Home | Station Info. | Contact | Advertise | Our Sponsors | Audio Archives | Photo-duab | Schedule
Call us for advertising info.
Displaying 1 - 100 of 500 total posts.     Page: 1 - 2 - 3 - 4 - 5  Next
Write comment-Sau lus

submitted on July 21, 2017 7:55 PM EDT
Name:
Share idea yog koj mus teev niag dab qus ces koj yuav raug txim loj li dab qus yexus!

submitted on July 21, 2017 6:41 PM EDT
Name:
Share idea koj muab koj tug qau mus twv ntuj koj tug qau yuav lwj kas , txiv qeej yuav tau muab koj xa mus cuag dab

submitted on July 21, 2017 5:12 PM EDT
Name:
Share idea tug hmoob dab no coj tau phem heev , nws muab lub ntuj pim rau nws tug qau , yog koj xav mus cuag dab no , koj muab koj tug qau mus twv ntuj mas koj yeej tau mus cuag dab xwb .

submitted on July 21, 2017 4:22 PM EDT
Name:
Share idea koj tsis paub dab teb ces koj mus nug txiv qeej , ntuj ceeb tsheej ces yog heaven , dab teb ces yog qho uas txiv qeej xa koj mus

submitted on July 21, 2017 4:15 PM EDT
Name:
Share idea hmoob tsis muaj ib txoj kev ntseeg li , hmoob ruam mus khaws Suav tug dab seem coj los teev xwb .

submitted on July 21, 2017 4:11 PM EDT
Name:
Share idea koj pom dab teb nyob twg naj, puas yog nyob ntawm koj 2 ceg. koj pom ntuj ceebtsheej nyob twg naj, puas yog nyob ntawm koj 2 ceg.

submitted on July 21, 2017 4:07 PM EDT
Name:
Share idea kuv tug tswv ntuj ces yog tug yuav ua koj tsa taw kus mus cuag dab rau dab teb

submitted on July 21, 2017 2:27 PM EDT
Name:
Share idea koj tus tswv ntuj zoo li cas! puas yog tus nyob hauv kuv 2 ceg naj!

submitted on July 20, 2017 7:58 PM EDT
Name:
Share idea hmoob niaj hnub teev pim thiab qau xwb, hmoob thiaj niaj hnub sib nrauj, sib tso, sib txeeb pim qau uas tsis muaj neej nrog luag ua. luag cov neeg uas luag paub txog Tswv Ntuj, luag ntseeg ntuj txoj kev hlub neeg es luag los nrog neeg kawm ua neej, luag muaj teb chaws nyob tas thiab vam meej lawm. yus li ces ua neej nrog Dab thiab teev pim qau xwb thiaj kaub huam caum luag cov teb chaws ntseeg ntuj noj mus nyob puv ntuj. hmoob khav hmoob rab qau thiab lub pim kawg. tab sis, yog tswv ntuj tsis tso tus ntsuj plig thiab txoj sia los rau hmoob lub pim thiab rab qau mas twv hmoob tswm phev puv plab hmoob yeej ciaj neeg li. hmoob puas nco tias hmoob niaj hnub hu plig khi tes ntshai tsam hmoob tus plig ho tsis nyob nrog hmoob lub cev es hmoob tuag. yog tias pim qau hmoob ua muaj hmoob xwb ces thaum twg yus ntshai thiab muaj mob kuj rov tso pim thiab qau los sib nkig rov ntxiv phev rau xwb ces kuj rov ciaj uas tsis hu plig thiab nrhiav tshuaj rau li.

submitted on July 20, 2017 4:18 PM EDT
Name:
Share idea tuaj txog mes kas lub teb chaws vam meej no , cov dab tuag no ntshai ntshai tsam pom tas luaj mas cov dab tuag no tab huaj cheej tuag tas li xwb

submitted on July 19, 2017 7:22 PM EDT
Name:
Share idea yog nej yuav ntseeg thiab teev ces nej ntseeg thiab teev rab qau thiab lub pim mas thia yog tseem tseem ntuj ceebtsheej nawb. yog tsis muaj rab qau thiab lub pim ces koj tsis thas yuav ua neej.

submitted on July 19, 2017 7:17 PM EDT
Name:
Share idea mus teev tus neeg uas twb tuag lawm ntxov ces yog teev dab tib yam os cov moew ruam!

submitted on July 19, 2017 6:50 PM EDT
Name:
Share idea Yog lawm hmoob mas txawg mus ntseeg mus teev yam dab twg los hmoob yeej cia dab coj hmoob xwb tiag yuad. Cov hmoob tseem teev dab ces hmoob yeej cia dab coj hos cov uas ntseeg yes xus los yeej dab yes xus coj thiab xwb tiag yuad hmoob mas tsis hais pab twg li yeej ruam ib yam yeej cia dab coj ua neej xwb naj yuad.

submitted on July 19, 2017 4:25 PM EDT
Name:
Share idea Peb tsuas hais tias Dab coj hmoob no xwb, tsis tau hais tias hmoob coj Dab no nad.

submitted on July 19, 2017 1:37 PM EDT
Name: K
Share idea Peter Phiab, koj mus twg lawm tsi hnov koj hai xov tooj cua li lawm ne. pua yog cov hmoob ruam pheej tuaj cem koj es koj tsi thab qhia hmoob ua neej lawm lo cas, kav liam txhob qhia cov niag ruam ntawd es ua siab ntev lo ntua cov hmoob zoo ua neej xwb mas Peter Phiab, cov niag ruam ntawd cia nw ruam nw os.

submitted on July 19, 2017 1:33 PM EDT
Name:
Share idea Thaub aw, hai txog ntawv hmoob koom haum no es kawm txog ce pheej piav li neeg vwm xwb es yuav ua cas tau noj nas. thaum nyob Vinai es pheej yuav kom hau dej dab mam kawm tau. thiab kawm txog phau 5 ce ua tau nyob hoom tsav no es leej twg yuav ntseeg mas. ntiaj teb no luag txuj ci zoo li zoo luag twb tsi kom hau dej dab mam kawm thiab yuav ua tau nyob hoom tsav yuav tsum yog million leej neeg thiaj ua tau es. tsi tag li kawm es pheej hai kom tswv ntuj pab xwb yuav ua cas tau noj nas. pab tsi tau li os.

submitted on July 18, 2017 11:46 PM EDT
Name: HMOOB USA
Share idea NEJ COV HMOOB LAWB DAB LAWB NEEJ NA... THOV NEJ TSIS TXHOB NIAJ HNUB NIAJ HMO TUAJ CEM HAIS TIAS HMOOB COJ DAB KAWG DAB UA DAB TEJ NO TSIS YOG LUS HAIS 3 UA 1 HAIV NEEG NYOB 3 YUAV TSUN MUAJ 3 1 TXOJ KEV NTSEEG 3 YUAV TSUM MUAJ 3 1 TUG NTAWV LOS RAU 3 HAIV NEEG MAS 3 THIAJ CIAJ TAU HAIV NAWB... NEJ COV LAWB DAB LAWB NEEJ NO NEJ YEEJ PAUB TSHEEB222 LAWM HAIS TIAS QHOV NEJ MUS LAWB NEEJ LAWB DAB MUS COJ LUAG TEEJ LUAG TUG MUS COJ LUAG DAB MUS TEEV LUAG POJ KOOB YAWG KOOB MUS TEEV YUAV YAM NEJ TSIS TEEV NEJ LI NEJ YAM QHOV NO HAIS RAU TUS ME NYUAM YAUS NYUAM QHUAV YUG KIAG HAUV LUB PLAB TAWM LOS TWB PAUB HAIS TIAS NEJ YUAV KEV UA TSIS YOG LAWM NA...YOG VIM LI CAS NEJ PHEEJ YUAV NIAJ HNUB NIAJ HMO TUAJ CEM COV TSIS LAWB DAB...YOG NEJ TXAWJ NEJ NTSE MAM NEJ LOS KHOV HMOOB TXOJ KHO HMOOB TUG HMOOB NTAUB HMOOB NTAWV RAU HMOOB KAWM MAS THIAJ YOG NEJ NTSE HO NEJ MUS UA LUA TUG XWB NEJ YEEJ PAUB HAIS TIAS YUAV KEV 100 TAUJ 1000 LOS NEJ TSEEM QE MUAG NTI MUS UA TSUAG NEJ TAU NOJ XWB NEJ TWB TSIS CARE TXOG HMOOB LUB NEEJ NEJ MUAB HMOOB CAIS UA PAB UA PAWG. NEJ YOG COV HMOOB RUAM TSHAJ PLAWS NEJ YOG PAB HMOOB ROV TAW TUAM NTUJ, AMEN

submitted on July 18, 2017 10:21 PM EDT
Name:
Share idea hmoob ua neej nrog Dab los tau 5000 xyoo no lawm, hmoob tsis txog twg li.es tsam no tseem niaj hnub yuav los kawm Dab thiab es yuav nrog Dab ua neej mus pes tsawg tiam ntxiv thiab os hmoob?.

submitted on July 18, 2017 9:53 PM EDT
Name:
Share idea hmoob tsis txhob ruam ruam es yus tsis kawm yus ntawv thiab hais yus lus no yus tsim dab tsi?, niaj hnub no ntiaj teb neeg pib tua hmoob sab txias zuj zus lawm. yuav kom lub ntiaj teb neeg hwm thiab ntshai hmoob, hmoob yuav tsum los kawm ib tug ntawv hmoobb thiab hais ib lo lus hmoob xwb. hmoob thiaj yog ib tug xwb uas nyob thoob lub qab ntuj no. thiab yuav tsum tso tej yam phem qias neeg uas tsis raug ntsej, raug muag pauv hloov tseg. ib tug hmoob uas tsis txawj hais nws lus hmoob thiab paub nws ntawv hmoob yuav tsum txhob siv nws, hwm nws, vim nws tsis muaj qab hau rau yus haiv neeg. yus yog hmoob es tseem kom lwm tus txhais yus lus rov rau yus no, yus puas tsim txiaj rau yus haiv neeg?. nim no, Thaib, Suav, Nyab Laj, Nplog thiab ntau lub teb chaws uas muaj hmoob nyob, lawv pib tua hmoob sab txias zuj zus lawm uas hmoob tsis ras xeev txog li. zoo li tej tub ntxhais txawj ntse uas yog tsis siv lawv haiv neeg lub xeem thiab lub npe ces luag yeej tsis txais ua hauj lwm qib siab thiab ua ntaub ntawv rau li. tsim nyog hmoob yuav tsum to taub zoo thiab ceev faj txog tsis txhob ruam ruam es tsuas niaj hnub sib ceg, sib cav, sib txeeb noj, sib txeeb haus xwb. yuav tau los nrhiav kev txhawb yus haiv neeg rub los nyob ua pab pawg. nrhiav kev kawm, kev qhia rau. hmoob teeb meem qhov loj uas hmoob kho tsis tau hmoob yog vim hmoob tso hmoob lub neej tas nrho rau Dab ua tus coj uas cais pab pawg mus tsis muaj kev sib koom, sib sau los pauv tswv yim nrog neeg ua neej, kom muaj kev kawm thiab paub. nyias khav nyias ntse nyias nyob tom vaj, tom tsev xwb uas nws nkag tsis tau nrog ntiaj teb neeg thiab paub txog neeg kev ua neej.

submitted on July 18, 2017 6:05 PM EDT
Name:
Share idea ua zoo los txhaum ua phem los txhaum ces ua li no thiaj li tsis txhaum laivvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

submitted on July 18, 2017 9:30 AM EDT
Name:
Share idea ua zoo los koj hais tias ha txhaum koj niag qau thiab no ces cia kuv ua li pov pub thawj tsoob nyuj thaj xwb es muab koj pojniam ntxuav pim dawb dawb tuaj rau kuv tsoob 1 teg $10.000 txhiab xwb os, thia tsis txhaum koj!

submitted on July 18, 2017 2:54 AM EDT
Name: HMOOB USA
Share idea PETER NOM PHIAB... YOG VIM LI CAS ED LEEJ TWG PHEEJ YUAV NIAJ HNUB NIAJ HMO TUAJ MUAB KOJ LUB SITE NO RUB TAG HNUB TAG HMO KOM 3 TSIS TAU ZOO TWG TEJ LUS COMMENTS HAUV NO LI NA... LOS YOG KOJ YOG TUS MUAB RUB NA.... HA HA HA. YOG KOJ NO TXHOB UA LI MA 3 THIAJ TAU TWG THIAB SAIB NEEG TEJ NTAWV SAU NAWB AMEN... PETER KOJ LAWB DAB LAOS KOJ COJ KEV CAI QUB NA. UA TSAUG.

submitted on July 17, 2017 9:47 PM EDT
Name:
Share idea QHOV KUV XAV KOM HMOOB XYAUM THIAB NROG LUAG UA MAS ZOO LI NRAM NO: 1. HMOOB YUAV TSUM TXO HWJ CHIM MUS QHAU HAU NROG NTIAJ TEB NEEG KAWM, UA, XYAUM, NTSEEG, HMOOB TXHOB KHAV HMOOB QHOV TXAWJ THIAB NTSE. TXHUA YAM UAS HMOOB NTSEEG, COJ, UA, KAWM, NWS TSIS PHIM RAU NTIAJ TEB NEEG KEV COJ, KEV UA, KEV NTSEEG LI. XWS LI HMOOB MUS XYUAS IB LUB NTEES TXIAS UAS YOG IB TUG NEEG MUAJ MEEJ MOM LUB NTEES, HMOOB MUS LI TUS NEEG UAS MUS NOJ NQAIJ HAUS CAWV XWB. NWS TSIS MUAJ QHOV YUAV MUS HWM THIAB NROG TSEV NEEG TU SIAB UAS YUAV MUS HAWM THIAB ZAUM NTSIAG TO. TXHUA TUS MAS NTSEJ MUAG LUAG NTXHI THIAB THAM YAM TSIS PAUB CAI LI UAS LUAG MUAJ IB LO ZOO LUS HAIS LOD TWB TSIS HNOV, XYOV LUAG THAM THIAB HAIS DAB TSI LI. 2. HMOOB MUS LUB NTEES TXIAS, HMOOB TWB TSIS PAUB TIAS LUB NTEES TXIAS YUAV HNAV KAUB NCAWS LI CAS THIAB YOG, LUB TSOOB KOS YUAV HNAV KAUB NCAWS LI CAS THIAJ YOG. FEEM COO YOG HNAV KAUB NCAWS MUS UA XOM LEES RAU POJ NRAB YAWG NRAUJ THIAB YOG MUS THAM POJ NRAB YAWG NRAUJ XWB. NTAU YAM UAS HMOOB UA NO, NTIAJ TEB NEEG POM THIAB PAUB CES QHIA TAU RAU LUAG TIAS YUS YOG IB HAIV NEEG RUAM UAS LUAG YUAV SAIB TSIS TAUS YUS. PEB HMOOB TSEEM TSHUAV KEV KAWM NTAU HEEV UAS YUAV LOS COJ THIAB UA KOM HAUM LUAG. TXHUAS NTXIV MUS NO, POM PEB NTAU LEEJ TUAJ SAU NTAWV HAUV NO TSIS RAUG THIAB HAIS LUS HMOOB TSIS YOG. PEB TXHOB KHAV TUS KHEEJ DHAU ES MUS NROG LUAG KAWM THIAB THIAJ YUAV NROG LUAG TXAWJ. PEB NTAU LEEJ KHAV TSIS HAIS LUS HMOOB THIAB TSIS KAWM NTAWV HMOOB. NWS YOG IB QHOV UAS YUS ROV SAIB TSIS TAUS YUS HAIV NEEG UAS ROV SAIB YUS TSIS TSIM TXIAJ THIAB YUS TXO ROV TXO YUS TUS KHEEJ LUB MEEJ MOM NTAG. YUS YOG HMOOB, YUS TSIS PAUB YUS LUS, YUS TSIS PAUB YUS NTAWV ES YUS PUAS TXAJ MUAG ROV RAU YUS?. COV HAIV NEEG UAS TUAJ NYOB LUB TEB CHAWS NO, TXHUA HAIV NEEG UAS LUAG MUAJ KEV NTSEEG NTUJ, NTSEEG hOJ SAM THIAB LWM YAM LUAG PUAV LEEJ MUAJ TSEV TXOOS, LUAG SIB SAU MUS PE HAWM THIAB TEEV NTUJ, KAWM LUAG NTAWV THIAB HAIS LUAG LUS LI FEEM COOB.

submitted on July 17, 2017 3:36 PM EDT
Name: To: John
Share idea wow John koj mas ua tau haib tas tas li lawm lauj kheev lam yog kuv txawj li koj mas kuv yuav ua kom tau ntau ntau yam thiab os John ua koj tsaug ntau ntau os nawb. https://www.youtube.com/watch?v=kdxrI0mgxk0

submitted on July 17, 2017 1:41 PM EDT
Name: don't use hmong population for your personal issued
Share idea kuv ntseeg tias yog koj tsis tshuav koj tus tij los tus kwv ua liab cuam nyob tid mas koj yeej tsis ua li no ib zaug li. qhov ob tuaj mas ua ntej koj yuav ua li no mas koj twb muab hmoob tej qub nom qub tswv yav dhau los tsawm cem thuam tsw quav txhi xwb. qhov peb tuaj mas koj qhov teeb meem no koj tias koj tsis yuav lub hauv paus chiv keeb huam yuaj los hos koj tsuas yuav lub ntsis txij xyoo 1975 rov saud xwb no yeej qhia tau rau s/d paub meej tias koj tej hauj lwm no yog hauj lwm lub xeem pab pawg personal secret los sis yog hauj lwm corruption xwb. qhov plaub tuaj mas tos koj tsis yuav lub hauv paus tuaj es koj ho yuav txij lub ntsis rov sauv xwb no ces twb qhia tau rau s/d paub tias yog yuav qhib lub hauv paus los saib no ua ciav ho yog America C I A secret war no ces koj hla tsis dhau qhov no ces koj lam tau lam tsoo lwj tsoo liam lub ntsis seb puas tau xwb no mas ntshe yog koj noj tau txhaum qav lawm pob ? https://www.youtube.com/watch?v=mYOoO-ugRGk

submitted on July 17, 2017 8:03 AM EDT
Name:
Share idea tuaj zov phiab lub niag site no los thaub tsis tuaj hais xovtooj cua li lawm ces ntshe kuv yuav tau tawm mus cog xas lawm lau.

submitted on July 17, 2017 4:30 AM EDT
Name:
Share idea peb hmoob mas koj tsob txaws tsog peb hmoob lawm vim peb hmoob tseem nyob rau hauv ib lub pas dlej koj tsob mus nrub nes txam nws nrub koj poob hauv pas dlej ces koj yuav tuag nrog nws ib yaaam thiab nawb

submitted on July 17, 2017 4:23 AM EDT
Name:
Share idea nom phiab mas kuv yeej nyiam yawg lub tswv yim ua ghia hmoob ua neeg zoo tab ghov kuv tsi tau taub mas yog thaum xeeb xyooj mas kaw es nom phiab sususu no mas ghov no kuv nyab siab zog xwb ov tsi le ces yeej zoo thiab los mas nom phiab lub tswv yim yeej siv nyog thiab ov

submitted on July 17, 2017 12:55 AM EDT
Name:
Share idea Cov neeg uas cem thuam Nom Phiab mas yog cov uas tseem tsis tau xeev rau neej sab uas yuav los nrog neeg ua neej. tus neeg uas siv lub sij hawm uas tsim nuj los ntuas thiab qhia hmoob ua neej kom hmoob xam seb muaj pes tsawg tus?. Nom Phiab tej lus ntuas thiab qhia hmoob ua neej ntawd mas muaj nqi dua hmoob tus nqis 12-24 los ntiav txiv xaiv foom kos.

submitted on July 17, 2017 12:29 AM EDT
Name:
Share idea yog nom phiab lam ruam li peb cov no ces koj twb tsis ntxeev siab foob nom phiab las mas tiam sis yog nom phiab ntse zog peb cov no lawm ces koj thiaj li tsav muaj siab foob nom phiab ua luaj li tiag

submitted on July 16, 2017 9:12 PM EDT
Name:
Share idea Nom Phiab lawv cov neeg ntse luag pom tias yog niaj hnub nyob hais xov tooj cua xwb tsis tau noj yog hais ntau tseem ua rau hmoob ntxub yus cem yus no ces Nom phiab tsis hais xov tooj cua lawm yawg tso xov tooj cua tseg lawm yawg mus khwv nyiaj lawm os.

submitted on July 16, 2017 8:54 PM EDT
Name:
Share idea Hmoob meskas mag d u i mas sib ceg ua ntxhov quav niab li naj.

submitted on July 16, 2017 8:52 PM EDT
Name:
Share idea Nyob tim mesliskas ces hmoob mesliskas cem Nom pov xyooj thiab nom phiab xyooj tsauj qas niab hos nyob tim nplog teb ces hmoob nplog sau nthwv cem pov hawj tsauj qas niab mas lawv niam ces lus hmoob txuam lus mab nroo nreb cuag xob nthe li naj.hahahaha

submitted on July 16, 2017 7:54 PM EDT
Name:
Share idea thaub d u i hauv qab no ntshe thaub tau them nqi pim los them nqi qau ntau heev lawm, los yog thaub ntxeev siab tsis kam them d u i lawm es thaub mag hlob lawm naj!

submitted on July 16, 2017 7:33 PM EDT
Name:
Share idea lawv mus cog xas hos koj mus cog ntxeev siab d u i hiv hiv tsis yuam kev kiag

submitted on July 16, 2017 4:06 PM EDT
Name:
Share idea Oib twb hais rau koj tias Nom phiab mus ua teb cog nplej dua nram california lawm na has.

submitted on July 16, 2017 3:22 PM EDT
Name: submitted on May 14, 2017 3:51 PM ED
Share idea Thaub nom phiab koj mus DAB tsi lawm au cas tsis pom tuaj hais xov xwm lawm naj yog mus au teb chaws los yog tuag lawm naj los yog mus pab koj TuS nais phoo nom pov xyooj xim oob qhab lawm naj,->->-> submitted on June 12, 2017 3:54 PM EDT. Thaub nom phiab koj tuag lawm los tsis pop koj tuaj hais xov xwm lui xav mloog heev

submitted on July 16, 2017 3:22 PM EDT
Name: submitted on May 14, 2017 3:51 PM ED
Share idea Thaub nom phiab koj mus DAB tsi lawm au cas tsis pom tuaj hais xov xwm lawm naj yog mus au teb chaws los yog tuag lawm naj los yog mus pab koj TuS nais phoo nom pov xyooj xim oob qhab lawm naj,->->-> submitted on June 12, 2017 3:54 PM EDT. Thaub nom phiab koj tuag lawm los tsis pop koj tuaj hais xov xwm lui xav mloog heev

submitted on July 16, 2017 3:22 PM EDT
Name: submitted on May 14, 2017 3:51 PM ED
Share idea Thaub nom phiab koj mus DAB tsi lawm au cas tsis pom tuaj hais xov xwm lawm naj yog mus au teb chaws los yog tuag lawm naj los yog mus pab koj TuS nais phoo nom pov xyooj xim oob qhab lawm naj,->->-> submitted on June 12, 2017 3:54 PM EDT. Thaub nom phiab koj tuag lawm los tsis pop koj tuaj hais xov xwm lui xav mloog heev

submitted on July 15, 2017 2:41 AM EDT
Name: teb chaws hmoob
Share idea yog peb lam heev npaum li pab no mas peb ib leeg twb muaj ib lub teb chaws txhua nrho lawm os. https://www.youtube.com/watch?v=o1mlIAnxTws

submitted on July 15, 2017 1:02 AM EDT
Name:
Share idea koj tham hmoob keeb kwm nyob suav teb los yog koj tham dab tsi naj?

submitted on July 14, 2017 5:40 PM EDT
Name:
Share idea 1 xyooj nu ruam suav loj hlob ce suaj tsuj thia ploj lawm 2 ce xyooj txia ua suav ta lawm

submitted on July 14, 2017 4:25 PM EDT
Name:
Share idea Thaub hmoob nplog ruam leej twg kom koj ruam es ntshaw tau nyiaj dawb es pov hawj dag kom xwb los nim muab niam nyuj nyiam twm niam qaib txiv qaiv muag eskoj vam tias koj muab ib pauv kaum na has koj nrov kuag nram khuab ham ua koj kob huam tag tso as lam tau lam cem peb hmoob meskas ua tus tsi no koj tus neeg rua vam noj dawb tsuas nros koj ruam ua ntsej sib hlwb ruam tso as ho chim tag nrho rau hmoob meskas no.

submitted on July 14, 2017 4:20 PM EDT
Name:
Share idea Hmoob nplog aw' tsis txhob cem cem peb hmoob pov dag os nej cov nyuag hmoob nplog ua miv rau nplog nav nej mas haj yam phem haj yam cuaj khaum nej twb tsis tau ib tug neeg txom nyem li naj hmoob pov dag mas tseem xa nyiaj los ua tau tsev rau cov txom nyem nyob nav hos nej ces ib txoj kev luag los ze ntawm nej tog tsev xwb los twb zam tsis taus txoj kev rau luag taug naj.

submitted on July 14, 2017 1:56 PM EDT
Name:
Share idea nov has tas moob nplug txum2 nyem haev le tes moob nplug txha le naj nub tsoo num tswv nplug kuas moob txha le tau moog ua moob miv kaas zug txha le tau nyaj ntau xwb hab tsw tagg le los yog ib tug moob nplug moog txug moob miv kaas pub nyaj dlawb tsua nws ntau haev le hoas moob miv kaas tes muaj txhua yaam lawm tsuas yog xaav2 thaam nkauj mog tsw pov khawv le tes moob miv kaas txha le moog thaam nkauj mog nplug teb nkaus xwb hoas kev sis hlub sis paab ntawm moob nplug tes tau lub nam O xwb hab moob nplug tseem muab tshuaj lum2 moob miv kaas tuag lawm coob tug ais seb leej twg yog tug ntxeev sab thau u lug txug naj nub nua thau hauv paug koom saam muab ntau haiv neeg tua tu noob ntsho xws le haiv neeg moob xyooj nug hab lwm haiv ua tsua ntau haiv neeg tswv tawm ntawm suav teb moog tsua lwm qhov taag lawm taam swj nuav suav nchuav nyaj nchuav laag luam nchuav Technologies sau nppo aav huv qaab aav sau npoo dlej huv qaab dlej hab sau ntuj huv tuab sw thoob plawg lub nplaj teb nuav kuas suav quas dlawg muaj noj muaj haus tau nyob tau pw yaam tsw tau khwv tes thau nuav suav le tuab teg txav txhua yaam tes thau nuav lwm haiv neeg pluj taag ntsho zoo nkaus le koj moog tsau zav tsau w tsua tsaj tuaj noj kuas coob kuas seej tes thau nuav loas le tuab teg zuag zug ua tu noob nrlo es mej yuav tau ua tuab zoo xaav zoo2 has tas haiv neeg twg yog haiv kws xaav ua kuas lwm haiv pluj tu noob moog nua cais thau nuav mej yuav paub has tas mej ntxeev sab loas tsw ntxeev sab ?

submitted on July 14, 2017 12:13 PM EDT
Name:
Share idea Nov ma hai ceeb toom rau cov hmoob ntxeev siab hmoob thawj thiab hmoob loj leeb hmoob khav theeb pov dag ntag tia peb hmoob lao tsi xav tau hmoov ntxeev siab lub tswv yim thau haiv rhuav tshem lim hiam ntxiv lamw, vim pe hmoob lao tshsj lij txog qhov ua tau txua ysm lawm xav tshab li no xwb

submitted on July 13, 2017 3:57 PM EDT
Name:
Share idea nov puab has tas moog ua yawg faav them nqe noov d u i ntxeev sab mas tau lab nyaj ntau2 kawg coj lug ntim naab xwb nua

submitted on July 13, 2017 10:16 AM EDT
Name:
Share idea hnov lawv hais tias mus cog xas tau nyiaj ntau kawg no ntshe yuav tau npaj mus cog xas thiab seb.

submitted on July 13, 2017 7:23 AM EDT
Name:
Share idea thaub phiab no ntshe yog mus cog xas lawm thia tsis pom tuaj hais xovtooj cua lawm ntag.

submitted on July 11, 2017 11:34 PM EDT
Name:
Share idea mloog tej no tag ces kopj yuav paub tias luag mab sua li luag txawm yuav npog yuav qhib los yog npog qhib lub ntiaj teb no hos koj li koj tsuas npog qhib koj tib txoj kev phem ntawm koj tus kheej rau txhua lub websites xwb es koj tsis txaj muag los ? https://www.youtube.com/watch?v=zRPS-A_JieY

submitted on July 11, 2017 11:20 PM EDT
Name: pom lub hauv paus tsis pom lub ntsis cov phem muaj txaus cov zoo muaj yaj ntshis
Share idea https://www.youtube.com/watch?v=bE2MKeqKzEk

submitted on July 11, 2017 11:13 PM EDT
Name:
Share idea Nej cov paj lug hais yog kawg lawm nawv.

submitted on July 11, 2017 10:48 PM EDT
Name:
Share idea tej laus hais tias tos phua xyoob tawg tsis ncaj yog tim pob tsib txiv neej yawg tos hais lus tsis ncaj yog tim ris rawv rab khib tos ntov ntoo vau tsis raws seem yog tim ntoo nreej tos txiv neej yawg hais lus luag tsis leem los tim yog yus tus kheej

submitted on July 11, 2017 10:06 PM EDT
Name:
Share idea Tej laus hais lus piv txwv tias phua xyoob tim tsib qaib qua tim sij hawm pov xyooj,pov hawj nkawv 2 lub npe muaj teeb meem rau hmoob tim caij tim nyoog ces lawv thiaj xav tias tsam yog tim nkawv 2 lub npe hu ua pov no xwb.

submitted on July 11, 2017 8:50 PM EDT
Name:
Share idea tej zaum yuav tsis yog tim lub npe hu ua pov no pob tej zaum koj muaj koj li teeb meem nrog lwm tus hu ua pov no ces koj txawm cia li ntxub tag nrho cov muaj lub npe hu ua pov no xwb pob

submitted on July 11, 2017 6:08 PM EDT
Name:
Share idea cov npe hu ua pov no ces yog pov dag ntau xwb. nyob meskas teb los muaj xyooj pov dag. nyob nplog teb los muaj hawj pov dag. tsis tau paub tias seb nyob thaib teb, nyob nyablaj teb, nyob suav teb seb puas muaj cov hu ua pov dag thiab.

submitted on July 11, 2017 4:34 PM EDT
Name:
Share idea Kwv tij Hmoob aw nyob hauv nplog liab teb chaws ces koj mus lag luam li Pov hawj ua ntawd ces luag xav muab koj cab mus pub yoov mos ntsuab thaum twg ces luag cia cab koj mus lawm ntsiag to xwb los moj nim yuav nom tswv thaum koj qab naj tseev koj txawm ua ntaub ntawv thwj toob raug kev raug cai zoo npaum twg hauv Government los thaum lawv muab koj cab mus pub yoov mos ntsuab lawm ces hais nom tswv los luag tsuas hais tias lawv tsis paub tej ntawd yog pej xeem kev sib txeeb noj haus es ntshe pej xeem sib ua teeb meem xwb nom tswv mam xwj in kwv tij hmoob aw nyob hauv nplog liab teb chaws ces cov mus lag luam li pov hawj ua ntawd ces yog tseem mus hais lus khav ntau ces lawv kawg cab mus pub yoov mos ntsuab lawm ntsiag to li yawg doctor Sombahtsomphone xwb ntag hos.Thaum lawv cab mus pub yoov lawm nom tswv nplog ua tus tsis paub li es yuav muaj leej twg hais tau naj txawm Unit nation taug qab los yeej taug tsis tau nom tswv nplog k li ces yeej tsis muaj UN yuav muaj peev xwm taug tau li os qhov zoo ces Pov hawj kav tsij qev kauv txhais xwb mas zoo dua nawv.

submitted on July 11, 2017 4:14 PM EDT
Name:
Share idea aub!cas es Pov hawj thiab hmoob nplog yuav sib ceg muaj ceem npaum pov xyooj thiab hmoob meskas sib ceg thiab os cov yawg,Pov hawj npav lub ntaus hmoob nplog li pov xyooj npav lub ncaws poj hmoob meskas kom nyhuv pim khaub zig pov xyooj ntiv thiab tiag nej pov xyooj lub maib ua rau pov xyooj mag nkuaj kiag lawm mas kuv xav tias pov hawj lub maib yuav ua pov hawj raug mus pub yoov xwv oj cov yawg.

submitted on July 11, 2017 1:15 PM EDT
Name: leej twg yog huab tais king ?
Share idea huab tais king kiag los kuv twb pom coj nyiaj coj kub tsis ntau npaum li tus pov hawj no li thiab laiv nyob rau koom sam txoj cai mas lawv tau hais tseg lawm tias yog koj tsuas ntshaw kom koj tib leeg muaj tshaj haib tshaj nom tswv lawm thiab no ces nom tswv yuav muab koj coj mus kawm ua huab tais kiag xwb no laiv. https://www.youtube.com/watch?v=K2kEasaOiqI

submitted on July 11, 2017 1:05 PM EDT
Name: me nyuam yaus tsis sib paub cai li no ces sib ntxias dag ywj siab
Share idea ib tug txiv neej yawg es tab meeg tab pem hais tej niag lus li uas luag tsis yog neeg noj mov hlob hos yog luag noj quav hlob xwb no los cas ne ? nej twb yog hmoob kiag ntag es nej haj tseem tsis nco qab txog nej hmoob tus cuaj pwm ntxias noj ntxias qhe xuas xub ke no thiab no los ? yuav tos tav twg es nej thiaj li ntse es luag thiaj li ntxias dag tsis tau nej lawm os thiab yuav tos tav twg es hmoob thiaj li ntse es thiaj li tsis mus ntxias dag lwm tus lawm os https://www.youtube.com/watch?v=3vsgL55QpwY https://www.youtube.com/watch?v=YqL-8pKSe24

submitted on July 11, 2017 1:05 PM EDT
Name: me nyuam yaus tsis sib paub cai li no ces sib ntxias dag ywj siab
Share idea ib tug txiv neej yawg es tab meeg tab pem hais tej niag lus li uas luag tsis yog neeg noj mov hlob hos yog luag noj quav hlob xwb no los cas ne ? nej twb yog hmoob kiag ntag es nej haj tseem tsis nco qab txog nej hmoob tus cuaj pwm ntxias noj ntxias qhe xuas xub ke no thiab no los ? yuav tos tav twg es nej thiaj li ntse es luag thiaj li ntxias dag tsis tau nej lawm os thiab yuav tos tav twg es hmoob thiaj li ntse es thiaj li tsis mus ntxias dag lwm tus lawm os https://www.youtube.com/watch?v=3vsgL55QpwY https://www.youtube.com/watch?v=YqL-8pKSe24

submitted on July 11, 2017 1:05 PM EDT
Name: me nyuam yaus tsis sib paub cai li no ces sib ntxias dag ywj siab
Share idea ib tug txiv neej yawg es tab meeg tab pem hais tej niag lus li uas luag tsis yog neeg noj mov hlob hos yog luag noj quav hlob xwb no los cas ne ? nej twb yog hmoob kiag ntag es nej haj tseem tsis nco qab txog nej hmoob tus cuaj pwm ntxias noj ntxias qhe xuas xub ke no thiab no los ? yuav tos tav twg es nej thiaj li ntse es luag thiaj li ntxias dag tsis tau nej lawm os thiab yuav tos tav twg es hmoob thiaj li ntse es thiaj li tsis mus ntxias dag lwm tus lawm os https://www.youtube.com/watch?v=3vsgL55QpwY https://www.youtube.com/watch?v=YqL-8pKSe24

submitted on July 10, 2017 10:36 PM EDT
Name:
Share idea hmoob ruam hau qwj, cas yuav niaj hnub tham ib co niag lus tsis tseem ceeb li xwb os cov niag ruam hau qwj. tom li lod niaj hnub mus noj mov khi tes, noj nqaij ua neeb kho Npua, thiab noj nqaij nyuj tim tej tsev pam tuag qab zej dhau hauv zos tej niag tus phwj phwj. thiaj tsis muaj tej lus tseem ceeb los hais rau sawv daws yuav kom luag qhuas yus li xeev txwj.

submitted on July 10, 2017 2:42 PM EDT
Name:
Share idea Haj haj haj Keeb zoo yaj es koj puas yog pab neeg uas nrog xeeb xyooj lawv pab naj? yog tias koj yog ib tug neeg tsis tuaj pab twg es yeej nyob neutralmas koj hais mas neeg thiaj yuav ntseeg nawv. Thiab saib leej twg yog tus mag tsoov hwv ntes kaw nkuaj ces tus ntawv yog tus ntxeev siab xwb las as.

submitted on July 10, 2017 1:47 PM EDT
Name: hmoob ntxeev siab yog tus zoo li cas tiag
Share idea yog koj tsis ntxeev siab no ces koj tsis tas saib qhov nov los tau hos yog koj yog neeg ntxeev siab no ces thov caw koj qhib qhov link no saib tau mus. https://www.youtube.com/watch?v=wU9cka29Ulc

submitted on July 10, 2017 1:52 AM EDT
Name:
Share idea nom phiab hais xov tooj cua tseem yuav mag foob mag hlob nyuab tabsis yog nom phiab mus hlais paj xas mas haj yam yuav mag hlob mag nkuaj hlsu sai.

submitted on July 9, 2017 8:09 PM EDT
Name: hmoob ib txwm tshum hmoob
Share idea khib2 hmoob ntxeev siab spy lub siab dhau lawm ces tshum kiag cov hmoob ua teb ntag laiv txhob khib2 heev tsam lam huam xeev rau teb chaws no ov

submitted on July 9, 2017 8:06 PM EDT
Name:
Share idea Yog nej tseem niaj hnub nyob tos nom phiab tuaj hais xov tooj cua thiab sau post cem neeg tus ub tus no ntxeev siab ib tsam ces nej yuav poob qab ntsia lawv ua neej muaj txiaj nplu nuj xwb os.

submitted on July 9, 2017 8:04 PM EDT
Name:
Share idea Nom Phiab thiab 2 3 tug doctor lawv tej qoob loo 2 3 hnub no mas pib ua paj tawg nysa iab lawm tej mi paj xas paj yeeb cuab yuav zoo txiav lawv tsis khoos los hais xov tooj cua lawm os lawv.

submitted on July 9, 2017 8:00 PM EDT
Name:
Share idea yawg post oa July 9 2017 @11:27 AM Nom Phiab tseem nyob khov kho os yog koj xav pom Nom phiab ces nqes lawm California sab qaum Californiam 2 lub zos weed,thiab zos dej dawb taw roob Shasta ces nej thiaj yuav pom Nom Phiab thiab 2 3 tug Doctor hmoob nyob nrad mas lawv siv zos ua tej pob kws ua tawm hws lug xwb os.Nom phiab tsis hais xov tooj cua lawm tej xov tooj cua ntawd hais los tsis tau nyiaj os yog hais ntau tseem yuav tau plaub tseem yuav mag foob tseem yuav mag nkuaj thiab ces yawg tso tseg tsis k hais xov tooj cua lawm os thiab tsis k kho lub nyuag website no lawm os thaub.

submitted on July 9, 2017 3:17 PM EDT
Name:
Share idea Suav txo yias no yog txhais li cas naj ? Sim txhais ray pen paub sob !

submitted on July 9, 2017 2:01 PM EDT
Name:
Share idea kuv li mas kuv ib txwm tsis lam ris nruas mus thawj luag qws ntaus ib zaug li lauj yog leej twg ua hom no ces thaum kawg tau ua suav txo yias xwb las as

submitted on July 9, 2017 1:58 PM EDT
Name:
Share idea ha ha neeg phem ces mus txog qhov twg los mag luag cem xwb puas yog ? luag tias ev nruas mus thawj qws ntaus no ces yog koj tiag

submitted on July 9, 2017 11:27 AM EDT
Name: submitted on May 14, 2017 3:51 PM ED
Share idea Thaub nom phiab koj mus DAB tsi lawm au cas tsis pom tuaj hais xov xwm lawm naj yog mus au teb chaws los yog tuag lawm naj los yog mus pab koj TuS nais phoo nom pov xyooj xim oob qhab lawm naj,->->-> submitted on June 12, 2017 3:54 PM EDT. Thaub nom phiab koj tuag lawm los tsis pop koj tuaj hais xov xwm lui xav mloog heev

submitted on July 9, 2017 11:26 AM EDT
Name: submitted on May 14, 2017 3:51 PM ED
Share idea Thaub nom phiab koj mus DAB tsi lawm au cas tsis pom tuaj hais xov xwm lawm naj yog mus au teb chaws los yog tuag lawm naj los yog mus pab koj TuS nais phoo nom pov xyooj xim oob qhab lawm naj,->->-> submitted on June 12, 2017 3:54 PM EDT. Thaub nom phiab koj tuag lawm los tsis pop koj tuaj hais xov xwm lui xav mloog heev

submitted on July 9, 2017 11:26 AM EDT
Name: submitted on May 14, 2017 3:51 PM ED
Share idea Thaub nom phiab koj mus DAB tsi lawm au cas tsis pom tuaj hais xov xwm lawm naj yog mus au teb chaws los yog tuag lawm naj los yog mus pab koj TuS nais phoo nom pov xyooj xim oob qhab lawm naj,->->-> submitted on June 12, 2017 3:54 PM EDT. Thaub nom phiab koj tuag lawm los tsis pop koj tuaj hais xov xwm lui xav mloog heev

submitted on July 9, 2017 10:11 AM EDT
Name: (((^..^))) ? ? ? (((*_*)))
Share idea Nomphiab txawm siv rov ploj dua twg lawm ned ? Los ua dev dhuas dej kub tau ob peb nyuag hnub xwb txawm siv rov zoj mus zov lab cawv lawm xwb ntag lauv vim dub coob heev tsam dub ho qaug cawv es lam hle ris rau poj niam pom ces poj niam ho lam hloov siab ntag lauj.

submitted on July 9, 2017 9:00 AM EDT
Name:
Share idea puas yog kuv tus npawg peter phiab mus cog xas lawm los cas es tau ntev loo tsis hnov yawg tuaj hais xovxwm li ne.

submitted on July 8, 2017 7:51 PM EDT
Name:
Share idea ntau tus txiv muam puas dab ntau tus txiv yaig puas qhua hmoob thiaj ua neej tsis muaj sib pab hmoob thiaj mag tsaws ze tsaws tsua. hmoob muaj cuaj pwm ntxeev siab ntxeev plawv hmoob kua muag iab thiaj li txhawv. hmoob lub hlwb tsuas muaj kev ntxias dag kev ntxub ntxaug haiv hmoob thiaj plag tsis muaj kev taug

submitted on July 8, 2017 7:13 PM EDT
Name:
Share idea neeg ntse npua ruam yog tus zoo li cas ne... tsis yog tus zoo li no los ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

submitted on July 8, 2017 4:25 PM EDT
Name:
Share idea Neeg ntse mas ntse li kuv tus bua ruam no thiaj yog neeg ntse pob kuv tus bua ruam no mas tsis txawj cem neeg tsis txawj ntuas neeg tsis txawj thuam leej twg li mas kuv thiaj tseem tseem neeg ntse hos nej hais pus yog kuv ntse mas cov yawg. hahahaha tab sis txawj txawj hlub poj niam thiab ov.

submitted on July 8, 2017 12:34 PM EDT
Name:
Share idea hmoob ib pab them nqi pim ib haiv them nqi qau hmoob thiaj ua lub neej yam li raug txim sawv tsis tau

submitted on July 8, 2017 12:31 PM EDT
Name:
Share idea hmoob ib leeg txawj ntxeev siab txawv lawm ib yam yog li haiv hmoob thiaj li raug plam. https://www.youtube.com/watch?v=cKLA09URAc0

submitted on July 8, 2017 10:23 AM EDT
Name:
Share idea Cov neeg zoo li nompov thiab nomphiab nkawd ces yog cov neeg ncauj pom suav khawv tes taw tuag zawv,hais txog noj mas ua zawv zig zoj,hua mas hlauv sab hlauv sua.Nompov khav2 tias nompov qhov bond tawm los hais plaub mas tsis kawg 2 lab xwb thaum kawg lawv kom nws bond $91phav xwb nws oluag li pluag xwb nws thov lawv them $11phav tso tawm hais plaub twb ntiav tsis taus kws lijchoj teem mus thov kev pab los ntawm cov kws lijchoj dawb(publice defender) xwb nej paub txog nompov thiab nomphiab nkawd qhov muaj nyiaj lawm lov hahahaha owow sij hawm nompov rov mus hais plaub lub 7/21/17 no hauv Fresno County jail kom nopov them $180phav mus bond tawm rov hais plaub tsis li ces nompov yuav tau raug mus kaw dua.

submitted on July 8, 2017 12:36 AM EDT
Name:
Share idea thaub bua ruam 8:29 PM, yog koj tseem qhuas pov ruam ceg tawv thiab ces ntshe koj tseem ruam tshaj pov ruam lawm es koj yuav tau mus nrog pov ruam khav qhov ntaus neeg hlob kav hlau lawm tom nkuaj hlau.

submitted on July 7, 2017 8:51 PM EDT
Name:
Share idea Yog koj tseem qhuas nom pov txawj ntuas neeg thiab ces koj ntse li nom thiab nom phiab xwb tos hmoob tshia nruab tau 5000 xyoo es ho nim qhuav tshwm nom pov thiab nom phiab nkawv los vim ntuj yeej paub tias yog cia nom pov tshwm los ua ntej ntawm 5000 xyoo mas ntshe nom pov yuav ncaws neeg tua neeg ncaws poj niam ua nyhu pim khaub nom pov ntsis ntiv taw tas los yuav tsis muaj neeg hais tau ntes tau nom pov nkawv ces ntuj thiaj cia kom txog thaum muaj zoo heev neeg yuav hlob tau nom pov kaw tso mam cia nom pov nkawv tshwm los ua neeg ne ces koj saib zaum no muaj tus ntes tau nom pov mus kaw nkuaj poob ntsej muag tag nyob tug hwj txwj xob nkim li hwj nas tsuag mas xub ntag las as .haj haj haj haj.

submitted on July 7, 2017 8:29 PM EDT
Name:
Share idea hmoob tshia nruab thiab nruab lov tas los tau 5000 xyoo no nyuam qhuav yug tau Nom Pov thiab Nom Phiab ntawd thiaj txawj ntuas thiab qhia hmoob ua neej xwb. leej twg tseem thhuam 2 tug no thiab ces hmoob kawg yuav ua luag qhev mus tas tiam xwb.

submitted on July 7, 2017 7:22 PM EDT
Name:
Share idea cov uas lub npe hu ua pov no mas yog niag pov dag xwb. kuv txiv niag tij laug muaj ib niag tub hu ua pov no mas thaum yau los txawj txawj dag. thaum loj tuaj los tseem muab tis npe hu ua nom pov no thiab. tus kwvtij pov kuv hais no mas txawj dag heev, thiab txawj dag hluas nkauj heev, thaub twb muaj 2 tug pojniam nyob meskas teb no lawm los thaub tseem mus dag cov hluas nkauj hmoob nplog xa ua lawv 4-5 tug muaj minyuam tag nyob rau nplog teb li thiab. cov npe hu ua pov no mas yog pov dag xwb.

submitted on July 7, 2017 12:25 PM EDT
Name:
Share idea nom pov ces muab pov tseg. nom phiab ces muab khwb cia txhob pub pom, zais zais siab. nom tub ces zoo li tus menyuam tub xwb siv tsi tau.

submitted on July 7, 2017 12:22 PM EDT
Name:
Share idea cov lub npe pov no tsi zoo os. yog tseem tis lub npe nom nrog thiab mas haj yam tsi zoo. peb muaj ib tus hu ua pov no ces peb hu ua pov piv aub no xwb vim nws phem phem ces peb ntxub ntxub heev.

submitted on July 7, 2017 10:17 AM EDT
Name:
Share idea aub! yog li mas peb tug nom ntawd yuav ua plaub sib foob loj ua luaj naj yuad,txij no mus tsis txhob muab yus tej tub ki tis npe hu ua nom pov nom phiab nom tub no lawm nawv yuad cov npe nom nyiam cem neeg thuam neeg foob neeg ntaus neeg hwv ces sawv daws tsis txhob hu li hais lawm nawv yuad.

submitted on July 7, 2017 7:05 AM EDT
Name:
Share idea koj tsis paub tias niag Nom Tub Lauj muab Nompov thiab Nomphiab kawd foob nkawd 2 lub niag tswv yim cem neeg thuam neeg,Nompov lub GVP radio ces hauv local City Fresno muab nws kaw lawm,Hos Nomphiab lub tseem nyob tab sis mas kub22 li lawm ces nws yuav tau mus caiv ib ntus seb puas xav tau cov lus zoo tso

submitted on July 6, 2017 11:08 PM EDT
Name:
Share idea tau li 1 hlis no tsis pom phiab tuaj hais xovxwm lawm es yog yawg mus nrog nom pov xiong poob peev ua tebchaws lawm los yog yawg mus cog xas lawm naj.

submitted on July 6, 2017 9:22 PM EDT
Name:
Share idea hmoob yog ib haiv neeg uas pom ntawm taw xwb. tsis pom deb li luag cov uas muaj kev ntseeg coj uas yuav nrog neeg ua neej. li ntawd, hmoob thiaj ua lub neej tsis muaj tug, nyob tsis muaj chaw. ntov zoov rau ub, rau no. muaj zoo liaj teb thiab muaj zoo chaw nyob thiab Av lod tsis nrog luag tuav. tsis nrog luag tswj, tsis tiv thaiv tsuas khiav li pab niag Tsiaj xwb. niaj hnub nim no thiaj tsis muaj liaj teb nrog luag ua noj, txom nyem ua luag zog mus puv ntuj thiab poob vaj tsev khiav mus puv ntuj. niaj hnub nim no lod yeej tsis tau ras xeev los nrog neeg ua neej li lub ntiaj teb neeg li, Nom Phiab Xyooj, Nom Pov Xyooj, thiab Vaj Pov lawv tej lus ntuas, lus qhia hmoob ua neej tseem muaj cov cem thuam xwb. nyuam qhuav muaj li 10% hmoob los pom txog tias yog lus no xwb. 90% tseem yog cov ntxub lawv thiab thuam lawv xwb. vim cov 90% ntawd kev txawj ntse, kev pom tseem tsis tau pom txog li lawv pom. 90% tseem yog cov ua neej tos Dab coj lub neej xwb. uas Dab yuav noj tus tsiaj loj thiab tus tsiaj me lod yuav tsum tau mus kom txog nrhiav kom tau los rau Dab noj xwb. haiv neeg ua neej tos Dab coj lub neej li no tsis pom ib haiv neeg haum xeeb thiab vam meej tau uas yuav nrog luag muaj teb chaws nyob li.

submitted on July 6, 2017 4:31 PM EDT
Name: lub zeem uag ruam
Share idea es koj twb hais tias koj tsis yog tus neeg uas ntshaw ua nom ua tswv xav tau ntsej tau muag no kuv nug koj tias ua li txoj hauj lwm uas koj tuaj qw hlob nthe nrov tam sim no ne yog tas nrho tsoom hmoob tuaj organize tsa koj los sawv hmoob kev los yog koj ua koj tus kheej es koj tuaj qw rau tsoom hmoob xwb nas ? https://www.youtube.com/watch?v=mid9Clou5Jc

submitted on July 6, 2017 3:33 PM EDT
Name:
Share idea yus lub tswv yim ntxeev siab ces yog yus lub ntsej muag dub2 li lub hluav ncaig es yus ua txuj muab daim ntaub dawb2 los npog yus lub ntsej muag show luag zoo li uas yus post ntau2 tsab ntawv rhuav luag tas mas yus mam ho ua txuj post ib nyuag tsab qhuas luag xwb no tiag neeg phem ntxeev siab nas

submitted on July 6, 2017 2:50 PM EDT
Name:
Share idea ha ha ha xav luag yus tsis ua nom tswv neeg nyob nom tswv qab tswj hwm nom tswv tsis tsob zeem yus lawm no ces yus ua txoj pom nom tswv phem li ub li no tiam sis pim yus tsis muaj nrog luag tsoob yus tsuas yog ua lub neej nkaum nkuj nkoos puag tim luag tej ntug zos tsis xav pub luag pom yus es yus thiaj li zoo ua tub sab ntxeev siab rov taw tuam ntuj thalai txhua leej txhua tus yog cov ruam ces tsis paub quav tsw tog twg hos cov kuag kab kuag hlau ces yuav mob stroke hos cov ntse ces yuav control koj nyob lub teb chaws no thaum luag pom koj ua txhaum lawm mas luag yeej tsis kov koj li es luag cia koj ua muaj ntug2 ua kom tshaj txaus2 lawm mas thaum no luag li mam maj mam muab koj hlob quav mos ib tog zus tuaj xwb no ov mas koj yuav tau xyuas tias ua li ne koj cov quav mos ntawm koj kod koj twb muab ntim tum puag thaum twg los lawm no ov mog tus me kwv tij hmoob

submitted on July 6, 2017 2:20 PM EDT
Name:
Share idea NEJ COV HAIS LUS SAIB TSIS TAU NOM-PHIAB, NOM-POV THAIB NAIPHOO VAJ POV NEJ YUAV TAU TXAIS KEV NPAM, KEV KHAUM, YUAV TAU TXAIS KEV PLAUB KEV NTUG SAI SAI NO NAWB.

submitted on July 6, 2017 1:54 PM EDT
Name: teeb meem hmoob
Share idea raws li kuv paub tus tswv no hais mas nws hais tias qhov teeb meem no yuav tsis muaj hais cuam tshuam txog naiphoo vaj pov no es yog nej ua2 txog thaum luag muaj tus zoo neeg los nug nej txog lub hauv paus yog tvim li cas es thiaj li tshwm sim tej teeb meem no tuaj no nej ho yuav teb rau luag li cas ? qhov 2 tuaj mas yog yuav dig kom txog lub hauv paus chiv keeb huam yuaj tuaj no ces thaum no tus pib tsis yog tus sab nraud hos yog tus sab hauv no thaum no nej ho zoo li cas ? thaum zoo li no lawd ces nej kawg mag lub txias puag ncig vim luag muaj txuj koj tsis muaj txuj yog koj muab luag tawb quav dig tawm los tsw rau txhua leej txhua tus ces thaum no luag tsis nrog koj yuav cai lawm ces luag yuav nrog koj yuav txuj txog koj txoj sia yam koj tsis nco xeev tsis ras paub txog li no thaum no koj ho zoo li cas ? https://www.youtube.com/watch?v=9aPMfXZ7nFM

submitted on July 6, 2017 1:35 PM EDT
Name: Hmong July 4th
Share idea cov lus sib tham nyob hauv nov zoo li yog lus keb tuas xwb los yog tiag ne thaud xyoo 1985-86 peb nyob xoun chiangkham peb muaj 6000 leej es kuv muab piv rau hmoob july 4th 2017 no ntshe tsuas muaj kwv yees li ntawm 20,000 leej tauj ib hnub xwb pob hos qhov hais tias lawv cog nyom tsis pub hmoob tsuj thiab hmoob cov txiv lag niam luam no lawv yuav nyiam poob peev tsis poob los yog lawv teeb meem xwb cas ziag no ho tias yog hmoob trustee july 4th teeb meem no mas cas pheej tsis txaus kuv ntseeg kiag li ne cov lus no naj. https://www.youtube.com/watch?v=Gx-SflWbldI