Home | Station Info. | Contact | Advertise | Our Sponsors | Audio Archives | Photo-duab | Schedule
Call us for advertising info.
Displaying 1 - 100 of 500 total posts.     Page: 1 - 2 - 3 - 4 - 5  Next
Write comment-Sau lus

submitted on April 29, 2017 4:32 AM EDT
Name:
Share idea Muaj tseeb tiag nawb cov phooj ywg qhov nom phiab muaj be nyob hauv vim nom phiab lawv muaj lawv phavkasmoos ua teb chaws thiab lawv sib khib heev li laiv nom phiab yuav tsum foob kom xeeb lawv qhabnab tuag es kom nom phiab lawv sawv tau nao

submitted on April 29, 2017 4:28 AM EDT
Name:
Share idea kuv xav mas nom phiab yuav tsum muaj feem thiab kuj tsi yog tus foob kiag tiam sis yuav tsum yog mus sign npe nrog tug foob kom muaj lav thaam txau es thiaj stop tau xeebxyooj

submitted on April 28, 2017 8:09 PM EDT
Name: nkawg xaiv
Share idea ab yaj yaj, tag kig no thaum 10:00 AM. Eastern Time, Trump hu lawv cov nomtswv qib siab tuaj mus sib tham qhov lawv yuav mus tua N.Korea, tabsis Trump hais rau S.Korea tias yog Trump mus tua N.Korea mas S.Korea yuav tsum tau them nyiaj $1 billion los yuav Trump cov thaad missiles thiab S.Korea yuav tau them nyiaj rau Trump cov tub ntxaug thiab no laiv. Kuv pom hauv CNN los yog Cable News Network Channel nyob rau tim U.N. Thaum Trump los hais li no tag ces kuv pom cov nomtswv S.Korea co co hau cia xwb. Cov niag Korean ruam no es yog tib co neeg xwb los tseem ruam ib yam li peb Hmoob es koj yuav baj tua kuv, kuv yuav baj foob koj thiab. Thaum kawg ces ntshe yuav mag cov tawv dawb txhaub dev sib tog rau lawv saib xwb tiag. Yog koj ha paub zoo tshaj kuv, thov tham koj zaj txuas ntxiv mus. Zoo nyob nej.

submitted on April 28, 2017 4:41 PM EDT
Name:
Share idea Hmoob ces zoo li cov noog qus qus uas nej muab ntes los kaw hauv tawb es pheej phoom nti plig plig plawg plawg phov tas zog hauv lub tawb tuaj tiam sis yeej tsis muaj chaw dim ces laj dim tau ov nawb.

submitted on April 28, 2017 4:24 PM EDT
Name:
Share idea Kuv mas tseem ntshai tsam cov hmoob teb chaws no phov phov es cov niag thaub noj nyiaj ssi uas muab muab nyiaj rau xeeb tseem mag nom tswv muab lawv txiav nyiaj ssi thiab ces kawg cov laus mus dai tuag lauv.

submitted on April 28, 2017 4:22 PM EDT
Name:
Share idea Yog muaj 22 tug neeg li nyob hauv Nom loob vaj lawv daim list foob xeeb xyooj thiab nom loob lawv mas xeeb tsis dim sai li laus. Yog tias xeeb txoj xeeb ua yog mas tab lawv txawm muaj 22 leej foob xeeb los xeeb yeej tsis mag ntes li os. yuav saib seb yus ua puas txhaum mesliskas txoj cai tso mam liam tus ub tus no yog luag foob yus maj cov yawg hlob.

submitted on April 28, 2017 4:14 PM EDT
Name:
Share idea Kuv tseem mloog Peter Phiab tshooj xov tooj cua ov. Peter Nom phiab yeej ib txwm hais xov tooj cua tias kom Hmoob mus ua teb chaws rau hmoob no laiv kuv xav mas Nom phiab xyooj yuav tsis tau lam foob lawv pab hmoob teb chaws ntawd pob cov yawg.Raws li kuv saib mas zoo li pab hmoob teb chaws xeeb xyooj Nom loob vaj ntaub muas lawv pab ntawd ua tsis tauteb chaws mag nkuaj lawm ces lam ua dev tom tus ub tus no li dev vwm lawm xwb nav nej ua tib zoo saib maj yog lawv yaum tau cov ruam ces cov ruam muab nyiaj rau lawv ces lawv hais yog cov hlub hmoob no ov hos yog lawv yaum raug cov ntse es luag hais tias xyuam xim nawv tsis yooj yim nawv no luag tsis kam pab nyiaj rau lawv ces cem tias tus ntawd yog ntxeev siab rov taw tuam ntuj rau hmoob lawm thiaj foob lawv no xwb lawv hmoob teb chaws ntawd twb tsis muaj ib tug uas yog thawj coj li as tib tsis muaj neeg txib lawv li nav tsam no ces lam npaum taws rau tus ub tus no lawm xwb.

submitted on April 28, 2017 3:44 PM EDT
Name: Mr. Hlub Hmoob
Share idea txij thaum suav daws pom Peter Phia lub npe nyob daim list foob Seng Xiong ces tus # tuaj mloog Peter lub xov tooj tsawg zog lawm. hahaha.

submitted on April 28, 2017 3:01 PM EDT
Name: huh! mr. kimjong un
Share idea mr. kimjong un you want to kill other for your great again huh after you kill more other you might get more peace or you might get more enemies?

submitted on April 28, 2017 2:53 PM EDT
Name: peace's life and killer's life
Share idea well mr. 2:40 pm an animal life they live with natural but human life they live with wars killing regimes

submitted on April 28, 2017 2:40 PM EDT
Name: an Animal
Share idea humans has no rule no law no court that why human want to build a fence wall to block human ways. what is the next? the next is an animal they bite and kill their own animal again. let see what these animal war for next 100 yeas is true or false

submitted on April 28, 2017 2:07 PM EDT
Name:
Share idea Thaum hmoob raug suav caum ua puab tais zaws nroj tag los mus ua dev thawj thiab rau sab blog thaib thiab phab mab es puas muaj ib cov niag poob phem los mus ua dev nqov ntuj yuam kev mus nyob rau tom av xab xeeb kaum ned yuam ? yog muaj lawm no nej kuj mus ntaus phooj ywg rau lawv ces xov vaj lig raws ciam xwb.

submitted on April 28, 2017 2:03 PM EDT
Name:
Share idea Xyov hmoob tshwm sim nyob thaj av twg tiag as ? lus moo cua mas hmoob nyob suav teb ib vuag es tau ua rog nrog suav txog thaum suab muab caum ces thiaj khiav daj hlaw cuag li pab niag tshis los mus ua dev thawj thiab rau thaib, blog, qhab meem, nyab laj, phab mab etc... xwb, tam sim no qhov qav seem es fab kis tsis nco faib ces yog av xab xeeb kaum xwb tiag, qhov ntawd zoo li tsis tau muaj tswv sub laiv seb nej....

submitted on April 28, 2017 1:55 PM EDT
Name: (((*_*)))
Share idea Hmoob ces ua dev sib tog li no xwb tiag lawv, tos hmoob muaj teb chaws los muab pov tseg rau puag pem ceeb lawm los vim koj ua yuav tau noj ces kuv tshum kuv ho ua yuav tau yuav ces koj rho no xwb ned. kuv ntseeg tias txhua tus puav leej xav muaj av kom ntau tiam sis sawv daws huam av tsis nkag kis lawm xwb, koj huam koj kuv huam kuv ces thaum kawg pawv yaim.

submitted on April 28, 2017 1:39 PM EDT
Name: Tsis tshum tsis pab.
Share idea Kev yuav luaj teb ntov zoov rau tsoom Hmoob tau chaw mus ua noj ua haus, kom tau chaw nyob thaj yeeb nyab xeeb ntawd, tsis yog yuav ua dev vwm tom vuj vawj qab vag tsib taug li pab hmoob vwm ntawd. Tsev tsis muaj nyob, Av tsis muaj tsuj, txawm siv yuav muaj tug nres hoj, tug nres haiv. Nres ob ceg xwb twb nres tsis tau lawm, saib kiag cov neeg uas tuaj koom thiab mloog tej lus ua dev nqov ntuj xwb ces yeej paub tias yog vwm lawm. Kuv ntseeg tias Nomphiab yuav xav tib yam li tej neeg muaj hlwb, tej neeg hlwb qoos, yawg yuav tsis lam tshum lawv. Hos kuv kiag los yeej tsis tshum, tiamsis yuav tsis pom zoo ua dev vwm nrog lawv nqov ntuj li ntawd.

submitted on April 28, 2017 1:13 PM EDT
Name:
Share idea Kuv xav tias Peter Phia Xiong yog Hmoob ib tug Phaj Ej no ua cas Peter Phia tseem nyob daim list foob Seng Xiong thiab . . . tsis cia siab rau leej twg laum lau. Tsis tas li tseem pom Lauj Lis Hmoob nyob hauv daim list thiab. Tag li lau nej nas . . . tau FBI ob peb puas nyiam xwb ces tig tom Hmoob lawm

submitted on April 28, 2017 11:35 AM EDT
Name:
Share idea Xeeb xyooj nom loob vaj lawv qhab nab ces tsam no vwm ua dev tom ub tom no lawm xwb pob. Luag tej laus hais tias muaj txuag muaj hnav txuag hnav,yog tsis muaj noj tsis muaj hnav los txuag txo sia txuag siav ces siav ntev txuag zam ces zam tshiab ua neeg liam ces lub neej yuav puas tsuaj ua neeg thab plaub ces yuav mag nkuaj no ces yog li nom loob vaj lawv tiag lauj.

submitted on April 28, 2017 11:31 AM EDT
Name:
Share idea Raws li kuv niaj hnub mloog hlob Peter Nom phiab xyooj hais xov tooj cua mas yawg yog tus xav kom hmoob mus ua teb chaws rau hmoob sav cas es Xeeb xyooj thiab nom loob vaj lawv ho tias cov foob xeeb xyooj kom xeeb mag nkuaj yog Peter Nom Phiab ib tug thiab no maj? Puas yog Nom phiab tsis kam muab nyiaj rau xeeb xyooj thiab nom loob vaj lawv es lawv chim chim es lawv thiaj liam hais tias yog nom phiab xyooj nrog rau lawv 21 leej foob nom loob thiab xeeb xyooj lawv no maj.raws li kuv mloog nom phiab xov tooj cua mas yawg yog ib tug good man nav cas tsam no nom loob lawv ho hais nom phiab ntxeev siab no ne?

submitted on April 28, 2017 11:25 AM EDT
Name:
Share idea nom phiab aj hmoob ces lam yuav muaj ib tug twg ua tau li vp nab... hmoob ces feem ntau yog tib cov mus tu kav theej xwb hos nom phiab koj sim mus nyeem hmoob cov posted hauv qab ntau2 no seb puas yog li kuv hais no maj absolutely.

submitted on April 28, 2017 11:25 AM EDT
Name:
Share idea nom phiab aj hmoob ces lam yuav muaj ib tug twg ua tau li vp nab... hmoob ces feem ntau yog tib cov mus tu kav theej xwb hos nom phiab koj sim mus nyeem hmoob cov posted hauv qab ntau2 no seb puas yog li kuv hais no maj absolutely.

submitted on April 28, 2017 11:24 AM EDT
Name:
Share idea nom phiab aj hmoob ces lam yuav muaj ib tug twg ua tau li vp nab... hmoob ces feem ntau yog tib cov mus tu kav theej xwb hos nom phiab koj sim mus nyeem hmoob cov posted hauv qab ntau2 no seb puas yog li kuv hais no maj absolutely.

submitted on April 28, 2017 11:19 AM EDT
Name:
Share idea cov nus qau khov khov e... hom neeg kod ces yog hom neeg mus txhub qab tshav nyuj hoom looj ceeb xwb os cov nus qau khov qau tawv ces yog cov mus zaum rooj fais fab hno tshuaj thaiv qab ke xwb laiv... hom neeg kod yog hom neeg muaj dateline mus ua huab tais thiab muaj dateline mus ua suav txo yias xwb hov cov nus qau khov qau tawv aw...

submitted on April 28, 2017 11:19 AM EDT
Name:
Share idea cov nus qau khov khov e... hom neeg kod ces yog hom neeg mus txhub qab tshav nyuj hoom looj ceeb xwb os cov nus qau khov qau tawv ces yog cov mus zaum rooj fais fab hno tshuaj thaiv qab ke xwb laiv... hom neeg kod yog hom neeg muaj dateline mus ua huab tais thiab muaj dateline mus ua suav txo yias xwb hov cov nus qau khov qau tawv aw...

submitted on April 28, 2017 11:19 AM EDT
Name:
Share idea cov nus qau khov khov e... hom neeg kod ces yog hom neeg mus txhub qab tshav nyuj hoom looj ceeb xwb os cov nus qau khov qau tawv ces yog cov mus zaum rooj fais fab hno tshuaj thaiv qab ke xwb laiv... hom neeg kod yog hom neeg muaj dateline mus ua huab tais thiab muaj dateline mus ua suav txo yias xwb hov cov nus qau khov qau tawv aw...

submitted on April 28, 2017 10:35 AM EDT
Name:
Share idea cov nus qau khov khov, kiv li mas kuv nyiam nyiam npuav qau thiab nqog phev heev os vim cov phev qab qab rog thiab qab ntsev xis siab kawg os. tabsis txhua tus txiv neej yuav txiag kuv lub pim los kuj yuav tau yaim kuv lub pim kom nws khaus khaus heev kuv mam pub rau nws txiag thiab os.

submitted on April 28, 2017 10:30 AM EDT
Name:
Share idea cov me nus hmoob qau khov khov tawv taw es. hmo no kuv pw ib hmos tsi muaj leej twg tuaj txiag kuv lub pim li mas cas yuav khaus ua luaj. xuas ntiv tes lij los tsi zoo nyob, muaj qau yas tswj rau los tsi zoo nyob npaum ib tus txiv neej muab yus tsa ceg kiag thiab muab nws tsab qau tawv tawv rwj loo rau li os.

submitted on April 28, 2017 9:22 AM EDT
Name: Re: 7:43 PM.
Share idea Auv! tej zaum yog Nomphiab cov tub nyab nas tsuag ntawd pheej tawm yos noj hmo ntuj ntau xwb ces yawg thiaj muab muag kom lawv ua ntsuas tau chaw nkaum hwv xwb! Hos tsis li ntawd no ces tej zaum kuj yog yawg chim rau qhov s/d pheej tsis siv ntiv tes thawj los nyem qib phom, ces ntshe yawg yuav siv ntiv tes nta mus dig lawv tej nyuag khau khiab lawm tim ub xwb kaj!

submitted on April 28, 2017 2:44 AM EDT
Name:
Share idea 5:51PM EDT niaj hnub no ces kuv yeej mus tham peb cov kwv tij uas yog ib xeem cov ntxhais li as rau qhov lawv mus ntseeg vaj tswv lawv mus pe dab Israel lawm ces peb thiab lawv tsis koom dab qhuas lawm ne ces yus mus tham cov muam los tsis txhaum li os yawg.

submitted on April 28, 2017 2:40 AM EDT
Name:
Share idea yawg 1:48PM EDT yog dab laib los koj yawg 6:36PM EDT yog dab laib naj? raws kuv xav mas koj yawg 6:36PM ko yog dab laib pob? rau qhov koj tsis teev hawm koj pog thiab yawg lawv hos koj khaib ua laib mus teev peb dab qus lawm ces koj thiaj yog dab laib os thaub ruam aw.hahahaha

submitted on April 28, 2017 2:34 AM EDT
Name:
Share idea 2:03PM EDT,2:07PM EDT aw' koj mas awb dhau lawm ib tug neeg ntseeg vaj tswv es twb hais tias nej nim muaj xf qhia nej muaj kev kawm no ne cas tseem hais tej nyuag lus ruam npaum koj ces tsis txog tuaj sau tej nyuag post rua rua li ko ua rau neeg hmoob thoob ntiaj teb hnov li os taub ruam kwv ev ntoo cuam khaub lig aw.

submitted on April 27, 2017 7:43 PM EDT
Name: (((^_^))) ? ? ? (((^_^)))
Share idea Wmmm ! ob hnub tag los kuv hnov Peter hais tias nws muab nws cov tsev muag tag lawm no es yog nws muaj plan dab tsi ned ? Kuv nyuag no twb muaj 92 xyoos lawm es kuv tseem pheej npaj tias yuav yuav tsev ntxiv no as, puas yog laus zus ces pib muag tej nyuag qub txeeg qub teg kom tag mus vim tsis muaj ib tug tub ntxhais tsim txiaj los tuv yus tej qub txeeg qub teg ned ? xyov li lauj tus npaj yuav tsev los npaj tas zog hos tus twb ho muaj lawm los pib muab muag no es tsis to taub neeg lub neej li lawm os.

submitted on April 27, 2017 6:36 PM EDT
Name:
Share idea COV YAWM PHOOJ YWG = NIAG DAB LAIB 1 : 48 P M . NO NTSE DHAU LAWM - NWS YUAV MUS UA NEEG NTIAJ TEB TUG VAJ NTXWV NAWB ? ? ?. . .

submitted on April 27, 2017 6:33 PM EDT
Name:
Share idea YAWG DAB LAIB 1 : 48 P M . KOJ TXHOB XYAUM UA NEEG KHAV THEEB ES KOJ THIAJ TSIS TAU TUAJ YAIM PEB TUG QAU ??? .. O .K .. MAN ! ! . . .

submitted on April 27, 2017 6:29 PM EDT
Name:
Share idea YAWG DAB NTSE ROV QAB 1 : 48 P M NO - KHAV HAIS TIAS NWS NTSE DUA TRUMP - NWS THIAJ THUAM PEB - TIAM SIS PEB TWV KOM NWS TUAJ YAIM PEB RAB QAU - NWS HO TSIS KAM TUAJ YAIM THIAB ? ?? . . . SO , DUMB MAN ! ! ?? ? . .

submitted on April 27, 2017 6:21 PM EDT
Name:
Share idea NIAG YAWG DAB NTSE ROV QAB 1 : 48 P M NO KHAV HAIS TIAS NWS NTSE KAWG LI - PEB TWV KOM NWS TUAJ YAIM PEB LUB QHOV QUAV - NWS HO TSIS KAM TUAJ YAIM THIAB ? ? ?? . ..

submitted on April 27, 2017 6:16 PM EDT
Name:
Share idea NIAG YAWG DAB NTSE ROV QAB 1 : 48 P M . KOJ NTSE HEEV LI - PEB THIAJ RUAM XWB - PEB TWV KOJ TSIS KAM MUS UA TRUMP TUG NOM NO KOJ TUAJ YAIM PEB LUB QHOV QUAV SAIB QAB LI CAS NAWB ? ?? ?.. .

submitted on April 27, 2017 6:07 PM EDT
Name:
Share idea NIAG DAB TUB SAB 1 : 48 P M . KOJ YOG TUG NEEG NTSE HEEV LI YOG KOJ TSIS MUS UA TRUMP TUG NOM VAJ NTXWV NO - PEB TWV KOJ TUAJ YAIM PEB TUG QAU NAWB ? ?? . . .

submitted on April 27, 2017 6:02 PM EDT
Name:
Share idea YAWG DAB TUB SAB 1 : 48 P M . KOJ NTSE TSHAJ NEEG NYOB LUB NTIAJ NO PEB TWV KOJ MUS UA TRUMP TUG VAJ NTXWV NAWB ? ? ?..

submitted on April 27, 2017 5:51 PM EDT
Name:
Share idea Yog li ib tug hauv qab no hais thiab laiv hloov kev ntseeg tso ib xeem yuav tau( txwv cov koom ib tug pog yawg lostsis pub sib yuav)seb ho zoo licas yom

submitted on April 27, 2017 5:36 PM EDT
Name:
Share idea Cov kwv tij hmoob teb chaws aw niaj hnub no es N.Korea,meskas,Syria,thiab Ran,thiab cov Isis tseem ua rog ntxhov quas nyho es nej tseem yuav mus qw ua tsoj ua tsaug li nej ntshe tab tom ua rau mesliskas muab nej nog lub npe mus xyaw kiag rau cov niag neeg phem Isis thiab Syria lawv xwb ces ntshe yuav mag xa rov qab mus rau nplog liab muab nej suav tuv lauv. Leej twg tsis nrog nej thab plaub ces nej muab tus ntawd liam tias yog neeg ntxeev siab rhuav tshem nej no xwb ces ntshe tab tom nej nrhiav nkuaj ntxiv xwb pob.

submitted on April 27, 2017 5:30 PM EDT
Name:
Share idea mesliskas,suav,N.kaus lim thiab russia luag twb sib tw npaj nuclear sib nphoo kom ntiaj teb lwj tag lawm xwb hos qas hmoob ruam hmoob teev dab hmoob coj dab yes xus coj dab dai tuag saum ntoo khaub lig tsuas pom niaj hnub tuaj post tej nyuag dab yes xus dag nyiaj ntxias ruam nyiaj thiab cov hmoob teev dab mas tsuas pom tuaj post tej nyuag dab poj ua tseg yawm ua cia xwb nej twb tsis paub tias nej twb yuav mag nuclear yuav lwj ntse av los nej cov dab ntuj dab teb dab vaj tswv dab yes xus yeej pab tsis tau li naj nej mus aib 5 khauj khuas hmoob nyab laj uas mag lawv cov tswv zos thiab koos luam nyab laj muab laiv tawm zos tsis pub nyob hauv zos lawv twb tsis muaj chaw nyob lawm lov.lawv thov vaj tswv npaum twg los tsis muaj vaj tswv nyob qhov twg yuav los pab lawv li lov niaj hnub no ces lawv mag laiv mus nrog dab phis nyab vais nyob pem hav zoov lawm xwb lov.

submitted on April 27, 2017 5:18 PM EDT
Name: on the past and now, old and young.
Share idea lwm haiv neeg tsov rog hma yuag thaum ub mas yog tib cov hnub nyoog 18 xyoo-70 xyoo xwb, hos hma yuag plis ntxaug ntawm peb hmoob thaud mas tsuav yog tus tub lawm xwb ces txawj tsis txawj los yuam qhia tua phom kom txawj ces mus tua rog tua yuag li lawm. hos tam sim no mus mas tsov rog hma yuag ces yuav rov qab muaj pib zoo nkaus li peb hmoob thaud mus ntag nawb. tiam sis raws li kuv saib mas cov uas them nqi qau yog cov yuav tau nom ua mus ntag laiv hos peb cov muaj poj niam me nyuam no mas ntse tsuas yog tau ua tus nyuag thab ham qhuav nkaus xwb ntag laiv vim peb cov no muaj cuab yig ua rau peb tsis muaj qhov tawv li cov them nqi qau laiv hiv hiv xav tias nyaj yuav tsis yuam kev li no nav hiv hiv kuj pab lawv zoo siab thiab tiag

submitted on April 27, 2017 4:43 PM EDT
Name:
Share idea COV YAWM PHOOJ YWG = =NIAG DAB NO NTSE ROV QAB ES DAB THIAJ LAM NYAS TUAJ TOM PEB COV HMOOB NTSEEG TRUMP TUG VAJ TSWV NTUJ - TIAM SIS YAWG DAB NO TWB PIV TSIS TAU TRUMP TUG NYUAJ DEV ZOV TRUMP LUB TSEV ? ? ? ..

submitted on April 27, 2017 4:32 PM EDT
Name:
Share idea COV KWV NPAWG = = PEB TUA DAB - 7 - 8 - 9 - 1O - ZAUG = DAB MAM TAWM TUAJ TOM PEB OB PEB NYUAG KAUG . .. SO , DUMB !! ! ...

submitted on April 27, 2017 4:26 PM EDT
Name:
Share idea COV PHOOJ YWG = = PEB TUA UA NWG DAB QUAV TSHAU LUG = DAB THIAJ KHIA MUS NKAUM RAU PUAG NRAM QAB NTUG . ...

submitted on April 27, 2017 4:19 PM EDT
Name:
Share idea COV KWV LUAG = NIAG DAB NTXWG NYOOG NO PHEEJ LAM TAWM TUAJ TOM PEB ES PEB THIAJ MUAB NWS XA MUS RAU DAB TEB ! ! ! ???..

submitted on April 27, 2017 4:02 PM EDT
Name:
Share idea Peb cov hmoob teev Dab, yus pom Dab los yus ntshai, yus niaj hnub nrhiav tsiaj los chawj Dab, tua rau Dab noj, Dab yuav noj tus loj, tus me los yus yuav mus nrhiav kom tau rau Dab thiab mus kom txog. es yus twb ntxub Dab npaum. tab sis, yus tseem teev Dab thiab no kuj yog yus ruam lawm uas feeb tsis meej rau neej sab!.

submitted on April 27, 2017 4:02 PM EDT
Name:
Share idea Peb cov hmoob teev Dab, yus pom Dab los yus ntshai, yus niaj hnub nrhiav tsiaj los chawj Dab, tua rau Dab noj, Dab yuav noj tus loj, tus me los yus yuav mus nrhiav kom tau rau Dab thiab mus kom txog. es yus twb ntxub Dab npaum. tab sis, yus tseem teev Dab thiab no kuj yog yus ruam lawm uas feeb tsis meej rau neej sab!.

submitted on April 27, 2017 3:43 PM EDT
Name:
Share idea COV PHOOJ YWG = = NIAG YAWG DAB NTXWG NYOOG NO = NYIAM TAWM TUAJ THAB PLAUB THIAB COJ TAU LIM HIAM HEEV = PEB THIAJ MUAB NWS TUA XA MUS RAU DAB TEB ? ? ? ..

submitted on April 27, 2017 3:37 PM EDT
Name:
Share idea YAWG DAB LAIB LIM HIAM = PEB TSIS TAU TUAJ MUAB KOJ XA MUS RAU DAB TEB = KOJ TSIS TXHOB LAM TAWM TUAJ TOM PEB ? ? ? . . SO , HE IS VERY BAD MAN ! ! ! ??? . . .

submitted on April 27, 2017 3:31 PM EDT
Name:
Share idea YAWG DAB LAIB LIM HIAM = PEB TSIS TAU TUAJ MUAB KOJ XA MUS CUAG POG RUAM YAWG RUAM = KOJ TSIS TXHOB LAM TAWM TUAJ TOM NEEG LI TUG DEV VWM .?? ? . . .

submitted on April 27, 2017 3:31 PM EDT
Name: Real Hmoob Teb chaws Scam
Share idea keeb qab rwg xeeb xyooj es twb pauv tsis tau Kimjong Un tawb qaub ncaug ces cia lawv muab nws kaw mus las mas vim tias nws tsis yog keeb thawj hos nws yog keeb qab rwg xwb ces cia lawv kaw lawv las mav nej tseem yuav khauv xim nws ua tus dab tsi naj.keeb qab rwg xeeb xyooj es twb pauv tsis tau Kimjong Un tawb qaub ncaug ces cia lawv muab nws kaw mus las mas vim tias nws tsis yog keeb thawj hos nws yog keeb qab rwg xwb ces cia lawv kaw lawv las mav nej tseem yuav khauv xim nws ua tus dab tsi naj. https://www.youtube.com/watch?v=3PZSKLRYNdM

submitted on April 27, 2017 3:28 PM EDT
Name: Hmong States
Share idea keeb qab rwg xeeb xyooj es twb pauv tsis tau Kimjong Un tawb qaub ncaug ces cia lawv muab nws kaw mus las mas vim tias nws tsis yog keeb thawj hos nws yog keeb qab rwg xwb ces cia lawv kaw lawv las mav nej tseem yuav khauv xim nws ua tus dab tsi naj.

submitted on April 27, 2017 3:27 PM EDT
Name:
Share idea COV PHOOJ YWG = NIAG DAB LIM HIAM NO KHIA MUS NKAUM CUAG TUAG TOS IB TSAM PEB MUAB NWS TUA UA NWG NPLAIG LO AV , NWS MAM LI TAWM TUAJ TOM NEEG OB PEB NYUAG KAUG LI TUG DAB VWM . SO . VERY DUMB MAN ! ! ! . . .

submitted on April 27, 2017 3:19 PM EDT
Name:
Share idea COV PHOOJ YWG = = NIAG NTXWG NYOOG NO LIM HIAM HEEV NWS KHAV TUAJ UA DAB TOM NEEG LI DAB VWM ? ??? . .

submitted on April 27, 2017 3:12 PM EDT
Name:
Share idea COV YAWG = NIAG DAB LIM HIAM NO LAM TAWM TUAJ TOM NEEG OB PEB NYUAG KAUG - PEB MUAB DAB TUA CES NIAG DAB NTXWG NYOOG NO CIA LI KHIA MUS NKAUM CUAG TUAG LI LAWM . . .

submitted on April 27, 2017 3:08 PM EDT
Name:
Share idea YAWG DAB LAIB 2 : 48 P M . YOG KOJ POM KOJ TUG DAB NTXWG NYOOG LOS RAU HAUV KOJ LUB TSEV CES YOG DAB TWB YUAV LOS MUAB KOJ CAB ? ? ? . . .

submitted on April 27, 2017 3:01 PM EDT
Name:
Share idea YAWG DAB LAIB 2 : 48 P M . YOG KOJ POM KOJ TUG DAB NOJ NYOOS LOS RAU HAUV KOJ TSEV CES MUAJ LOS KOJ YEEJ MEEM NOJ TSAM KOJ TAU MUS CUAG POG RUAM YAWG RUAM LAWM NAWB ? ? . .

submitted on April 27, 2017 2:57 PM EDT
Name:
Share idea YAWG DAB LAIB 2 : 48 P M . YOG KOJ POM KOJ TUG DAB LOS RAU HAUV KOJ LUB TSEV CES KOJ YUAV TUAG LI NIAG DEV XWB ? ?? . . .

submitted on April 27, 2017 2:54 PM EDT
Name:
Share idea PEB COV TEEV DAB PEB LUB NCAUJ LAM TEEV XWB PEB LUB SIAB NTXUB DAB TSHAJ NEJ COV TSI NYIAM TEEV DAB PAUB LAWM LOV ?

submitted on April 27, 2017 2:52 PM EDT
Name:
Share idea YAWG DAB LAIB 1 : 48 P M . YOG KOJ TSIS XAV TUAG TSA NEES NO KOJ TXHOB TAWM TUAJ TWV PEB COV HMOB NTSEEG TRUMP TUG VAJ TSWV UAS NCAJ NCEES

submitted on April 27, 2017 2:50 PM EDT
Name: (((*_*)))
Share idea Tsov rog ntiaj teb zaum 3 twb yuav tshwm los ua cas nej cov niag neeg ruam tuaj hauv no tseem tuaj sib ceg txog dab thiab vaj tswv xwb naj, kav tsij npaj seb foob pob luaj ntxhw ya tuaj es seb koj/nej yuav muab nej cov niag yob mus nkaum rau thaj twg no pob, cas tsis paub hniav twb yuav dhia los tseem cav qhuas tias koj mas ntse thiab haib kawg no os

submitted on April 27, 2017 2:49 PM EDT
Name:
Share idea lus teb, 3 cov teev dab yog dab los tsev 3 xuas hluav taws hlawv dab 3 tsi lam khawm dad nwj li nej li nawb.

submitted on April 27, 2017 2:47 PM EDT
Name:
Share idea NIAG YAWG DAB LAIB 1 : 48 P M . YOG KOJ TSIS XAV TUAG LI NIAG DEV LIAM NTXWV NO KOJ TSIS TXHOB LAM TUAJ CEM THUAM PEB COV HMOOB NTSEEG TRUMP TUG VAJ TSWV ? ? ? . . .

submitted on April 27, 2017 2:42 PM EDT
Name:
Share idea NIAG DAB LAIB 1 : 48 P M . KOJ TSIS TXHOB TUAJ TWV PEB COV HMOOB NTSEEG TRUMP TUG VAJ TSWV YAWM SAUB , TSAM KOJ POM OBAMA COV POLICE MUAB KOJ TSUJ LI TUG AUB ? ?? . . .

submitted on April 27, 2017 2:39 PM EDT
Name:
Share idea YAWG DAB LAIB 1 : 48 P M . KOJ TSIS TXHOB TUAJ TWV PEB COV HMOOB NTSEEG TRUMP TUG VAJ TSWV NTUJ TSAM KOJ POM TRUMP COV POLICE MUAB KOJ TSUJ ? ? . . .

submitted on April 27, 2017 2:38 PM EDT
Name: NEJ NTSE NO TEB SOJ
Share idea NEJ COV TEEV DAB ES YOG DAB LOS NEJ TSEV NO NEJ UA CAS RAU NEJ KHAWM NKAUS NWJ LOS NEJ XA DAB UA TSA TAW HLO? LAWV COV TEEV YEXUS YEXUS LOS LAWV TSEV NO LAWV YUAV PUAG NKAUS NWJ NTAG RAWS LI XAV NAJ!

submitted on April 27, 2017 2:34 PM EDT
Name:
Share idea YAWG DAB LAIB 1 : 48 P M . KOJ TXHOB TUAJ TWV PEB TSAM KOJ POM TRUMP COV POLICE MUAB KOJ CAB MUS RAU DAB TEB ? ? ?. ..

submitted on April 27, 2017 2:30 PM EDT
Name:
Share idea NEJ COV TEEV DAB ES YOG DAB LOS NEJ TSEV NO NEJ UA CAS RAU NEJ KHAWM NKAUS NWJ LOS NEJ XA DAB UA TSA TAW HLO? LAWV COV TEEV YEXUS YEXUS LOS LAWV TSEV NO LAWV YUAV PUAG NKAUS NWJ NTAG RAWS LI XAV NAJ!

submitted on April 27, 2017 2:29 PM EDT
Name:
Share idea YAWG DAB TUB SAB 1 : 48 P M . KOJ TUAJ TXOG TRUMP LUB TEB CHAWS VAM MEEJ NO KOJ TXHOB MUS TEEV KOJ TUG DAB RUAM TSAM KOJ POM TRUMP COV POLICE MUAB KOJ LUAM CES KOJ POB TSAIG PLUAM ? ??. .. SO , VERY STUPID HMONG DEVIL . .

submitted on April 27, 2017 2:20 PM EDT
Name:
Share idea YAWG DAB LAIB 1 : 48 P M . KOJ TUAJ TXOG TRUMP LUB TEB CHAWS VAM MEEJ NO KOJ TXHOB MUS TEEV KOJ TUG DAB LAIB TSAM OBAMA COV POLICE MUAB KOJ NTXEEV TIS QAIB ? ? . .. O . K .

submitted on April 27, 2017 2:15 PM EDT
Name:
Share idea YAWG DAB LAIB 1 : 48 P M . KOJ TUAJ TXOG TRUMP LUB TEB CHAWS VAM MEEJ NO KOJ TSIS TXHOB TEEV KOJ TUG DAB TUB SAB TSAM OBAMA COV POLICE MUAB KOJ CAB ? ? ? . . .

submitted on April 27, 2017 2:12 PM EDT
Name:
Share idea NIAG DAB TUB SAB 1 : 48 P M . KOJ TUAJ TXOG TRUMP LUB TEB CHAWS VAM MEEJ NO KOJ TXHOB TEEV KOJ TUG DAB TAUG NYEG TSAM KOJ POM TRUMP COV POLICE MUAB KOJ NTXEEV TES ? ? .

submitted on April 27, 2017 2:07 PM EDT
Name:
Share idea YAWG DAB TUB SAB 1 : 48 P M . TUAJ TXOG OBAMA LUB TEB CHAWS VAM MEEJ NO KOJ TXHOB TEEV KOJ TUG DAB RUAM TSAM KOJ MAG OBAMA COV POLICE MUAB KOJ LUAM NAWB ? ? .

submitted on April 27, 2017 2:03 PM EDT
Name:
Share idea YAWG DAB LAIB - 1 : 48 P M . KOJ XAV TUAJ UA DAB TOM COV HMOOB NTSEEG GOD LOS ? ? ? .

submitted on April 27, 2017 1:57 PM EDT
Name:
Share idea COV YAWM NPOJ YAIG = = YUAV YOG TIAM TWG HMOOB MAM LI TSIS XYAUM UA TUB SAB ES HMOOB THIAJ LI YUAV NYOB TAU UA IB PAB ?? . . . .

submitted on April 27, 2017 1:53 PM EDT
Name:
Share idea COV YAWM PHOOJ YWG KWV LUAG = = YUAV UA LI CAS TIAM TWG , THAUM TWG HMOOB MAM LI TSIS XYAUM UA NEEG VUM LOJ ES HMOOB THIAJ NYOB TAU UA IB NPOJ ?? ?. . .

submitted on April 27, 2017 1:48 PM EDT
Name:
Share idea Tej nyuag lus sib dhos ntiav2 li ko xwb es pheej yuav niaj hnub muab sau rau luag pom. Tswvyim lwm yam yeej tsis nrog luag paub li los? Tu-siab tuag.

submitted on April 27, 2017 1:46 PM EDT
Name:
Share idea COV YAWG = = YUAV UA LI CAS THAUM TWG HMOOB MAM LI TXAWJ SIB HLUB LI NPLOG ES HMOOB THIAJ LI TSIS SIB TOG ? ? ? .

submitted on April 27, 2017 1:43 PM EDT
Name:
Share idea NOTHING TO DO ? ? . YOU HAVE TO TAKECARE YOURSELF .. . THANK YOU . . SIR ..

submitted on April 27, 2017 1:40 PM EDT
Name:
Share idea i feed the wweds kill my lawm feed the bugs spry round up in my garden my head pain drink urine feel better SIR!.

submitted on April 27, 2017 1:39 PM EDT
Name:
Share idea COV PHOOJ YWG = = NPLOG TXAWJ HLUB NPLOG ES NPLOG TUAJ TXOG LUB TEB CHAWS VAM MEEJ NO LOS NPLOG THIAJ TSIS SIB TOG ? ? ...

submitted on April 27, 2017 1:35 PM EDT
Name:
Share idea what did you do if a weeds on your Lawn sir? what did you do if a Bugs on your Garden sir? what did you do if your Head pains sir?

submitted on April 27, 2017 1:35 PM EDT
Name:
Share idea YAWM PHOOJ YWG - 1 : 21 P M . YOG HMOOB XYAUM UA NEEG COJ NRUJ MAS HMOOB YEEJ YUAV SIB TSUJ KOM HMOOB QUAV TSHAU LAWS LI QUAV NYUJ ? ? ?. .

submitted on April 27, 2017 1:31 PM EDT
Name:
Share idea YAWM FRIEND = 1 : 21 P M . YOG HMOOB XYAUM UA NEEG LIM HIAM MAS HMOOB YEEJ YUAV SIB CAIS PAB CAIS PAWG MUS TAS TIAM ? ? ?.

submitted on April 27, 2017 1:30 PM EDT
Name:
Share idea we don't want Mr. Kimjong Un to change his new Idea at all. We want him to be disappear completely sir.

submitted on April 27, 2017 1:24 PM EDT
Name:
Share idea Hmoob txoj kev coj, kev ua. hmoob tsis nco hlub hmoob. hmoob tsuas muaj yuav ploj mus tu noob.

submitted on April 27, 2017 1:24 PM EDT
Name:
Share idea COV YAWM KWV LUAG = = YUAV YOG THAUM TWG TIAM TWG MAM LI TXAWJ XAV ES HMOOB THIAJ LI TSIS SIB CAV ? ? ?.

submitted on April 27, 2017 1:21 PM EDT
Name:
Share idea Yuav kom hmoob txhob muaj cais pab pawg mas txog thaum hmoob tus txheeb yog tus Cuas thiab tus Vauv. thiab xeem rov yuav xeem lawm mas hmoob thiaj yuav tseg txoj kev cais pab pawg. qhov hais los no twb pib tshwm sim zuj zus lawm.

submitted on April 27, 2017 1:20 PM EDT
Name:
Share idea COV YAWM FRIENDS = = YUAV YOG THAUM TWG HMOOB MAM LI HLUB HMOOB ES HMOOB THIAJ LI YUAV HUAM VAM COOB ? ? ?.

submitted on April 27, 2017 1:17 PM EDT
Name:
Share idea COV KWV LUAG = YUAV UA LI CAS THAUM TWG HMOOB MAM LI TSIS COJ DAB ES HMOOB THIAJ LI NYOB TAU UA IB PAB ? ? ?.

submitted on April 27, 2017 1:10 PM EDT
Name:
Share idea SIR - - NUCLEAR MAKE NORTH KOREA TO CHANGE THE IDEA ? ? ? .

submitted on April 27, 2017 1:07 PM EDT
Name:
Share idea YAWM KWV NPAWG - TSIS YOG HMOOB SIB FAIB HMOOB - TIAM SIS BIBLE QHIA HAIS TIAS DAB YOG TUG MUAB HMOOB FAIB UA - 7 - 8 - 9 - 10 - PAB ? ? ?.

submitted on April 27, 2017 1:06 PM EDT
Name: how to make North Korea change 100%?
Share idea we must kill Mr. Kimjong Un for change North Korea and the World. What do you think about the Man that danger to the US and the World? wake up we do not sleep to snoring, It's Time for us to protect to safety our Country of America.

submitted on April 27, 2017 1:03 PM EDT
Name:
Share idea YAWM KWV NPAWG - 12 : 24 P M . YOG HMOOB TXHOB TEEV - 7 - 8 - 9 - 10 - TUG DAB MAS HMOOB YEEJ TSIS SIB FAIB UA - 7 - 8 - 9 - 10 - TUG DAB ? ?? .

submitted on April 27, 2017 12:52 PM EDT
Name:
Share idea YAWM NPAWG - 12 : 24 P M . YOG HMOOB TSEEM YUAV TEEV 7- 8 - 9 - 10 - TUG DAB CES HMOOB YEEJ TSIS KAM SIB PAB ? ? ? .

submitted on April 27, 2017 12:45 PM EDT
Name:
Share idea COV YAWM KWV NPAWG = = YUAV TOS TIAM TWG ? ? HMOOB MAM LI XYAUM UA TAU IB HAIV NEEG COJ ZOO ES HMOOB MAM LI NROG NEEG NTIAJ TEB NYOB MUAJ KOOB NTO MOO ? ?? ..

submitted on April 27, 2017 12:41 PM EDT
Name:
Share idea hmoob yuav sib hlub tau mas yog thaum hmoob noj hmoob tsi sib hu lawm ces thaum ntawm sib hlub heev lawm lauv.

submitted on April 27, 2017 12:39 PM EDT
Name:
Share idea COV YAWM KWV LUAG = YUAV UA LI CAS TIAM TWG HMOOB MAM LI XYAUM COJ TAU ZOO ES HMOOB MAM LI NROG NPLOG NYOB MUAJ KOOB NTO MOO ? ?? .

submitted on April 27, 2017 12:34 PM EDT
Name:
Share idea Yog hmoob teev tsis tau ib tug Dab, los sis ib tug Tswv Ntuj mas txhob tos yuav muaj hnub hmoob sib hlub li luag lwm haiv neeg os.