
Name: {{{ ? ? ? }}}
Share idea Continue... Cov xf nyob dawb ib week no mus nthe hauv tshawj li 45 minutes xwb tiam sis cov nyiaj feem kaum hauv tsawj ces yog xf tib leeg thiaj tau noj tau siv, txawm li ntawd los txhua teg num sib thiab hnyav mas tso tag nrho rau cov txwj laug thiab tswv cuab, tsis tas li xwb los txhua xyoo thaum lub 10 hli ntuj mas tseem yuav ntaim kom cov ntseeg ua mov qab qab rau tawg thiab muab nyiaj pub rau siv tshwj xeeb rau ib cag tsis xam nrog cov nyiaj hnub nyiaj hli, thaum saib li no mas zoo li cov ntseeg ruam kawg kiag tsis paub qab tog hauv xauv dab tsi kiag cov no mas thiaj tseem tseem ua neej dig muag lag ntseg qhov zoo los tsis pom qhov tseeb los tsis hnov, zaum no hais txog cov teev xwm kab los tsuas pom mag txiv neeb dag noj dag haus tias dab mas yuav yuav nyuj ntxoog los yuav yuav npua mas kom tau nqaij noj tseem yuav tau teeb thaj txog li 1 phav tej ntawd thiab mas ua neej hlwb tsis qoos kiag mag luag hem ces cia li muaj tsis muaj los txais ua nuj ua nqi them li ntag. Nco ntsoov yus hlub yus xwb tsis muaj neeg hlub yus kiag.

submitted on February 26, 2017 7:06 PM EST
Name: {{{ ? ? ? }}}
Share idea Kuv saib mas cov ntseeg ntuj los ruam cuag nyuj, Cov uas teev xwm kab los ruam cuag dab, Qhov tias nyuj ruam no mas vim luag twb muab ntsev ntxias kom seej xwb es yuav muab coj los tua hu plig ua nyuj dab xwb los tseem caum noj cuag li noj tag es yuav txawj ya, qhov hais tias ruam li dab no mas dab yeej ruam tiag vim muab niag nyuj lov kub los tua laig rau tawg pa xwb es dag tias nyuj kub nto ntuj tw suab teb no los dab ruam ntawd tseem ntseeg thiab. Continue......

submitted on February 26, 2017 7:02 PM EST
Name:
Share idea Hnub no kuv mus nram khab zos mus nqa me ntsis nyiaj los siv, mus txog nrad muaj ob niag maum kuag tuaj thiab ces ib sij los taij kuv nyiaj mus tso machine ib zaug ua ua kuv nyiaj tag ces peb thiaj los tsev lawm, nej sim xav seb tus liam tus xxuaj yog leej twg ?

submitted on February 26, 2017 3:04 PM EST
Name:
Share idea Vajtswv los phem tib yam li tswv vaj thiab ntag twb paub tias nkauj iab thiab nraug qaub nkawv yeej tsis mloog hais es tseem txhob txwm tsim tsob niag txiv khaus pim ntawd rau hauv vaj ws kom nkawv mus nyiag tau los noj es kom pim los txawj khaus os noov los paub tawv es kom nej txawj sib nthawv es thiaj paub zoo nyob thiaj sib txeeb maum tshov es thiaj sib txov sib ntov li nij hnub no ntag ces tus txhaum yog tus tsim kev phem ntag

submitted on February 26, 2017 2:56 PM EST
Name:
Share idea Thaum peb nyob nab nyos kuv coj ib niag pog hmoob laus laus wb mus pw ib hmos nram thaib cov tsev liaj wb sib tsuam ib hmos kaj ntug ua rau kuv mus kev tsis ncaj kab tag li los tsev lawm xwb kuv mas txoj sia yuav luag tu tiag

submitted on February 26, 2017 2:52 PM EST
Name:
Share idea Nej puas tau pom dua ib yawg twg es nrog poj niam pw pw ua nws tsa taw hlo saum poj niam plab es yav hnyuv tseem ntsia ntsees poj niam lub qub qhov maj?

submitted on February 26, 2017 2:15 PM EST
Name:
Share idea bye2

submitted on February 26, 2017 2:03 PM EST
Name:
Share idea TSI YOG KEV CAI DAB QHUAS OS, NWS YOG KEV CAI QHUAS DAB HOS. YOG TSI QHUAS DAB CES DAB TOM LAIV.

submitted on February 26, 2017 2:02 PM EST
Name:
Share idea TSI YOG KEV CAI DAB QHUAS OS, NWS YOG KEV CAI QHUAS DAB HOS.

submitted on February 26, 2017 1:39 PM EST
Name:
Share idea nkauj iab nraug oo nkawd yeej ib txwm nyob hauv tswv ntuj lub vaj loog dawb huv vaj loog kaj siab tsis txawj laus tsis txawj tuag xwb tiam sis nkawd nyiam nyiaj ntshaw kub heev dhau lawm ces nab thiaj li ntxias tau nkawd mus noj tswv ntuj tsob txiv ntoo rau txim ces nkawd thiaj li muaj txhaum muaj txim muaj ploj muaj tuag ces tus tswv tsim sia thiaj li muab tswv ntuj thiab nkauj iab nraug oo lawv peb leeg no thawb mus rau lawv txoj kev uas lawv xaiv lawv nyiam lawv ntshaw ntawd lawm ces niam no peb mam li pom tias peb yuam kev lawm no ces peb mam li tig rov qab los quaj los nyiav los thov tus tswv ciaj sia npaum li cas los thim tsis tau rov qab lawm ces ua ib siab tu siab nrho lawm xwb mog noob neej ntiaj teb

submitted on February 26, 2017 1:17 PM EST
Name:
Share idea vaj lug kub nyhiab ua hluav vaj lug kub nyhoo ua tshauv ha haaa

submitted on February 26, 2017 1:15 PM EST
Name:
Share idea vaj lug kub no mas yog lus hmoob lees xwb ov hos txhais ua lus hmoob dawb no mas yog vaj lus kub no ov mas cia kuv mam li txhais vaj lug kub ib los zuj zus rau nej mloog seb puas yog nawb VAJ no mas yog ib tug vaj uas nws tsuas kav nws pab pawg uas nws xov nws ib lub vaj rau nyob hauv vaj xwb no ov hos LUG KUB LUS KUB no mas txhais tias yog cov LUG NYAJ LUG KUB LUS NYIAJ LUS KUB no xwb ov mas nej yuav tau xyuam txim txog ntawm nej cov lus uas nej yuav hais yuav siv ntawd nawb kwv tij hmoob

submitted on February 26, 2017 1:01 PM EST
Name:
Share idea "DAB QHUAS" NO MAS TXHAIS YOOJ YIM LI NO. "EVIL PRAISE" or "PRAISE EVIL"

submitted on February 26, 2017 12:58 PM EST
Name:
Share idea "DAB QHUAS" NO MAS TXHAIS YOOJ YIM LI NO. "EVIL PRAISE"

submitted on February 26, 2017 12:54 PM EST
Name:
Share idea lo lus tias KEV NTSEEG no mas yog muab txhais ua lus mab sua mas hais tias yog WAY OF TRUST or WAY OF COURSE no ov nws tsis yog DAB QHUAS lawm ov lus hmoob tias DAB QHUAS no mas muab txhais ua lus mab sua mas hais tias yog RELIGION or SASANA no ov ua cas nej hmoob lam yuav muab quav nyuj hu ua quav twm no mas yog yuam kev lus hmoob loj dhau lawm nawb

submitted on February 26, 2017 12:32 PM EST
Name:
Share idea KEV NTSEEG YOG NTSEEG TIAS UA TSAM TXHAUM, NTSEEG TIAS UA TES TAU KOOB HMOOV, KEV NTSEEG YOG QHOV UA TSI POM TAB SIS YUAV TSWM SIM RAWS LI NTSEEG CES THIAJ PAUB CEEV FAJ UA NTEJ.

submitted on February 26, 2017 12:24 PM EST
Name:
Share idea es kev txhaum kev poob ntuj tawg ces txawm yog txiag niag mob kas cees tag es kis tau mob siav yuav tu tuag kuj tsi tuag mob txoj siav tsi tu ces yog poob ntuj tawg lawm no lov es tseem yuav tag tuag lawm mam mus poob ntuj tawg mam li txhaum no cas yuav ruam tiag tiag txhaum thiab ntuj tawg ces thaum ua neej nyob ciaj sia es cia li ntsib li lawm mav puas ntshai naj.

submitted on February 26, 2017 11:51 AM EST
Name:
Share idea peb hmoob tsis siv lo lus KEV NTSEEG no os lo lus tias KEV NTSEEG no mas yog hmoob muab luag lwm haiv neeg mab sua li lo lus coj los txhais ua lus hmoob yam niag rov qab rov quav tsis dhos kab tsis nkag kis yam niag tsis muaj chaw txawb tsis muaj chaw rau kom muab hmoob ntxeev rov qab tig rov quav kom hmoob vwm ywj fab ywj fwj ua neej tsis ruaj tsis khov xwb las mas nawb yog yuav muab mab sua li lo lus tseeb2 meej2 los txhais ua lus hmoob tiag2 mas yog hu ua DAB QHUAS no mas thiaj li yog ov nawb yog yuav muab hmoob lo lus KEV NTSEEG no los txhais kom tseeb2 meej2 tiag2 mas yog hu ua OFCOURSE no ov es nej yuav tau tseg nej tej kev uas pheej muab luag lwm haiv neeg li lus coj los txhais lem ua niag zij kuj zij nkas kom hmoob vwm loj vwm leg li nej lawm ov mog nyob hauv Bible kuv twb muab twm plaub lwm thoob plaws lawm nws yeej tsis muaj ib lo lus hais tias lawb dab no hlo li es cas nej yuav vwm ua luaj li tiag mas hmoob

submitted on February 26, 2017 10:51 AM EST
Name:
Share idea hiv hiv kuv xav ntshe koj yuav tsis txawj dhuav koj cov niag dab vwm ntawd no ua cas ho txawj dhuav thiab ne yog koj yuav kom koj tsis txawj dhuav koj cov niag dab vwm ntawd no ces koj yuav tau mus yuav ib lub automatic re posts mas koj cov dab vwm thiaj li yuav tsis txawj dhuav nawb yog koj tsis ua li hais ntag ces koj cov dab vwm suab yuav ntsiag mus laiv yog hnub twg koj tso koj cov dab vwm tseg ntag ces koj cov dab vwm yuav xyuas koj ntag hos yog koj tsis ntseeg kuv los koj sim2 saib meb

submitted on February 26, 2017 8:04 AM EST
Name:
Share idea Thaum nyob Nongkai muaj cov cov phooj ywg lawb dab thiab tsi lawb dab mus yos hluas nkauj, ib tag hmo dua los txog ntawm ib lub tsev ntaub cas pom ib tus hluag nkauj pw tsi kauv pam tsi rub tiab vov pob tw vim lub caij ntawm kuj sov thiab, lawv pab hluas pom pog pw tib tug dauv tsej dauv muag lawv, tsaug2 zog ua pa tshuj tshawv thiab pw ntxeev tiaj khug tib lub O Wv kheej lam lawv cov tub hluas tsi lawb dab tias muab xyuas kiag, cov tub hluas lawb dab tias tsum kiag txhob kov, cov tub hluas tsi lawb dab tias tsi tshaum nav tsaus ntuj tsi muaj neeg pom, cov tub hluas lawb dab khiav los lawm cov tub hluas tsi lawb dab muab xyuas tag tau 2-3 hnub tom qab lawv cov tub hluas tsi lawb dab mob qau tag tau kas cees khais, lawv cov tub hluas lawb dab qhia lawv tias tsi muaj neeg pom nej tiam sis neej tau mob tag tug ces kev txhaum yog qhov nej mob qau tau khais me los mav. lawv sib ncaim mus txawv tebchaws tag xyov lawv ua neej li cas lawm lauj.

submitted on February 26, 2017 7:51 AM EST
Name:
Share idea bawg tooj lawv mus tua mos lwj lawv haus beer ib hmos lawv ntaus phaib thiab no, kaj ntug txoog lawv cia li sawv mus zov mos lwj nyiag mus zaum nyias lub tsav, lawv tus twg los tsaug2 zog pw tsi txhaus, bawg tooj yog tus haus ntau dua lawv cov ntawm, bawg tooj mus zaum saum yawg lub tsav tib me tsam tshav ntuj sov so, bawg tooj cia li tsaug zog dab ntub looj liag yawg yawg tsi nco thaum ntawm yawg plam tes plhuav poob rov voog los yawg tsi khi duav ces yawg poob ti hauv pem teb ua rau yawg tuag ib tsig yawg tsim los yawg mam qw sawv daws mus pab thaum ntawm twb yog 11:00 am lawm. cov neeg quav cawv zoo li hais no t5iag phlom sij kawg.

submitted on February 25, 2017 11:10 PM EST
Name:
Share idea Awj yawj yog lawv tua nyuj tua qaib ua ntshav ciaj, ua laj nyoos, txo dej txo cawv los haus yam muaj meej mom kawg nkaus es koj tseem tsis mus nrog lawv koom thiab ces tiam no koj yug los nkim tiam xwb tiag bawg, txhob yug zoo dua xwb, yog koj pom ib tug hluas nkauj pw nrhab ceg kus kheej lam kwj dav vees es koj tseem thov vaj tswv zam txim rau nws thiab xwb ces yug txhaum los ua neeg lawm, yog yus los ua tsiaj mas zoo dua. koj saib tej tsiaj lom zem npaum no ned. https://www.youtube.com/watch?v=6XM-r6Noy-k

submitted on February 25, 2017 11:06 PM EST
Name:
Share idea Yog kuv pom ib tug neeg qaug cawv es hais lus li niag neeg xiam hlwb mas kuv xuas cawv txhaus ntxiv es kom nws txaus yees kiag ces nws pw tib niag noob qes ua suj soom li niag npua tshov maum xwb ntag hos

submitted on February 25, 2017 11:02 PM EST
Name:
Share idea Last month kuv tus tooth mob mob cuag li yuav hle los li ces kuv ntshai mus hoo maum tsam lawv ho muab rho kiag lawm, kuv txawm zaum tib niag aub ncaug si luj laws tib niag qias neeg ntsuav li niag dev vwm ( rabbit dog ) sawv daws mas tsis kam nrog kuv noj mov ua ke li lawm ces kuv txawm thov thov vaj tswv, thaum tsaus ntuj kuv pw ces kuv txawm npau suav ( tsis yog npau hmoob ) tias muaj ib tug xib fwb hnav ib cev ris tsho dawb paug los hais rau kuv tias me tub koj twb cheem tag cov av qias neeg lawm ces yuav tsis lo koj tes ntxiv lawm os, kuv tsim los no ua cas kuv niag hniav tsw lwj ntawd cia li zoo kiag li lawm.

submitted on February 25, 2017 10:53 PM EST
Name:
Share idea Ntuj puag thaum ub peb nyob Noomkhais, kuv coj ib niag hluas nkauj hmoob lawv dab nyob tom khoob ib mus kov ncuav rau puag tom lawv cov hav qos ntoo es ze rov sab tom cov toj ntxas, wb tab tom ua hauj lwm txog tog no ua cas pom ib niag sawv ntsug taug ntswg liaj los rau ntawm wb ces kuv rho hlo tib niag nplawm niag si kua laws wb sib tw khiav los txog ntawm ntug xov pos wb tig rov mus saib no cas cia li tsis pom nws nyob qhov twg li lawm ces wb ntshai hais tias yog dab ntag lauj no ces txij ntawd los wb txawm cia li tsis mus ntxiv lawm, Yog nej pom dab no nej puas ntshai ???

submitted on February 25, 2017 10:47 PM EST
Name:
Share idea Tsis ntev los no kuv mus ntsib kuv niag dov tawm vim kuv dias dias taub hau, thaum kuv mus txog xyov nws vwm nws tus dab tsi los xyov yog nws poj niam tsis kam me paiv paiv rau nws kov los tsis paub li nws cia li ua tib niag chim chwv hos hais lus mas hais nthe li niag neeg vwm ces kuv nplua taws kuv hais tias I have to go now, no xwb ces kuv tawm plaws los lawm ces nws lawv kuv qab hais tias see you next time if you do not like me you can go other doctor no rau kuv ces kuv thab nim teb kuv los lawm dub muag txig xyov nws npau siav ua li cas lawm kuv pauv mus thaj maum tshiab the end of the story.

submitted on February 25, 2017 10:41 PM EST
Name: {{{ ? ? ? }}}
Share idea Cov phooj ywg kuv mas kuv hais ncaj tias mus tshawj ntseeg yes xus los xf nij hnub qw kom tso nyiaj 2/10 tas li xwb thiaj yuav tau mus ntuj ceeb tshee no ces kuv kuj ntshai kuv tsis mus thiab, Vim lub ntuj ntawd mas leej twg mus txog ces ceeb tej teg tej thiab nyob tib cov niag tshee hnyuj hnyo li niag tsuag poob deg sawv los sawv tsis ntseg. Kuv kuj tsis kam mus coj dab xwm kab es teev dab nyeg poj los yuav noj nyuj dab hos yawm los yuav yuav npua tai thiab es thaum tag sim neej pog yawg thiaj yuav coj mus ntsib lawv nyob rau ntuj txiag teb tsaus, lub ntuj lawv mus ntawd mas txias txias thiab tsaus tsaus ua tsis tau noj tsis tau haus li es thiaj kom cuab tsav ntawg dej cawv rau tias noj tsis taus los hliv nruab taub haus tsis tag los hliv nruab rag es yuav coj mus pub pog pub yawg noj vim lawv mas tshaib tshaib nqhis nqhis kawg li nyob tib cov niag yuag yuag tshuav txha xwb yog li ntawd nej pom mes lis kas ua dab mas lawv thiaj ua tib co pob txha nkaus xwb

submitted on February 25, 2017 8:36 PM EST
Name:
Share idea YUS POM NWS QAUG CAWV LAWM MAS TAB TXAWM UA DAB TSI RAU YUS LOS NTSEEG SIAB TSI TAU RAU LI LAUV.

submitted on February 25, 2017 7:46 PM EST
Name:
Share idea yog tias koj pom ib tus txiv neeb haus cawv qaug qaug vwm loj vwm les tag thaum nws zoo cawv lawm koj puas xav tias koj mus thov nws tuaj ua neeb kho koj, yog nws kho koj no puas yuav leej thiab puas yuav zoo yog koj saib raws li qaug cawv ntawm nav, ua neeb tag puas yuav pab tau koj zoo mob koj xav li cas rau yawg txiv neeb ntawm.

submitted on February 25, 2017 7:30 PM EST
Name:
Share idea Mus party pom niag dr muab tshuaj qaug cawv ntuav uj aj mas ntshai tsam yawg muab tau tshuaj txhaum rau yus xwb lauv.

submitted on February 25, 2017 6:06 PM EST
Name:
Share idea hmoob lub neej qhov vam meej ces yog noj mov cuav zos, tej tus zoo neej ntxiag los plab zais zis mus kev li tus Os. noj ped, noj nram, noj tim los tib yam zaub mov, thiaj muaj muaj mob los tseem liam tias yog tim Dab poj yawm ua tsis pub Dr. kov. ua neeb rau thaj tas thaj tuaj, thaum mob loj lawm mas coj mus ntsib Dr. ces luag kho tsis tau thiaj muaj kev puas tsuav. hmoob nyiam noj nqaij yoos nrog ntshav liab, hmoob thiaj muaj ntau tus tuag rau tej kab mob siab. Quav iab nqaij yoos tsis zoo noj, yog hmoob tseg tau yuav cheem tau hmoob txoj kev ploj. hmoob yog ib haiv neeg uas muaj mob dua lwm haiv, mus tim tej toj ntxas mas tsuas pom hmoob nyob ncee ai.

submitted on February 25, 2017 5:34 PM EST
Name:
Share idea lawv tua nyuj es koj tsis mus noj! nyob qhov twg kuv sim mus noj seb! cov neeg raug txim ev ntoo khaub lig lawm mas noj tsi stau ntshav lau.

submitted on February 25, 2017 3:27 PM EST
Name:
Share idea lawv cem koj los tsi mob koj li koj mus nrog lawv noj tshav nyuj ciaj ces koj poob mus dab teb, zoo qhov koj ua siab ntev tsi chim rau lawv txawm lawv yuav cem koj ua niag neeg lawb neej es koj tseem thov Vajtswv zam txim pub lawv vim lawv tsi paub.

submitted on February 25, 2017 2:19 PM EST
Name:
Share idea Hnub no npawg paj lawv tua nyuj pauj yeem lawv teev ntshav nyuj noj thiab ua quav iab nyuj noj lawv caw kuv mus noj kuv tsi mus kuv paub tias kuv mus ces lawv yuav txhaus cawv muab ntshav nyuj kuv noj ces kuv tsi mus lawv cem kuv tias kuv nim yog niag neeg lawb neej no thiab tiag cem li los kuv tsi xav li cas vim kuv tsi ua li lawv ua ces lawv tsi paub lawv thai lam cem xwb no mas kuv zam txim rau lawv kuv tsi chim li laiv.

submitted on February 25, 2017 2:06 PM EST
Name:
Share idea Hmoob ruam ntseeg dab ntshai vaj tswv, tej haum lwm yooj yooj yim li no xwb ces cas nej thiaj tsis kawm tsis nrog luag ua. https://www.youtube.com/watch?v=VreG1iC65Lc

submitted on February 25, 2017 11:02 AM EST
Name:
Share idea PAJ ZUAG XYOOJ MAS ZOO NKAUJ TIAG TIAG THIAB OB LUB MIG MAS LOJ TIAG TIAG LI LAUJ. NTXIM PUAG KAWG LI OS YUAM.

submitted on February 25, 2017 12:19 AM EST
Name:
Share idea 2:44PM EST nej pab neeg ntse ntseeg vaj tswv ces twb swb teb chaws sab Asia thiab tam sim niaj hnub no tseem swb teb chaws sab Syria middle east los sav cas koj yuav dag tias nej pab neeg ntseeg yuav yeej teb chaws no maj.

submitted on February 25, 2017 12:10 AM EST
Name:
Share idea 10:50PM EST aw' Hmoob ces tsis txhob sib thuam tias lawv nim yog tos qaib coj xwb thiaj tsis muaj kev kawm thiaj ruam no os cov qaib coj ke thiab cov tos yes xus coj los yeej ruam sib xws cov qaib coj los yuav tos txiv xaiv foom kom tias kom tus laus yuav mus ua mab suav siab mab suav yuav ris nyiaj tuaj ces tub ki yuav nplua nuj hos cov tos yes xus cov los niam mus pe nyo hau nyes nram church kom vaj tswv foom koob hmoov xwb es hmoob yuav vaj tswv tswv thiab tos hmoob tus foom kom rov los mam ciaj faj tim huab tais xwb ces tsis txhob sib thua lawm os yawg.

submitted on February 24, 2017 11:59 PM EST
Name:
Share idea Tsis txhob tej nkoj cua nkoj huab ko los hais rau hmoob li os.Hmoob es txwm nyuag rawg noj mov thiab tus nyuag pas dig kis hniv hmoob twb tsis txawj zob lub keb tua tua phom hmoob twb tsis paub ua naj lub lauj kaub av hmoob twb tsis txawj puab naj yawg.Qhov hmoob txawj thiab keej tshaj ces yog sib txeeb ua paj thas sib txeeb KH,tshiab peb caug,thiab sib txeeb nyiaj sib foob thiab sib ceg nkaus xwb as yawg.

submitted on February 24, 2017 11:20 PM EST
Name:
Share idea Cov yawg hmoob nej saib no seb meb ua yooj yim tag npaum no nas ua li cas nej hmoob thiaj yuav ua tsis tau ib qhov li maj ? https://www.youtube.com/watch?v=-ovNi1cB7a4

submitted on February 24, 2017 10:50 PM EST
Name:
Share idea hmoob ruam ntshaw ua Dev caum kauv, hmoob lub neej thiaj tsis hloov pauv. hmoob ruam ntshaw ua Dev caum twm Npua thiaj nrhiav kev sib ntxub sib ceg sib tua uas tsis muaj neej nrog luag ua. hmoob ruam niaj hnub tos Qaib coj ke, kev kawm tsis nrhiav kev paub tsis muaj thiaj tsis nrog luag txawj ntse. kev ntseeg tsis muaj niaj hnub tham txog Dab, thiaj ua lub neej poob thab uas raug luag cab. txog lub ntuj twg los luag cem thiab luag ntxub, ua lub neej tsaus nti li qhov ntuj dub. niaj hnub no luag nyas tshuav li nyas tus kauv mos lwj, tsis muaj tus yuav los hais tau thiab los tswj. tuag ntau leej rau tej yas kev yas ncua, uas luag ntxub luag lam hiam txim rau es zoo muab tua. tsis txawj tu siab thiab txawj chis, niaj hnub tuaj tham lus vwm lus Saub uas tsis muaj nuj nqis. tsim nyog yuav tuaj tawm tswv yim los kho lub neej, tab sis nyias tseem khav nyias ntse tuaj tham cem lwm leej.

submitted on February 24, 2017 10:01 PM EST
Name:
Share idea Nej hmoob yuav ua li cas sib hlub tau maj lawv, yus kwv yus tij yus neej yus tsav, yus niam yus txiv kiag nej twb hlub tsis taus es ho yuav ua cas khav qhov yuav mus hlub hmoob thoob ntiaj teb nas lov ?

submitted on February 24, 2017 8:03 PM EST
Name:
Share idea KOJ TUG MR. A , POM THAIB LUB XAUV TES CES NWS QUAJ TIB TUG LAUS LAUS LI TUG TXIV LAUG MES ES . .

submitted on February 24, 2017 8:00 PM EST
Name:
Share idea KOJ YAWG == = CEEV FAJ TSAM KOJ TUG MR. A POM THAIB LUB XAUV TES ! ! ! . .. .

submitted on February 24, 2017 7:37 PM EST
Name:
Share idea Cov hmoob ruam noj quav iab nyuj, nej puas xav tias lub teb chaws mes kas muaj suav nyob coob heev kawg li, yog hnub twg suav thiab mes kas tsis sib haum no cov suav no yuav tuaj tog twg ? nej puas paub?

submitted on February 24, 2017 7:28 PM EST
Name:
Share idea Ntshe koj poj niam tsis coj khaub ncaws lawm pob

submitted on February 24, 2017 6:34 PM EST
Name: {{{ ? ? ? }}}
Share idea Cov bawg vim li cas kuv nyuam qhuav muaj 50 xyoo hos kuv niag pog thaub nyuam qhuav muaj 46 xyoo xwb es tsij los mob thau los mob li ned ? ua li nom pov hais uas tsij los ntsaj thau los ntsaj li ntag laiv, mob mas mob cuag kub hnyiab ntag hos, tim dab tsi iv ? Puas yog qhuav heev hwv lawm nab ? tsis hnov nplua li ntag laiv ! vim qhov twg?

submitted on February 24, 2017 6:05 PM EST
Name:
Share idea YAWG FAIV NTAJ LAWV COV TES TAW MUS UA TXIV PHAW TWM LAIJ LIAG TAS , THAUM YEEJ TEB CHAWS THIAJ RAUG MUS XAM MAS NAS RAU PEM VIENG XAY TAG .. . THE END . ..

submitted on February 24, 2017 5:58 PM EST
Name:
Share idea YAWG FAIV NTAJ NYIAM UA NEEG NTXEEV SIAB ES THIAJ MAG NYAB LAJ LIAB MUAB COJ MUS KAW LI TUG TXIV THAIS LIAB . ... .

submitted on February 24, 2017 5:55 PM EST
Name:
Share idea YAWG FAIV NTAJ NYIAM MLOOG NYAB LAJ LIAB COV LUS DAG ES NYAB LAJ LIAB THIAJ MUAB YAWG FAIV NTAJ COV TES TAW COJ MUS TXHUB QHOV NTUJ TAG . .. .

submitted on February 24, 2017 5:51 PM EST
Name:
Share idea HMOOB LIAB THIAB NPLOG LIAB NYIAM MLOOG NYAB LAJ LIAB COV LUS DAG ES LAWV THIAJ POM NYAB LAJ LIAB RAB PHOM . A . K .

submitted on February 24, 2017 5:50 PM EST
Name:
Share idea Cia kuv piav ib zaj kwv huam lom zem rau nej mloog ! Thaum peb nyob Vinai xoom 6, cov tsev mas tsis muaj qhov rooj neeg cia li dai vij tsam ces ua txaj rau ntawm tej plag tsev ces pw xwb, muaj ib hmos ces cov niag thaib tsov tom tsov tsis nqos ntawd txawm tuaj nyiag khoom ntawm cov neeg ntawd ces Mr A tab tom mus yos hluas nkauj los txog ntawd thiab ces cov neeg hmoob ntawd txawm tawm nqa qws caum thaib peg nrov vig voog rau ub rau no hauv cov kis tsev ntawd ces Mr A saib zoj tsam lawv lam peg raug Mr A thiab, vim Mr A loj dub zoo kiag li thaib thiab ntag ov ces Mr A cia li nkag kiag rau ib lub nyuag tsev, pom lub vij tsam khwb lub txaj ntawm plag ces Mr A cia li vau hlo rau saum txaj pw kiag nrog lawv, ib pliag Mr A txawm cev tes xuas taub hau no cas cov plaub hau ntev ntev ned, Mr A txawm xuas zog rau nram ntu nrab no cas tib lub puv puv plaub ntxhib khuav xwb tiam sis nws ncab ncab dua xwb tsis thab nim hais dab tsi li, ces Mr A cia li muag nws tig kiag ntxeev tiaj ces hle hlo Mr A yav nyuag yog tso pluav rau no na has ua cas nplua li nplua ces txawm ploj ntais dua hauv lawm lauj ! ces Mr A cia li ua neeb tshee ceev ceev ces niag pog cia li ua pa loj yau loj yau hos khawm kiag Mr A duav, ces Mr A txawm siv hauj lwm tag ces tawm mus nyob raum tog tsev ib chim yog pog tsis muaj dab tsi txawv no ces rov los ua ib teg thiab tso mam mus tsev, Mr A nyob ntev li 4 nas this ces txawm pom tus txiv los txog ces niag txiv cia li pw zoj ib pliag ces niag txiv cev tes xuas no cas nkos ua luaj ntag lauv ces niag txiv txawm hais tias ua cas yuav nkos ua luaj maj, niag pog teb tias es koj twb nyuam qhuav ua tag twb tsis tau so ces ham tsis nkos los maj, ces niag txiv sawv tsees ces nkawv sib peg vig vig voog voog thiab lauj ces Mr A txawm los tsev lawm, koj mam twv seb yog dab tsi.

submitted on February 24, 2017 5:49 PM EST
Name:
Share idea HMOOB LIAB THIAB NPLOG LIAB NYIAM MLOOG NYAB LAJ LIAB COV LUS VAJ HUAM SAWV SIB LUAG ES LAWV THIAJ NYOB TIB CO PLUAG PLUAG . ...

submitted on February 24, 2017 5:46 PM EST
Name:
Share idea HMOOB LIAB THIAB NPLOG LIAB NYIAM MLOOG NYAB LAJ LIAB COV LUS DAG RAS PAUS ES LAWV THIAJ TSIS MUAJ NOJ TSIS MUAJ HAUS . . ..

submitted on February 24, 2017 5:42 PM EST
Name:
Share idea HMOOB LIAB THIAB NPLOG LIAB NYIAM MLOOG NYAB LAJ LIAB COV LUS DAG ES NPLOG YAWG VAJ NTXWV THIAJ TAU MUS PLOJ TUAG RAU PEM VIENG XAY TAG ... .

submitted on February 24, 2017 4:16 PM EST
Name:
Share idea YAWM FRIEND === NPLOG LIAB THIAB HMOOB LIAB NYIAM DAG NOJ DAG HAUS ES NPLOG LUB NEEJ THIAJ QAUG . .. .

submitted on February 24, 2017 4:13 PM EST
Name:
Share idea YAWM KWV LUAG = = NPLOG LIAB THIAB HMOOB LIAB NYIAM UA TUB SAB ES LUB NTUJ THIAJ TSIS PAB ... .

submitted on February 24, 2017 4:11 PM EST
Name:
Share idea YAWM FRIEND = = = HMOOB LIAB THIAB NPLOG LIAB NYIAM UA NEEG DAG ES NPLOG LUB NEEJ THIAJ PLAG . . . .

submitted on February 24, 2017 4:08 PM EST
Name:
Share idea YAWM PHOOJ YWG = = HMOOB LIAB THIAB NPLOG LIAB NYIAM UA NEEG KHIB KOOS ES LUB TEB CHAWS NPLOG THIAJ NTSOOG .....

submitted on February 24, 2017 4:00 PM EST
Name:
Share idea YAWM PHOOJ YWG = = NYAB LAJ LIAB MUAB HMOOB LIAB THIAB NPLOG LIAB COJ MUS XAM MAS NAS ES LAWV THIAJ QUAJ LI TUG PLAS . ...

submitted on February 24, 2017 3:57 PM EST
Name:
Share idea YAWM PHOOJ YWG KWV LUAG = == NYAB LAJ LIAB MUAB HMOOB LIAB THIAB NPLOG LIAB COJ MUS FAUS CIAJ ES LAWV THIAJ QUAJ LI TUG TSIAJ . ...

submitted on February 24, 2017 3:54 PM EST
Name:
Share idea YAWM KWV LUAG = = NYAB LAJ LIAB MUAB HMOOB LIAB THIAB NPLOG LIAB COJ MUS HLAIS CAJ DAB ES LAWV THIAJ THOV THOV LUB NTUJ THIAB LUB TEB PAB ! ! . . ...

submitted on February 24, 2017 3:50 PM EST
Name:
Share idea KWV LUAG = = = NYAB LAJ LIAB MUAB HMOOB LIAB THIAB NPLOG LIAB COJ MUS TXHUB QHOV NTUJ ES LAWV THIAJ QUAJ LI TUG NIAJ NYUJ ... .

submitted on February 24, 2017 3:46 PM EST
Name:
Share idea PHOOJ YWG = = NYAB LAJ LIAB MUAB HMOOB LIAB THIAB NPLOG LIAB COJ MUS TXHUB QAB KE ES HMOOB LIAB THIAB NPLOG LIAB THIAJ THOV THOV PE PE . . . .

submitted on February 24, 2017 3:40 PM EST
Name:
Share idea YAWM KWV LUAG = = HMOOB LIAB THIAB NPLOG LIAB NYIAM UA NEEG COJ NRUJ ES NYAB LAJ LIAB THIAJ MUAB LAWV COJ MUS TXHUB QHOV NTUJ ! ! .. .. .

submitted on February 24, 2017 3:37 PM EST
Name:
Share idea YAWM PHOOJ YWG = = HHMOOB LIAB THIAB NPLOG LIAB NYIAM UA NEEG TXO HAIV ES NYAB LAJ LIAB THIAJ MUAB LAWV COJ MUS PUB NKAWJ PUB DAIV . .. .

submitted on February 24, 2017 3:31 PM EST
Name:
Share idea YAWM KWV LUAG = == HMOOB LIAB THIAB NPLOG LIAB NYIAM UA NEEG COJ PHEM ES NYAB LAJ LIAB THIAJ MUAB LAWV COJ MUS RAU TXIM KOM LAWV TXOM NYEM . .. .

submitted on February 24, 2017 3:27 PM EST
Name:
Share idea YAWM PHOOJ YWG = = HMOOB LIAB THIAB NPLOG LIAB NYIAM MLOOG NYAB LAJ LIAB COV LUS DAG ES NYAB LAJ LIAB THIAJ MUAB LAWV COJ MUS XAM MAS NAS . .. .

submitted on February 24, 2017 3:23 PM EST
Name:
Share idea YAWM FRIEND = = = HMOOB LIAB THIAB NPLOG LIAB NYIAM UA NEEG COJ NRUJ ES NYAB LAJ LIAB THIAJ MUAB LAWV TSUJ LAWV THIAJ QUAJ HU NTUJ . .. .

submitted on February 24, 2017 3:19 PM EST
Name:
Share idea PHOOJ YWG == = HMOOB LIAB THIAB NPLOG LIAB NYIAM MLOOG NYAB LAJ LIAB LO LUS UAS DAG TIAS VAJ HUAM SAWV SIB LUAG ES NYAB LAJ LIAB THIAJ MUAB LAWV TSUJ LAWV THIAJ QUAJ NTSUAG . .. .

submitted on February 24, 2017 3:14 PM EST
Name:
Share idea PHOOJ YWG = = HMOOB LIAB THIAB NPLOG LIAB NYIAM UA NEEG COJ NKHAUS ES NYAB LAJ LIAB THIAJ MUAB LAWV TSUJ LAWV THIAJ HAIS TSIS TAUS . .. .

submitted on February 24, 2017 3:08 PM EST
Name:
Share idea PHOOJ YWG = = HMOOB LIAB THIAB NPLOG LIAB NYIAM COJ KEV CAI KOOM THAJ ES NYAB LAJ LIAB THIAJ MUAB LAWV LUAM UA LAWV QUIAV LOS TSHEEJ KAJ . . ..

submitted on February 24, 2017 3:04 PM EST
Name:
Share idea YAWM FRIENDS = = HMOOB LIAB THIAB NPLOG LIAB UA NEEG PHEM LIM HIAM TSIS COJ CAI ES NYAB LAJ LIAB THIAJ MUAB LAWV LUAM LAWV THIAJ NTSHAI NTSHAI . ...

submitted on February 24, 2017 2:58 PM EST
Name:
Share idea PHOOJ YWG = = HMOOB LIAB THIAB NPLOG LIAB NYIAM UA NEEG DAG NOJ DAG HAUS LAWV LUB NEEJ THIAJ SAWV TSIS TAUS . . .. .

submitted on February 24, 2017 2:56 PM EST
Name:
Share idea TUG PHOOJ YWG 2 :40 P M . HMOOB LIAB THIAB NPLOG LIAB YOG NEEG NYIAM UA TUB SAB TSIS COJ NCAJ LAWV LUB NEEJ THIAJ LAWV NEEG NTIAJ TEB QAB . . ..

submitted on February 24, 2017 2:44 PM EST
Name:
Share idea TUS PHOOJ YWG 2: 14 P M . PEB PAB NEEG NTSE NTSEEG VAJ TSWV NTUJ YOG PAB UAS YUAV YEEJ TSOV ROG NTIAJ TEB ZAUM 3 NO . . .

submitted on February 24, 2017 2:40 PM EST
Name: Los Peb Kawm Txog Haiv
Share idea Kev coj ncaj thiab kev sib zam yog kev txhawb yus haiv neeg. Piv hais tias yog pej xeem pom zoo rau koj los ua tus coj lawm kuv yuav tsum tau zam kev rau koj los coj hmoob. Qhov nov kuv tus nom poob rau koj lawm tabsis haiv hmoob tus nom tseem nyob yog koj. Lwm niaj lwm zaus muaj lwm tus kwv tij hmoob ho los ua tus coj pauv koj. koj ho yuav tau zam rau nws los ua. Txoj kev txo haiv neeg tus nom kom tuag ces yog li no. pej xeem pom zoo rau koj los coj tiamsis kuv yeej ua lwj ua liam txheem kom koj tsis tau ua tus coj li. yog koj muaj peev xem ces koj txeeb kiag tau thaum koj tau lawm ces koj tuav ruaj2 tsis pub poob rau leej twg li thiab. qhov nov ces peb yuav ua rau peb tau nom ua tabsis haiv hmoob tus nom tuag. vim txoj kev khuj hij khib koos ua nom xwb.

submitted on February 24, 2017 2:14 PM EST
Name:
Share idea 2 tug phooj ywg kawm tib lub tsev kawm ntawv tawm los muaj ib yawg tawm lub tswv yim tias mus coj ib pab neeg cia kom txom nyem pluag kug thiaj tswj tau muaj ib yawg tawm lub tswv yim tias mus coj ib pab neeg kom muaj noj muaj haus thiaj tswj tau, thaum li no lawm saib tus twg pab neeg coob tus ntawm yog tus yeej lub qab ntuj ua li koj nyiam nyob rau tus coj twg?

submitted on February 24, 2017 12:51 PM EST
Name:
Share idea yog sib ua phooj ywg tuav teb tuav chaw tuav haiv mas zoo tiam sis yog sib ua phooj ywg noj haus sib ua phooj ywg txiag pim paum sib ua phooj ywg ua nom tswv sib ua phooj ywg nyiaj txiag tej no ntag ces yog sib ua phooj ywg mus nkaum nyob hauv qab av nkaus xwb ntag tiag