Home | Station Info. | Contact | Advertise | Our Sponsors | Audio Archives | Photo-duab | Schedule
Call us for advertising info.
Displaying 1 - 100 of 500 total posts.     Page: 1 - 2 - 3 - 4 - 5  Next
Write comment-Sau lus

submitted on September 19, 2017 12:20 AM EDT
Name:
Share idea Hmoob yeej ruam tiag hos nej saib thaud VP lawv khab nab ua kasmoos mas nyias taus nyias xav ua tus loj mas ib cov ua politic tiag tiag hos ib cov mas ua kas mias ces sib tshum sib txov ua mag nkuaj tag ces thaum VP ho tas txoj yawg lawm ces xeeb xyoo ho ua ces sau nyiaj thoob plaws hmoob ces ib cov tshum ua rau xeeb xyooj mus mag nkuaj ces luag tseem hwv meskas xeeb ntxias dag tau pej xeem hmoob nyiaj 1.3 million no ces nom loob vaj,npuag vaj muas,ntaub muas thiab lawv ntau tus mas sib dag tias ua hauj lwm rau xeeb nom tab nrhiav tswv ces tus ub tus no kom luag chim tab tom npuag yaj muas thiab nom loob lawv kaw xeeb ntxiv kom tsis txhob tau tawm nkuaj es saib npuag yaj muas thiab nom loob lawv npuas dawj 1.3 million rau lawv hnab tshos xwb.hahahaha txaus luag hmoob ruam tiag tiag lauv.

submitted on September 18, 2017 11:05 PM EDT
Name:
Share idea Lam naj, hmoob yeej tsi ruam li os. nej twb pom hmoob cog xas thoob teb thoob chaw rau qaum teb California li lov? tsi ntev ces hmoob yuav npluanuj thiab yuav mag nkuaj tsheej pab li twm ntag os.

submitted on September 18, 2017 4:48 PM EDT
Name:
Share idea hmoob yeej yog ib haiv neeg ruam li ntawm 90%, hmoob ua dab tsi los thiaj tsis nrog luag loj hlob tau. vim lub tswv yim ua neej yog ua rau tus kheej xwb uas tsis txhawb yus haiv neeg. li ntawd, 90% ntawm hmoob thiaj tsis tso siab rau cov coj los sis tej tub lag luam. hmoob thiaj sawv tsis tau ua ib nceeg los sis ib pab uas loj hlob. yog tus twg ua tus coj los sis tus nplua nuj ces nws hus zog nws pab xwb. yuav nim phem thiab ruam los nws tsis hais li. tus ntse thiab ncaj ncees uas tsawg kwv tij npoj yaig mas yeej tsis suav thiab ntsia li. li ntawd, hmoob thiaj ua lub neej sib cav, sib ceg mus thoob ntuj uas tsis sib hwm.

submitted on September 18, 2017 3:14 PM EDT
Name:
Share idea Tej laus hais tias ris nruas mus thawj qws coj caj dab mus teem tsuam tob no ces yog pov hawj ntag los mas ruam tsab ntse twb paub tias kev cai communist tias ntaj nyob saud caj dab nyob hauv ces zaum no paub lauv kawg yuav tau mus nrog vwj mais thiab Dr Sombaht somphone nkawv ua kwv tij lauv.

submitted on September 18, 2017 3:09 PM EDT
Name:
Share idea UA CAS ES LUAG NIM QHUAV KHO TAU LUB BLOG RAU NEJ SAU POST XWB ES TXAWM SIV TUAJ SIB CEG SIB THUAM TSWV NTUJ CEM YOB LI UB LI NO NTSHE YUAV MAG ROV MUAB RUB DUA KAJ.

submitted on September 18, 2017 2:56 PM EDT
Name:
Share idea hais lus phem npaum ko es nom phiab thiaj li tso plhuav lub site no tseg kiag mus lwm lub site tsis pub nej paub li lawm ntag laus

submitted on September 18, 2017 2:43 PM EDT
Name:
Share idea yog koj muab koj tug yob mus twv tswv ntuj ces koj tug yog yeej yuav lwj kas rau ob noj xwb .

submitted on September 17, 2017 11:10 PM EDT
Name:
Share idea oib... es pov twb muab dateline rau lawv mus nqa nyiaj es lawv thiaj mus ne koj ntsia pov tej ris tsho los leem kub daj rhuv hos pov tej me caj dab kaus mom tes tsho kauj toog tes taw los puav leej yog kub li kub thoob plaws pov ib ce li es pov tsis tau paub koomuniv zoo los cas ? yog ua li ntawd ses tsis yog ps company pov hawj hos yog pov hawj ps company xwb laiv puas to taub maj lov ?

submitted on September 17, 2017 9:37 PM EDT
Name:
Share idea Hos cov hmoob nplog teb los ruam li ruam thiab nim qhuav tso nyiaj rau pov hawj lub company es twb ua tsis tau tau kas lais es txawm siv kwv qws mus tsoo pov muab pov hawj ntes mus kaw lawm ces nyiaj kawg poob qhov ntuj ces ua yoov ntxuav tes lauv hos cog pob kws cog nplej twb tsis tau ua kaus es txawm siv mus hlib ces nplej pob kws ua tsis taus kaus ces ntsaus paub ntsaum mus kwv noob nplej noob pob kws mus noj tag ces hmoob nplog cia li ua yoov ntxuav tes xwb las as.Hmoob ruam ces ruam li no ntag los moj.

submitted on September 17, 2017 9:31 PM EDT
Name:
Share idea Hmoob ham tsis yeej ruam tiag las as tsis yog vaj pov thiaj dag tau hmoob nyiaj xwb nav.Xeeb xyooj kuj dag tau hmoob nyiaj thiab hos cov pog hmoob laus mis twb nkoj cag tag tim nplog teb los twb dag tau hmoob meskas hmoob fab kis hmoob australia nyiaj thiab cov mi nyuam ntxhais tim nplog teb los kuj tseem dag tau cov yawg thaub hmoob meskas hmoob fab kis hmoob Aus tralia nyiaj thiab ne hmoob ham tsis ruam tiag las as.

submitted on September 17, 2017 9:25 PM EDT
Name:
Share idea Yawg 1:02 AM EDT yog koj hais cas cov uas mloog nws ho tseem txom nyem kawg thiab maj kawg rau qhov ib cov uas mloog mloog vaj tswv lus tseem txom nyem kawg es lawv cia li tsis mus pe hawm vaj tswv li lawm es cia li mus cog xas lawm thiab mas los.Ab! ua neej nyob ces ntshe kawg yus lub zog khwv xwb thiaj yuav tau noj ntshe yuav tsis muaj ib tug vaj tswg yuav pab yuav hlub li aauv thiab tsis muaj ib tug xwm kab yuav cia li nqa nyiaj los rau yus li ho tus uas vaj tswv pab ces yog xf thiaj tau 1/10 los ntawm vaj tswv xwb os hos dua cov pej xeem vaj tswv yeej tsis foom koob hmoov pub li os.

submitted on September 17, 2017 9:15 PM EDT
Name:
Share idea yog tseem muaj tswv ntuj thiab ntshe kuv hlais kuv niag yob pov rau aub noj.

submitted on September 17, 2017 3:59 PM EDT
Name:
Share idea Tus vaj no es cas yuav vaj vaj van los tsi pov li yuav sau hmoob nyiaj qabteb dhau qaumteb coj mus poob qhov.

submitted on September 17, 2017 1:02 AM EDT
Name:
Share idea Re:2:11 PM EDT, Tswv Ntuj hlub txhua haiv neeg uas nws tsim los. Tab sis, nws foom koob hmoov rau tus neeg uas mloog nws lus, coj nws tej lus qhia thiab tsob hwb nws xwb. Tswv Ntuj yeej tso Huab Cua, Dej nag thiab tshav rau txhua tus raws li nws tsim los. piv txwv: Tswv Ntuj tso nag thiab Huab Cua los rau txhua thaj Av nyob lub qab ntuj no kom tej me nroj tsuag, xyoob Ntoo loj hlob ib yam ntag. tab sis, thaj uas tsis muaj Tswv, neeg yeej tuaj txiav thiab ntov tej uas zoo tas nrho. yog hluav taws kub tuaj thaj Av uas tsis muaj Tswv yeej tsis muaj tus twg yuav los tua thiab tav cov hluav taws no kom tuag li. nws yeej yuav kub kom ti nkaus npoo Av uas tsuas tshuav tej me cag lawm xwb. qhov no, yog tus piv txwv ntawm txoj kev ntseeg Ntuj.

submitted on September 16, 2017 2:20 PM EDT
Name:
Share idea Nej hais tias hmoob mas ruam li ruam es thiaj sau nyiaj rau vaj pov coj mus Casno no cas nej haj tseem ho sau rau xeeb xyooj coj mus casno thiab maj los.Es tsam no twb tsis muaj vaj pov los sau nej nyiaj qab teb rau qaum teb lawm ne cas ho tsis pom nej leej twg muaj nyiaj thiab maj? Tsuas pom Hmoob mus cog xas coob li coob rau california lawm xwb thaum vaj pov tseem nyob mas nej hais tias vaj pov tsis zoo no ua vaj pov tseem coj tau hmoob zoo tsis muaj hmoob mus cog xas ov ho nim no vaj pov tuag lawm ces hmoob sib yaum daws mus cog xas xwb nej yuav pom tsis ntev no lauv nej yuav mag tub ceev xwm cean up cov hmoob cog xas lauv.

submitted on September 16, 2017 2:11 PM EDT
Name:
Share idea Puas muaj tseeb tiag mas los? Yog li koj hais tswv ntuj tsim tau txhua haiv lawm tswv ntuj yeej hlub txhua haiv no es ua cas ho tshuav ntau haiv neeg tswv ntuj ho tsis faib teb chaws rau thiab es haj tseem tshuav ntau haiv ua dev thawj thiab rau ub rau no raug lwm haiv neeg coob muab tsim muab tua rau ub rau no thiab maj bawg? ntshe kuv yuav tsis ntseeg koj cov lus tas aauv. koj ho simrov piav ntxiv kom kuv to lub tau saib ntshe yog kuv npwb hwv los ua cas ne yuad.

submitted on September 15, 2017 2:28 PM EDT
Name: tus tswv
Share idea tus tswv ntuj yeej tsim ntau haiv tib neeg xws li tib neeg daj tib neeg dawb tib neeg liab tib neeg doog tib neeg dub tag nrho yog muaj 35,000 haiv neeg rau lub ntiaj teb no kom huam vam muaj ntau hom ntau kob ntau plhu zoo nkauj raws nraim li koj tej teb qoob loo uas koj cog ntau yam sib txawv thiab koj lub vaj paj uas koj cog ntau yam paj sib txawv thiaj zoo nkauj zoo saib las sav. hos koj lub tsheb los koj yeej muab kab muab hlau muab tooj daj tooj liab kuaj txhuas roj hmab roj hluav taws roj nplua los sib txuam sib dhos sib tum raws li nyias hom hauj lwm uas nyias ua tau tiv tau ntawd es koj lub tsheb thiaj li khiav tau ua hauj lwm zoo rau koj las sav. qhov no twb qhia tau rau koj meej2 tias tswv ntuj yog tus tsim tau rau tswv ntuj hlub2 txhua yam raws li tswv ntuj tsim los no las sav cas koj yuav txhav ua luaj ?

submitted on September 15, 2017 2:28 PM EDT
Name: tus tswv
Share idea tus tswv ntuj yeej tsim ntau haiv tib neeg xws li tib neeg daj tib neeg dawb tib neeg liab tib neeg doog tib neeg dub tag nrho yog muaj 35,000 haiv neeg rau lub ntiaj teb no kom huam vam muaj ntau hom ntau kob ntau plhu zoo nkauj raws nraim li koj tej teb qoob loo uas koj cog ntau yam sib txawv thiab koj lub vaj paj uas koj cog ntau yam paj sib txawv thiaj zoo nkauj zoo saib las sav. hos koj lub tsheb los koj yeej muab kab muab hlau muab tooj daj tooj liab kuaj txhuas roj hmab roj hluav taws roj nplua los sib txuam sib dhos sib tum raws li nyias hom hauj lwm uas nyias ua tau tiv tau ntawd es koj lub tsheb thiaj li khiav tau ua hauj lwm zoo rau koj las sav. qhov no twb qhia tau rau koj meej2 tias tswv ntuj yog tus tsim tau rau tswv ntuj hlub2 txhua yam raws li tswv ntuj tsim los no las sav cas koj yuav txhav ua luaj ?

submitted on September 15, 2017 2:27 PM EDT
Name: tus tswv
Share idea tus tswv ntuj yeej tsim ntau haiv tib neeg xws li tib neeg daj tib neeg dawb tib neeg liab tib neeg doog tib neeg dub tag nrho yog muaj 35,000 haiv neeg rau lub ntiaj teb no kom huam vam muaj ntau hom ntau kob ntau plhu zoo nkauj raws nraim li koj tej teb qoob loo uas koj cog ntau yam sib txawv thiab koj lub vaj paj uas koj cog ntau yam paj sib txawv thiaj zoo nkauj zoo saib las sav. hos koj lub tsheb los koj yeej muab kab muab hlau muab tooj daj tooj liab kuaj txhuas roj hmab roj hluav taws roj nplua los sib txuam sib dhos sib tum raws li nyias hom hauj lwm uas nyias ua tau tiv tau ntawd es koj lub tsheb thiaj li khiav tau ua hauj lwm zoo rau koj las sav. qhov no twb qhia tau rau koj meej2 tias tswv ntuj yog tus tsim tau rau tswv ntuj hlub2 txhua yam raws li tswv ntuj tsim los no las sav cas koj yuav txhav ua luaj ?

submitted on September 15, 2017 2:12 PM EDT
Name: hmoob tsis ruam
Share idea hmoob lam yuav ruam li koj hais nab... thaum twg koj nim ho pom hmoob ruam no ? suav txij li hmoob tshwm sim puag ntuj xuab zeb teb suab puam ntawd los hmoob yeej tsis tau muaj ib zaug keeb kwm tias hmoob yuav sib tuav hauv mus ua rog txeeb txhav lwm haiv neeg li liaj ia teb chaws teej tug ib zaug li las sav. raws li keeb kwm dab neeg ib txwm los mas tsuas yog pom paub tseeb tias tsuas yog lwm pej kum haiv neeg tab sib tuav hauv ua rog tua hmoob txeeb txhav hmoob li liaj ia qoob loo teb chaws tas zaj tas zog li xwb los hmoob yeej tsis tawm tsam luag pej kum haiv neeg li es hmoob tsuas yog tiv thaiv swb khiav tiv thaiv swb khiav222 yuav luag thoob ib puag ncig ntiaj teb no xwb es qhov no puas txhais tau tias yog hmoob phem los hmoob zoo los hmoob ruam los hmoob ntse no maj ? tus neeg ncaj ncees zoo tiag mas nws yeej tsis lam sib tuav hauv mus ua rog txeeb txhav lwm pej kum haiv neeg li teej tug kiag li las sav. koj twb yog haiv neeg hmoob zoo cas koj pheej ho yuav iab liam tias koj hmoob ruam liam phem no nab lov ? kuv qhia rau koj paub tias tam sim no xwm txheej tshwm sim muaj proof tseeb2 tias muaj tswv ntuj tiag2 li mas ib hnub twg tswv tnuj yuav los txiav txim rau cov neeg liam phem ww1 ww2 ww3 no xwb2 li thiaj tag no los. yog koj ncaj ncees zoo tiag ces koj yuav pom tswv ntuj lub teb chaws ceeb tsheej hos yog koj liam phem tiag ces koj yuav pom tswv ntuj ntawm koj lub qhov muag kiag xwb no las mas nawb

submitted on September 15, 2017 2:12 PM EDT
Name: hmoob tsis ruam
Share idea hmoob lam yuav ruam li koj hais nab... thaum twg koj nim ho pom hmoob ruam no ? suav txij li hmoob tshwm sim puag ntuj xuab zeb teb suab puam ntawd los hmoob yeej tsis tau muaj ib zaug keeb kwm tias hmoob yuav sib tuav hauv mus ua rog txeeb txhav lwm haiv neeg li liaj ia teb chaws teej tug ib zaug li las sav. raws li keeb kwm dab neeg ib txwm los mas tsuas yog pom paub tseeb tias tsuas yog lwm pej kum haiv neeg tab sib tuav hauv ua rog tua hmoob txeeb txhav hmoob li liaj ia qoob loo teb chaws tas zaj tas zog li xwb los hmoob yeej tsis tawm tsam luag pej kum haiv neeg li es hmoob tsuas yog tiv thaiv swb khiav tiv thaiv swb khiav222 yuav luag thoob ib puag ncig ntiaj teb no xwb es qhov no puas txhais tau tias yog hmoob phem los hmoob zoo los hmoob ruam los hmoob ntse no maj ? tus neeg ncaj ncees zoo tiag mas nws yeej tsis lam sib tuav hauv mus ua rog txeeb txhav lwm pej kum haiv neeg li teej tug kiag li las sav. koj twb yog haiv neeg hmoob zoo cas koj pheej ho yuav iab liam tias koj hmoob ruam liam phem no nab lov ? kuv qhia rau koj paub tias tam sim no xwm txheej tshwm sim muaj proof tseeb2 tias muaj tswv ntuj tiag2 li mas ib hnub twg tswv tnuj yuav los txiav txim rau cov neeg liam phem ww1 ww2 ww3 no xwb2 li thiaj tag no los. yog koj ncaj ncees zoo tiag ces koj yuav pom tswv ntuj lub teb chaws ceeb tsheej hos yog koj liam phem tiag ces koj yuav pom tswv ntuj ntawm koj lub qhov muag kiag xwb no las mas nawb

submitted on September 15, 2017 2:11 PM EDT
Name: hmoob tsis ruam
Share idea hmoob lam yuav ruam li koj hais nab... thaum twg koj nim ho pom hmoob ruam no ? suav txij li hmoob tshwm sim puag ntuj xuab zeb teb suab puam ntawd los hmoob yeej tsis tau muaj ib zaug keeb kwm tias hmoob yuav sib tuav hauv mus ua rog txeeb txhav lwm haiv neeg li liaj ia teb chaws teej tug ib zaug li las sav. raws li keeb kwm dab neeg ib txwm los mas tsuas yog pom paub tseeb tias tsuas yog lwm pej kum haiv neeg tab sib tuav hauv ua rog tua hmoob txeeb txhav hmoob li liaj ia qoob loo teb chaws tas zaj tas zog li xwb los hmoob yeej tsis tawm tsam luag pej kum haiv neeg li es hmoob tsuas yog tiv thaiv swb khiav tiv thaiv swb khiav222 yuav luag thoob ib puag ncig ntiaj teb no xwb es qhov no puas txhais tau tias yog hmoob phem los hmoob zoo los hmoob ruam los hmoob ntse no maj ? tus neeg ncaj ncees zoo tiag mas nws yeej tsis lam sib tuav hauv mus ua rog txeeb txhav lwm pej kum haiv neeg li teej tug kiag li las sav. koj twb yog haiv neeg hmoob zoo cas koj pheej ho yuav iab liam tias koj hmoob ruam liam phem no nab lov ? kuv qhia rau koj paub tias tam sim no xwm txheej tshwm sim muaj proof tseeb2 tias muaj tswv ntuj tiag2 li mas ib hnub twg tswv tnuj yuav los txiav txim rau cov neeg liam phem ww1 ww2 ww3 no xwb2 li thiaj tag no los. yog koj ncaj ncees zoo tiag ces koj yuav pom tswv ntuj lub teb chaws ceeb tsheej hos yog koj liam phem tiag ces koj yuav pom tswv ntuj ntawm koj lub qhov muag kiag xwb no las mas nawb

submitted on September 14, 2017 5:25 PM EDT
Name:
Share idea cov hmoob ruam uas tseem mus ntseeg Xeeb Xyooj thiab Vaj Pov ces txhob cem lawv lawm os. Tseeb tiag, koj rov cem koj mas tseem yuav muaj tus qhia koj ntxiv mus rau koj txoj kev ruam ntawd. Vaj Pov yeej muaj lub hom phiaj thiab hlub hmoob. tab sis, hmoob txhua tus tos thiab nyiag Vaj Pov noj xwb, Vaj Pov yuav ua tau dab tsi rau hmoob maj!. qhov kuv pom Vaj Pov ua yuam kev mas yog: 1. tsa lub koom haum 18 xeem. 2. txiav hmoob tus chob tshoob rau hmoob. txhua yam Vaj Pov yeej ua tau zoo lawm, qhov tsis zoo yog cov khiav hauj lwm rau Vaj Pov xwb.

submitted on September 14, 2017 4:32 PM EDT
Name:
Share idea yog peb hmoob twb paub tseeb pom tsum lawm tias vp ua tsis yog lawm no kuj thov nej 2 pab hmoob teb chaws tam sim no kuj tsum kiag thiab los pob. yog hais ntau los nej yuav tawm tsam kuv thiab ces cia hais me2 rau hmoob paub tias hmoob tus pej thuam tam sim no muaj ib hnub twg yuav muaj ib NIAG NEEG los muab hmoob tso rau saum Judge. saum Justice. saum equal. saum peace ces thaum no yuav tsis Apply rau hmoob kiag li nawb mog kwv tij viv ncaus hmoob. nej tsuas pom qhov luag ntxias rau nej xwb nej tsis pom qhov ncaj ncees rau nej kiag li mog hmoob. yog koj nyeem kuv qhov nov tag no ces thov muab koj Chapter qub ntawd kaw pov tseg mus es los qhib dua Chapter tshiab kom haum mab suav siab es thiaj li tsis meem txom tswv ntuj ces thaum ntawd tswv ntuj thiaj li tso ntuj ceeb tsheej los rau nej pom mog hmoob.

submitted on September 14, 2017 3:57 PM EDT
Name:
Share idea tus pov no cas yuav pov pov pov tsi vaj li es yuav sau hmoob tej nyiaj coj mus ua poob casino ya cuag nplooj ntoos daj xwb.

submitted on September 14, 2017 3:55 PM EDT
Name:
Share idea hmoob ces ham tsi ruam li ruam thiaj sau nyiaj rau vaj pov coj mus poob rau casino mas thaub.

submitted on September 14, 2017 3:54 PM EDT
Name:
Share idea tus pov no cas yuav pov pov pov tsi vaj li es yuav sau hmoob tej nyiaj coj mus ua poob casino ya cuag nplooj ntoos xwb.

submitted on September 13, 2017 4:41 AM EDT
Name:
Share idea yawg post on September 8 2017 @ 8:14PM EDT koj pheej yws Vp ua dab tsi naj VP nws tuag nws lawm naj es tsam no koj tseem tsis tau txaus siab rau VP thiab los? es koj tseem cia siab rau nplog liab thiab los? es koj tsis pom tam sim no Hmoob nplog thiab nplog liab tab tom denkhab npuas raug pov hawj es tam sim no tub ceev xwm nplog liab twb ntes pov hawj mus kaw los ntshe pov twb lawv Dr.Sombah somphone qab lawm laus.

submitted on September 13, 2017 4:32 AM EDT
Name: Ruam li ruam
Share idea Koj yawg ntse ntse sau ntawv raug raug kj yws leej twg naj? pus yog koj rov yws koj thiab rov thuam koj naj?

submitted on September 12, 2017 4:51 PM EDT
Name: xyov li laus cas yuav xyob txhiaj ua luaj li lawm laus
Share idea thov thiab laus sau ntawv tham tsis muaj lub ntsiab to taub li thiab tseem ho sau ntawv tsis raug ntxuag rau thiab mas kuv cia li nyoo nej li lawm laus hom neeg uas ua dab tsi hais dab tsi los puav leej tsis leem cai li no ces tseem2 yog hom niag neeg loj leeb thawj thiab xum mus nyo hau rau hauv luag ob ceg nkag luag hlws ris thawj luag qhov quav nkaus xwb tiag koj sim rov xam phaj nthuav koj tus kheej lub neej los kom zoo2 seb koj puas yog hom neeg zoo li kuv hais no

submitted on September 11, 2017 2:10 PM EDT
Name:
Share idea Hmoob nplog hmoob liab ces hmoob meskas hmoob dawb tias hmoob mes kas ruam plag ntshav no los kuj yog lawm thiab ov.Kuv pom thiab hnov peb cov dawb xa nyiaj mus rau cov ntxhais hmoob liab ces lawv noj dawb noj do ces lawv txais tau nyiaj tag ntau ces lawv pauv kiag number phone kiag ces hmoob dawb cov qub nom qub tswv thaub laus hu tsis tau lawm ces hmoob dawb cia li pag ntshav lawm las as.

submitted on September 11, 2017 2:52 AM EDT
Name:
Share idea Muaj tseeb vim hmoob dawb hmoob meskas xa nyiaj mus rau cov ntxhais tim nplog ntau li ntau thaum kawg mus nrhiav tsis tau cov hluas nkauj ces cia li plag ntshav lawm xwb las as.

submitted on September 10, 2017 1:23 PM EDT
Name: hmoob liab cem hmoob dawb hu ua cov niag yeeb ncuab hmoob plag ntshav no muaj tiag2 tsis dag
Share idea tos hmoob liab cem hmoob dawb hu ua cov niag yeeb ncuab hmoob plag ntshav no los muaj tseeb muaj tsum tiag2 li tam sim no hmoob teb chaws twb ntws los txog ze lawm ces cov niag yeeb ncuab hmoob plag ntshav no txawm tsa loo ntau pab yeeb ncuab hmoob plag ntshav no los thawb hmoob lub teb chaws txav mus deb zuj zus ntawm hmoob mus lawm es qhov no nej leej hlob tus yau ho xav li cas rau kis no ? kuv xav mas peb yuav tau muab peb txoj kev chapter uas peb tsuj tus neev tsis ncaj kev ntawd kaw tseg mus es peb yuav tau tig los sib koom siab qhib dua chapter tshiab los rau hmoob tiam tshiab ho taug mus xwb mas ntshe yuav meej pem dua mus rhaub qub zaub noj haw quav thiab mus rhaub qub mov noj zawv plab mas lawv kuv xav mas nej yuav tau tseg nej chapter qub uas nej pheej nyiam2 sib tuav hauvg mus sawv tim sam thiaj tsav nej tus kheej li hwj chim los ntxias dag corruption sawv daws no nrauj ncua mus rau zaj pag zaj qho kom hmoob ntsej tsis hnov muag tsis pom mas nej thiaj li yuav mus ntsib tau nej lub teb chaws laiv kwv tij hmoob

submitted on September 10, 2017 1:23 PM EDT
Name: hmoob liab cem hmoob dawb hu ua cov niag yeeb ncuab hmoob plag ntshav no muaj tiag2 tsis dag
Share idea tos hmoob liab cem hmoob dawb hu ua cov niag yeeb ncuab hmoob plag ntshav no los muaj tseeb muaj tsum tiag2 li tam sim no hmoob teb chaws twb ntws los txog ze lawm ces cov niag yeeb ncuab hmoob plag ntshav no txawm tsa loo ntau pab yeeb ncuab hmoob plag ntshav no los thawb hmoob lub teb chaws txav mus deb zuj zus ntawm hmoob mus lawm es qhov no nej leej hlob tus yau ho xav li cas rau kis no ? kuv xav mas peb yuav tau muab peb txoj kev chapter uas peb tsuj tus neev tsis ncaj kev ntawd kaw tseg mus es peb yuav tau tig los sib koom siab qhib dua chapter tshiab los rau hmoob tiam tshiab ho taug mus xwb mas ntshe yuav meej pem dua mus rhaub qub zaub noj haw quav thiab mus rhaub qub mov noj zawv plab mas lawv kuv xav mas nej yuav tau tseg nej chapter qub uas nej pheej nyiam2 sib tuav hauvg mus sawv tim sam thiaj tsav nej tus kheej li hwj chim los ntxias dag corruption sawv daws no nrauj ncua mus rau zaj pag zaj qho kom hmoob ntsej tsis hnov muag tsis pom mas nej thiaj li yuav mus ntsib tau nej lub teb chaws laiv kwv tij hmoob

submitted on September 10, 2017 1:23 PM EDT
Name: hmoob liab cem hmoob dawb hu ua cov niag yeeb ncuab hmoob plag ntshav no muaj tiag2 tsis dag
Share idea tos hmoob liab cem hmoob dawb hu ua cov niag yeeb ncuab hmoob plag ntshav no los muaj tseeb muaj tsum tiag2 li tam sim no hmoob teb chaws twb ntws los txog ze lawm ces cov niag yeeb ncuab hmoob plag ntshav no txawm tsa loo ntau pab yeeb ncuab hmoob plag ntshav no los thawb hmoob lub teb chaws txav mus deb zuj zus ntawm hmoob mus lawm es qhov no nej leej hlob tus yau ho xav li cas rau kis no ? kuv xav mas peb yuav tau muab peb txoj kev chapter uas peb tsuj tus neev tsis ncaj kev ntawd kaw tseg mus es peb yuav tau tig los sib koom siab qhib dua chapter tshiab los rau hmoob tiam tshiab ho taug mus xwb mas ntshe yuav meej pem dua mus rhaub qub zaub noj haw quav thiab mus rhaub qub mov noj zawv plab mas lawv kuv xav mas nej yuav tau tseg nej chapter qub uas nej pheej nyiam2 sib tuav hauvg mus sawv tim sam thiaj tsav nej tus kheej li hwj chim los ntxias dag corruption sawv daws no nrauj ncua mus rau zaj pag zaj qho kom hmoob ntsej tsis hnov muag tsis pom mas nej thiaj li yuav mus ntsib tau nej lub teb chaws laiv kwv tij hmoob

submitted on September 10, 2017 1:23 PM EDT
Name: hmoob liab cem hmoob dawb hu ua cov niag yeeb ncuab hmoob plag ntshav no muaj tiag2 tsis dag
Share idea tos hmoob liab cem hmoob dawb hu ua cov niag yeeb ncuab hmoob plag ntshav no los muaj tseeb muaj tsum tiag2 li tam sim no hmoob teb chaws twb ntws los txog ze lawm ces cov niag yeeb ncuab hmoob plag ntshav no txawm tsa loo ntau pab yeeb ncuab hmoob plag ntshav no los thawb hmoob lub teb chaws txav mus deb zuj zus ntawm hmoob mus lawm es qhov no nej leej hlob tus yau ho xav li cas rau kis no ? kuv xav mas peb yuav tau muab peb txoj kev chapter uas peb tsuj tus neev tsis ncaj kev ntawd kaw tseg mus es peb yuav tau tig los sib koom siab qhib dua chapter tshiab los rau hmoob tiam tshiab ho taug mus xwb mas ntshe yuav meej pem dua mus rhaub qub zaub noj haw quav thiab mus rhaub qub mov noj zawv plab mas lawv kuv xav mas nej yuav tau tseg nej chapter qub uas nej pheej nyiam2 sib tuav hauvg mus sawv tim sam thiaj tsav nej tus kheej li hwj chim los ntxias dag corruption sawv daws no nrauj ncua mus rau zaj pag zaj qho kom hmoob ntsej tsis hnov muag tsis pom mas nej thiaj li yuav mus ntsib tau nej lub teb chaws laiv kwv tij hmoob

submitted on September 10, 2017 1:23 PM EDT
Name: hmoob liab cem hmoob dawb hu ua cov niag yeeb ncuab hmoob plag ntshav no muaj tiag2 tsis dag
Share idea tos hmoob liab cem hmoob dawb hu ua cov niag yeeb ncuab hmoob plag ntshav no los muaj tseeb muaj tsum tiag2 li tam sim no hmoob teb chaws twb ntws los txog ze lawm ces cov niag yeeb ncuab hmoob plag ntshav no txawm tsa loo ntau pab yeeb ncuab hmoob plag ntshav no los thawb hmoob lub teb chaws txav mus deb zuj zus ntawm hmoob mus lawm es qhov no nej leej hlob tus yau ho xav li cas rau kis no ? kuv xav mas peb yuav tau muab peb txoj kev chapter uas peb tsuj tus neev tsis ncaj kev ntawd kaw tseg mus es peb yuav tau tig los sib koom siab qhib dua chapter tshiab los rau hmoob tiam tshiab ho taug mus xwb mas ntshe yuav meej pem dua mus rhaub qub zaub noj haw quav thiab mus rhaub qub mov noj zawv plab mas lawv kuv xav mas nej yuav tau tseg nej chapter qub uas nej pheej nyiam2 sib tuav hauvg mus sawv tim sam thiaj tsav nej tus kheej li hwj chim los ntxias dag corruption sawv daws no nrauj ncua mus rau zaj pag zaj qho kom hmoob ntsej tsis hnov muag tsis pom mas nej thiaj li yuav mus ntsib tau nej lub teb chaws laiv kwv tij hmoob

submitted on September 10, 2017 1:22 PM EDT
Name: hmoob liab cem hmoob dawb hu ua cov niag yeeb ncuab hmoob plag ntshav no muaj tiag2 tsis dag
Share idea tos hmoob liab cem hmoob dawb hu ua cov niag yeeb ncuab hmoob plag ntshav no los muaj tseeb muaj tsum tiag2 li tam sim no hmoob teb chaws twb ntws los txog ze lawm ces cov niag yeeb ncuab hmoob plag ntshav no txawm tsa loo ntau pab yeeb ncuab hmoob plag ntshav no los thawb hmoob lub teb chaws txav mus deb zuj zus ntawm hmoob mus lawm es qhov no nej leej hlob tus yau ho xav li cas rau kis no ? kuv xav mas peb yuav tau muab peb txoj kev chapter uas peb tsuj tus neev tsis ncaj kev ntawd kaw tseg mus es peb yuav tau tig los sib koom siab qhib dua chapter tshiab los rau hmoob tiam tshiab ho taug mus xwb mas ntshe yuav meej pem dua mus rhaub qub zaub noj haw quav thiab mus rhaub qub mov noj zawv plab mas lawv kuv xav mas nej yuav tau tseg nej chapter qub uas nej pheej nyiam2 sib tuav hauvg mus sawv tim sam thiaj tsav nej tus kheej li hwj chim los ntxias dag corruption sawv daws no nrauj ncua mus rau zaj pag zaj qho kom hmoob ntsej tsis hnov muag tsis pom mas nej thiaj li yuav mus ntsib tau nej lub teb chaws laiv kwv tij hmoob

submitted on September 10, 2017 1:22 PM EDT
Name: hmoob liab cem hmoob dawb hu ua cov niag yeeb ncuab hmoob plag ntshav no muaj tiag2 tsis dag
Share idea tos hmoob liab cem hmoob dawb hu ua cov niag yeeb ncuab hmoob plag ntshav no los muaj tseeb muaj tsum tiag2 li tam sim no hmoob teb chaws twb ntws los txog ze lawm ces cov niag yeeb ncuab hmoob plag ntshav no txawm tsa loo ntau pab yeeb ncuab hmoob plag ntshav no los thawb hmoob lub teb chaws txav mus deb zuj zus ntawm hmoob mus lawm es qhov no nej leej hlob tus yau ho xav li cas rau kis no ? kuv xav mas peb yuav tau muab peb txoj kev chapter uas peb tsuj tus neev tsis ncaj kev ntawd kaw tseg mus es peb yuav tau tig los sib koom siab qhib dua chapter tshiab los rau hmoob tiam tshiab ho taug mus xwb mas ntshe yuav meej pem dua mus rhaub qub zaub noj haw quav thiab mus rhaub qub mov noj zawv plab mas lawv kuv xav mas nej yuav tau tseg nej chapter qub uas nej pheej nyiam2 sib tuav hauvg mus sawv tim sam thiaj tsav nej tus kheej li hwj chim los ntxias dag corruption sawv daws no nrauj ncua mus rau zaj pag zaj qho kom hmoob ntsej tsis hnov muag tsis pom mas nej thiaj li yuav mus ntsib tau nej lub teb chaws laiv kwv tij hmoob

submitted on September 10, 2017 11:46 AM EDT
Name:
Share idea Peter phiab mus tua mos lwj lawm los?¡

submitted on September 9, 2017 4:58 PM EDT
Name:
Share idea ua cas tuaj cem vp dib seb niag uas pheej cem2 vp puas tuaj cem vp no ua cas ho ntsiag to li no es yog nws twb ntsib xau lawm los cas ne lawv ?

submitted on September 8, 2017 8:14 PM EDT
Name:
Share idea lawv yuav ua cas tuaj xyuas vp nas vp ces sau hmoob qaum teb qab teb hnub tuaj hnub poob me qab nas qab phas mus teg ?????? teg ?????? nram las vegas teg twg los teg ploj ntais teg ploj ntais dua puag zaj pag zaj qho tag lawm ces rov loo tuaj sau sawv daws dua ua li no tas li xwb ne hos nej tsob niag ntoo faj khaum ces tsis yog loj hlob los ntxoov roos nej txhua tus hos yog loj hlob los kaus nej txhua tus xwb ne hos nej li pov thawj puav pheej txiaj ntsig ua rog ces yeej pov puag txhua yam uas nej ntshaw ntawd nyob ntawm yawg tes yawg yeej muab kaw tuag nthi tsis pub qhib tawm los rau nej pom nej yuav li ne nej puas paub ?

submitted on September 8, 2017 7:52 PM EDT
Name: Hmoob dawb
Share idea Raws li kuv mus saib COLONEL Tou pao lis lub ntees, kuv pom Tswb, Txoov, Paj xab, Thiab Me qig taub thiab coob tus Hmoob vaj nyias nim tuaj hais nyias lus tia peb yog neej yog tsav thiab Dab Laug tub pos. Tab si kuv ma pab txaj muag tias yog txheb ze npaum li ntawd ca sthaum Vp TUAG hos tsi pub TUb Pos tuaj xyuas. muab siab los tej zaum hmoob vaj tas kee lawm vim siab me heev

submitted on September 8, 2017 3:37 PM EDT
Name:
Share idea nom tswv twb muab nom tswv lub tsev ceb2 sw2 ntawd cheb ntxuav muab txhem tag lawm ces luag yuav cheb ntxuav tuaj txog koj lub tsev ces thaum no pab tsis tau koj lawm mog kwv tij tej no tsis yog neeg ua hos yog lub ntuj tshoj neeg kom neeg ua li ntawd koj puas to taub ?

submitted on September 8, 2017 3:33 PM EDT
Name: 2 pab no thaum kawg nej pom muaj dab tsi ?
Share idea https://www.youtube.com/watch?v=CpMR7936HVk

submitted on September 8, 2017 3:29 PM EDT
Name:
Share idea neeg zoo txawj ntse ces yuav ua ntej tau ntses hos neeg ruam ces yuav poob qab tau nab. hos neeg tiaj neeg tus neeg du neeg npliag ces yuav dhau qhov vab tshaus hos neeg tuaj kub tuaj kaus tuaj pos ces yuav daig tsis dhau qhov vab tshaus ces yog neeg pov tseg. koj tias koj nim cog qoob cog paj puv toj puv pes ces yuav tau noj tsau haus qaug no tiam sis tswv ntuj yog tus sau koj qoob loo lawv koj qab no ciav sau tau koj cog khaub cog nrhab cog pos xwb ces tswv ntuj yuav tau muab rau koj noj mus khuam daig koj plab koj plawv tsis muaj kev tawm tau ces koj yuav nrog khaub nrog nrhab nrog pos ua tsov ua rog hauv koj nruab cev ces koj hnub luv lawm zuj zus hli yaj lawm tshuj tshaws xyoo ploj lawm ntuj ntais ces tu siab heev mog kwv tij.

submitted on September 6, 2017 11:40 PM EDT
Name:
Share idea Kuv nyob Tampa,FL no tau 12 xyoos mas kuv dhuav hurricane dhau hwv lawm lau. Lub weekend no hurricane Irma thiab hurricane Jose tseem tab tom lineup puag tom hiavtxwv los thiab ces ntshe kuv yuav tau tig tsheb nce toj mus rau Canada lau.

submitted on September 6, 2017 11:53 AM EDT
Name:
Share idea Kuv khoom thaum twg ces kuv mam tuaj hais phem phem rau hauv no kom rov qab muaj need tuaj coob coob dua.

submitted on September 5, 2017 5:51 PM EDT
Name:
Share idea Tsisbtxhob tham zuag paj taub lub pimlawm koj tus qau twb ua lwm ci lawm xwb koj txawm hais npaum twg los koj yeej ua tsis taus paum lawm os yawg.hahahaha

submitted on September 5, 2017 9:56 AM EDT
Name:
Share idea Kuv qhia rau koj paub tias Zuag Paj Paj Taub ob lub mis loj loj thiab lub paum los loj di paum los tuab ua zoo nyob heev vim nws txawj txawj zawm.

submitted on September 4, 2017 7:18 PM EDT
Name:
Share idea hmoob tseem ruam heev, hmoob tsis ntsia ntiaj teb neeg kev ntseeg, kev coj nrog neeg ua neej li. zoo li, muaj ib tug neeg laus tuag uas yog tus coj muaj zoo meej mom los sawv daws tuaj xyuas nws lub ntees. twb tsis txawj hnav khaub ncaws kom phim lub ntees thiab tuaj xyuas tus laus rau lub sam xeeb uas yuav tuaj hwm, tuaj nco txog tus laus. tsis muaj lub ntsej muag ntshaus thiab tu siab. qee tus hnav khaub ncaws li yuav mus ua teb, qee tus tsuas yog tuaj tham pem, nyob ua nphoo ntxuas mus rau ub, rau no nrog lwm tus tham. ua muaj ib tug twg hais tej lus tseem ceeb los twb tsis hnov. 2. ib tug neeg tseem ceeb tsim nyog yuav muab nws tus ntsuj plig xa mus ntuj Ceeb Tshej nrog nws tus Tswv Ntuj uas tsim nws los nyob. tab sis, tseem muab nws yuam qees kom mus ua Dab lawm Dab teb. hmoob txoj kev teev Dab yeej tsis muaj kev kawm nrog neeg ntiaj teb ua neej. yog li, hmoob thiaj tseem ua lub neej uas tsis phim neeg ntiaj teb kev ntseeg thiab kev coj. nyias ua li nyias xav ua, uas tsis muaj hauv paus thiab hauv ntsis li. li ntawd los hmoob tseem qhuas tias nim yog hmoob kab lis kev cai. txoj kev coj uas hu tau ua kab lis kev cai yuav tsum mus tau ib tug neev taw tsuj uas yog ib txoj kev xwb thiaj yuav hu tau ua kab lis kev cai.

submitted on September 4, 2017 7:21 AM EDT
Name:
Share idea es vp twb muaj 7 lub tebchaws neb.

submitted on September 3, 2017 10:11 PM EDT
Name:
Share idea Yog Hmoob tseem muaj ib lub teb chaws kav li kaus lim thiab mas ntshe yuav faib ua 2 lub li kaus lim qaum teb thiab kaus lim qab teb lauv.

submitted on September 3, 2017 10:07 PM EDT
Name:
Share idea Neej tswvbVP vam txoov VP thiab tsim meej VP lawv txawm tsis mus xyuas Tub pos lis lub ntees los Tub pos yeej tsis sawv rov los hos lawv txawm mus saib mus xyua tub pos lis lub ntees los yawg yeej tsis sawv rov nav.Nej saib Thaum VP tuag es lawv tsis pub tub pos lis thiab yaj dao lawv tuaj saib vaj pov lub ntees los vaj pov yeej tuag lawm tsis sawv rov los li ne lawv ho caw nplog tuaj xyuas los vaj pov yeej tsis sawv li thiab ne es cas tub pos tuag es nej pheej hais tej lus tsw tsw liam liam maj hmoob.

submitted on September 3, 2017 9:58 PM EDT
Name:
Share idea tus post at 3:53PM EDT ua neeg tsis txhob ua neeg ceeb nyeej xam ccoj phem hais lus phem li koj os nawv tos peb hmoob ua dab tsi tsis sawv tsis ciaj haiv los vim muaj cov neeg coj li koj ntag ov. Lawv cov laus tej nom tswv twb tuag yuav tas tshuav cov tsawg lawm xwb es tej teeb meem lawv cov laus tsis sib haum twb dhau zuj zus lawm tshuav cov hluas leej twg xav ua tus coj thov kom coj zoo tsis txhob ceeb nyeej thov kom cog phooj ywg rau txhua pab pawg txhua xeem kom hmoob sib hwm sib pab sib hlub mas luag haiv neeg thiaj yuav saib taus hmoob nawv mos.

submitted on September 3, 2017 3:55 PM EDT
Name:
Share idea paj zuag paj taub ob lib mis mas loj tiag tiag thiab zoo zuaj tas zog

submitted on September 3, 2017 3:54 PM EDT
Name:
Share idea paj zuag paj taub ob lib mis mas loj tiag tiag thiabbzoo zuaj tas xog

submitted on September 3, 2017 3:53 PM EDT
Name:
Share idea yog neej tswb gvpim thiab vam txoov gvpim nrogvrau tsim neej gvpim tuaj koom tub pos khib oom lib ntees ces ob tos hmoov phem nrog rau cov mus koom

submitted on September 2, 2017 10:39 AM EDT
Name:
Share idea tus pog paj zuag paj taub no kuj hais tau cov lus gay gay ntxim yuav zoo nyom thiab.

submitted on September 2, 2017 2:51 AM EDT
Name:
Share idea Peb cov nom mas coj haum yawg hlob Trump tus cwj pwm kawg tiag yuad yog hais li koj hais naj yuad.

submitted on September 1, 2017 9:30 PM EDT
Name:
Share idea mus ntxib nom tswv mas yuav tsum ntim ib tug qaib vom ib pob mov mus txog ntawm qhov rooj mas yuav tsum txhos caug xuas hauv caug nkag mus muab pob mov qaib vom cev kiag rau luag tas mas ho xuas hauv caug nkag thaub qab mus me ntsis mas ho zaum txhos caug tsa tes rau saum hauv pliaj nuv tos li 2-4 xuab moos mas luag thiaj li nrog koj tham ov yog ua li koj xwb mas twb yog lawv zoo heev lau yog kuv mas ntshe koj hniav twb lov 8 9 tug hos koj tav los twb dam 8 9 ntoos lawm nawb es koj tseem tsis tau paub peb cov hmoob thawj thiab lub maib no los ?

submitted on September 1, 2017 9:05 PM EDT
Name:
Share idea kuv tias kuv xav tau ib hnab txhuv thiab ob peb poom qaij nyuj no ces kuv khiav khiav rov lls tsev los pab pojniam tu ntsuas xyoob tas mam rov mus mas yawg nyuam qhuav tig los tias coj daim ntawv no mus kom lawv muab rau koj no ces tas kuv ib hnub haujlwm li tiag.

submitted on September 1, 2017 9:01 PM EDT
Name:
Share idea thaum nws tig lps hais li ntawm tas ces nws fee rau lwm qhov lawm. kuv mam tias kiv xav thov me ntsis khoom coj mus rau pojniam menyuam no tas ces kiv khiav khiav rov mus tsev mus da dej tas mam rov mis txog. yawg mam tig los tias koj xav tau dab tsi tiag maj no xwb.

submitted on September 1, 2017 8:56 PM EDT
Name:
Share idea thaum xyoo 74 nyob looj ceeb kuv mis peb xem nas thib kas part. kuv mus hauv thaub khib oom lib chaw ua haujlwm. kuvnkha nav yawg tas, uawgvtsi saib tuaj li. kuv khiav khiav los noj mpv tom ysev tas mam rov mus. kuv tseem nyob ib pliag yawg mam tig llsbtias menyuam koj xav tau dab tsi. khob oom phem npaum no mus saib ia dab tsi naj

submitted on September 1, 2017 8:53 PM EDT
Name:
Share idea nej txhob mus koom thaub khib oom tub pps lis lub ntees nawb. thaub no tsi muaj nqis rau hmoob vim nws muab hmoob saib qis qis heev li

submitted on September 1, 2017 6:28 PM EDT
Name:
Share idea yog li cas cov Hmoob zoo mas lawv tsis xav tuaj hais lus phem nrog cov Hmoob phem sib cav sib ceg lawm . tab sis coj Hmoob phem phem uas yav dhau tas los lawm ho tsis muaj tug yuav muaj peev xwm tuaj zov ua phem hais lus phem ntxiv lawm .

submitted on September 1, 2017 11:03 AM EDT
Name: Hmoob Thoob Ntiaj Teb
Share idea Paj Cai Nom Phiab neb, yuav hais lus Hmoob hais kom raug kom yog, lus Mes Kas hais tias one week, lus Hmoob hais tias Lis Piam, tsis yog Lis Tiam los Lwm Tiam os.

submitted on August 30, 2017 1:08 AM EDT
Name:
Share idea Txawm yog li koj hais ko es hlob peter nom phiab thiab dhuav dhau es yawg thiaj lawm tsis quav ntsej ntuas cov niag tsov tom ruam no ntag los mas.

submitted on August 29, 2017 11:33 PM EDT
Name: (((* ? *)))
Share idea Awj yawj cas yus mus mus tsheej hli mam rov tuaj los yog tib cov qub sib ceg li qub xwb tsis pom yawg loj Nomphiab lawm ned, yawg ua cas lawm tiag ned ?

submitted on August 29, 2017 10:44 PM EDT
Name:
Share idea koj mloog qhov nov tom ib nrab tov seb nws hais dab tsi rau koj kiag os. https://www.youtube.com/watch?v=jZxpLpNsdNs

submitted on August 29, 2017 6:51 PM EDT
Name:
Share idea Kuv yuav muab koj tus dev cog xas ko turn in rau police kom lawv tuaj muab koj thaj nyuag xas txiav kom tag ntag hos kuv yeej paub zoo tias koj cog xas ntau heev.

submitted on August 29, 2017 6:48 PM EDT
Name:
Share idea Koj tus txiv dev cog marijuana ko naj kuv hais qhov zoo xwb kuv tsis tau nrog koj tham koj txoj nyuag kev mob kas cees ko nav yawg fav ces yog koj them nqe qau d u i los yog koj ntag koj tus dev ruam npuav qau hlwb rwj quav xas quav yeeb dawb ntawm ko yuav tuag sai lauv.

submitted on August 29, 2017 6:39 PM EDT
Name:
Share idea tos lawv nim sib yaum daws mus ua li ntawd los koj twb nim sib yaum daws mus ua yawg fav them nqi qau d u i ntxeev siab thiab nev ?

submitted on August 29, 2017 4:07 PM EDT
Name:
Share idea Hmoob mesliskas los tom ntej no yuav mag tib lub maib li hmoob haum vaj sab thiab ntag tib txoj kev mus cog maj xas sib yaum daws mus cog xas cuag mus ua teb nplej teb pob kws tam sim no peb hmoob meskas mas 50% mus cog xas lawm nawv hmoob meskas mag tsis ntev tom ntej no thiab ntag nawv.

submitted on August 29, 2017 4:03 PM EDT
Name:
Share idea Hmoob haum vaj sab lub neej ces yuav zoo thaud thaj xeem tso police tua cov neeg muaj tshuaj nees nyob thaib teb thiab Philippine tus nom nim no tua cov neeg muag xas nyob teb chaws philippine txaus ntshai kawg nawv.

submitted on August 29, 2017 3:59 PM EDT
Name:
Share idea Tam sim niaj hnub no ces peb cov hmoob haum vaj sab lub neej ces zoo li 2016 nyob thaib teb es hmoob thaib cov tsev motel tsev lam luam nyob thaj bawj es tswm hwv thaib mus muab tsoo rhuav pov tseg ntag niaj hnub no hmoob haum vaj sab cov tsev zoo tsev kauj zoo zoo thiab tej tsheb ces rau tswm nplog liab ywv tag nrho cov txiv tsev tseem raug tswm hwv nplog ntes mus kaw lawm hos lawv cov tsev tub rog nplog mus nyob kiag zov lawm thiab tseem hais tias tsoom hwv nplog mus tshawb tau lawv tej nyiaj txog million baht thiab 100 100 txhiab nyiaj dollars thiab tshuaj nees ntau kawg mas xyov hmoob haum vaj sab lub neej yuav xaus li cas no nawv yog nej leej twg tshuav kwv tij tshuav neej tsa yawm yij dab laug nyob haum vaj sab no ces nej tij tauj saib puas tseeb nawv.

submitted on August 29, 2017 3:49 PM EDT
Name:
Share idea Hmoob ces txawm muaj txoj kev ntseeg li niaj hnub no cov twb mus ntseeg vaj tswv lawm los tseem muaj cov ua liam ua qias kawg thiab tseem muaj cov txiv tsev cov txwj laug mus kev plees kev yi yuav niam yau cov niam tsev los tseem muaj tus mus ua kev plees kev yi deev hluas nraug thiab tseem muaj cov mus cog xas cog maj lawm thiab es hmoob txawm ntseeg vaj tswv los yeej tseem ua phem qees thiab nas hos cov tseem coj hmoob kev dab qhuas los yeej muaj cov liam cov qias niaj hnub hais xov tooj cua phone conference thiab mus cog maj xas thiab mus luag poj luag sev yuav niam yau coob kawg kiag os.

submitted on August 29, 2017 1:00 PM EDT
Name:
Share idea saub ntsuab xwm cov lus really come true

submitted on August 28, 2017 8:51 PM EDT
Name:
Share idea hmoob yeej tseem ruam heev tiag uas tsis xeev li, zoo li hmoob tej kev teev Dab los hmoob hais tsis haum thiab kho tsis tau li. hmoob tseem ntseeg tias mem toj pab tau hmoob, hmoob tseem ntseeg tias tus taw Qaib qhia tau hmoob ua neej, hmoob tseem ntseeg tias qua tsev txhawb tau hmoob lub neej, kom hmoob yuav tau tig los ntsia thiab xav tias luag cov uas tsis ntseeg tej uas hmoob ntseeg no cas luag ho vam meej thiab haum xeeb dua hmoob. hmoob li mas hmoob pom mus txog hmoob pog, hmoob yawg xwb. hmoob thiaj pom kev txheeb ze ua qhov tseem ceeb thiab yog ib tse. luag lwm haiv neeg mas luag pom deb dua hmoob pom, luag pom tus tswv tsim luag los yog qho tseem ceeb. luag thiaj yog luag yog ib haiv thiab ib pab xwb. luag thiaj tsis muaj kev sib cais tej pab pawg me me li hmoob.

submitted on August 28, 2017 8:30 PM EDT
Name:
Share idea hmoob nyob lub teb chaws twg los tsuas yog nrhiav kev ua neej rau tus kheej xwb uas nws tsis muaj qhov xav txog haiv neeg hmoob lub neej uas yuav ntsia mus kom deb rau yus haiv neeg kom muaj lub neej nrog luag ua li, tab yog ua tej yam yooj yim noj thiab txhaum cai uas luag lwm haiv neeg ntxub yus haiv neeg uas ib tug ua nog tas nrho rau tsoom hmoob ris. hmoob lub neej uas raug luag tsim txom rhuav tsem thiab tua hmoob uas yuav huaj vam mus ntxiv rau hmoob uas tsis muaj lub chaw cawm sia thiab chaw nyob. zoo li niaj hnub no, hmoob cov mus cog Xas, hmoob cov tsis muaj zoo tub ki kuj tsis txog txij twg. tab sis, cov uas muaj zoo tub ki, tseem mus nrog lawv ua uas tsis paub txog tias yus tus laus suav hnub, suav hmo nyob lawm xwb los tseem yuav muab lub neej laus no mus kaw tej tub ki kev kawm txuj thiab nrog luag ua neej mus ntau tiam neej tom ntev no thiab.

submitted on August 28, 2017 7:30 PM EDT
Name:
Share idea ha ha koj tias neeg qig mov tsis tsav txuj no ? hiv hiv om kuv mas kuv ho tias neeg qig txuj tsis tsav mov no oj rau qhov cov niag neeg qig txuj tsis txawj tsav poj niam thiaj li khiav tseg nws ua yawg fav them nqi qau d u i ntxeev siab ne

submitted on August 28, 2017 3:35 PM EDT
Name:
Share idea Neeg qig mov tsi tsav txuj

submitted on August 28, 2017 3:10 PM EDT
Name:
Share idea qhov teeb meem no tib qho uas lawv hais tias hmoob ua luam tshuaj yees xws tshuaj yas bab tshuaj nees xwb tam sim no lawv tshawb tau hmoob muaj tshuaj nees ntaus kawg mas laug yuav tsis ntseeg hmoob li lawm lub npe ua luam txhaum kev cai luag yuav muab nog rau hmoob ris tag nrho yog meskas tseem ntes tau peb cov hmoob cog xas coob tus thiab ces luag yuav nog lub npe ua luam yeeb xas tshuaj nees rau peb hmoob thoob ntuj tag nrho nawv kwv tij hmoob.

submitted on August 28, 2017 3:06 PM EDT
Name:
Share idea Hmoob haum vaj sab cov muaj nyiaj nplua nuj muaj kiab khw muaj tsheb txog 4 los tsib lub tsheb thiab muaj vaj tsev zoo ces raug nom tswv nplog muab ywv tag txhom ntes lawv cov tswv mus kaw tag muaj ib txhia kuj khiav nkag hav zoo lawm muaj ib khiav tshwm thaib teb tiam ntshe lawv yuav khiav tsis dim li nawv thiab nom tswv nplog tseem yuav tshawb cov hmoob nyob sab baus keo los rau cov zej zos hmoob kom tag no nawv.

submitted on August 28, 2017 2:50 PM EDT
Name:
Share idea Kwv tij hmoob meskas nej leej twg tseem muaj kwv tij los yog neej tsa nyob rau zos haum vaj sab nej hu xov tooj mus nug lawv moo nawv lub 8hli 2017 no tub rog nplog liab rau khau khiab cov police nplawg taw mus ntes cov hmoob haum vaj sab thiab mus muab lawv tej vaj tsev tsoo tawg tag thiab tseem tso yub rog mus nyob hauv lawv tej tsev tag ua rau cov hmoob haum vaj sab khiav hav zoov tag lawm no nawv tsis yog dag yeej muaj tiag tiag no nawv.

submitted on August 28, 2017 10:19 AM EDT
Name:
Share idea thaum kuv tuaj txog teb chaws meskas no xyoo 1988 kuv muaj 98 xyoo. xyoo no kuv muaj 32 xyoos. kuv nim qhuav mus nplog teb los txog thaum 7/34/17 no kuv muaj 18 xyoo xwb.

submitted on August 26, 2017 10:06 PM EDT
Name:
Share idea hiv hiv nas kos ruam2 tsis txawj ntsuas nas kos kaus hniav txiav xyoob ua nas kos hniav lov kiag yuam

submitted on August 26, 2017 8:12 PM EDT
Name:
Share idea Nej es pheej ua ua li tsiaj ua ces qias dhau lawm ces nom phiab thiab muab lub niag site no tso pov tseg thiab thiaj tsis hais xov tooj cua lawm yawg thiaj thab nim kho lub niag site no lawm ntag laus.

submitted on August 26, 2017 4:39 PM EDT
Name:
Share idea kuv muab koj qhov link qhib zoj no ciav yog koj hom uas koj nyiam2 es koj niaj hnub muab posted rau qhov txhia chaw xwb ces kuv yeej muab kaw thas this tsis saib lawm vim tias tej ntawd tsis yog kuv hom tsis yog kuv cuaj pwm kuv tsis yog tsiaj li koj kuv yog neeg ces cia kuv ua kuv li neeg es cia koj ua koj li tsiaj xwb tseev tau nyog kawg lawm

submitted on August 26, 2017 11:45 AM EDT
Name:
Share idea ntshe koj ua tau cov no xwb pob! https://www.youtube.com/watch?v=QOKibDSBW94

submitted on August 26, 2017 9:57 AM EDT
Name:
Share idea tav nov koj tseem ua cov ko xwb hos kuv ces twb ua tau cov nov lawm. https://www.youtube.com/watch?v=rmAlzVgOTiQ

submitted on August 26, 2017 9:30 AM EDT
Name:
Share idea Koj xav pom kuv ua tau li no lov! https://www.youtube.com/watch?v=u-r4OEzzFtI

submitted on August 26, 2017 1:27 AM EDT
Name:
Share idea caw nej saib mloog neeg phem tau. https://www.youtube.com/watch?v=TgpGv7Tav9I

submitted on August 26, 2017 1:19 AM EDT
Name:
Share idea tos koj poj niam khiav lawm tseg koj ua yawg fav them nqi qau d u i ntxeev siab los vim yog koj tsis txawj ua thaj es tsam no koj mam pom thaj tuaj ces lig dhau heev lawm os

submitted on August 25, 2017 9:53 PM EDT
Name:
Share idea thaub bwb 4:42 PM, ces koj nyiam qhov no lov puas yog? https://www.youtube.com/watch?v=vJY8dkjSAnM&t=503s

submitted on August 25, 2017 9:46 PM EDT
Name:
Share idea thaub bua ruam 4:42 PM aws yuav tsum ua nyoojhoom kiv hauv nab lub plab tuaj kom tshwm rau sab nraum mas thia yeej hos niag bua ruam aws.

submitted on August 25, 2017 9:43 PM EDT
Name: Ua Hmoob Techaws
Share idea Nej yuav ua Hmoob Tebchaws mas nej tos kom kuv ua tau cov zoo li no tso maj. https://www.youtube.com/watch?v=UYd0PSXoMDs

submitted on August 25, 2017 4:42 PM EDT
Name:
Share idea koj tab tom yuav lwj ua nab quav hauv nab lub plab xwb los hos cas koj tseem yuav ua npau suav ua nyuj hoom kiv tshuab hauv nab lub plab tuaj thiab lau hiv hiv

submitted on August 25, 2017 4:32 PM EDT
Name:
Share idea Thaum twg yog kuv ua tau li lub no lawm, kuv mam tuaj coj nej es peb mus ua Hmoob Tebchaws. https://www.youtube.com/watch?v=UYd0PSXoMDs

submitted on August 24, 2017 3:11 AM EDT
Name:
Share idea nov thiab naw cov neeg uas txawj ntse. https://www.youtube.com/watch?v=5nfurpEDbnM